Lahzeakhar.com

تور آنتالیا از اصفهان

متاسفانه در حال حاضر توری از مبدا اصفهان موجود نمی باشد

تور های پیشنهادی آنتالیا از مبدا تهران

تور آنتالیا نوروزی (پرواز ایرانی)
۶
قشم ایر - قشم ایر
۵ فروردین - ۱۳ فروردین
آریسا پرواز
۱۳,۶۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا ویژه نوروز
۶
معراج - معراج
۲ فروردین - ۱۳ فروردین
تمیم گشت
۱۲,۹۳۰,۰۰۰
۱
از ۲ فروردین تا ۱۰ فروردین
۶ شب
معراج - معراج
معراج
۱۲,۹۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۳ فروردین تا ۱۱ فروردین
۶ شب
معراج - معراج
معراج
۱۲,۹۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۴ فروردین تا ۱۲ فروردین
۶ شب
معراج - معراج
معراج
۱۲,۹۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۵ فروردین تا ۱۳ فروردین
۶ شب
معراج - معراج
معراج
۱۲,۹۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا نوروز ۱۴۰۲ (نقدی و اقساطی)
۶
قشم ایر - قشم ایر
۱۰ فروردین - ۱۸ فروردین
ندا پرواز
۹,۳۹۰,۰۰۰
۱
از ۱ فروردین تا ۹ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۹۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۳ فروردین تا ۱۱ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۱,۳۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۴ فروردین تا ۱۲ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۳۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۶ فروردین تا ۱۴ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۱,۳۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۸ فروردین تا ۱۶ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۱,۳۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱۰ فروردین تا ۱۸ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۳۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا نوروز ۱۴۰۲
۶
قشم ایر - قشم ایر
۱۰ اردیبهشت - ۱۶ فروردین
قصر شایان
۹,۱۹۰,۰۰۰
۱
از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۶ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱ فروردین تا ۷ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۳ فروردین تا ۹ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۵,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۴ فروردین تا ۱۰ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۶ فروردین تا ۱۲ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۸ فروردین تا ۱۴ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۱,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا نوروز ۱۴۰۲
۶
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۵ اسفند - ۱۴ فروردین
رادین گشت
۱۳,۴۵۰,۰۰۰
۱
از ۵ فروردین تا ۱۲ فروردین
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۳,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۶ فروردین تا ۱۳ فروردین
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۳,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۷ فروردین تا ۱۴ فروردین
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۳,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا فروردین ( اقساطی )
۶
معراج - معراج
۳ فروردین - ۱۷ فروردین
دلنیا گشت
۱۴,۲۰۰,۰۰۰
۱
از ۳ فروردین تا ۱۱ فروردین
۶ شب
معراج - معراج
معراج
۱۴,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۴ فروردین تا ۱۲ فروردین
۶ شب
معراج - معراج
معراج
۱۴,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۵ فروردین تا ۱۳ فروردین
۶ شب
معراج - معراج
معراج
۱۴,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۷ فروردین تا ۱۴ فروردین
۶ شب
معراج - معراج
معراج
۱۳,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۸ فروردین تا ۱۵ فروردین
۶ شب
معراج - معراج
معراج
۱۳,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۹ فروردین تا ۱۶ فروردین
۶ شب
معراج - معراج
معراج
۱۳,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۱۰ فروردین تا ۱۷ فروردین
۶ شب
معراج - معراج
معراج
۱۳,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا ۱ فروردین ویژه نوروز ۱۴۰۲
۵
Pegasus s - Pegasus s
۱ فروردین - ۶ فروردین
سورتمه گشت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا ۹ فروردین
۷
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۹ فروردین - ۱۶ فروردین
فرجام پرواز
۱۱,۴۹۰,۰۰۰
۱
از ۹ فروردین تا ۱۶ فروردین
۷ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۱,۴۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا فروردین
۶
قشم ایر - قشم ایر
۱۰ فروردین - ۱۷ اردیبهشت
ژینو پرواز
۹,۷۹۰,۰۰۰
۱
از ۳ فروردین تا ۹ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۵,۷۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۶ فروردین تا ۱۲ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۱,۷۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۸ فروردین تا ۱۴ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۱,۷۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۰ فروردین تا ۱۷ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۷۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا ویژه نوروز ۱۴۰۲
۶
معراج - معراج
۱۰ فروردین - ۱۷ فروردین
گشت پیمان روژان
۱۲,۷۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا نوروز ۱۴۰۲
۷
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۹ فروردین - ۱۶ فروردین
سحر سفر
۱۱,۱۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا فروردین
۶
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۱۷ فروردین - ۱۳ فروردین
آرشین پرواز
۱۱,۰۳۰,۰۰۰
۱
از ۵ فروردین تا ۱۱ فروردین
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۳,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۶ فروردین تا ۱۲ فروردین
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۳,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۷ فروردین تا ۱۳ فروردین
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۳,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۷ فروردین تا ۲۳ فروردین
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۱,۰۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۴ فروردین تا ۲۹ فروردین
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۱,۰۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا ۹ فروردین
۷
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۹ فروردین - ۱۶ فروردین
رادین گشت
۱۱,۱۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور زمینی آلانیا ویژه نوروز ۱۴۰۲
۵
اتوبوس vip 25 - اتوبوس vip 25
۲ فروردین - ۹ فروردین
رمادان
۱۳,۳۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا نوروز ۱۴۰۲
۶
قشم ایر - قشم ایر
۶ فروردین - ۱۶ فروردین
آرشین پرواز
۹,۵۹۰,۰۰۰
۱
از ۱ فروردین تا ۷ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۵۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۳ فروردین تا ۹ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۱,۵۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۶ فروردین تا ۱۲ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۱,۵۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۸ فروردین تا ۱۴ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۱,۵۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱۰ فروردین تا ۱۶ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۵۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۴ فروردین تا ۱۰ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۵۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا فروردین ۱۴۰۲
۶
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۱۷ فروردین - ۳۱ فروردین
رادین گشت
۱۱,۰۳۰,۰۰۰
۱
از ۱۷ فروردین تا ۲۴ فروردین
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۱,۰۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۴ فروردین تا ۳۱ فروردین
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۱,۰۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
جاهای دیدنی کمر

منطقه ساحلی کمر با فاصله ای نه چندان دور با آنتالیا واقع شده است و از جاهای دیدنی آنتالیا به شمار می‌آید. جالب است بدانید بهترین هتل های آنتالیا در این منطفه ساخته شده اند. اگر قصد اقامت در یکی از این هتل ها را دارید، بهتر است قبل از سفر با جاهای دیدنی کمر آشنایی کامل را داشته باشید تا با کوله باری از تجربه سفر کنید و با بهترین خاطرات از سفر برگردید. در ادامه با ما همراه باشید تا با این جاذبه های دیدنی بی نظیر آشنا شوید.

ادامه مطلب
معرفی آنتالیا ترکیه

آنتالیا، در قسمت غربی کشور ترکیه واقع شده است؛ این شهر که در منطقه ی مدیترانه ای این کشور قرار دارد، با شهر های بوردور، سریک، کورکوتلی و کمر همسایگی دارد. امروزه آنتالیا تقریبا 2 میلیون و پانصد نفر جمعیت دارد. جالب است بدانید که از سال 2000 میلادی تا کنون، سرمایه گذاری های زیاد و کلانی روی گردشگری این شهر مهم انجام گرفته است و می توان گفت علت انجام گیری آن ها نیز تنها این است که این شهر میزان بالایی از گردشگران را در سال از آن خود می کند.

ادامه مطلب
بندر قدیمی اولد هاربر

از دیدنی های شگفت انگیز آنتالیا می توان به بندر اولد هاربر آنتالیا اشاره کرد که دارای قدمت 2000 ساله است. این بندر که در کنار دریا قرار گرفته و از وضعیت جغرافیایی خوبی برخوردار می باشد، از ابتدا مورد استقبال مردم قرار گرفت و تاجران و بازرگانان بسیاری از این طریق به کسب و کار پرداختند

ادامه مطلب
برترین جاهای دیدنی

آنتالیا با مساحت ۱۴۱۷ کیلومتر،  یکی از بزرگ‌ترین استان های ترکیه است. این استان شامل مکان های تاریخی بی نظیر، جاذبه های گردشگری و طبیعتی ناب و در عین حال لوکس می باشد؛ که همین امر، آنتالیا را به یکی از پربازدید ترین استان های ترکیه بدل کرده است.

ادامه مطلب
مسجد ییولی مناره

مسجد ییولی یا مناره مسجد علاءالدین که معمولاً مسجد اولو در آنتالیا نیز خوانده می‌شود، یک مسجد تاریخی است که نقطه عطف و نماد شهر است. در سال ۲۰۱۶ در فهرست آزمایشی میراث جهانی در ترکیه ثبت شد.

ادامه مطلب
جام پیرامیت

جام پیرامیت که برخی ها آن را به اسم گلس پیرامید سابانجی کانگرس اند اگزبیشن سنتر نیز می شناسند، مرکز همایش چندکاره ای است که در شهر آنتالیا ساخته شده است. این مرکز در سال 1997 برای فستیوال فیلم گلدن اورنج راه اندازی شد

ادامه مطلب
معرفی بندر قدیمی

آشنایی کامل با بندر قدیمی آنتالیا در ترکیه به همراه توضیح کامل امکانات و آدرس این بندر قدیمی شهر توریستی و زیبای آنتالیا

ادامه مطلب
رستوران وانیلالانج

رستوران اردرلانج 5 منوی مختلف پیش غذا، غذای اصلی، دسر، انواع سالاد و نوشیدنی دارد که هر گردشگر از هرجای دنیا که به این رستوران بیاید با رضایت کامل خارج می شود.

ادامه مطلب
رستوران آرما

رستوران آرما یکی از چند رستوران برتر شهر آنتالیا می باشد که درست روبه روی صخره های مشرف بندر اصلی آنتالیا قرار گرفته است.

ادامه مطلب
آنتالیا یکی از شهرهای

مرکز خرید شیمال، یکی دیگر از مراکز بسیار عالی در شهر آنتالیا است. این مرکز خرید در سال 2008 در تقاطع لارابیچ در جنوب شهر آنتالیا و در وسعتی به اندازه 10000 متر مربع در ۴ طبقه ساخته شد. هدف از ساخت این مرکز، ایجاد اولین مرکز "مد و خرید" در آنتالیا بوده است. مرکز خرید شیمال چه زمانی ساخته شد؟

ادامه مطلب
مرکز خرید مارک

آشنایی کامل با مرکز خرید مارک آنتالیا ترکیه | به همراه تصاویر و ویژگی های این مرکز خرید مشهور آنتالیا! + عکس

ادامه مطلب
مرکز خرید اوزدیلک

ترکیه یکی از پرگردشگرترین کشورهای همسایه ایران است که به دلیل همین هم‌مرز بودن، بسیار مورد توجه توریست‌های ایرانی قرار گرفته است. در میان شهرهای زیبای ترکیه، آنتالیا همچون نگینی خوش آب و رنگ می‌درخشد و دل هر گردشگری را برای گردش در سواحل زیبا و اماکن دیدنی خود به لرزه در می‌آورد. مرکز خرید اوزدیلک پارک آنتالیا، تفریحات و امکانات این شهر بی‌نظیر را تکمیل کرده است و سفری دل‌پذیر و مفرح را برای مسافران به ارمغان آورده است.

ادامه مطلب
بازارهای آنتالیا

آشنایی کامل با بازارهای شهر آنتالیا به همراه تصاویر زیبای این شهر زیبای ساحلی + ویژگی های هر کدام از بازارها

ادامه مطلب
بازارها

آنتالیا در جایگاه دوم شهرهای پر مسافر ترکیه قرار دارد. هر ساله تعداد زیادی از گردشگران این شهر را برای مسافرت انتخاب می‌کنند.

ادامه مطلب
مرکز خرید میگروس

آشنایی کامل با مرکز خرید میگروس آنتالیا | تصاویر و امکانات مرکز خرید زیبا و معروف آنتالیا ترکیه + توضیح ویژگی های آن!

ادامه مطلب
مرکز خرید

یکی از شهرهای ساحلی و بسیار زیبای کشور ترکیه، آنتالیا است. این شهر مناطق تفریحی و دیدنی بسیار زیادی دارد. هر ساله مسافران زیادی به این شهر سفر می‌کنند. هر شخصی که به صفر می‌رود علاقه زیادی به خرید دارد.

ادامه مطلب
آنتالیا یا بدروم

در کشور ترکیه شهرهای زیادی وجود دارد که مردم برای گردش و تفریح به آن شهرها مسافرت می‌کنند. دو شهر معروف و زیبای ترکیه، آنتالیا و بدروم هستند

ادامه مطلب
هتل‌ های آنتالیا

اکثر هتل‌ های آنتالیا امکانات تفریحی و خدماتی با کیفیت ارائه می‌دهند.

ادامه مطلب
آب و هوا

یکی از معروف‌ترین این شهرها، شهر آنتالیا است که در جنوب غربی کشور ترکیه قرار دارد و از جنوب به دریای مدیترانه می‌رسد. این شهر مناسب افرادی است که در پی مکانی زیبا برای کسب آرامش و تفریحات ساحلی و گردش در طبیعت و کنار دریا هستند. آب و هوا آنتالیا نیز که مقصد بسیاری گردشگران ایرانی برای سپری کردن یک تعطیلات خوب است، آب و هوایی بهشتی دارد. در این مقاله به کیفیت و شرایط آب و هوایی آنتالیا در سال پرداخته می‌شود.

ادامه مطلب
هزینه سفر

یکی از مواردی که خیلی مورد اهمیت است و در طول سفر به آن اهمیت زیادی داده می شود بحث هزینه سفر است. هزینه سفر به آنتالیا بستگی به شرایط و امکاناتی دارد که گردشگر می خواهد در مدت سفر از آن استفاده کند و نمی توان قیمت و رقم قطعی برای این امر در نظر گرفت و طبق آن ارقام برنامه ریزی داشت بلکه باید به طور تقریبی حساب و کتاب این سفر را داشته باشیم.

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

در فصل بهار یعنی ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد آب و هوای بسیار ملایمی را در شهر آنتالیا شاهد هستیم، دمای هوای این شهر در بهار رو به گرمی می رود و آسمان معمولا آفتابی است، احتمال بارش باران در این فصل بسیار کم می باشد و گردشگرانی که این فصل را برای سفر با تور آنتالیا انتخاب می کنند می توانند از آب و هوای مطلوب آنتالیا لذت ببرند.

ادامه مطلب
راهنمای سفر

راهنمای کامل سفر به شهر آنتالیا | مهم ترین مراکز خرید، اطلاعات ضروری، جاذبه های گردشگری، بهترین رستوران ها و تفریحات آبی!

ادامه مطلب
 سفر به آنتالیا

همیشه وقتی قصد سفر به شهر یا کشوری را دارید، ممکن است سوالاتی ذهن شما را درگیر کند، پس بهتر است نکاتی در مورد شهر مورد نظر خود را بدانید.

ادامه مطلب
فرودگاه آنتالیا

فرودگاه آنتالیا یکی از فرودگاه های مشهور ترکیه محسوب می شود که به علت موقعیت قرارگیری اش در فصول گرم سال پذیرای تعداد زیادی مسافر از نقاط آسیایی و اروپایی است. یکی از دلایل تردد زیاد در این فرودگاه می تواند به علت جاذبه های منحصر به فرد و شگفت انگیز آنتالیا باشد که موجب بازدید میلیون ها گردشگر خارجی در سال از این منطقه می شود، هدف از نوشتن این مقاله آشنایی با فرودگاه بین المللی آنتالیا و بررسی امکانات این فرودگاه است.

ادامه مطلب
شهربازی

آنتالیا شهری گردشگر پذیر در ترکیه است که جاذبه های گردشگری و تفریحی بسیاری دارد. شهربازی های آن از بهترین شهربازی ها است که باید به آن ها سر بزنید.

ادامه مطلب
دلایل انتخاب تور

آنتالیا یکی از مهم ترین شهر توریستی ترکیه به شمار می رود که همه ی این ها به دلیل زیبایی و منحصر به فرد بودن شهر آنتالیا می باشد.

ادامه مطلب
جشنواره

از جمله تفریحات آبی و همچنین جاذبه گردشگری شهر آنتالیا ترکیه، جشنواره مجسمه‌های شنی این شهر است. آنتالیا توانسته با برگزاری چنین جشنواره‌های، گردشگران بسیاری را به جانب خود جذب کند.

ادامه مطلب
بهترین رستوران های آن

هنگامی که به یک شهر سفر می‌کنیم رفتن به رستوران‌ها و کافه‌های سطح شهر گزینه خوبی برای تفریح است و می‌تواند ما را با فرهنگ مردمان آن نیز آشنا کند.

ادامه مطلب
معرفی تفریحات آبی

آنتالیا یکی از شهرهای توریستی و تفریحی است که همه ساله میزبان گردشگران و توریست‌های زیادی خواهد بود. در این شهر زیبا تفریحات آبی مختلفی برای گردشگران در نظر گرفته شده است

ادامه مطلب
ساحل کنیالتی

ساحل کنیالتی یکی از پرطرفدارترین مقاصد سفر خارجی است. درکنار تفریح و ورزش های آبی، می توانید از آرامش در ساحل لذت ببرید.

ادامه مطلب

سفری هیجان انگیز از نصف جهان به معروف ترین شهر ساحلی ترکیه با تور آنتالیا از اصفهان لحظه آخر! اگر از اهالی استان اصفهان و یا شهرهای اطراف آن هستید و می خواهید به یکی از شهرهای زیبا و توریستی کشور ترکیه سفر کنید، شهر ساحلی آنتالیا یکی از بهترین گزینه های پیش روی شما گردشگران عزیز است. هتل های Uall مجلل، پارک های آبی، سواحل شگفت انگیز بعلاوه کلی جاذبه گردشگری دیگر از جمله دلایلی است که هر گردشگری را مجاب می کند تا سفر به این شهر زیبا و جذاب را در تاریخچه سفرهای خود به ثبت برساند. تور انتالیا از اصفهان را می توانید هم به صورت هوایی و هم به صورت زمینی تجربه کنید؛ اما از  آنجایی که فاصله شهر اصفهان تا مرزهای ترکیه زیاد است، پیشنهاد می کنیم با تهیه تورهای هوایی آنتالیا از مبدا اصفهان سفری هیجان انگیز و به یادماندنی را برای خودتان و همراهان عزیزتان رقم بزنید.

 تور آنتالیا از اصفهان

قیمت تور آنتالیا از اصفهان

قیمت تور آنتالیا از اصفهان به عوامل مختلفی بستگی دارد. عواملی همچون کیفیت هتل انتخابی شما (All & Uall)، تعداد روزهای اقامت شما در شهر زیبا و جذاب آنتالیا، نوع سفرتان به آنتالیا (هوایی یا زمینی) و در صورت پرواز هوایی نوع ایرلاین شما(ایرانی یا ترکیش) همگی عواملی هستند که در قیمت تور آنتالیا از اصفهان تاثیر می گذارند. همچنین یکی از عواملی که به طور مستقیم بر روی قیمت این تور تاثیر می گذارد، فصلی است که شما در آن قصد سفر به شهر توریستی ترکیه را می کنید، به طور مثال بهترین زمان سفر به آنتالیا فصل بهار است و از این جهت قیمت این تور در فصل بهار در اوج خود به سر می برد. اما اگر در فصل های کم گردشگر سال مانند فصل تابستان و یا فصل زمستان بخواهید به این شهر سفر کنید، از آن جایی قیمت هتل در این شهر کمتر است قیمت تور آنتالیا از اصفهان نیز به مراتب کاهشی خواهد بود.

تجربه سفری فراموش نشدنی به شهر ساحلی ترکیه!

تور ارزان آنتالیا از اصفهان

با دانستن چند ترفند ساده می توانیم تور ارزان آنتالیا از اصفهان را تهیه کنیم. راه اول تهیه تورهای لحظه آخری آنتالیا از شهر اصفهان است. به این صورت که هر چقدر که به زمان برگزاری تور نزدیک می شویم و همچنان صندلی هایی خالی برای رزرو باقی مانده باشند، آژانس های گردشگری اقدام به ارائه تخفیف های ویژه‌ای بر روی تور خود می کنند تا بتوانند با حداکثر ظرفیت تور خود را برگزار کنند. همچنین در بازه های کم گردشگر سال مانند فصل پاییز و زمستان (البته بستگی به مقصد سفرتان دارد!)، از آنجایی که گردشگران کمتری به شهر آنتالیا سفر می کنند، می توانید تور ارزان آنتالیا از اصفهان را از آژانس های گردشگری عضو لحظه آخر تهیه نمایید و سفری هیجان انگیز و مقرون به صرفه را به همراه عزیزان خود تجربه نمایید.

تور آنتالیا از اصفهان زمینی 

تور آنتالیا از مبدا اصفهان به دو صورت زمینی و هوایی برگذار می‎ شود برای سفر زمینی به آنتالیا شما می توانید هم از ماشین شخصی و هم اتوبوس استفاده کنید. تور زمینی آنتالیا با اتوبوس های VIP ارائه می ‎شود. شما فرصت تماشای مناظر زیبای آنتالیا، جاده های بی نظیر و معاشرت با دیگر مسافران را خواهید داشت.

تور آنتالیا از اصفهان هوایی

شما برای سفر هوایی به آنتالیا می توانید هم از ایرلاین های خارجی و هم داخلی استفاده کنید، با این تفاوت که با ایرلاین های خارجی مانند ترکیش می توانید مستقیم به فرودگاه آنتالیا بروید.با ایرلاین های داخلی با صرف هزینه ی کمتر می توانید خودتان را به فرودگاه اسپارتا یا دنیزلی رسانده و ادامه مسیر3الی 4 ساعته به مقصد آنتالیا را زمینی سفر کنید.

تا کنون هیچ نظری ثبت نشده است

lahzeakhar.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

امتیاز 5 از 5 | از بین 123 کاربران به تورها