دستور منع فروش تور و بلیط به کیش صادر شد

دستور منع فروش تور و بلیط

 

پیرو پیشروی ویروس کرونا و فراگیر شدن آن در تمامیه شهرهای کشور، در تاریخ 18 اسفند 1398 سازمان هواپیمایی کشور دستور محدودیت پرواز های کیش را صادر کرد. طی جلسه ای شورای عالی سلامت کیش، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش نامه ای به معاون وزیر راه و شهر سازی ارسال کرده است. سازمان هواپیمایی کشور طی تایید و موافقت با محدود کردن پرواز ها به جزیره کیش و لغو فروش تور و بلیط به این جزیره نیز بیانیه ای به مدیران شرکت های هوایمایی داخلی ارسال کرده است تا آگاهی و همکاری لازم را با سازمان منطقه آزاد کیش داشته باشند. با توجه به این تصمیم در روز های آتی پرواز های جزیره کیش محدود شده و شاهد لغو پرواز های تور کیش هستیم.

گزارش مشکل
درج نظر

تورهای کیش

تور کیش از اصفهان 23 و 24 و 25 اردیبهشت
3 شب
زاگرس زاگرس
کیش ا ... کیش ایر
اسطوره بیستون
25 اردیبهشت - 28 اردیبهشت

تور کیش از مشهد 25 و 26 اردیبهشت
3 شب
ایران ... ایران ایر تور
کیش ا ... کیش ایر
اسطوره بیستون
25 اردیبهشت - 29 اردیبهشت

تور کیش از اصفهان 27 اردیبهشت
3 شب
زاگرس زاگرس
زاگرس زاگرس
دانیار سفر پارسیان
27 اردیبهشت - 30 اردیبهشت

تور کیش از مشهد اردیبهشت
3 شب
ایران ... ایران ایر تور
زاگرس زاگرس
قصر شایان
25 اردیبهشت - 30 اردیبهشت

تور کیش 24 اردیبهشت
5 شب
ایران ... ایران ایر تور
زاگرس زاگرس
سیف گشت
24 اردیبهشت - 29 اردیبهشت

تور کیش اردیبهشت 1400
3 شب
تابان تابان
تابان تابان
ندا پرواز
20 اردیبهشت - 27 اردیبهشت

تور کیش 24 اردیبهشت
5 شب
زاگرس زاگرس
تابان تابان
الیما گشت
24 اردیبهشت - 29 اردیبهشت

تور کیش از مشهد 25 اردیبهشت
3 شب
ایران ... ایران ایر تور
کیش ا ... کیش ایر
دانیار سفر پارسیان
25 اردیبهشت - 28 اردیبهشت

تور کیش اردیبهشت 1400
3 شب
زاگرس زاگرس
تابان تابان
قصر شایان
20 اردیبهشت - 26 اردیبهشت

تور کیش 26 اردیبهشت
3 شب
تابان تابان
زاگرس زاگرس
دانیار سفر پارسیان
26 اردیبهشت - 29 اردیبهشت