Lahzeakhar.com

تور استانبول

امتیاز 5 از 5 | از 4648
ارزانترین گرانترین به‌روزترین نزدیکترین تاریخ مرتب سازی بر اساس :
تور استانبول ویژه تعطیلات بهمن
۴
قشم ایر - قشم ایر
۱۴ بهمن - ۲۴ بهمن
سحر سفر
۷,۵۹۰,۰۰۰
۱
از ۱۴ بهمن تا ۱۸ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۵۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۵ بهمن تا ۱۹ بهمن
۴ شب
آتا - قشم ایر
قشم ایر
۷,۵۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۳ بهمن تا ۱۷ بهمن
۴ شب
آسمان - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۵۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۹ بهمن تا ۲۳ بهمن
۴ شب
معراج - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۹,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۰ بهمن تا ۲۴ بهمن
۴ شب
معراج - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۹,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن و اسفند
۳
قشم ایر - قشم ایر
۶ اسفند - ۹ اسفند
آرشین پرواز
۶,۳۲۰,۰۰۰
۱
از ۱۲ بهمن تا ۱۵ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۴ بهمن تا ۱۷ بهمن
۳ شب
ایران ایر تور - قشم ایر
قشم ایر
۷,۳۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۵۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۹۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۲۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۴ بهمن تا ۲۷ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۶ اسفند تا ۹ اسفند
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۴ بهمن ویژه تعطیلات
۳
آتا - قشم ایر
۱۴ بهمن - ۱۷ بهمن
قصر شیرین
۷,۰۹۰,۰۰۰
۱
از ۱۴ بهمن تا ۱۷ بهمن
۳ شب
آتا - قشم ایر
قشم ایر
۷,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ بهمن
۴
آتا - معراج
۱۴ بهمن - ۱۸ بهمن
ندا پرواز
۷,۸۹۰,۰۰۰
۱
از ۱۲ بهمن تا ۱۶ بهمن
۴ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۹,۷۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۳ بهمن تا ۱۷ بهمن
۴ شب
آسمان - معراج
معراج
۸,۸۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۴ بهمن تا ۱۸ بهمن
۴ شب
آتا - معراج
معراج
۷,۸۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن
۴
قشم ایر - قشم ایر
۱۹ بهمن - ۲۶ بهمن
آرشین پرواز
۶,۶۱۵,۰۰۰
۱
از ۱۳ بهمن تا ۱۷ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۸۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۴ بهمن تا ۱۸ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۳۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۸ بهمن تا ۲۲ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۸۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۹ بهمن تا ۲۳ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۶۱۵,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۰ بهمن تا ۲۴ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۶۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۱ بهمن تا ۲۵ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۴۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۲۲ بهمن تا ۲۶ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۸۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ویژه نوروز ۱۴۰۲
۴
معراج - معراج
۲۶ اسفند - ۱۱ فروردین
آرشین پرواز
۱۰,۱۳۰,۰۰۰
۱
از ۲۶ اسفند تا ۱ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۱۰,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۸ اسفند تا ۳ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۱۱,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲ فروردین تا ۶ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۱۲,۶۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۳ فروردین تا ۷ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۱۳,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۴ فروردین تا ۸ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۱۳,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۶ فروردین تا ۱۰ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۱۳,۶۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۷ فروردین تا ۱۱ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۱۴,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی استانبول بهمن
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۵ بهمن - ۲۷ بهمن
دلنیا گشت
۷,۱۰۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۸۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۶ بهمن تا ۱۹ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۷۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۹ بهمن تا ۲۲ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۸۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۴ بهمن تا ۲۷ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۹۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۷۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۶ اسفند
۳
قشم ایر - قشم ایر
۶ اسفند - ۹ اسفند
دادبان سفر ایرانیان
۶,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ویژه نوروز
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۲ فروردین - ۱۵ فروردین
کتیبه آریایی
۹,۷۳۰,۰۰۰
۱
از ۱۲ فروردین تا ۱۵ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۸ اسفند تا ۳ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۲,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱ فروردین تا ۵ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۲,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲ فروردین تا ۶ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۲۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۵ فروردین تا ۹ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۶ فروردین تا ۱۰ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۷ اسفند تا ۱۰ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن
۵
قشم ایر - قشم ایر
۴ اسفند - ۹ اسفند
ژینو پرواز
۷,۴۵۰,۰۰۰
۱
از ۲۶ بهمن تا ۱ اسفند
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۸۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱ اسفند تا ۶ اسفند
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۹۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۳ اسفند تا ۸ اسفند
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۷۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۴ اسفند تا ۹ اسفند
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۶ اسفند
۳
قشم ایر - قشم ایر
۶ اسفند - ۹ اسفند
فرجام پرواز
۶,۳۲۰,۰۰۰
۱
از ۶ اسفند تا ۹ اسفند
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن و اسفند
۴
قشم ایر - آتا
۱۹ اسفند - ۲۳ اسفند
قصر شایان
۶,۶۱۵,۰۰۰
۱
از ۱۹ اسفند تا ۲۳ اسفند
۴ شب
قشم ایر - آتا
آتا
۶,۶۱۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۵ بهمن تا ۱۹ بهمن
۴ شب
قشم ایر - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۰۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۷ بهمن تا ۲۱ بهمن
۴ شب
آسمان - معراج
معراج
۸,۷۹۵,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۱ بهمن تا ۲۵ بهمن
۴ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۷,۸۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۳ بهمن تا ۲۷ بهمن
۴ شب
ایران ایر تور - قشم ایر
قشم ایر
۸,۴۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱۲ بهمن تا ۱۶ بهمن
۴ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۹,۷۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول۱۲ فروردین
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۲ فروردین - ۱۵ فروردین
همنواز آسمان
۹,۷۳۰,۰۰۰
۱
از ۱۲ فروردین تا ۱۵ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ بهمن
۶
ماهان - ماهان
۱۵ بهمن - ۲۱ بهمن
ندا پرواز
۸,۷۳۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ بهمن تا ۲۱ بهمن
۶ شب
قشم ایر - معراج
معراج
۸,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۶ بهمن تا ۲۲ بهمن
۶ شب
Turkish Airlines - Turkish Airlines
Turkish Airlines
۹,۷۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۷ بهمن تا ۲۳ بهمن
۶ شب
آسمان - معراج
معراج
۹,۴۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۵ بهمن - ۲۱ بهمن
رادین گشت
۶,۵۲۰,۰۰۰
۱
از ۱۲ بهمن تا ۱۵ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۳ بهمن تا ۱۶ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۴۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۴ بهمن تا ۱۷ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۵۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۵۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱۶ بهمن تا ۱۹ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱۷ بهمن تا ۲۰ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۶۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۱۸ بهمن تا ۲۱ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۷۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۲۷ اسفند (ویژه نوروز)
۴
قشم ایر - قشم ایر
۲۷ اسفند - ۲ فروردین
سورتمه گشت
۱۲,۶۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن و اسفند
۳
قشم ایر - قشم ایر
۶ اسفند - ۹ اسفند
ژینو پرواز
۶,۳۲۰,۰۰۰
۱
از ۶ اسفند تا ۹ اسفند
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۵ بهمن تا ۲۸ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۲۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۸ بهمن تا ۱ اسفند
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۷۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱ اسفند تا ۴ اسفند
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۸۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول تعطیلات بهمن
۳
معراج - قشم ایر
۲۶ بهمن - ۲۹ بهمن
قصر شایان
۷,۹۸۰,۰۰۰
۱
از ۲۶ بهمن تا ۲۹ بهمن
۳ شب
معراج - قشم ایر
قشم ایر
۷,۹۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۲ بهمن تا ۱۵ بهمن
۳ شب
آتا - قشم ایر
قشم ایر
۹,۵۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۳ بهمن تا ۱۶ بهمن
۳ شب
آسمان - Pegasus Airlines
Pegasus Airlines
۸,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۹ بهمن تا ۲۲ بهمن
۳ شب
معراج - آتا
آتا
۸,۵۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
معراج - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۸۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۷ بهمن تا ۳۰ بهمن
۳ شب
ایران ایر تور - معراج
معراج
۸,۱۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن
۵
قشم ایر - قشم ایر
۴ اسفند - ۲۸ بهمن
آرشین پرواز
۷,۴۵۰,۰۰۰
۱
از ۱۲ بهمن تا ۱۷ بهمن
۵ شب
قشم ایر - آسمان
آسمان
۹,۶۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۴ بهمن تا ۱۹ بهمن
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۲۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۵ بهمن تا ۲۰ بهمن
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۲۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۰ بهمن تا ۲۵ بهمن
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۵۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۲ بهمن تا ۲۷ بهمن
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۳۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۳ بهمن تا ۲۸ بهمن
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۲۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۴ اسفند تا ۹ اسفند
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ویژه زمستان
۴
قشم ایر - قشم ایر
۱۹ اسفند - ۲۶ اسفند
آریسا پرواز
۶,۹۹۰,۰۰۰
۱
از ۱۹ اسفند تا ۲۳ اسفند
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۹۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۲ اسفند تا ۱۶ اسفند
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۲۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۵ اسفند تا ۹ اسفند
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۷,۴۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۸ بهمن تا ۲ اسفند
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۷,۶۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۱ بهمن تا ۲۵ بهمن
۴ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱۴ بهمن تا ۱۸ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۹۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۱۵ بهمن تا ۱۹ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۵ بهمن - ۳۰ بهمن
آهوبال آریا
۶,۵۲۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۵۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۷ بهمن تا ۲۰ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۶۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۸ بهمن تا ۲۱ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۷۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۹ بهمن تا ۲۲ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۲۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۵۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۴ بهمن تا ۲۷ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۲۵ فروردین تا ۳۰ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۲۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول از شیراز بهمن و اسفند
۳
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۲۴ بهمن - ۲۷ بهمن
ندا پرواز
۸,۵۱۰,۰۰۰
۱
از ۱۷ بهمن تا ۲۰ بهمن
۳ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۹,۷۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۴ بهمن تا ۲۷ بهمن
۳ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۵۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱ اسفند تا ۴ اسفند
۳ شب
بدون ایرلاین - بدون ایرلاین
بدون ایرلاین
۸,۹۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی استانبول ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ بهمن
۵
معراج - معراج
۲۶ بهمن - ۳ اسفند
ندا پرواز
۷,۵۸۰,۰۰۰
۱
از ۲۶ بهمن تا ۱ اسفند
۵ شب
معراج - معراج
معراج
۷,۵۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۷ بهمن تا ۲ اسفند
۵ شب
معراج - قشم ایر
قشم ایر
۸,۱۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۸ بهمن تا ۳ اسفند
۵ شب
معراج - معراج
معراج
۷,۶۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۴ بهمن
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۴ بهمن - ۱۷ بهمن
سورتمه گشت
۷,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ بهمن
۳
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
ندا پرواز
۶,۹۸۰,۰۰۰
۱
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
معراج - قشم ایر
قشم ایر
۸,۷۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۱ بهمن تا ۲۴ بهمن
۳ شب
ماهان - ماهان
ماهان
۷,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۶,۹۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ویژه نوروز
۷
قشم ایر - قشم ایر
۸ فروردین - ۱۵ فروردین
سحر سفر
۱۵,۴۰۰,۰۰۰
۱
از ۸ فروردین تا ۱۵ فروردین
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۵,۴۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۶ اسفند تا ۴ فروردین
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۳ فروردین تا ۱۰ فروردین
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۸,۰۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۹ اسفند تا ۷ فروردین
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۸,۴۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱ فروردین تا ۸ فروردین
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۸,۴۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۵ فروردین تا ۱۲ فروردین
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۸,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۲ فروردین تا ۹ فروردین
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۸,۴۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۵ بهمن - ۱۸ بهمن
پگاه گشت
۶,۵۲۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۵۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۶ بهمن تا ۱۹ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۲۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۸ بهمن تا ۲۱ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۷۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۶ بهمن تا ۲۹ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۷۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن و اسفند
۳
قشم ایر - قشم ایر
۶ اسفند - ۹ اسفند
قصر شایان
۶,۳۲۰,۰۰۰
۱
از ۶ اسفند تا ۹ اسفند
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۸ بهمن تا ۱ اسفند
۳ شب
معراج - ایران ایر
ایران ایر
۶,۷۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۴ بهمن تا ۱۷ بهمن
۳ شب
قشم ایر - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۷,۳۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
آتا - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۶,۷۳۵,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۱ بهمن تا ۲۴ بهمن
۳ شب
قشم ایر - Pegasus Airlines
Pegasus Airlines
۷,۴۳۵,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۷,۱۶۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۴ فروردین
۴
قشم ایر - قشم ایر
۴ فروردین - ۸ فروردین
همنواز آسمان
۱۴,۱۳۰,۰۰۰
۱
از ۴ فروردین تا ۸ فروردین
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۴,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور

در خرید تور ارزان استانبول مهم‌ترین دغدغه مسافرین، کیفیت هتل اقامت، محل قرارگیری هتل و راحتی آن برای سفر خانوادگی است. اگر تجربه سفر به استانبول را از قبل دارید قطعا می‌دانید که با توجه به کیفیت پایینِ اغلب هتل‌های استانبول و همچنین هزینه بالای حمل و نقل در شهر، کیفیت و محل هتل انتخابی تور استانبول از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

با توجه به موارد نام برده شده و همچنین هزینه بالای بلیط استانبول؛ مطمئن‌ترین راه برای رزرو تور ترکیه استانبول چیست؟ چطور میشه استانبول تور ارزان همراه با هتلی مطلوب و مناسب خانواده در بهترین مناطق استانبول خرید؟ در ادامه راه حل برطرف نمودن تمامی این موارد را به شما خواهیم گفت.

با توجه به این که تور استانبول لحظه آخر توسط برترین آژانس‌های چارتر کننده استانبول که البته همراهان همیشگی لحظه آخر در ارائه تورهای استانبول ترکیه بوده‌اند ارائه می‌شود؛ گردشگران لحظه آخری می‌توانند با اطمینان خاطر و با کمترین قیمت تور به استانبول مورد نظرشون رو خریداری کنند. همچنین قدمت و تجربه آژانس‌های خانواده لحظه آخر همیشه تضمین کننده مناسب‌ترین قیمت تور استانبول 1402 به همراه بهترین خدمات تور بوده است.

تور استانبول


چرا تور استانبول لحظه آخر

همکاران آژانسی لحظه آخر همواره سعی بر خاطره‌انگیز شدن سفر، برای گردشگران لحظه آخری را داشته اند و در این راه با انتخاب برترین کارگزارهای ترکیه همیشه بهترین خدمات تور را به مسافرین تور ترکیه استانبول ارائه داده اند.

توانایی چارتر نمودن پرواز تهران - استانبول، بهترین خدمات تور ترکیه استانبول، قیمت به‌روز در تمامی ساعات شبانه روز، تنها قسمتی از مزیت‌های خرید شما از لحظه آخر است. کارشناسان لحظه آخر، با کنترل لحظه‌ای قیمت و خدمات ارائه شده به مسافرین این اطمینان را می‌دهند که تمامی تورهای استانبول ارائه شده در قسمت بالا، با همان قیمت درج شده در سایت قابل ارائه می‌باشند.

خرید تور لحظه آخری استانبول چه مزایایی دارد:

 • بهترین قیمت رزرو تور ترکیه استانبول
 • انتخاب بهترین هتل جهت اقامت
 • گشت شهری رایگان روی تور
 • پشتیانی 24 ساعته توسط آژانس‌های ارائه دهنده تور
 • مشاوره رایگان از آژانس‌های خانواده لحظه آخر

آیا برای سفر به استانبول ویزا لازم است؟

شهروندان ایرانی برای سفر به کشور ترکیه و شهر‌های آن نیازی به دریافت ویزا ندارند. با توجه به قوانین کشور ترکیه شهروندان ایرانی می‌توانند به مدت 90 روز در هر یک از شهرهای ترکیه از جمله استانبول اقامت داشته باشند. لازم بذکر است در طول این مدت ایرانیان اجازه کار در ترکیه را ندارند؛ بنابراین برای سفر به استانبول تنها نیاز به پاسپورت با اعتبار حداقل 6 ماه است. راحتی سفر به استانبول و قیمت تور از مهم‌ترین دلایل محبوبیت این مقصد خارجی برای ایرانیان بوده و همین موضوع موجب شده سالانه ایرانیان زیادی استانبول را به عنوان مقصد سفر خارجی خود انتخاب کنند.

راهنمای سفر با تور ترکیه استانبول

شهر استانبول را می‌توان به عنوان توریست پذیر‌ترین شهر ترکیه معرفی کرد و جالب است بدانید که استانبول از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری در میان ایرانیان بشمار می‌آید و تور ترکیه استانبول از پرطرفدارترین تورهای گردشگری در ایران محسوب می‌شود. این شهر که به سبب قرارگیری میان دو قاره آسیا و اروپا از شهرت بسیاری برخوردار است؛ همچنین مملوء از جاذبه‌های گردشگری، مراکز خرید متنوع، جاذبه‌های تفریحی و همینطور اماکن تاریخی است. در ادامه این بخش به معرفی استانبول و جاذبه‌های موجود در آن می‌پردازیم. چنانچه قصد سفر با تور مسافرتی استانبول به این شهر را دارید مطالعه این بخش از صفحه را از دست ندهید.

تور استانبول

مهم‌ترین نکاتی که قبل از سفر با تور لحظه آخری استانبول باید در نظر بگیرید

 • قبل از رزرو آفر تور استانبول مدت اعتبار پاسپورت خود را چک کنید. اعتبار پاسپورت برای سفر به استانبول حداقل 6 ماه است.
 • با توجه به چک کردن وضعیت آب و هوا لباس مناسب همراه داشته باشید.
 • مقدار کمی از پول خود را به لیر و مابقی را توسط صرافی‌های معتبر به دلار تبدیل کنید.
 • با توجه به ممنوعیت حمل برخی داروها در سفر به استانبول در صورت نیاز نسخه پزشکی همراه خود داشته باشید.
 • مقدار حمل بار مجاز با خود را از سایت ایرلاین یا روی بلیط خریداری شده ببینید.
 • وسایل ممنوعه برای پرواز را از ایرلاین بپرسید.
 • هزینه درمان در استانبول بالا بوده؛ بنابراین حتما به هنگام خرید تور تهران استانبول، بیمه مسافرتی استانبول را از آژانس گردشگری بخواهید.

انتخاب هتل استانبول، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسافرین

با توجه به عدم رضایت اکثر مسافرین استانبول از اغلب هتل‌های این شهر، لحظه آخر لیستی از بهترین‌ هتل‌های استانبول از نظر مردم را معرفی نموده تا انتخاب هتل در استانبول را برای شما راحت‌تر کند:

 

هتل دیوان استانبول (منطقه تکسیم) ⭐⭐⭐⭐⭐ 
 هتل شانگری لا بسفوروس (منطقه بشیکتاش)  ⭐⭐⭐⭐⭐
هتل رافلز (منطقه بشیکتاش)⭐⭐⭐⭐⭐
هتل ماریوت (منطقه شیشلی)⭐⭐⭐⭐⭐
هتل مارمارا (منطقه تکسیم)⭐⭐⭐⭐⭐
هتل گلدن وی (منطقه فاتح)⭐⭐⭐⭐
هتل گلدن هورن (منطقه بیوغلو)⭐⭐⭐⭐
هتل سیتی لایف (منطقه آتاشهیر)⭐⭐⭐⭐
هتل عثمانی‌ها (منطقه سلطان احمد)⭐⭐⭐
هتل ورلد هیریتیچ (منطقه فاتیح استانبول)

⭐⭐⭐

در تور مسافرتی استانبول حتما این کارها را تجربه کنید

 • نوشیدن قهوه معروف ترک در یکی از کافه‌های استانبول
 • بازدید از کاراکوی یا اسکله امین اونو در منطقه فاتیح را در برنامه خود قرار دهید.
 • تجربه نشستن در کافه‌های کنار ساحل را کسب کنید و در استکان‌های کمر باریک ترکی، چای بنوشید.
 • از دست فروشان صدف با آب لیمو، بلال، سیمیت و شاه بلوط بخرید.
 • اگر در فصل سرما به استانبول سفر کردید یک فنجان ثعلب ترکی را فراموش نکنید.
 • بازدید از بازار بزرگ استانبول (کاپالی چارشی)، را در برنامه خود قرار داده و از خرید اجناس و سوغات لذت ببرید.
 • از مهم‌ترین آثار تاریخی استانبول در منطقه سلطان احمد بازدید کنید.
 • قدم زدن در حاشیه بسفر و خیابان استقلال به هنگام شب رو از دست ندید.
 • تجربه خوردن باقلوای خوشمزه ترکی
 • خوردن ماهی کبابی زیر پل گالاتا استانبول را از دست ندهید.

هزینه سفر به استانبول به صورت میانگین چقدر است؟

یک از مهم‌ترین مسائل برای ما ایرانیان هزینه‌های سفر است. با توجه به برآوردهای انجام شده و پرسش از مسافرین استانبول، لحظه آخر لیستی از هزینه‌های سفر استانبول، مثل خوراک، کرایه ماشین و خرید را برای شما جمع آوری نموده، که اطلاع از این هزینه‌ها می‌تواند به بودجه بندی سفر شما کمک شایانی کند.

 1. هزینه رستوران و شکم‌گردی در استانبول
   رستوران‌های ارزان      شروع از 50 لیر برای هر نفر   
   رستوران‌های متوسط      شروع از 100 لیر برای هر نفر   
   رستوران‌های لوکس      شروع از 150 لیر برای هر نفر   
   هزینه فست فود      شروع از 50 لیر برای هر نفر   

 

 1. هزینه‌ی خورد و خوراک در استانبول ترکیه
   یک بطری آب 1.5 لیتری      2 لیر   
   نان      3.5 لیر   
   یک کیلو برنج       15 لیر   
   یک کیلو مرغ      45 لیر   
   تخم‌مرغ      2 لیر   
   یک کیلو پرتقال      7 لیر   
   یک کیلو گوجه فرنگی      5 لیر   
   یک کیلو خیار      15 لیر   

 

 1. قیمت بلیط بازدید از دیدنی‌های استانبول
   کاخ توپکاپی      ورودی کاخ 60 لیر + 40 لیر بازدید از بخش‌های مختلف   
   مسجد ایاصوفیه      رایگان   
   کاخ دولمه باغچه      40 لیر هزینه ورودی + 50 لیر بازدید از بخش‌های مختلف   
   باسیلیکا سیسترن      30 لیر   
   آکواریوم سی لایف      79 لیر   
 1. هزینه خرید لباس در استانبول
   کفش با برند معمولی      شروع قیمت از 200 لیر   
   شلوار جین      شروع از حدود 80 لیر   
   تی‌شرت مردانه      شروع از حدود 40 لیر   
   پیراهن زنانه      شروع از حدود 70 لیر   

 

رزرو تور ترکیه استانبول

لحظه آخر بهترین انتخاب برای رزرو تور ترکیه استانبول؛ با توجه به گستردگی قیمت تور در بازار لحظه آخر انتخاب را برای مسافرین استانبول راحت نموده است. lahzeakhar همواره به فکر آسودگی خاطر مسافرین محترم بوده؛ بنابراین با همکاری معتبرترین آژانس‌های گردشگری ایران این امکان را برای توریست‌ها فراهم نموده تا با مقایسه آنلاین قیمت و خدمات تور استانبول بهینه‌ترین گزینه را انتخاب و اقدام به رزرو تور ترکیه استانبول نمایند.

تور چارتری استانبول

ابتدا باید بدانید تور چارتری استانبول به این معناست که آژانس‌های مسافرتی از قبل بلیط‌های هواپیما را رزرو نموده و ظرفیت پرواز را برای خود خریداری کرده‌اند. قدمت و اعتبار آژانس‌های عضو خانواده لحظه آخر در ارائه تور چارتری استانبول تضمین کننده کمترین قیمت ارائه تورهای موجود در بازار است. آژانس‌های عضو این وب سایت با توجه به قدرت چارتر کننده خود در صورت پر نشدن ظرفیت در نظر گرفته شده و  برای پر نمودن آن، معمولا  تورهای لحظه آخری استانبول را ارائه می‌دهند. تور چارتری استانبول از نظر کیفیت و خدمات تفاوتی با تور معمولی ندارد و تنها از نظر قیمتی پایین تر است. اگر شما از آن دسته افرادی هستید که می‌خواهید تور چارتری استانبول را در نظر بگیرید باید به این نکته نیز دقت نمائید که کنسلی و استرداد مبلغ در این نوع تورها سخت تر از تورهای معمولی است. برای خریده این نوع تور باید همواره چمدانتان بسته و آماده سفر باشید.

تور لوکس استانبول

با انتخاب تور لوکس استانبول سفر و خاطراتی متفاوت را برای خود رقم بزنید. با تور لوکس استانبول : بهترین خدمات، لحظات بسیار مفرح و به یاد ماندنی در انتظار شماست. با انتخاب تور لوکس هیچ محدودیتی در انتخاب ایرلاین نداشته و می‌توانید با بهترین ایرلاین‌های خارجی به استانبول سفر کنید. انتخاب هتل در استانبول از اهمیت بسیاری برخوردار است و از جانب دیگر استانبول هتل‌های لوکس 5 ستاره بسیاری دارد که بهترین خدمات را به مسافرین خود ارائه می‌دهند. جالب است بدانی که در نهایت هزینه سفر به استانبول برای ایرانی‌ها زیاد نیست و با انتخاب تور لوکس و استفاده از امکانات هتل‌های 5 ستاره این شهر، تجربه‌ی متفاوتی را کسب خواهید کرد.

تور استانبول 2 روزه

آیا تور 2 روزه استانبول ارزش خرید دارد؟ بسته به سفر شما تور دو روزه استانبول می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. معمولا افرادی که این تو را انتخاب می‌کنند قصد انجام کاری فوری و یا شرکت در یک آفر و جشنواره را دارد. با توجه فراوانی بسیار جاذبه‌ها و تفریحات در استانبول تورهای دو و یک روزه استانبول انتخاب مناسبی برای گردش مفصل و تفریح نیستند.

تور استانبول 3 روزه

استانبول تور 3 روزه، یکی از محبوب‌ترین تورهای استانبول برای ایرانیان است. با توجه به مدت مدت زمان حضور در شهر استانبول، می‌توان به مراکز مهم شهر استانبول سر زد و از تفریحات مهیج این شهر زیبا استفاده نمود. تور سه روزه استانبول، با توجه به مدت زمان حضور مسافرین در این شهر، از جمله تورهای بصرفه به حساب می‌آید که هزینه کمتری نسبت به سایر تورها دارد.

تور استانبول 4 روزه

تور 4 روزه یا همان تور سه شب و چهار روز استانبول معمول‌ترین تور ارائه شده است. اغلب پکیج‌های استانبول موجود در بازار به صورت 4 روزه برگزار می‌شوند و شما می‌توانید این تورها را با بهترین قیمت و خدمات در سایت لحظه آخر دیده و اقدام به خرید نمائید.

تور استانبول از تهران

با توجه به این موضوع که حدودا 70 درصد تورهای برگزاری مقصد استانبول از مبدا تهران برگزار می‌شود، برگزاری تور استانبول از تهران نسبت به تور از سایر شهرها بیشتر است. ساکنین شهرهای مختلف ایران نیز می‌توانند با انتخاب تور تهران استانبول، چند ساعت زودتر خود را به فرودگاه امام خمینی برسانند و پرواز خود را از مبدا تهران به استانبول انجام دهند. تور ترکیه استانبول از شهرهایی مثل: مشهد(فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد)، اصفهان(فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان)، شیراز(فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز)، اهواز(فرودگاه بین‌المللی اهواز)، و ارومیه(فرودگاه بین ‌المللی شهید باکری ارومیه) نیز وجود داشته و مسافرینی که در این شهرها ساکن هستند میتوانند از مبدا شهر خود پرواز استانبول داشته باشند.

بهترین تور استانبول

بهترین تور از نظر شما کدام است؟ معیار انتخاب بهترین تور از نظر افراد بسیار متفاوت است. با توجه به هدف شما از سفر، بهترین تور استانبول را می‌توان با معیارهایی از جمله ارائه خدمت، قیمت و زمان ارائه سنجید. با توجه به تعداد زیاد تور ارائه شده به مقصد استانبول، انتخاب بهترین تور برای مسافرین کمی دشوار شده است. لحظه آخر با توجه به همکاری با معتبرترین اژانس‌های گردشگری ایران و همچنین بررسی لحظه‌ای قیمت تورهای ارائه شده در سایت، این امکان را برای مسافرین فراهم نموده تا با توجه به معیارهای خود و با مقایسه قیمت و خدمات ارائه شده به راحتی اقدام به خرید بهترین تور ترکیه استانبول نمایند.

خرید تور استانبول

چرا خرید تور استانبول از لحظه آخر بهترین گزینه است؟ لحظه آخر این بستر را برای مسافرین فراهم کرده تا با خیالی آسوده اقدام به خرید تور نمایند. همکاری با بهترین و معتبرترین آژانس‌های گردشگری ایران، امکان مقایسه آنلاین قیمت و خدمت، امکان خرید و ارتباط مستقیم با آژانس ارائه دهند تور، چک کرده لحظه‌ای قیمت و خرید تور با قیمت دقیق ارائه شده در سایت، تنها قسمتی از مزایای انتخاب لحظه آخر برای خرید تور است.

تور استانبول هتل هیلتون

سفری به شهری توریستی  با رزور هتلی 5 ستاره؛ تهیه تور استانبول هتل هیلتون، اغلب مناسب مسافرانی است که لذت سفر را به هزینه ترجیح می‌دهند. امکاناتی نظیر: حمام ترکی، 7 رستوران، استخر روباز و .... از ویژگی‌های خاص و ویژه این هتل محسوب می‌شود. اکثر اتاق‌های این هتل دارای بالکن هستند که به مسافرین این امکان را می‌دهند تا بتوانند به تنگه بسفروس نگاهی بی‌اندازند. تعداد اتاق‌هایی که در این هتل وجود دارد، 500 عدد هستند که همچنین از دیدگاه کاربران این هتل رتبه 6 از 524 هتلی که در استانبول وجود دارد، دریافت کرده است.

آدرس: Cumhuriyet Cad. no 50, Istanbul 34367 Turkey

قیمت تور استانبول

همانطور که اطلاع دارید موارد مختلفی مثل نوع و محل هتل، ایرلاین، مدت زمان سفر در قیمت تور استانبول تاثیر گذار هستند. آژانس‌های خانواده لحظه آخر، با توجه به قدمت و تجربه‌ی خود در برگزاری تور به فکر تمامی گردشگران هستند و همواره تلاش می‌کنند تا، امکان سر برای تمامی مسافرین با شرایط اقتصادی متفاوت را فراهم کنند. لحظه آخر در تلاش است که بهترین تور های گردشگری استانبول را با کمترین قیمت را در اختیار کاربران خود قرار دهد.

قیمت تور استانبول

چگونه تور ارزان ترکیه استانبول بخریم؟

قیمت تور برای اغلب مسافران ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. ترفندهای مهم وجود دارد که با دانستن آن‌های گردشگران می‌توانند هزینه سفر خود به استانبول را به حداقل برسانند. آژانس‌های عضو خانواده لحظه آخر، به عنوان همراهان همیشگی ما، با توجه به قدرت چارتر پرواز استانبول، سابقه و تجربه درخشان، برای همراهان لحظه آخر این امکان را فراهم نموده اند که همواره کمترین قیمت تور را از لحظه آخر خریداری کنند. برای خرید کمترین قیمت تور استانبول ترکیه می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید.

تور لحظه آخری استانبول (ارزان ترین تور استانبول)

یکی از بهترین راه‌های خرید تور ارزان استانبول، اقدام در لحظه آخر است. اغلب گردشگران استانبول می‌دانند که آژانس‌های مسافرتی با نزدیک شدن زمان برگزاری تورهایشان در صورت خالی بودن ظرفیت تور، اقدام به فروش لحظه آخری استانبول تور می‌کنند. گردشگرانی که به دنبال خرید تور ارزان هستند می‌توانند به سادگی تور لحظه آخری خریداری کنند. تور های لحظه آخر اغلب در ماه‌های کم گردشگر سال و ایام غیر خاص و غیر تعطیل در دسترس اند و متناسب برای .... . لازم به ذکر است در صورتی که تمایل به خرید تور ندارید می‌توانید بلیط لحظه آخری تهران - استانبول خریداری نمایید و هزینه‌های سفر خود را تا حد زیادی کاهش دهید. همراهان محترم لحظه آخر می‌توانند در اکثر زمان‌های سال، تور لحظه آخری استانبول را از سایت رزرو نمایند. برای اطلاع از بهترین آفرهای تور استانبول عضو گوش به زنگ لحظه آخر شوید تا شما از مناسب‌ترین آفر ها مطلع کنیم.

آفر تور استانبول

خرید تور آفری استانبول یکی دیگر از راه‌های صرفه جویی در هزینه‌های سفر به استانبول است (آفر به معنای تخفیف ویژه و بسیار قابل توجه است). تور آفری استانبول اغلب در ماه‌های کم گردشگر سال به منظور افزایش میزان فروش تور، توسط آژانس‌های مسافرتی به گردشگران ارائه می‌شود. میزان آفری که برای تور استانبول در نظر گرفته می‌شود بسته به آژانس مسافرتی متغیر است؛ اما میزان آفر در فصول و زمان‌های کم گردشگر سال افزایش می‌یابد.

قیمت تور ترکیه استانبول زمینی چقدر است؟

تورهای گردشگری استانبول به سبب موقعیت جغرافیایی این شهر و فاصله اندک استانبول از ایران، به صورت زمینی نیز برگزار می‌شوند؛ از آنجایی که بلیط هواپیما استانبول گران قیمت است، تورهای زمینی این مقصد با اختلاف قیمت چشم‌گیر و ارزان‌تر به مسافران استانبول ارائه می‌شود. گردشگرانی که در پی خرید تور ارزان استانبول هستند می‌توانند تور زمینی استانبول را انتخاب کنند. توجه داشته باشید که تور‌های زمینی استانبول لحظه آخر با بهترین وسیله‌های نقلیه و امکانات باکیفیت ارائه می‌شوند؛ بنابراین در صورت خرید این دسته از تورهای استانبول نگران راحتی سفر خود نباشید.

قیمت تور هوایی استانبول به چه عواملی بستگی دارد؟

تورهای هوایی استانبول به دو شرایط "های سیزن" و "لو سیزن" بستگی دارد که در این تاریخ قیمت بلیط‌های افزایش یا کاهش پیدا می‌کند.

هزینه تور ترکیه استانبول در های سیزن، تصمیم مناسبی است؟

های سیزن به این معناست که در برخی از فصول سال بلیت‌های پرواز استانبول گران می‌شود. فصل تابستان و اوایل بهار آن دو فصل گران قیمت استانبول است که توریستان و گردشگران زیادی از اقصی‌نقاط جهان به این شهر گردشگری سفر می‌کنند. از آنجا که استانبول در فصل تابستان هوای گرمی دارد؛ همچنین این هوا شباهت زیادی به هوای شمال کشورمان دارد. تفریحات و زیبایی که این شهر در فصل‌های های سیزن به خود می‌گیرد از دیگر دلایلی است که باعث افزایش قیمت تور و بلیت استانبول می‌شود.

اگر توریستان در ماه‌های بهار به این مقصد سفر کنند، امکان دارد تا با بارش‌های شدید و مداوم روبرو شوند که برای برخی افراد خوشایند و برخی افراد موجب ناراحیتیشان می‌شود! برای اینکه بتوانید در فصل‌های های سیزن از این شهر دیدنی، دیدن کنید؛ باید چندماه پیش از فرا رسیدن فصل تابستان و بهار اقدام نمایید تا با کلمه "ظرفیت تکمیل" مواجه نشوید. همچنین لازم به ذکر است بدانید که قیمت بلیط تور استانبول معمولا از 5.500.000 میلیون تومان به بالا هستند.

هتل‌های استانبول در های سیزن چگونه هستند؟

همانطور که تا به اینجا اشاره کردیم، تورهای استانبول در فصل‌های های سیزن افزایش قیمت دارند و این افزایش قیمت می‌تواند بر روی هتل‌ها هم امکان پذیر باشد. همچنین امکان دارد برخی هتل‌ها، افزایش قیمت را دوبرابر قیمت استاندارد در این فصل تعیین می‌کنند. برخی توریستان بر این باورند که هرچه به میدان تکسیم در استانبول نزدیکتر باشید، قیمت تور هتل استانبول افزایش پیدا می‌کند. علت این موضوع می‌تواند صرفه‌جویی در هزینه عمل و نقل و دسترسی عالی میدان تکسیم به دیگر جاهای شهر باشد.

نام هتل امتیاز - ستاره  قیمت اقامت برای یک شب 
تکسیم اکسپرس⭐⭐⭐⭐

از 250 لیر

هتل تکسیم لاین⭐⭐⭐⭐از 250 لیر
هتل گرند هالیک⭐⭐⭐⭐از 270 لیر
هتل آوانتگارد⭐⭐⭐⭐از 420 لیر
 هتل گرند اوزتانیک ⭐⭐⭐⭐از 420 لیر

 

هزینه سفر به استانبول در لو سیزن

لو سیزن دقیقا برعکس های سیزن است و دو فصل دیگر یعنی فصل پاییز و زمستان به عنوان لو سیزن شناخته می‌شود. این دو فصل بیشتر مورد توجه توریستانی قرار می‌گیرد که قصد دارند تور ارزان استانبول را خریداری کنند. همچنین درکنار این تور، اقدام به خرید کردن پوشاک در این شهر کنند. علت کاهش قیمت در فصل پاییز را می‌توان، بازگشایی مدارس دانست که با شروع سال تحصیلی، تقاضا برای سفر به این مقصد هم کاهش پیدا می‌کند و آژانس‌ها تور ارزان قیمت استانبول ارائه می‌دهند.

بهترین ماه و زمان برای تهیه بلیط‌های استانبول در لو سیزن، اواخر پاییز است که با بلک فرایدی (جمعه سیاه) تداخل دارد و توریستان می‌توانند اجناس باکیفیت از این شهر خریداری کنند. زمستان‌های استانبول را می‌توان به سفید شدن شهر با برف خلاصه کرد که برای بسیاری از افراد جذاب و دیدنی محسوب می‌شود و درکنار آن می‌توان به جشن سال نو میلادی اشاره داشت که از دیگر زیبایی‌های لو سیزن است. اما قیمت‌های استانبول در سال نو افزایش پیدا می‌کند! همچنین بهترین پیشنهادی که سایت لحظه آخر به توریستان استانبول ترکیه درباره فصل‌های لو سیزن بدهد، تاریخ و زمان سفر پرواز است که پیشنهاد می‌شود تفاوت چندانی نداشته باشد تا هزینه کمتری هم توریست پرداخت کند. قیمت و هزینه تورهای لو سیزن استانبول معمولا از 5.000.000 میلیون تومان شروع می‌شود که امکان دارد این هزینه کاهش هم پیدا کند.

هتل‌های استانبول در زمان لوسیزن هم افزایش قیمت دارند؟

خیر، هتل‌ها در فصل‌های لو سیزن به نسبت های سیزن، حدودا نصف قیمت هستند. اما نزدیک بودن هتل به میدان تکسیم یکی از مزیت‌هایی است که به هیچ فصلی وابسته نیست و هرچه هتل به این میدان مشهور استانبول نزدیک باشد، قیمت هم به همان اندازه افزایش پیدا می‌کند. همچنین لازم به ذکر است اگر فقط برای تهیه لباس و گردش در شهر سفر می‌کنید و زمان کمتری را در هتل سپری می‌کنید؛ هتل‌های 3 ستاره را انتخاب نمایید. اما هم قصد دارید تا زمانی از اوقات سفرتان را در هتل‌ها سپری و لذت ببرید، هتل‌های 4 ستاره را پیشنهاد می‌دهیم که مناسب لو سیزن هم هستند. در این بخش از صفحه تور استانبول لحظه آخر بهترین راه‌های خرید تور ارزان استانبول را بررسی کردیم، لازم به ذکر است در لیست تورهای موجود در بالای صفحه می‌توانید انواع تورهای ارزان استانبول اعم از تور لحظه آخری استانبول، تور آفر استانبول، تور زمینی و همچنین تور هوایی ارزان استانبول را مشاهده نمایید.

نام امتیاز - ستاره  قیمت اقامت در لو سیزن 
تکسیم اکسپرس ⭐⭐⭐⭐ از 100 لیر
هتل تکسیم لاین⭐⭐⭐⭐از 125 لیر
هتل گرند هالیک⭐⭐⭐⭐از 125 لیر
هتل آوانتگارد⭐⭐⭐⭐از 170 لیر
 هتل گرند اوزتانیک ⭐⭐⭐⭐از 200 لیر
گلدن پرا⭐⭐⭐از 70 لیر
لایف روم⭐⭐⭐از 70 لیر
تکسیم تریس⭐⭐⭐از 100 لیر
مکس ول⭐⭐⭐از 100 لیر
بیزا سوئیت⭐⭐⭐از 120 لیر

آشنایی با موقعیت جغرافیایی استانبول

همسایگی کشور ترکیه با ایران، عدم نیاز به اخذ ویزا برای سفر، تفریحات آبی و جاذبه‌های شگفت انگیزی شهر استانبول تنها قسمتی از دلایل محبویت، بزرگترین شهر ترکیه نزد ایرانیان است. استانبول ترکیه را می‌توان به عنوان برترین مقصد و شهر گردشگری کشور ترکیه دانست که به عنوان مرکز علمی، تاریخی، اقتصادی و تفریحی این کشور نیز شناخته می‌شود. جالب است بدانید که استانبول از نظر موقعیت مکانی یکی از بهترین شهرهای ترکیه و یکی از برترین مقاصد گردشگری برای ایرانیان به شمار می‌آید. استانبول در کنار تنگه بسفر و دریای مرمره واقع شده و محل تلاقی دو قاره اروپا و آسیاست. گردشگران تور استانبول هوایی باید بدانند که این شهر تنها شهر ترکیه بوده است که نیمی از آن در آسیا و نیم دیگر آن در اروپا قرار دارد؛ بنابراین با سفر به این شهر می‌توانید خاطره سفری اروپایی را برای خود رقم بزنید. شهر استانبول دارای بندری به نام شاخ طلایی است که نقش موثری در اقتصاد این شهر دارد . در سال 2010 شهر استانبول به عنوان پایتخت فرهنگ اروپا انتخاب شد و در حال حاضر سومین شهر توریستی جهان است. این شهر با مساحتی حدود 5714 کیلومترمربع دارای 32 منطقه است و هر 27 منطقه آن در محدوده اصلی شهر واقع شده‌اند.

موقعیت شهری استانبول

مسافرین استانبول تور لحظه آخر باید بدانند که شهر استانبول به سه منطقه تقسیم می‌شود که این سه منطقه عبارتند از:

 • شبه جزیره تاریخی استانبول قدیم
 • بخش ها و قسمت‌های امین اونو
 • منطقه فاتح

قسمت‌های امینونو و فاتح از ساختمان‌ها و برج‌های بزرگ و عظیم تشکیل شده که یک نمونه کامل از استانبول مدرن است؛ اما استانبول قدیم با بناهایی قدیمی و تاریخی پوشانده شده است. تورهای استانبول سایت لحظه آخر به سبب نزدیکی مقصد به ایران به صورت زمینی نیز برگزار می‌شود و گردشگران می‌توانند تور زمینی استانبول را خریداری کرده و در هزینه‌های خود صرفه‌جویی نمایند!

در سفر به استانبول بازدید از مکان‌های زیر را فراموش نکنید

استانبول توریستی‌ترین شهر ترکیه مملوء از جاذبه‌های گردشگری است که گردشگران استانبول در سفر خود می‌توانند از آن‌ها بازدید کنند. از مهم‌ترین و معروف‌ترین جاذبه‌های گردشگری استانبول ترکیه می‌توان به مسجد ایاصوفیه، قصر توپکاپی، مسجد آبی، آب انبار باسیلیکا، برج گالاتا، کلیسای چورا، کاخ دلمه باغچه، مسجد سلیمانیه، خیابان استقلال، میدان تکسیم و غیره اشاره کرد.

نقشه گردشگری استانبول

نقشه گردشگری استانبول

نقشه بازار بزرگ استانبول (گرندبازار استانبول)

نقشه فرودگاه استانبول

نقشه فرودگاه استانبول

تجربه خریدی ارزان در استانبول

شاید برایتان جالب باشد که بدانید بسیاری از گردشگران ایرانی تنها با هدف خرید به استانبول سفر می‌کنند. گردشگران استانبول باید بدانند: شهر استانبول مراکز خرید بسیاری دارد که برخی از آن‌ها بسیارگران قیمت و در مقابل برخی از آن‌ها ویژه اجناس تخفیف‌دار هستند. از مطرح‌ترین مراکز خرید این شهر می‌توان به مرکز خرید فروم، مرکز خرید جواهر، مرکز خرید اولیویوم، استانبول مال، مرکز خرید ایستینیه پارک، مرکز خرید پالادیوم استانبول و غیره اشاره کرد. همچنین در نظر داشته باشید که گراند بازار استانبول یکی از بزرگ‌ترین بازار سرپوشیده جهان است که بازدید از این بازار خالی از لطف نیست.

بليط تور استانبول

از آنجایی که اغلب تورهای ترکیه استانبول به صورت هوایی برگزار می‌شود، دانستن اطلاعات پرواز استانبول خالی از لطف نیست. شهر استانبول دارای دو فرودگاه بین‌المللی به نام‌های آتاتورک و صبیحه گوکچن است. آتاتورک بزرگترین فرودگاه استانبول و ترکیه به شمار می‌آید. اغلب پروازهای توریست‌های ایرانی تور هوایی استانبول به مقصد فرودگاه آتاتورک انجام می‌شود. همچنین باید بدانید که پرواز گردشگران تور ارزان استانبول توسط ایرلاین‌های داخلی و خارجی متعددی برگزار می‌شود. از ایرلاین‌های فعال در مسیر تهران استانبول می‌توان به ایرلاین‌های: ایران ایر، قشم ایر، ایران ایر تور، اطلس گلوبال، ماهان، آتا، ترکیش ایر و غیره اشاره کرد. طول پرواز تهران - استانبول حدود 3:30 ساعت است.

فرودگاه آتاتورک استانبول

تور هوایی استانبول

تور هوایی استانبول انتخابی با مزایای عالی برای گردشگران استانبول؛ یکی از مهم‌ترین مزایای انتخاب تور ترکیه استانبول هوایی، سفر بدون اتلاف وقت است. انتخاب سفر هوایی علاوه بر راحتی آن، تجربه رفاه و آسایش و همچنین سرگرمی را برای کودکان به همرا داد. نوسانات ارزی، زمان پرواز و نوع ایرلاین تاثیر مستقیمی بر قیمت بلیط دارد. اغلب تورهای هوایی استانبول از مبدا تهران و فرودگاه امام خمینی برگزار می‌شود؛ اما از سایر شهرهای ایران نیز مثل اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و... به سمت استانبول پرواز وجود دارد. با توجه به اینکه تعداد پرواز برگذار شده از تهران بیشتر است، امکان مشاهده تورهای لحظه آخری نیز در این مسیر بیشتر است. ایرلان‌های داخلی و خارجی در مسیر تهران - استانبول فعالیت می‌کنند که هزینه ایرلاین‌های خارجی نسبت به داخلی برای گردشگران بیشتر تمام می‌شود.

بهترین زمان خرید تور استانبول از نظر آب و هوا

یکی از مواردی که گردشگران استانبول پیش از سفر به این شهر باید در نظر بگیرند، آب و هوای استانبول است؛ بنابراین چنانچه قصد سفر به استانبول را دارید در ادامه با ما همراه باشید. این شهر دارای آب و هوای مدیترانه‌ای، نیمه گرمسیر و مرطوب است. استانبول شهری چهار فصل است به این معنی که در فصل‌های مختلف سال دارای آب‌و‌هوای متفاوتی است؛ از این رو به بررسی این مورد به تفکیک فصول سال می‌پردازیم.

آب و هوای استانبول در یک نگاه

آب و هوای استانبول در بهار

شهر استانبول در فصل بهار با توجه آب و هوایی که دارد تعداد گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب می‌کند. گردشگران تور استانبول گردی باید بدانند که آب و هوای این شهر در ابتدای فصل بهار نسبتاً سرد و مرطوب است. هرچه به سمت تابستان می‌رویم و به اواخر بهار نزدیک می‌شویم شاهد آب و هوای گرم و مطلوب‌تری خواهیم بود.

آب و هوای استانبول در تابستان

شهر استانبول از اوایل ماه ژوئن تا اواخر ماه سپتامبر (تیر تا شهریور) دارای آب و هوایی گرم و معتدل است. در فصل تابستان، شهر استانبول شاهد روزهای بلند و دمای بالا است؛ البته در نظر داشته باشید که اعتدال درجه رطوبت هوا در این فصل، تحمل گرما برای گردشگران تور ترکیه استانبول ارزان را آسان می‌کند. میانگین دمای هوای استانبول در تابستان حدود 28 درجه سانتی‌گراد است؛ بنابراین اگر این فصل را برای سفر به استانبول انتخاب کرده‌اید، بهتر است لباس‌های خنک، عینک آفتابی و وسایل ضروری برای هوای گرم و معتدل را با خود به همراه ببرید.

آب و هوای استانبول در فصل پاییز

اگر از علاقمندان به سفر در آب و هوای مرطوب و خنک هستید، پاییز بهترین زمان برای خرید تور لحظه آخری استانبول است، در فصل پاییز شهر استانبول دارای آب و هوایی مرطوب و خنک است. در این بازه زمانی شاهد بارش باران‌های فصلی هستیم همچنین گردشگران استانبول لحظه آخر باید بدانند میانگین دمای هوای استانبول در فصل پاییز حدود 16 درجه سانتی‌گراد است.

آب و هوای استانبول در زمستان

از اوایل ماه دسامبر تا آواخر ماه مارس استانبول در فصل زمستان به‌سر می‌برد. گردشگران تور ارزان استانبول باید بدانند شهر استانبول در ایام مذکور دارای آب و هوای سرد و مرطوب است؛ همچنین لازم به ذکر است که درجه هوای استانبول در فصل زمستان تا 8 درجه نیز کاهش می‌یابد و در بعضی از شب‌های زمستانی استانبول شاهد سرمای شدید و یخبدان خواهید بود. چنانچه از علاقمندان به سفر در فصل زمستان به شهر استانبول هستید، باید بدانید که در ماه فوریه امکان بارش برف در این شهر بسیار بالا است، بنابراین با خود لباس گرم ببرید.

بهترین زمان سفر به استانبول از نظر آب و هوا

اگر قصد دارید زمان سفر خود با تور چارتر استانبول را بر اساس آب و هوای این شهر تعیین کنید، باید بدانید که بهترین زمان سفر به استانبول نیمه‌اول سال یعنی فصول بهار و تابستان است؛ چرا که در فصل‌های مذکور شهر استانبول در بهترین شرایط آب و هوایی خود قرار دارد.

آب و هوامیزان بارندگیمیزان رطوبتمیانگین دما
فصل بهار2408022
فصل تابستان1107028
فصل پاییز5857516
فصل زمستان750708

بزرگ ترین آکواریوم موضوعی جهان در استانبول

در میان مساجد تاریخی، محله‌های آسیایی، مراکز خرید لوکس و غیره استانبول اگر به دنبال یک جاذبه متفاوت هستید با ما همراه باشید تا آکواریوم استانبول که یکی از بهترین جاذبه‌های گردشگری موجود در این شهر است را به شما معرفی کنیم، این آکواریوم بزرگ‌ترین آکواریوم موضوعی جهان به شمار می‌آید از این رو بازدید از آن را به تمامی گردشگران این شهر توصیه می‌کنیم!

بازدید از آکواریوم استانبول در تور استانبول

همانطور که اشاره کردیم آکواریوم استانبول از جاذبه‌های گردشگری مهم و مطرح شهر استانبول است که در سال 2011 میلادی افتتاح شده است و بیش از 22 هزار متر مربع وسعت دارد، این آکواریوم دارای 17 بخش مختلف است و در هر یک از آن ها حیوانات آبزی گوناگونی نگهداری می‌شود، جالب است بدانید که آبزیان این آکواریوم از اقصی نقاط جهان در این مجموعه جمع آوری شده‌اند و بازدید از این جانوران می‌تواند یکی از تجربه‌های بسیار هیجان‌انگیز گردشگران تور استانبول باشد.

همانطور که پیشتر اشاره کردیم آکواریوم استانبول شامل 17 بخش مختلف است که برخی از این بخش‌ها عبارت‌اند از دریای سیاه، تنگه بفسر استانبول، دریای مرمره، تنگه داردانل، دریای اژه، کانال سوئز، کانال پاناما، تنگه جبل الطارق، قاره جنوبگان، دریای مدیترانه و غیره، خوب است بدانید هر یک از بخش‌های مذکور دارای طراحی مخصوص به خود هستند و زیستگاه جانداران مشخصی هستند.

نکات جالب در رابطه با بزرگ ترین آکواریوم موضوعی جهان

 • ساخت آکواریوم استانبول کاملاً مطابق استانداردهای جهانی در زمینه‌های محیط زیست، ایمنی  و سلامت ساخته شده است و از این نظر یکی از بهترین آکواریوم‌های دنیا به شمار می‌آید.
 • آکواریوم استانبول عضو رسمی انجمن جهانی باغ وحش‌ها و آکواریوم‌ها است.
 • در این آکواریوم نزدیک به 1500 گونه جانوری نگهداری می‌شود.
 • در مجموع این آکواریوم بزرگ زیستگاه 17 هزار جاندار آبزی و حتی خشکی زی است.

تفریحات بزرگ ترین آکواریوم موضوعی جهان

هدف دولت ترکیه از ساخت بزرگترین آکواریوم موضوعی جهان در استانبول، جذب گردشگر و در نهایت گسترش صنعت گردشگری خود هست، از این رو تفریحات بسیاری در مجموعه برای بازدید کنندگان در نظر گرفته است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از هزارتوی آینه، غواصی با کوسه‌ها، شبیه ساز هلیکوپتر سواری، غذا دادن به ماهی‌ها و غیره، گردشگرانی که در سفر با تور استانبول از آکواریوم بی‌نظیر این شهر دیدن می‌کنند می‌توانند هزینه استفاده از هر یک از این خدمات تفریحی را پرداخت کرده و از آنها استفاده نمایند.

امکانات بزرگ ترین آکواریوم موضوعی جهان

مجموعه آکواریوم استانبول با هدف جلب رضایت مراجعین، امکانات بسیاری را برای رفاه حال بازدید کنندگان در نظر گرفته است و شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها یک تجربه به یاد ماندنی را ثبت کرده و از بودن در این مجموعه لذت ببرید، از مهمترین امکانات موجود در آکواریوم استانبول می‌توان به فروشگاه، رستوران‌ها و کافه‌ها، سالن برگزاری مراسم، برگزاری دوره‌های غواصی، عکاسی، پارکینگ، مرکز خرید، هتل و غیره اشاره کرد.

اطلاعات بازدید از آکواریوم استانبول ترکیه

آدرس: استانبول، منطقه باکرکوی،محله فلوریا، خیابان یشیل کوی هالکالی، شماره 93

قیمت بلیط آکواریوم استانبول:

 • بزرگسالان | بلیط اینترنتی: 76.5 لیر، بلیط حضوری: 85 لیر
 • کودکان 2 تا 12 سال | بلیط اینترنتی: 49.5 لیر، بلیط حضوری: 55 لیر
 • کودکان زیر 2 سال | رایگان

لازم به ذکر است که هزینه‌های مذکور تنها مربوط به بلیط ورودی مجموعه است و گردشگران تور استانبول برای استفاده از تفریحات و امکانات آکواریوم استانبول باید هزینه هر یک از آن‌ها را به صورت جداگانه پرداخت نمایند.

مدت زمان پیشنهادی برای بازدید: 2 تا 3 ساعت

نقشه هایی که در سفر به استانبول مورد نیاز است

نقشه استانبول ترکیه

نقشه شهر استانبول ترکیه

نقشه تمام خطوط مترو استانبول

نقشه مترو استانبول

* برای مشاهده نقشه مترو استانبول با کیفیت روی عکس کلیک کنید.

روستای کانلیکا

این روستا، یکی از قدیمی‌ترین روستاهای اطراف استانبول است که ویژگی‌های منحصر به فرد توریستی آن می‌تواند نظر گردشگران زیادی را به خود جلب کند.

ادامه مطلب
ساحل فلوریا

نزدیک به محله‌ی لوکس فلوریا شهر استانبول، ساحل بسیار تمیز و زیبایی به نام ساحل فلوریا(Florya Beach)  واقع شده است. این ساحل در مجاورت دریای مرمره استانبول می‌باشد.

ادامه مطلب
تنگه بسفر کجاست

تنگه بسفر که به آن تنگه استانبول نیز می‌گویند، یک مسیر آبی بین‌المللی است که در شمال غربی ترکیه قرار دارد. این تنگه باریک و طبیعی مرز بین دو قاره آسیا و اروپا است و عامل اتصال دریا سیاه و مرمره می‌باشد. تنگه استانبول را به عنوان باریک‌ترین تنگه جهان نیز می‌شناسند که قابلیت کشتی‌رانی در آن وجود دارد. بیشترین قسمت‌های این تنگه حالت مسکونی دارد و در دو طرف آن بالغ بر 17 میلیون از جمعیت استانبول زندگی می‌کنند. هر چه از زیبایی این تنگه بگوییم کم است.

ادامه مطلب
گالاتا کناک

از دیرباز استانبول در بین گردشگران و جهانگردان از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و این شهر هیچ فصلی خالی از توریست نمی باشد. یکی از اماکنی که در هر گوشه از این شهر زیبا می توان مشاهده کنید کافه و رستوران است. یکی از معروف ترین کافه های استانبول کافه گالاتا کناک نام دارد. این کافه توسط خانواده آکی اداره می شود، قبل از تاسیس این کافه خانواده آکی یک فروشگاه شیرینی فروشی را اداره می کردند که به شیرینی ها و کیک های لذیذش معروف بود. 

ادامه مطلب
بشیکتاش

یکی از قدیمی ترین محله های استانبول، منطقه بشیکتاش است. بشیکتاش در زبان ترکی به معنی گهواره سنگی می باشد. همه ساله گردشگران زیادی از این منطقه تاریخی بازدید کرده و از فضای سنتی و تاریخی آن نهایت لذت را می برند. با ما همراه باشید تا بیشتر با جاذبه های دیدنی این منطقه آشنا شویم.

ادامه مطلب
موزه معصومیت

کشور ترکیه، کشوری با قدمت طولانی و همچنین تاریخی شگفت انگیز می باشد که در گوشه به گوشه ی آن می توان شاهد این فرهنگ و تمدن بود. استانبول که پایتخت این کشور است دارای جذابیت های منحصر به فردی می باشد که تلفیقی از آثار تاریخی و فرهنگی  طبیعی است. 

ادامه مطلب
جنگل بلگراد

شهر استانبول در ترکیه، با طبیعت سرسبز و آب و هوای مطبوع خود همه ساله گردشگران بسیاری را به سوی خود می کشاند. اگر شما هم علاقه مند به گردش در طبیعت و لذت بردن از هوای آزاد هستید، توصیه می کنیم حتما به جنگل بلگراد در استانبول سری بزنید.

ادامه مطلب
مراکز خرید ارزان

. با توجه به اقتصاد کشورها و زندگی فعلی مردم، ارزان‌ترین مراکز خرید مورد اهمیت و توجه بسیاری از اشخاص قرار دارد. در این مقاله به ارزان‌ترین مراکز خرید استانبول (کلان شهر کشور ترکیه)، به خصوص اوت لت‌های استانبول می‌پردازیم.

ادامه مطلب
اوت لت های استانبول

یکی از جذاب ترین بخش های سفر به استانبول خرید و گشت و گذار در مراکز خرید و اوت لت های استانبول است. بسیاری از برند های مطرح دنیا که قیمت های بالایی دارند در تغییر فصل و یا زمانی که سایزبندی ناقصی دارند با قیمت مناسب تری در اوت لت ها عرضه می شوند. در مناطق مختلف ترکیه و استانبول نیز اوت لت های مختلفی وجود دارد که این اجناس را به فروش می رسانند.

ادامه مطلب
بازار استانبول

استانبول با جاذبه های تاریخی و گردشگری مراکز خرید بسیاری دارد که مردم نه به دلیل ارزان بودن، بلکه به دلیل تنوع، آن را برای خرید انتخاب می کنند. مراکز خرید پوشاک زنانه، مردانه، بچگانه و... در این شهر وجود دارند که با قیمت های مقرون به صرفه و تنوعی فوق العاده پوشاک و دیگر کالاها را در اختیار مسافران قرار می دهند.

ادامه مطلب
یکشنبه بازار

یکشنبه بازار استانبول از بهترین مکان‌های استانبول برای خریدی ارزان هستند.شما می توانید از اولین روز هفته یعنی شنبه تا جمعه، بازارهای مختلفی را در سراسر استانبول مشاهده کنید.

ادامه مطلب
جمعه بازار

 بازارهای محلی استانبول می توان به بازار فندق زاده،  بازار کادیکوی و بازار فاتح اشاره کرد.  با توجه به اینکه هر یک از این بازارهای هفتگی استانبول دارای شرایط و ویژگی های خاص مربوط به خود هستند تصمیم داریم تا در ادامه به طور مفصل هر یک از این بازارهای هفتگی را به شما عزیزان معرفی کنیم.

ادامه مطلب
مرکز خرید اولیویوم

مرکز خرید اولیویوم استانبول مرکز خریدی است که در سال 2000 افتتاح شده و امروزه یکی از مراکز خرید محبوب در میان افرادی که به دنبال کالاهای لوکس نیستند تبدیل شده است. در ادامه با ما همراه باشید تا با مرکز خرید اولیویوم بیشتر آشنا شوید.

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

معرفی کامل بهترین زمان سفر به استانبول ترکیه در فصول مختلف از نظر قیمت ، فستیوال و جشن ها و بهترین زمان از نظر خرید اجناس!

ادامه مطلب
منطقه عمرانیه

منطقه عمرانیه منطقه ای در شهر استانبول است که در غرب این محل منطقه اسکودار، در جنوب آن آتاشهیر، در شرق آن منطقه شنجاق تپه و در شمال آن منطقه چکمه کوی قرار دارد. در سرشماری اخیر که در استانبول انجام گرفته است، منطقه عمرانیه استانبول به عنوان اولین منطقه پرجمعیت حساب می‌شود. این منطقه به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی به شمار می‌رود. در منطقه عمرانیه استانبول روستا نشینی نیز وجود دارد. مراکز خرید این منطقه نیز از شهرت بالایی بهره می‌برند.

ادامه مطلب
مترو

خط زیر زمینی حمل مسافر در استانبول، بعد از سیستم حمل و نقل زیرزمینی لندن که در سال ۱۸۶۳ افتتاح شد. دومین سیستم حمل و نقل زیر زمینی مسافر در سطح جهان می‌باشد. مسافران این خط می‌ توانند در عرض ۹۰ ثانیه مسافت بین گالاتا تا بی‌ اوغلو را طی کنند.

ادامه مطلب
آب و هوا

دمای شهر استانبول به دلیل موقعیت جغرافیایی بسیار متغیر بوده. ممکن است در روز شاهد افزایش یا کاهش ناگهانی دما باشیم. آب و هوای این شهر به شدت متغیر و از آنجایی که این شهر بسیار بزرگ و پهناور می باشد، در تمام فصل ها متفاوت است ، و در مناطق مختلف شهر، آب و هوای مشابه را شاهد نخواهید بود.

ادامه مطلب
مدارک لازم سفر

ترکیه یکی از توریست پذیرترین کشورها است که به دلیل جاذبه های متنوع، سالانه مسافران بسیاری به سمت خود جذب می کند. برای سفر به ترکیه به مدارکی نیاز دارید و باید قبل از هر چیزی به فکر آماده کردن آن ها باشید. اولین چیزی که باید به همراه داشته باشید پاسپورت است.

ادامه مطلب
ویژگی های استانبول

استانبول را یکی از مهم ترین مراکز گردشگری منطقه خاورمیانه و اروپای شرقی می دانند، در همین راستا سعی کردیم تا در این مطلب این شهر بسیار مهم را با کلان شهر تهران مقایسه کنیم. با ما همراه باشید تا به بررسی تهران و استانبول پرداخته و در رابطه با پارامترهای مختلف در این دو شهر صحبت کنیم.

ادامه مطلب
ساعت ایران و ترکیه

اختلاف ساعت ایران و ترکیه برای همه هموطنانی که با کشور ترکیه در ارتباط هستند مهم است. از آنجایی که کشور ترکیه یکی از همسایگان ایران می باشد در سال های اخیر بسیار مورد توجه توریستان و گردشگران ایرانی قرار گرفته است و همواره یکی از اولویت ها برای سفر با تور بوده است، از این رو با توجه به حجم مسافرانی که از ایران به ترکیه سفر می کنند اختلاف ساعت این دو کشور بسیار مهم می باشد، قرارهای کاری نیز می تواند بر مهم بودن این اختلاف ساعت بیافزاید.

ادامه مطلب
واحد پول

آشنایی با واحد پول ترکیه | تبدیل پول ترکیه به تومان و ارزش آن در برابر دلار، یورو و پوند به همراه توضیح زیر واحدهای پول ترکیه

ادامه مطلب
جاهای دیدنی

آشنایی با بهترین جاذبه های گردشگری استانبول به همراه فیلم و تصویر آن ها + آدرس، امکانات و جاذبه های هرکدام از مکان های دیدنی استانبول!

ادامه مطلب
شهربازی

شهربازی‌های ترکیه از بهترین و هیجان‌انگیزترین مکان‌هایی است که می‌توانید با فرزندانتان به آن جا بروید و تجربه سفرتان را بهتر کنید.

ادامه مطلب
دیدنی ها

ایا صوفیه :  ساختمان زیبای ایا صوفیه در سال 532 میلادی در دوره ی امپراطوری بیزانس و به دستور امپراتور ژوستینین اول بنا گردید که این بنا حکم  بیانگر هدف متکبرانه ای که نشان دهنده ثروت ، قدرت و توانایی فنی این امپراطوری نشان می داد ساخته شد. به گونه ای که نواحی تخت پادشاهی به عنوان مرکز دنیا شناخته شده بود. پس از این که سپاه عثمانی قسطنطنیه را تسخیر کرد ای کلیسا به مسجد تبدیل شد و در آخر در قرن بیستم میلادی به موزه تبدیل شد.

ادامه مطلب
خوراکی های خیابانی

سیمیت اگر آمریکایی ها با لیوان های سلولز حاوی قهوه در حال رفتن به سرکار می شناسند ، نماد مردم استانبول در ساعت های اولیه روز نان سیمیت پیچیده شده در کاغذ و چای کمر باریک می باشد.البته گردشگران تور استانبول توجه داشته باشند که نان سیمیت را در تمامی مدت می توانند از گاری ها و نانوایی ها تهیه کنند.

ادامه مطلب
خدمات ALL هتل

هتل های ALL و UALL به هتل های لوکسی گفته می شود که دارای امکانات رفاهی و تفریحی بسیار زیادی هستند و با جذابیت های گوناگون به اندازه ای شما را سرگرم می کنند که حتی فرصت نمی کنید برای گشت و گذار به سطح شهر بروید. در این هتل ها همه نوع نوشیدنی، غذا، میان وعده، دسر و خوراکی وجود دارد که مسافران می توانند به صورت رایگان از آن ها بهره ببرند

ادامه مطلب

سوالات متداول تور استانبول

قیمت تور استانبول به مدت زمان سفر ( تعداد شب اقامت ) ، نحوه برگزاری تور ( زمینی یا هوایی )، خدمات تور ( صبحانه نهار شام تفریحات و ... )، هتل رزروی و غیره وابسته هست. شما میتونید از تخفیف های ویژه تور های لحظه آخری استانبول برای داشتن سفری ارزون تر استفاده کنید. استفاده از تور های زمینی ممکنه که از نظر قیمتی برای شما ارزون تر به نظر بیاد ولی باید زمان مسیر و راحتی خودتون رو هم در نظر بگیرید. اگر قصد استفاده از تور های زمینی رو دارید به شما توصیه میکنیم برنامه سفری خودتون رو دو روز بیشتر در نظر بگیرید.

برای داشتن سفری ارزان به استانبول شما میتونید برنامه سفر خودتون رو برای فصل های خلوت قرار بدید مثل فصل زمستان که به علت کاهش گردشگر قیمت تور ها کمتر میشه، یا اینکه از آفر تور های لحظه آخری استفاده کنید.

پیشنهاد دیگر لحظه آخر برای داشتن سفری ارزان این است که از تور های زمینی استفاده کنید.

استانبول دارای جاذبه‌های گردشگری منحصر به فردی‌ است که سالانه تعداد زیادی از گردشگران دنیا را به سمت خود می کشاند. از جمله بهترین این جاذبه های از دیدگاه کاربران لحظه آخر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مساجد استانبول مثل مسجد ایاصوفیه، مسجد آبی یا سلطان احمد و مسجد رستم پاشا
 • تنگه بسفر استانبول
 • کاخ های استانبول مثل کاخ توپکاپی، کاخ دولما باغچه، و کاخ چراغان
 • خیابان استقلال

تور های لحظه آخری استانبول یک فرصت تخفیفی بسیار مناسب برای شما هستند که به علت تکمیل نشدن ظرفیت تور، برای پر کردن این ظرفیت آژانس ها تخفیف های ویژه ای رو به مسافر ها میدن و در کل تفاوتی با تور های معمولی ندارند و دارای بهترین خدمات و امکانات هستند.

بهترین زمان برای رفتن به استانبول، بهار و پاییز بوده بخاطر اینکه علاوه بر هوای مناسب این فصول، حراج ها و جشنواره های زیادی هم در این دو فصل در استانبول برگذار می شود.

از آنجایی که استانبول یک شهر ساحلی است، تفریحات ساحلی و آبی از جمله پرطرفدار ترین تفریحات این منطقه می باشد، و فصل های بهار و تابستان بهترین زمان استفاده از این تفریحات می باشد.

استانبول یکی از بهترین شهر های ترکیه برای خرید بوده که مراکز خرید و بازار های محلی زیادی در این شهر وجود دارد. از جمله مهم ترین مراکز خرید استانبول میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • گراند بازار استانبول
 • استانبول مال
 • بازار جواهر
 • مرکز خرید اولیویوم
 • مرکز خرید فروم

استانبول به شهر فستیوال های خرید معروف است، اگه به دنبال خرید ارزان در این شهر هستید، بهتره بدونید که بزرگترین فستیوال خرید استانبول پیش از سال نو میلادی و یک بار هم در خرداد ماه برگزار می شوند. در پایان هر فصل هم می تونید با درصد تخفیف بیشتری در استانبول خرید کنید.

پرطرفدار ترین هتل های استانبول در منطقه تکسیم، خیابان های نزدیک تکسیم و خیابان استقلال قرار دارند. زیرا که این مناطق به مراکز خرید استانبول و مرکز شهر دسترسی راحتی دارند.

تبدیل دلار به لیر در صرافی های مرکز شهر استانبول، نسبت به خرید لیر در ایران اقتصادی تر می باشد. پس به شما توصیه می کنیم در ایران به اندازه یک روز خرج خود لیر تهیه کنید، و تبدیل دلار به لیر را در صرافی های استانبول انجام دهید.

نظرات کاربران
پاشایی دی 1401
23 نفر پسندیدند
بهترین تایمی که برای خرید تور استانبول پیشنهاد میکنین کیه ؟از لحاظ قیمت و ...
admin دی 1401
3 نفر پسندیدند

اگر برای خرید به استانبول سفر میکنید ،اعیاد و مناسبت هارو بهتون پیشنهاد میکنم مثل سال نوی میلادی ، بلک فرایدی و ...

عشق سفر آذر 1401
7 نفر پسندیدند
تورهای چند روزه استانبول رو بخریم؟ تورها یکم زیادن انتخاب سخته...
admin آذر 1401
4 نفر پسندیدند

سلام و عرض ادب

پاسخ به این سوال تا حد زیادی به بودجه و هدف شما از سفر به استانبول داره. برای مثال اگر می‌خواهید صرفا آب و هوایی عوض کنید و سفر به یک شهر توریستی خارجی تجربه کنید، بهتره که تورهای 3 روزه رو انتخاب کنید. اما اگر قصد دارید از بیشتر جاذبه‌های این شهر دیدن کنید و بودجه کافی رو هم براش در نظر گرفتید، بهتره تورهای 5 الی 7 روزه رزرو کنید.

نسيم مرداد 1396
15 نفر پسندیدند
من از سایت شما یه بار تور استانبول خریدم قیمتش خیلی مناسب بود اما هتلی که رفته بودیم با اینکه هتل بدی هم نبود سه ستاره بود بعد خیلی هم تمیز و مرتب منتها فقط صبحانه رو رایگان میدادن بهمون برای همین واسه ناهار شام همش دنبال رستوران ایرانی تو استانبول میگشتیم و چند تا رستوران خوب هم پیدا کردیم اتفاقا که گفتم بهتون معرفی کنم اگر رفتین و میخواستین غذای ایرانی با کیفیت بخورین این رستوران ها خیلی خوبن، یکی رستوران ریحون معروف نزدیک خیابون استقلال رستوران آسمان تو بلوار آتاتورک که خیلی هم بانمک بود جاش رستوران شهرزاد که یه رستوران کوچیک و دنج تو میدون تکسیم بود رستوران نایب معروووف تو خیابون فاتح که از همه لوکس تر بود و منوی غذاییش هم متنوع رستوران مژگان که نسبتا بزرگ بود و دو تا بخش سنتی و مدرن جداگونه داشت چنتای دیگه هم بهمون معرفی کردن مثل رستوران گیلان و رستوران گلستان ایرانیان ولی ما دیگه باید برمیگشتیم وقت نشد بریم