امتیاز 5 از 5 | از بین 4190امتیاز دهنده به تور استانبول

تور ا��تانبول

در ادامه صفحه تور استانبول می توانید لیستی از به روز ترین تورهای استانبول آژانس های مسافرتی با ایرلاین های مختلف، همینطور تعداد شب متفاوت را مشاهده فرمایید. نرخ تمامي تور ها به صورت روزانه بررسي مي شود همچنین جهت دریافت نرخ تور دلخواه خود می توانید با آژانس های مسافرتی فعال در وب سایت لحظه آخر تماس حاصل فرمایید.

تور استانبول 7 مهر 98
5 شب
ایران ایر تور
بیسان سیر
7 مهر-12 مهر
قیمت از 3,305,000 تومان

تور استانبول 12 و 17 مهر ماه 1398
5 شب
ایران ایر تور
گوهرشاد گشت
12 مهر-22 مهر
قیمت از 2,990,000 تومان

تور استانبول 8 و 9 مهر 98
5 شب
ایران ایر تور
آرشین پرواز
8 مهر-14 مهر
قیمت از 3,380,000 تومان

تور استانبول شهریور و مهر 98
3 شب
ماهان
قصر شایان
26 مهر-29 مهر
قیمت از 2,515,000 تومان

تور استانبول 12 و 13 مهر 98
3 شب
ماهان
آرشین پرواز
12 مهر-16 مهر
قیمت از 2,850,000 تومان

تور استانبول 26 مهر 98
6 شب
ماهان
مهریار پرواز
26 مهر-2 آبان
قیمت از 2,980,000 تومان

تور استانبول 26 مهر 98
3 شب
ماهان
اسطوره بیستون
26 مهر-29 مهر
قیمت از 2,425,000 تومان

تور استانبول مهر 98
3 شب
قشم ایر
وقت سفر
2 مهر-8 مهر
قیمت از 3,680,000 تومان

تور استانبول 10 و 11 مهر 98
4 شب
ماهان
آرشین پرواز
11 مهر-15 مهر
قیمت از 2,990,000 تومان

تور استانبول ویژه نمایشگاه 29 مهر 98
3 شب
ایران ایر
ندا پرواز
29 مهر-3 آبان
قیمت از 2,480,000 تومان

تور استانبول 27 مهر 98
3 شب
ماهان
پرواز ایرانیان
27 مهر-30 مهر
قیمت از 2,500,000 تومان

تور استانبول 29 شهریور 98
4 شب
تابان
ندا پرواز
29 شهریور-2 مهر
قیمت از 3,750,000 تومان

تور استانبول 4 مهر 98
4 شب
قشم ایر
آرانا پرواز
4 مهر-8 مهر
قیمت از 3,300,000 تومان

تور استانبول 20 مهر 98
4 شب
ماهان
گوهرشاد گشت
20 مهر-24 مهر
قیمت از 2,930,000 تومان

تور استانبول 31 شهریور 98
3 شب
تابان
تایسیز پرواز
31 شهریور-3 مهر
قیمت از 3,730,000 تومان

تور استانبول 28 شهریور 98
4 شب
ماهان
جانیار پرواز
28 شهریور-1 مهر
قیمت از 3,450,000 تومان

تور استانبول مهر 98
4 شب
ماهان
معراج گشت
6 مهر-17 مهر
قیمت از 3,170,000 تومان

تور استانبول 2 مهر 98
6 شب
قشم ایر
ندا پرواز
2 مهر-8 مهر
قیمت از 3,510,000 تومان

تور استانبول 26 مهر 98
5 شب
ماهان
مهریار پرواز
26 مهر-1 آبان
قیمت از 2,750,000 تومان

تور استانبول 6 مهر 98
5 شب
تابان
ندا پرواز
6 مهر-11 مهر
قیمت از 3,420,000 تومان

تور استانبول 29 شهریور 98
5 شب
تابان
قصر شایان
29 شهریور-3 مهر
قیمت از 3,690,000 تومان

تور استانبول 14 و 15 و 16 مهر 98
4 شب
ماهان
ندا پرواز
14 مهر-20 مهر
قیمت از 2,680,000 تومان

تور استانبول شهریور 98
3 شب
ایران ایر
قصر شایان
31 شهریور-3 مهر
قیمت از 3,365,000 تومان

تور استانبول 26 مهر 98
3 شب
ماهان
مهریار پرواز
26 مهر-29 مهر
قیمت از 2,490,000 تومان

تور استانبول 29 شهریور 98
3 شب
تابان
تایسیز پرواز
29 شهریور-1 مهر
قیمت از 3,960,000 تومان

تور استانبول 20 و 21 و 22 مهر 98
5 شب
ماهان
ندا پرواز
20 مهر-27 مهر
قیمت از 2,840,000 تومان

تور استانبول 4 و 7 مهر 98
4 شب
قشم ایر
آرشین پرواز
7 مهر-11 مهر
قیمت از 3,350,000 تومان

تور استانبول 7 مهر 98
3 شب
ایران ایر تور
کندو
7 مهر-10 مهر
قیمت از 3,000,000 تومان

تور 4 شب استانبول 19 مهر 98
4 شب
ماهان
فلات پارس
19 مهر-23 مهر
قیمت از 2,830,000 تومان

تور استانبول 21 مهر 98
10 شب
ماهان
اسطوره بیستون
21 مهر-1 آبان
قیمت از 3,550,000 تومان

تور استانبول 28 و 29 و 30 شهریور 98
5 شب
ماهان
آرشین پرواز
28 شهریور-4 مهر
قیمت از 3,640,000 تومان

تور استانبول 8 و 9 مهر 98
4 شب
ماهان
قصر شایان
9 مهر-13 مهر
قیمت از 3,020,000 تومان

تور استانبول 5 و 6 مهر 98
4 شب
قشم ایر
آرشین پرواز
5 مهر-10 مهر
قیمت از 3,010,000 تومان

تور استانبول 20 مهر 98
3 شب
ماهان
معراج گشت
20 مهر-23 مهر
قیمت از 2,590,000 تومان

تور استانبول 22 مهر 98
7 شب
ماهان
اسطوره بیستون
22 مهر-29 مهر
قیمت از 3,190,000 تومان

تور استانبول 14 و 17 و 22 مهر 98
5 شب
ماهان
آیسو سفر پارسه
17 مهر-27 مهر
قیمت از 3,045,000 تومان

تور استانبول شهریور و مهر 98
10 شب
ایران ایر تور
آیسو سفر پارسه
5 مهر-17 مهر
قیمت از 3,860,000 تومان

تور استانبول شهریور و پاییز 98
3 شب
ماهان
سامان پرواز
26 مهر-21 آبان
قیمت از 2,550,000 تومان

تور استانبول 28 مهر 98
4 شب
ماهان
ماهان سیر
28 مهر-2 آبان
قیمت از 3,100,000 تومان

تور استانبول 11 و 16 و 21 مهر 98
6 شب
ماهان
آیسو سفر پارسه
21 مهر-27 مهر
قیمت از 3,310,000 تومان

تور استانبول 1 و 2 مهر 98
3 شب
قشم ایر
آرشین پرواز
2 مهر-5 مهر
قیمت از 3,720,000 تومان

تور استانبول 29 و 30 و 31 شهریور 98
3 شب
اطلس گلوبال
همیشه سفر
29 شهریور-3 مهر
قیمت از 4,430,000 تومان

تور استانبول 20 مهر 98
3 شب
ماهان
گلبرگ سیر
20 مهر-23 مهر
قیمت از 2,590,000 تومان

تور استانبول 24 مهر 98
4 شب
ماهان
ندا پرواز
24 مهر-28 مهر
قیمت از 2,860,000 تومان

تور استانبول 4 مهر 98
5 شب
قشم ایر
آرانا پرواز
4 مهر-9 مهر
قیمت از 3,350,000 تومان

تور استانبول مهر 98
3 شب
ماهان
معراج گشت
5 مهر-16 مهر
قیمت از 3,200,000 تومان

تور استانبول 4 مهر 98
6 شب
ایران ایر
آرانا پرواز
4 مهر-10 مهر
قیمت از 3,350,000 تومان

تور استانبول 17 مهر 98
3 شب
اطلس گلوبال
بیسان سیر
17 مهر-20 مهر
قیمت از 3,140,000 تومان

تور استانبول 26 مهر 98
5 شب
ماهان
اسطوره بیستون
26 مهر-1 آبان
قیمت از 2,800,000 تومان

تور استانبول 5 مهر 98
5 شب
تابان
وقت سفر
5 مهر-10 مهر
قیمت از 3,295,000 تومان

تور استانبول 28 شهریور 98
4 شب
ماهان
قصر شایان
28 شهریور-1 مهر
قیمت از 3,400,000 تومان

تور استانبول 18 مهر 98
6 شب
ماهان
ندا پرواز
18 مهر-24 مهر
قیمت از 2,940,000 تومان

تور استانبول 16 مهر 98
3 شب
ماهان
خورشید شهداد
16 مهر-19 مهر
قیمت از 2,920,000 تومان

تور استانبول 9 و 16 مهر 98
4 شب
ماهان
جانیار پرواز
9 مهر-20 مهر
قیمت از 2,930,000 تومان

تور استانبول 7 مهر 98
3 شب
ایران ایر تور
فلات پارس
7 مهر-10 مهر
قیمت از 2,830,000 تومان

تور استانبول 6 مهر 98
4 شب
قشم ایر
جانیار پرواز
6 مهر-10 مهر
قیمت از 2,860,000 تومان

تور استانبول پرواز ماهان
3 شب
ماهان
بیسان سیر
17 مهر-20 مهر
قیمت از 2,890,000 تومان

تور استانبول مهر 98
5 شب
ماهان
سامان پرواز
26 مهر-1 آبان
قیمت از 2,850,000 تومان

تور استانبول 26 مهر 98
4 شب
ماهان
مهریار پرواز
26 مهر-30 مهر
قیمت از 2,620,000 تومان

تور استانبول 21 مهر 98
3 شب
ماهان
فلات پارس
21 مهر-24 مهر
قیمت از 2,680,000 تومان

تور استانبول 3 مهر 98
3 شب
تابان
تایسیز پرواز
3 مهر-6 مهر
قیمت از 3,700,000 تومان

استانبول بزرگترین شهر کشور همسایه ترکیه است که از نظر اقتصادی قطب بزرگی در این کشور به حساب می آید. این شهر در سال 2010 به عنوان پایتخت فرهنگ اروپا انتخاب شده است. تور استانبول یکی از پر مخاطب ترین تورها در کشور می باشد و همچنین استانبول سومین رتبه گردشگری را نیز از لحاظ تعداد گردشگران به خود اختصاص داده است.
این شهر زیبا برای مسافرین تور استانبول دارای دو بافت معماری می باشد زیرا نیمی از آن در قاره آسیا و نیم دیگر آن در قاره اروپا قرار دارد، همانطور که معلوم است بافت قسمت آسیایی آن بافت کهن و قدیمی می باشد و بافت شهری قسمت اروپایی آن بسیار جدیدتر و بروزتر می باشد.
دلیل استفاده از تور استانبول و یا تور ترکیه در کشور ما اکثرا خرید و واردات پوشاک به کشور می باشد زیرا یکی از صنعت های مهم در این شهر تولید پوشاک می باشد.
شهر استانبول نیز همانند تمامی شهر های دیگر دارای هتل های 3 ستاره تا 5 ستاره می باشد، به عنوان یک مرجع گردشگری به شما پیشنهاد می شود از هتل های 4 ستاره و بالاتر این شهر برای سفر استفاده نمایید زیرا اکثر هتل های ارزان استانبول دارای کیفیت خوب و مطلوبی نمی باشند و مناسب خانواده های ایرانی نمی باشند.
استانبول یکی از بزرگترین مراکز گردشگری ترکیه به حساب می آید و هر ساله عده زیادی از گردشگران تور استانبول از آن بازدید به عمل می آورند. تنوع در اماکن تفریحی، جاذبه گردشگری، آثار دیدنی، وجود مساجد متعدد و سواحل نیلگون و زیبا، سبب شده که هر کسی با هر سلیقه ای شهر استانبول را به عنوان یکی از گزینه های سفر در نظر بگیرد. جالب است بدانید استانبول تنها شهری در دنیا است که نصف آن در اروپا و نصف دیگر در آسیاست. امروزه گردشگران تور استانبول از سرتاسر جهان برای گذراندن تعطیلات خود به این کشور سفر می کنند و اوقات خوش و خاطره انگیزی را سپری می کنند.

استانبول تا حدودی مرکز گردشگری کشور ترکیه می باشد که مرکز علمی، تاریخی، اقتصادی و تفریحی این کشور است. استانبول دارای جاذبه ها و اماکن تفریحی بسیاری بوده که سالانه میزبان گردشگران زیادی می باشد که با تور استانبول به این شهر سفر می کنند. موقعیت جغرافیایی این شهر در کنار تنگه بسفر و دریای مرمره بوده که دو قاره را از هم جدا می سازد. استانبول بزرگ ترین شهر در جهان است که در دو قاره اروپا و آسیا می باشد و به همین خاطر بسیار معروف است. این شهر دارای بندری به نام شاخ طلایی است که نقش موثری دراقتصاد این شهر دارد. در سال 2010 شهر استانبول به عنوان پایتخت فرهنگ اروپا انتخاب شد و همانطور که اشاره کردیم سومین شهر توریستی جهان می باشد که میزبان گردشگران زیادی است که با تور استانبول به ترکیه سفر می کنند. استانبول با مساحتی حدود 5714 کیلومترمربع بوده که دارای 32 منطقه است که 27 منطقه آن در محدوده اصلی شهر هستند. آب و هوای شهر استانبول معمولا مرطوب است و در تابستان ها گرم همراه با رطوبت، زمستان ها سرد همراه با بارش برف و باران است.
تابستان بهترین زمان برای ثبت نام تور استانبول و سفر به این شهر می باشد. شهر استانبول به سه منطقه تقسیم می شود که این سه منطقه به نام: شبه جزیره تاریخی استانبول قدیم، بخش ها و قسمت های امین اونو وهمچنین فاتح می باشند. قسمت های امین اونو و فاتح از ساختمان ها و برج های بزرگ و عظیم تشکیل شده که یک نمونه کامل از استانبول مدرن می باشد اما استانبول قدیم با بناهایی قدیمی و تاریخی پوشانده است شده که مورد توجه گردشگران تور استانبول قرار می گیرد. جمعیت این کشور تقربیا ده میلیون نفر بوده و زبان اصلی این شهر و کشور ترکی استانبولی می باشد. گردشگران عزیز تور استانبول توجه داشته باشید که ترکیه کشوری کاملا مستقل بوده تابع کشوری نمی باشد. به دلیل نزدیک بودن و فاصله کمی که با کشور ایران دارد هموطنان گرامی از این شهر استقبال زیای می کنند و در هر فصل مسافران زیادی با تور استانبول به کشور ترکیه سفر می کنند

کشور ترکیه سالیانه بیش از چند میلیون گردشگر تور استانبول دارد که با توجه به حجم وارد شده مسافر در سال، این شهر بزرگ دارای دو فرودگاه بزرگ بین المللی به نام های فرودگاه آتاتورک و فرودگاه سابیها گوکچن برای رفاه حال گردشگران تور استانبول می باشند. فاصله بین این دو فرودگاه حدودا یک ساعت و نیم می باشد.
بزرگ ترین فرودگاه استانبول و ترکیه فرودگاه آتاتورک می باشد که امروزه در مرکز شهر استانبول قرار دارد و دسترسی راحتی برای گردشگران تور استانبول دارد. این فرودگاه دارای 4 ترمیتال عظیم است. ترمینال هواپیمایی عمومی، ترمینال پروازهای داخلی، ترمینال پرواز های بین المللی، ترمینال باری. نام این فرودگاه برگرفته از مصطفی کمال آتاتورک است که بنیان گذار حکومت ترکیه نیز می باشد. فرودگاه آتاتورک در قسمت اروپایی ترکیه قرار دارد که مقصد اصلی گردشگران تور استانبول می باشد. تمامی پروازهای داخلی، خارجی و مسافری در این فرودگاه انجام می گیرد. فرودگاه بین المللی آتاتورک محل اصلی هواپیماهای ترکیه می باشد.
این فرودگاه از آن جایی که بین المللی است تقریبا به بیشتر کشور های دنیا پرواز مستقیم دارد. مسیرهای پرواز فرودگاه آتاتورک شامل: بدروم، بیروت، برلین، بروکسل، خارکف، قونیه، سامسون، تفلیس، اشتوت گارت، برگامو، لندن، آنتالیا، آمستردام، آدانا، دالامان، تهران، تبریز، قبرس، هاتای، زوریخ، وین، وان، هانوور، حاتای و ... می باشد.
ایرلاین های معتبر و بین المللی زیادی در این فرودگاه به نام های : قزاقستان ، اسکای ایرلاینز ، سان اکسپرس ، ترانس آویا ، ترکیش ایرلاینز ، آنادولو جت ، ویز ایر ، یوروپ ایرپست ، ترانس آویا ، وولینگ، مولدوویان ایرلاینز ، شرکت هوایی پگاسوس ، ساراتوف ایرلاینز ، شام وینگز ایرلاین، اسپان ایر ، استار لاینز، ایزی جت سوئد ، فلای دبی ، گرمان وینگز ، جزیره ایرویز ، جت ایر فلای ، اردن آوییایشن ، ایران ایر ، کوبان ایرلاینز فعالیت دارند.
گردشگران عزیز تور استانبول می توانند با خیالی آسوده به ترکیه سفر کنند و از پرواز خود لذت ببرند.

قابل توجه گردشگران تور استانبول ، این شهر دارای آب و هوای مدیترانه ای ، نیمه گرمسیر و مرطوب می باشد که در فصل های مختلف سال دارای آب و هوای منفاوتی است. به طور کلی در طول سال شاهد بارندگی خواهید بود که میزان آن در مناطق مختلف متفاوت می باشد. همچنین علاوه بر بارندگی میزان رطوبت هوا در استانبول در بخش های مختلف متفاوت می باشد.
آب و هوای استانبول در فصل تابستان :
گردشگران تور استانبول بدانند که بین ماه های ژوئن تا سپتامبر تابستان می باشد که دارای آب و هوای گرم و خشک است. به طور کلی تابستان ها در استانبول بلند و گرم می باشد و به مدت 10 ساعت خورشید در آسمان به شدت می تابد اما به دلیل وچود رطوبت کم تحمل گرمای آن قابل تحمل نیز می باشد. در ماه های جولای و آگوست درجه حرارت به 28 درجه سانتی گراد می باشد که این درجه ممکن است به 30 درجه سانتی گراد هم برسد.
آب و هوای استانبول در فصل زمستان :
قابل توجه مسافران تور استانبول ، ماه های دسامبر تا مارس زمستان استانبول می باشد که دارای آب و هوای سرد و مرطوب است.درجه حرارت این شهر تا 8 درجه کاهش می یابد که در بعضی از شب ها شاهد یخبدان خواهید بود. گردشگران تور استانبول اگر در ماه فوریه سفر می کنید بدانید که در این ماه شاهد بارش برف خواهید بود.
آب و هوای استانبول در فصل پاییز :
فصل پاییز یکی از لذت بخش ترین فصل ها در استانبول می باشد که تعداد زیادی از گردشگران تور استانبول در این فصل سفر می کنند به صورتی که میانگین دما در ماه های اکتبر به 16 درجه سانتی گراد همراه با بارندگی اتفاق می افتد. همچنین در ماه های نوامبر میزان بارندگی افزایش می یابد و در طول روز هوای استانبول ابری و در پایان روز مه آلود می باشد.
آب و هوای استانبول در فصل بهار :
فصل بهار در استانبول در ماه های مارس تا می است، مسافران تور استانبول بدانند که با شروع بهار درجه حرارت هوا خیلی بالا نمی رود به صورتی که در ماه مه درجه حرارت به 20 درجه سانتی گراد می رسد و در اواخر ماه می سرعت باد کاهش و هوا گرم تر می شود.

آخرین نظرات ثبت شده
افسانه نادری 31 فروردین 1396
0
استانبول جاهای دیدنی معروف زیاد داره یعنی اگر بخوای حدقل معروفاشونو بری ببینی 4 – 5 روز اقامت رو شاخشه! ولی واسه اینکه قشنگ استفاده مفید از روزای سفرتون داشته باشین من یه برنامه سفر تور استانبول میدم بهتون احتمالا به دردتون بخوره
روز اول و دومو به نظرم کلا بذارید واسه استانبول قدیم و دیدن جاذبه هایی مثل باسیلیکای سیسترن، ایاصوفیه، مسجد آبی، کاخ توپکاپی، بازار مصری ادویه و اینا. میتونین یه تایمی هم واسه محله های بایزید و فاتح و وکادیکوی و.. بذارید!
دیدن محله های مدرن و بازدید از کاخ دولماباغچه و برج گالاتا و خود میدون تقسیم و خیابون استقلال و گالیپ دد یه روز وقت میبره پس اینم از رو سوم..
اگر سفرتون 4 روزه باشه که من پیشنهاد میکنم روز چهارمو بذارین برای جزایر پرنس اما اگه 5 روز وقت دارید روز چهارم برین سواحل هالیک و روز پنجم جزایر پرنس
دیگه جزئیات برنامه سفرتونم ��ودتون بهتر میدونین.
شاد باشید :)
باران 7 خرداد 1396
3
دوستان کسی میدونه Rami Sosyete Pazarı کجای استانبول هست؟ یکی از آشناها میگفت این بازار خیلی خوبه جنس های خوبی داره بعد ارزووون قیمت!! حالا ما اومدیم اینجا نمیدونیم چجوری بریم
کسی میدونه لطفا راهنمایی کنه
پاسخ ادمین 8 خرداد 1396
0
سلام وقت بخیر
مسافر گرامی برای دسترسی به این بازار می توانید از آدرس زیر استفاده نمایید:
Rami Cuma
Talimhane Cd
41 B
34055 Eyüp/İstanbul
علیرضابهرامی عبدالملکی 22 خرداد 1396
5
تور استانبول لحظه آخری در شهریور ماه باهتل 4* که نزدیک مراکز خرید و دیدنی باشه قیمتش چند در میاد.
پاسخ ادمین 23 خرداد 1396
0
برای اطلاع از تور های لحظه آخری استانبول و نرخ های مربوطه میتوانید به آدرس صفحه تور های لحظه آخری استانبول مراجعه نموده و با آژانس مورد نظر تماس حاصل نمایید.
لادن غفاری 9 تیر 1396
3
کسی از تاریخ دقیق برگزاری جشنواره های تابستونی استانبول اطلاعی داره ؟ هر سایتی میرم یه تاریخی زده اصلا معلوم نیس چی به چیه
البته منظور من بیشتر جشنواره های خرید استانبوله
دو سال پیش زمستون بود با دوستامون رفتیم استانبول اووون موقع یکی از بچه هامون مهاجرت کرده بود و اونجا زندگی میرد، اوایل ماه ژانویه بود فکر میکنم اون موقع ما رو برد حراج های زمستانه استانبول
انقد قیمت های مناسب بود که بعضی اجناس حتی تا 70% تخفیف هم داشتن
منتها اون دوستم دیگه استانبول زندگی نمیکنه و ما هم میخوایم تابستون بریم اگر کسی از تاریخ دقیق شروع حراج های تابستونی اطلاعات دقیق داره بگه خیلی ممنووووون میشم
میثم خالقی 25 تیر 1396
2
تور لحظه آخری برای اواخر مرداد
نسيم 3 مرداد 1396
2
سلام تور لحظه آخر مناسب قيمت براي اواخر مرداد ماه ميخوام!
ساره 14 مرداد 1396
1
سلام
تورلحظه اخري دراين ماه هتل ٥ ستاره وپرواز خوب چند قيمته
ساسان معینی 29 مرداد 1396
0
تور لحظه آخری استانبول
َاحمد 7 شهریور 1396
1
تور لحظه اخری برای استانبول 17 شهریور-5 شب و 6 روز سراغ دارین؟
امیر نادری 3 مهر 1396
2
سلام برای 4یا 5 مهر الی9 مهر برای 5 نفر استانبول میخوام
حسین علیزاده 29 مهر 1396
4
سلام تور لحظه آخری ارزان تعداد 5 نفر در تاریخ 30مهرسراغ دارید؟برای هر نفر چند در میاد؟
شهریار فتاحی 2 آبان 1396
4
سلام برای 13 آبان تور لحظه آخری با پرواز آسمان هتل چهار ستاره نزدیک میدان تکسیم سراغ دارین قیمتش نفری چنده ؟
رضا 3 دی 1396
0
درخواست عضویت در اطلاع رسانی تورهای لحظه آخری
مصطفي بخشي 30 دی 1396
3
سلام براي ٢ بهمن تا ٧ بهمن به مدت ٥ شب و ٦ روز با هتل ٤ ستاره قيمت مناسب سراغ داريد ممنون
سلمان ملک لو 6 بهمن 1396
2
برای اول اسفند تور لحظه آخری ارزان میخام
محسن روشن 13 بهمن 1396
4
درخواست عضویت اطلاع تز تور لحظه آخری
ایمان عباس زاده 8 فروردین 1397
3
قیمت تور برای 20 فروردین 97 واسه دو نفر ?$$$
مریم بختیاری 13 فروردین 1397
4
سلام تورترکیه ۵ نفر ۵ روز ۱۳ فروردین یا ۱۴ فروردین میخوام
علیرضا 5 خرداد 1397
4
جاذبه های دیدنی استانبول به اندازه ای زیباست که پیشنهاد می کنم حتما به این شهر سفر کنید.
سحر شافی 5 خرداد 1397
2
تور استانبول 3 شب و 4 روز اوایل مرداد قیمتش تقریباً چقد میشه؟
سارا 5 خرداد 1397
4
با سلام. میشه راهنمایی کنید بهترین زمان سال برای تور استانبول کی هست؟
پاسخ ادمین 6 خرداد 1397
0
بنا به سلیقه ای که دارید همه ی فصل های استانبول دیدنی و زیبا هست
حسین 5 خرداد 1397
3
تور ارزان قیمت برای 18 خرداد میخوام 4نفریم
پاسخ ادمین 6 خرداد 1397
0
سلام وقت بخیر لطف کنید صفحات تور دبی رو دنبال کنید تا از آفر های آژانس های مسافرتی استفاده نمایید
م.میررایی 7 خرداد 1397
1
تور ارزان هتل 5 ستاره یوال برای 16 خرداد به بعد میخوام
فريده قندي 17 خرداد 1397
3
تور لحطه اخري استانبول براي تيرماه ميخواهم ممنونم
رضا محمدنژاد 21 خرداد 1397
4
با سلام

تور ترکیبی لحظه آخری استانبول و آنتالیا برای اواخر تیر ماه میخواستم
ممنون میشم اطلاع رسانی کنید 🌹🌹
حمید جلایی 22 خرداد 1397
0
سلام. لطفا تور با امکانات مناسب ، خصوصا تور لحظه آخری برای 6 تیر برای استانبول معرفی بفرمایید. سپاس
تینا 9 تیر 1397
2
تور استانبول برای تاریخ 7 مرداد دارید؟ لطف می کنید هتل های خوب استانبول رو هم معرفی کنید ؟ هتل خوب سه یا چهار ستاره مثلا
معین الرضا غرابادیان 21 تیر 1397
2
سلام
من. تور لحظه آخری برای 6 نفر ترکیه با بیش از 6 شب اقامت می خوام. ممنون
سیدفوادبنی هاشمی 22 تیر 1397
4
توربرای آخر تیرماه باقیمت پایین 7نفرلازم داریم
امیر پیروی راد 27 تیر 1397
2
سلام
تور دو یا سه روزه استانبول با قیمت مناسب میخوام برای تاریخ ۳۱ تیر یا ۱ مرداد
رسول 30 تیر 1397
2
آیا تور به قیمت مناسب برای اواخر مرداد موجود است؟
ن. محمدی 31 تیر 1397
0
از تاریخ 30 تا 2 شهریور تور استانبول برای 3نفر با قیمتمناسب لطفا بهممعرفی کنید.
محسن عنایتی 3 مرداد 1397
1
عضو بشم
مهردادرجبی 11 مرداد 1397
2
1شهریور 5روز دور استانبول
وحید داداشی 24 مرداد 1397
0
سلام بلیت ارزون برای استانبول میخوام امروز یا فردا .رفت و برگشت تو یه روز
ابراهیم 2 شهریور 1397
1
تور لحظه آخری استانبول 3 شب
رفت 17 شهریور
برگشت 20 شهریور
برای دو نفر
لیلا جوشقانی 11 شهریور 1397
0
تور لحظه اخری برای 7مهر تا 11مهر بذای 7نفر چقدره؟ممنون
بنفشه 17 مهر 1397
1
مناسب ترین قیمت تور استانبول برای چه تاریخی هست و هزینه اش چقدر می باشد ؟ ممنون میشم اگر راهنماییم کنید
احمدی 24 مهر 1397
1
تور استانبول برای آذر ماه دارید ؟ گشتم چیزی برای آذر نزاشتید
فرشاد زابلی 8 آبان 1397
1
یه قابلیت سرچ هم اضافه کنید که دیگه سایت دیگه ای رو چک نکنیم :)) مزاحم خودتون بشیم همیشه
مهرناز 9 آبان 1397
4
سلام دوستان
کسی آژانس آمادای پرواز برتر تو تهران رو می شناسه؟
راحله 20 آبان 1397
3
تور استانبول برای تاریخ 15 آذر حدودا چقدر هست ؟ممنون میشم اگر من رو از آفر هایی که می گذارید مطلع کنید
فرانک هاشمی 25 آبان 1397
1
سلام تور استانبول برای 28 اذر دارید
نیروانا 30 آبان 1397
3
تور استانبول برای دی ماه آفر خوب دارید ؟
سجاد حکیمیان 30 آبان 1397
0
من برای 1تیر 1398میخوام تورو خدا قیمت تارو کمتر کنید
اسماعیل عطار 4 آذر 1397
4
تور پنج ستاره شش شب دارید لطفا
سکینه سید فرج الله 11 آذر 1397
2
سلام برای استانبول گرنداونال۷شب و۸روزدر دی ماه
الهام دیندار 11 آذر 1397
1
لطفا تعرفه های نرخ تبلیغات رو ارسال بفرمایید
علی باقری 21 دی 1397
0
چرا هیچ فیلتری نداره مثلا تعداد روز و تاریخ رفت و برگشت یا پرواز بشه انتخاب کرد و بتونی سرچ کنی
پاسخ ادمین 22 دی 1397
0
کنار تور ها نوع ایرلاین و تعداد شب اقامت را می توانید انتخاب نمایید
آرمینه 25 دی 1397
4
همه ی تفریحات و دیدنی های تور استانبول یک طرف، حراج ها و خرید کردنش یک طرف
امیر حسین 2 بهمن 1397
3
من یه تاجرم و به خاطر کارم زیاد به تور استانبول میرم میخواستم بگم اگر میخواین به این شهر برین از پرواز های ترک و یا ماهان استفاده کنید خیلی بهتره. برخی پرواز های ایرانی هم تخیر های عجیب و غریب دارن هم این که سره تحویل چمدون ها معطلتون می کنن.
علی 5 اسفند 1397
4
سلام
تینا 30 اردیبهشت 1398
3
سایت خوبی دارید .. من چند ماه پیش از سایت شما یه تور استانبول خریدم که آژانس قصر شایان گذاشته بود قیمتش واقعا خوب بود
کوثر 4 خرداد 1398
3
من امسال تابستون می خوام برای خرید برم ترکیه میشه راهنماییم کنید که بهتره تور استانبول بگیرم یا آنتالیا؟؟؟ یعنی قیمت ها تو کدوم شهر مناسب تره ؟
khosroo 8 خرداد 1398
0
برای پایان خرداد بهترین تور استانبول معرفی گردد
کوهیار 12 خرداد 1398
4
ماشالا صفحه تور استانبول شما همیشه حدقل دو سه تا آفر داره از بس که این شهر خوبه و تکراری نمیشه
فربد امیری 21 خرداد 1398
2
میشه بگید کدوم یکی از آژانس ها بهترین تور استانبول رو میذاره؟؟ من میخوام امسال با همسرم ماه عسل برم استانبول و دلم میخواد خیلی لوکس و پرفکت باشه توری که میگیرم. معرفی کنید لطفا
چکامه 28 خرداد 1398
2
چنتا از بهترین تفریحات تور استانبول که برای بچه ها هم جذاب باشه اسم ببرین
داداشی 4 تیر 1398
1
تور استانبول پرواز ماهان هتل تو تقسیم چی پیشنهاد میدید؟
درج نظر
نام و نام خانوادگی
ایمیل
تصویر کد امنیتی
متن نظر
پنل کاربریانجمن گردشگریبلاگ گردشگری