گردشگران اروپایی از مسیرهای جایگزین ترکیه به ایران می آیند

روزنامه تایمز مالی نوشت : به دنبال گشایش درروابط ایران واروپا، اشتیاق گردشگران اروپایی برای سفر به ایران آنچنان افزایش یافته است که برغم مسدود شدن راه آهن ترکیه به ایران، انها با دورزدن این کشور ، از راه روسیه وارد ایران می شوند .

زمانی که شرکت «قطارهای لوکس عقاب طلایی» پارسال اعلام کرد یک تور گردشگری به ایران گذاشته است، بلیت های این تور، بسرعت فروش رفت و نایاب شد. اما اواخر ماه اوت (اوایل شهریور) زمانی که ترکیه بخشی ازخط آهن شرق خود را مسدود کرد، شرکت قطارهای لوکس عقاب طلایی نیز ناچار شد تورهایش به ایران را متوقف کند؛ زیرا مسیر این قطارها از ترکیه به ایران بود .
اما اکنون شرکت یادشده اعلام کرده است که تورهای سال 2016 میلادی به ایران، ازمسکو به تهران خواهد رفت وبا گذر ازمسیری شش هزار مایلی، راه باستانی ابریشم را خواهد پیمود وپس از قزاقستان، ازبکستان وترکمنستان، وارد ایران خواهد شد .
هزینه تور جدید گردشگری به ایران، برای هرنفر، 13 هزار و 595 پوند و شامل 14 شب مسافرت درسوئیت های لوکس قطار، یک شب اقامت درهتلی در مسکو و دو شب اقامت در تهران خواهد بود .
به نوشته تایمز مالی، سفر به ایران برای گردشگران اروپایی آنقدر مهم است که شرکت تورگذار، چالشِ استانداردهای متفاوت خط آهن را نیز پذیرفته است. در روسیه وبیشتر جمهوری های سابق شوروی، فاصله دوریل آهن ازیکدیگر، بیشتر ازاستاندارد ایران است. طبق برنامه ریزی شرکت، کابین های قطار در شهر مرزی سرخس درترکمنستان جا به جا خواهند شد تا امکان سفر به ایران فراهم شود .

گزارش مشکل
درج نظر

تورهای داخلی

تور کیش از شیراز اردیبهشت 1400
3 شب
ایران ... ایران ایر
ایران ... ایران ایر
قصر شایان
25 اردیبهشت - 28 اردیبهشت

تور قشم اردیبهشت 1400
3 شب
زاگرس زاگرس
زاگرس زاگرس
قصر شایان
28 اردیبهشت - 31 اردیبهشت

تور کیش از رشت 27 و 28 اردیبهشت
3 شب
ایران ... ایران ایر تور
ایران ... ایران ایر تور
اسطوره بیستون
28 اردیبهشت - 31 اردیبهشت

تور مشهد 25 اردیبهشت
3 شب
زاگرس زاگرس
زاگرس زاگرس
دانیار سفر پارسیان
25 اردیبهشت - 28 اردیبهشت

تور کیش اردیبهشت 1400
3 شب
تابان تابان
تابان تابان
ندا پرواز
20 اردیبهشت - 27 اردیبهشت

تور کیش 24 اردیبهشت
3 شب
آتا آتا
کاسپین کاسپین
آریو پرواز
24 اردیبهشت - 27 اردیبهشت

تور کیش از شیراز 25 اردیبهشت
3 شب
ایران ... ایران ایر
ایران ... ایران ایر
دانیار سفر پارسیان
25 تیر - 28 اردیبهشت

تور کیش 21 و 23 و 25 اردیبهشت
4 شب
زاگرس زاگرس
تابان تابان
ندا پرواز
25 اردیبهشت - 29 اردیبهشت

تور مشهد 25 اردیبهشت
3 شب
زاگرس زاگرس
تابان تابان
الیما گشت
25 اردیبهشت - 28 اردیبهشت

تور قشم اردیبهشت 1400
3 شب
زاگرس زاگرس
آتا آتا
قصر شایان
24 اردیبهشت - 27 اردیبهشت