Lahzeakhar.com

قیمت تور کیش از همدان

متاسفانه در حال حاضر توری از مبدا همدان موجود نمی باشد

تور های پیشنهادی کیش از مبدا تهران

تور کیش ۲۲ بهمن
۳
پارس ایر - تابان
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
رادین گشت
۳,۹۷۰,۰۰۰
۱
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
پارس ایر - تابان
تابان
۳,۹۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ویژه تعطیلات بهمن
۳
ایران ایر تور - فلای پرشیا
۲۸ بهمن - ۱ اسفند
قصر شایان
۴,۰۳۰,۰۰۰
۱
از ۲۸ بهمن تا ۱ اسفند
۳ شب
ایران ایر تور - فلای پرشیا
فلای پرشیا
۴,۰۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۹ بهمن تا ۲ اسفند
۳ شب
زاگرس - کیش ایر
کیش ایر
۴,۰۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۳۰ بهمن تا ۳ اسفند
۳ شب
زاگرس - کیش ایر
کیش ایر
۴,۰۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱ اسفند تا ۴ اسفند
۳ شب
ایرلاین چابهار - کیش ایر
کیش ایر
۴,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش از اصفهان ۲۳ اسفند
۳
وارش - زاگرس
۲۳ اسفند - ۲۶ اسفند
دانیار سفر
۴,۷۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۲۲ بهمن
۳
فلای پرشیا - ایرلاین چابهار
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
دانیار سفر
۳,۸۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش بهمن
۳
زاگرس - زاگرس
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
آهوبال آریا
۳,۹۳۰,۰۰۰
۱
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۳,۹۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
کاسپین - زاگرس
زاگرس
۴,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۵ بهمن تا ۲۸ بهمن
۳ شب
زاگرس - آتا
آتا
۴,۷۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۷ بهمن تا ۳۰ بهمن
۳ شب
زاگرس - زاگرس
زاگرس
۵,۵۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۹ بهمن تا ۲ اسفند
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۴,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ویژه تعطیلات بهمن
۳
کیش ایر - کاسپین
۲۱ بهمن - ۱ اسفند
آرشین پرواز
۳,۹۵۰,۰۰۰
۱
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کاسپین
کاسپین
۴,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۱ بهمن تا ۲۴ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کاسپین
کاسپین
۳,۹۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۶ بهمن تا ۲۹ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کاسپین
کاسپین
۴,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۷ بهمن تا ۳۰ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کاسپین
کاسپین
۵,۲۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۸ بهمن تا ۱ اسفند
۳ شب
کیش ایر - کاسپین
کاسپین
۴,۰۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۶ اسفند
۴
فلای پرشیا - وارش
۶ اسفند - ۱۰ اسفند
دانیار سفر
۴,۶۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۲۰ و ۲۶ و ۲۷ بهمن ویژه تعطیلات
۴
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
۲۰ بهمن - ۱ اسفند
آرشین پرواز
۴,۵۴۰,۰۰۰
۱
از ۲۰ بهمن تا ۲۵ بهمن
۴ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۴,۵۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۶ بهمن تا ۳۰ بهمن
۴ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۷,۶۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۷ بهمن تا ۱ اسفند
۴ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۴,۵۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش اقساطی ۲۴ بهمن
۲
ساها - کاسپین
۲۴ بهمن - ۲۶ بهمن
آسمان پایتخت
۴,۹۰۰,۰۰۰
۱
از ۲۴ بهمن تا ۲۶ بهمن
۲ شب
ساها - کاسپین
کاسپین
۴,۹۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش از شیراز ۱۲ اسفند
۳
ساها - ساها
۱۲ اسفند - ۱۵ اسفند
دانیار سفر
۴,۷۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ بهمن
۴
کیش ایر - کیش ایر
۲۲ بهمن - ۲۶ بهمن
ندا پرواز
۴,۸۸۵,۰۰۰
۱
از ۲۲ بهمن تا ۲۶ بهمن
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۴,۸۸۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۰ بهمن تا ۲۴ بهمن
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۴,۵۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۱ بهمن تا ۲۵ بهمن
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۴,۴۶۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ بهمن ویژه تعطیلات
۳
کیش ایر - کیش ایر
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
ندا پرواز
۳,۸۶۵,۰۰۰
۱
از ۲۱ بهمن تا ۲۴ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۴,۰۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۴,۰۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۸۶۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش تعطیلات بهمن
۲
کیش ایر - کاسپین
۲۰ بهمن - ۲۲ بهمن
آلفا پرواز نیلی
۴,۸۹۰,۰۰۰
۱
از ۲۰ بهمن تا ۲۲ بهمن
۲ شب
کاسپین - معراج
معراج
۴,۸۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۲۲ بهمن
۳
ساها - فلای پرشیا
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
فرجام پرواز
۳,۸۶۵,۰۰۰
۱
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
ساها - فلای پرشیا
فلای پرشیا
۳,۸۶۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۲۱ و ۲۲ ویژه تعطیلات بهمن
۳
فلای پرشیا - کیش ایر
۲۱ بهمن - ۲۵ بهمن
سرزمین آریایی
۳,۸۶۵,۰۰۰
۱
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
فلای پرشیا - کیش ایر
کیش ایر
۳,۸۶۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۱ بهمن تا ۲۴ بهمن
۳ شب
فلای پرشیا - کاسپین
کاسپین
۳,۹۳۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش بهمن
۴
کیش ایر - فلای پرشیا
۲۱ بهمن - ۲ اسفند
آرشین پرواز
۴,۴۶۵,۰۰۰
۱
از ۲۱ بهمن تا ۲۵ بهمن
۴ شب
کیش ایر - فلای پرشیا
فلای پرشیا
۴,۴۶۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۲ بهمن تا ۲۶ بهمن
۴ شب
کیش ایر - فلای پرشیا
فلای پرشیا
۴,۸۸۵,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۴ بهمن تا ۲۸ بهمن
۴ شب
کیش ایر - کاسپین
کاسپین
۵,۷۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۷ بهمن تا ۱ اسفند
۴ شب
کیش ایر - فلای پرشیا
فلای پرشیا
۴,۵۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۸ بهمن تا ۲ اسفند
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۴,۵۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش بهمن
۲
کیش ایر - کیش ایر
۲۳ بهمن - ۲۵ بهمن
قصر شایان
۳,۵۳۵,۰۰۰
۱
از ۲۳ بهمن تا ۲۵ بهمن
۲ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۵۳۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۰ بهمن تا ۲۲ بهمن
۲ شب
زاگرس - پارس ایر
پارس ایر
۳,۷۶۵,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۲ بهمن تا ۲۴ بهمن
۲ شب
ایرلاین چابهار - فلای پرشیا
فلای پرشیا
۳,۶۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۴ بهمن تا ۲۶ بهمن
۲ شب
ایرلاین چابهار - زاگرس
زاگرس
۳,۸۸۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش تعطیلات بهمن
۳
زاگرس - زاگرس
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
پگاه گشت
۴,۳۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ویژه هتل ۵ ستاره بهمن
۳
کیش ایر - کیش ایر
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
ندا پرواز
۶,۱۰۰,۰۰۰
۱
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۶,۱۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۶,۷۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۱ بهمن تا ۲۴ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۶,۲۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش تعطیلات ۲۶ و ۲۷ بهمن
۳
کاسپین - تابان
۲۶ بهمن - ۲۹ بهمن
آرشین پرواز
۴,۰۹۰,۰۰۰
۱
از ۲۷ بهمن تا ۳۰ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کاسپین
کاسپین
۴,۹۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۶ بهمن تا ۲۹ بهمن
۳ شب
کاسپین - تابان
تابان
۴,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش بهمن و اسفند
۳
کیش ایر - فلای پرشیا
۲۲ بهمن - ۸ اسفند
آرشین پرواز
۳,۸۶۵,۰۰۰
۱
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
کیش ایر - فلای پرشیا
فلای پرشیا
۳,۸۶۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
کاسپین - فلای پرشیا
فلای پرشیا
۴,۱۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۴ بهمن تا ۲۷ بهمن
۳ شب
ساها - فلای پرشیا
فلای پرشیا
۴,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۵ بهمن تا ۲۸ بهمن
۳ شب
کیش ایر - فلای پرشیا
فلای پرشیا
۴,۰۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۳۰ بهمن تا ۳ اسفند
۳ شب
فلای پرشیا - کیش ایر
کیش ایر
۴,۰۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱ اسفند تا ۴ اسفند
۳ شب
کاسپین - فلای پرشیا
فلای پرشیا
۴,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۵ اسفند تا ۸ اسفند
۳ شب
کاسپین - فلای پرشیا
فلای پرشیا
۴,۴۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش بهمن
۳
فلای پرشیا - کاسپین
۲۵ بهمن - ۲۸ بهمن
قصر شایان
۴,۰۶۰,۰۰۰
۱
از ۲۵ بهمن تا ۲۸ بهمن
۳ شب
فلای پرشیا - کاسپین
کاسپین
۴,۰۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۶ بهمن تا ۲۹ بهمن
۳ شب
فلای پرشیا - فلای پرشیا
فلای پرشیا
۴,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۴ بهمن تا ۲۷ بهمن
۳ شب
فلای پرشیا - کاسپین
کاسپین
۴,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۷ بهمن تا ۲۸ بهمن
۳ شب
فلای پرشیا - کاسپین
کاسپین
۵,۲۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش از مشهد ۷ اسفند
۳
کیش ایر - کیش ایر
۷ اسفند - ۱۰ اسفند
دانیار سفر
۴,۲۳۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ویژه تعطیلات بهمن
۳
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
قصر شایان
۳,۸۶۵,۰۰۰
۱
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۳,۸۶۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
تابان - آسیا جت
آسیا جت
۴,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۱ بهمن تا ۲۴ بهمن
۳ شب
پارس ایر - آسیا جت
آسیا جت
۳,۹۳۵,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
معراج - آسیا جت
آسیا جت
۴,۱۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۲۰ و ۲۲ و ۲۳ بهمن
۲
کیش ایر - کیش ایر
۲۳ بهمن - ۲۵ بهمن
ندا پرواز
۳,۵۳۵,۰۰۰
۱
از ۲۲ بهمن تا ۲۴ بهمن
۲ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۶۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۳ بهمن تا ۲۵ بهمن
۲ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۵۳۵,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۰ بهمن تا ۲۲ بهمن
۲ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۸۵۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش بهمن و اسفند
۳
قشم ایر - قشم ایر
۲۳ بهمن - ۲۶ بهمن
سورتمه گشت
۴,۷۲۰,۰۰۰
۱
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۴,۷۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
قشم ایر - کیش ایر
کیش ایر
۴,۶۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۴ اسفند تا ۷ اسفند
۳ شب
فلای پرشیا - کاسپین
کاسپین
۴,۶۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۶ اسفند تا ۹ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۴,۶۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۹ اسفند
۶
وارش - وارش
۹ اسفند - ۱۵ اسفند
دانیار سفر
۵,۹۴۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۲۴ و ۲۵ بهمن
۳
کاسپین - کاسپین
۲۵ بهمن - ۲۸ بهمن
سرزمین آریایی
۴,۰۶۰,۰۰۰
۱
از ۲۵ بهمن تا ۲۸ بهمن
۳ شب
کاسپین - کاسپین
کاسپین
۴,۰۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۴ بهمن تا ۲۷ بهمن
۳ شب
بدون ایرلاین - بدون ایرلاین
بدون ایرلاین
۴,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
قلعه جنی

در دل جزیره کیش قلعه متروکه و مهیبی به نام قلعه جنی کیش وجود دارد که افسانه و داستان های زیادی در مورد آن شنیده می شود قلعه جنی ها یکی از جاذبه های گردشگری کیش است که در استان هرمزگان قرار دارد. برای افراد ماجراجو رفتن به این دره و شنیدن افسانه و داستان های ترسناک آن بسیار لذت بخش خواهد بود البته مردم محلی شما را تا این مکان همراهی نخواهند کرد. گویا افسانه های محلی ریشه در واقعیت دارند!

ادامه مطلب
درباره جزیره کیش

آشنایی کامل با جزیره‌ کیش | آب و هوا، اقتصاد، جمعیت، آداب و رسوم، فرهنگ، آداب و رسوم به همراه توضیح بهترین زمان سفر به این جزیره زیبا

ادامه مطلب
برج ایفل کیش

زمانی که صحبت از برج ایفل می کنیم خیلی ها ذهنشان به سمت برج ایفل فرانسه می رود.

ادامه مطلب
دیدنی های کیش

مقصد های گرمسیر و ساحلی از جمله مقصد های گردشگری هستند که در میان گردشگران از محبوبیت زیادی بر خوردار است که جزیره ی کیش یکی از این مقاصد به شمار می رود. جزیره ی کیش واقع در استان هرمزگان و در شهرستان بندر لنگه قرار دارد. در این قسمت با تعدادی از جاذبه های دیدنی کیش آشنا خواهید شد. جزیره کیش با برخورداری از جاذبه های دیدنی و تفریحی متنوع، سالانه میلیون ها گردشگر را از داخل و خارج ایران به خود جذب می کند و به عبارتی پرچم گردشگری ایران را بالا نگه

ادامه مطلب
موزه کیش

جزیره کیش واقع در جنوب کشور ایران، یکی از شهر های محبوب در بین گردشگران می باشد. سالانه گردشگران بسیاری تور کیش را در برنامه سفر خود قرار می دهند. این شهردارای جاذبه های گردشگری و تفریحی بسیاری می باشد. یکی از مکان های دیدنی این جزیره که به عنوان نماد این جزیره هم شناخته می شود، موزه کیش است. با ما در این مقاله همراه باشید تا به بررسی موزه کیش بپردازیم.

ادامه مطلب
باغ راه کیش

جزیره کیش یکی از مقاصد تفریحی کشور ایران است که گردشگران را به خود جذب کرده است. جزیره کیش مکان های زیبا و جذابی دارد، همچین این جزیره محل مناسبی برای خرید سوغاتی برای مسافران می باشد، در ادامه به یکی از این جاذبه های کیش اشاره خواهیم کرد و پیشنهاد می کنیم اگر قصد مسافرت به کیش را دارید، حتما به باغ راه کیش سر بزنید. باغ راه کیش در جزیره کیش و در بین دو میدان سعدی و هرمز کیش ساخته شده است ...

ادامه مطلب
پارک ساحلی سیمرغ

پارک ساحلی سیمرغ دارای یکی از بهترین مناظر، برای تماشای طلوع آفتاب بر روی آب‌های آرام خلیج همیشه فارس می‌باشد.

ادامه مطلب
رستوران پدیده

رستوران پدیده کیش یکی از معروف ترین ، زیبا ترین و متفاوت ترین رستوران این جزیره می باشد که در ضلع جنوبی جزیره کیش واقع گردیده است. این رستوران با کفی کاملا شیشه ای با ارتفاع 50 متر از زمین فاصله دارد که با 2 آسانسور شیشه ای امکان بالا رفتن را فراهم کرده است. این رستوران با نامهای مختلفی از جمله بام رویایی کیش، رستوران شیشه ای کیش و یا  رستوران فانوس کف شیشه ای پدیده کیش معروف شده است. 

ادامه مطلب
سوغات

به جرات می توان گفت خرید سوغاتی جزو ضروری ترین کارهای سفر ما ایرانی ها به حساب می آید. خوشبختانه هر کجای ایران که پا بگذارید با محصولات و سوغاتی های متنوع روبرو می شویم که هر کدام به نوبه خود خاص و جذاب هستند. کیش از مهم ترین و محبوب ترین مکان های گردشگری کشورمان است و دارای سوغاتی های متعددی است؛ در ادامه قصد داریم شما را با "سوغات کیش" آشنا کنیم. در ادامه همراه ما باشید تا در سفر به کیش بدانید باید به سراغ خرید چه سوغاتی هایی بروید.

ادامه مطلب
بازار صفین

جزیره کیش همواره یکی از مهم ترین مکان هایی است که مردم ایران برای گشت و گذار و تفریح انتخاب می کنند. بسیاری از افراد نیز تنها به قصد خرید کردن به کیش سفر می کنند. این جزیره دوست داشتنی به دلیل سیل زیاد توریست هایی که هرساله به این منطقه سفر می کنند، همواره به دنبال افزایش امکانات رفاهی می باشد. علاوه بر هتل ها و رستوران های بی شماری که در سطح جزیره وجود دارد تعداد زیادی مرکز خرید و بازارچه نیز در آن تاسیس شده است.

ادامه مطلب
بازار زیتون

آشنایی با بازار زیتون کیش، به همراه تصاویر زیبای این بازار جزیره کیش + آدرس، ساعت کاری و شماره تماس!آدرس و دسترسی بازار میدان امیر کبیر ، جنب پاساژ پارس نیک می باشد

ادامه مطلب
دامون

مرکز تجاری دامون جزیره کیش یکی از مجهزترین و مدرن ترین بازار های جزیره کیش به حساب می اید. این مجتمع در زمینی به مساحت 4500 متر مربع و بازیربنای 14400 متر مربع در سال 1390 به بهره برداری رسیده است که مرکز خرید دامون کیش شامل سه طبقه با تمامی برندهای معتبر البسه و لوازم برقی می باشد. 

ادامه مطلب
مرکز تجاری

تقریبا همه مسافرانی که به جزیره کیش در آب های خلیج فارس سفر می کنند، بخشی از سفر خود را به بازار گردی و خرید سوغاتی های گوناگون اختصاص می دهند. کیش دارای مراکز خرید و مجتمع های تجاری متعددی است که از جمله بزرگترین آن ها می توان به مرکز تجاری کیش اشاره کرد. مجتمع تجاری کیش با واحد های تجاری و امکانات متعددی که ارائه می کند، رضایت مسافران را جلب نموده و خرید مسرت بخشی را برای آن ها به ارمغان می آورد.

ادامه مطلب
مرکز خرید سارینا

 یکی از بهترین مراکز خرید جزیره کیش، مرکز خرید سارینا کیش می باشد. مرکز خرید سارینا کیش دو شعبه دارد که در ادامه به بررسی هر دو شعبه آن می پردازیم یکی از مهم ترین تفریحاتی که رنج سنی در آن نامحدود است، خرید کردن می باشد. جزیره کیش با داشتن بیش از 50 مرکز خرید تجاری جزو بهترین شهرها برای خرید همه نوع وسایل و البسه به شمار می رود.

ادامه مطلب
مرکز خرید مروارید

مرکز خرید مروارید کیش واقع در بلوار مروارید این جزیره می باشد. این مرکز خرید در سال 1373 با مساحتی بیش از 28000 متر مربع افتتاح شد. 208 واحد تجاری در پاساژ مروراید کیش فعالیت می کنند. 12 درب خروجی و ورودی برای راحتی مراجعه کنندگان تعبیه شده است. همه روزه می توان از اجرای زنده موسیقی در این مکان لذت برد. 

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

آیا علاقه مند هستید تا به جزیره زیبای کیش سفر کنید؟ لازم است تا زمان مناسبی را برای انجام این کار در نظر بگیرید، چرا که جزیره کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و آب و هوای خاصش در طول سال دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده و آب و هوای آن به طرز چشمگیری عوض می شود. در همین راستا برای سفر با تور کیش به این جزیره لازم است تا زمان مناسبی را انتخاب کنید. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب
کارت کیشوندی

کارت کیشوندی نوعی مدرک شناسایی است که به افراد مقیم یا شاغل در جزیره کیش تعلق می گیرد. این کارت ها که توسط سازمان منطقه آزاد صادر می گردد، رنگ های مختلفی دارد که با توجه به فعالیت و نوع اقامت متقاضیان در اختیار آن ها قرار می گیرد. فراد وابسته به سازمان ها و مجموعه های خاص دارای کارت های ویژه ای هستند که به وسیله آن ها وابستگی خود را به آن نهاد ابراز می کنند. درباره کارت کیشوندی هم روال کار تا حدودی به همین شکل است.

ادامه مطلب
 هتل ترنج

هتل ترنج کیش اولین هتل دریایی ایران می باشد که بر روی خلیج فارس زیبا واقع شده و مناظر مختلفی را به نمایش گذاشته است. این هتل پنج ستاره دارای 100 سوئیت بر روی آب و یک رستوران مجلل می باشد. طراحی منحصر به فرد این هتل که به صورت ترنج بر روی آب های خلیج فارس می درخشد، با اسکله ای در بین اتاق ها به ساحل مرتبط می شود. این سوئیت ها که به مسافت یک کیلومتر تا عمق دریا پیش رفته است.

ادامه مطلب
آب و هوای کیش

آب و هوای کیش یکی از سوالات متداول توریست های عازم کیش و ساکنان آن می باشد. کیش یکی از زیبا ترین و توریستی ترین جزیره های موجود در کشور ایران است که همواره مورد توجه بسیاری از گردشگران می باشد و سالانه افراد بسیاری برای گذراندن تعطیلات و تفریح به این جزیره زیبا سفر می کنند، بررسی چگونگی وضعیت آب و هوایی شهر مقصد یکی از کارهای ضروری است که گردشگران باید پیش از سفر کسب کنند.

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

آیا علاقه مند هستید تا به جزیره زیبای کیش سفر کنید؟ لازم است تا زمان مناسبی را برای انجام این کار در نظر بگیرید، چرا که جزیره کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و آب و هوای خاصش در طول سال دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده و آب و هوای آن به طرز چشمگیری عوض می شود. در همین راستا برای سفر با تور کیش به این جزیره لازم است تا زمان مناسبی را انتخاب کنید. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب
نقشه

ایران مملو از شهرهای زیبا و خاص است. کشور ما دارای شرایط منحصر به فردی است و به همین دلیل شاهد جاذبه های طبیعی، تاریخی، تفریحی و فرهنگی در اقصی نقاط کشور هستیم. شما می توانید به هر شهری که علاقه مند بودید در ایران سفر کرده و در آن حداقل یک جاذبه تاریخی و یا طبیعی را به راحتی می توانید پیدا کنید

ادامه مطلب
هزینه خوراک

سفر کردن به جزیره زیبای کیش هزینه های گوناگونی دارد که در این بخش از سایت لحظه آخر قصد داریم هزینه خوراک در کیش را شرح دهیم. در جزیره کیش سطح قیمت ها نسبت به سایر شهرهای ایران کمی بالاتر بوده و طبیعتا قیمت مواد غذایی هم به همین صورت می باشد.

ادامه مطلب
معایب زندگی

کیش با دارا بودن سواحلی نیلگون و نقره فام محیطی ایده آل برای زندگی می باشد. با وجود این که زندگی در جزیره بسیار زیبای کیش برای هر کسی مطلوب و دلخواه است، اما معایبی نیز دارد. آرامشی که در کیش وجود دارد، نظر هر فردی را برای زندگی دائم به خود جلب می کند. اگر می خواهید کیش را برای زندگی انتخاب کنید، با لحظه آخر همراه باشید تا اطلاعاتی در زمینه معایب زندگی در کیش را برای شما کابران گرامی شرح دهیم.

ادامه مطلب
مراکز خرید

کیش مراکز خرید زیادی دارد و در هرکدام با انبوهی از کالاهای مختلف روبرو خواهید شد چراکه کیش منطقه آزاد بوده و تقریبا همه جور کالایی در مراکز خرید کیش وجود دارد. همچنین به دلیل منطقه آزاد بودن، اکثر کالاها قیمت های مناسبی داشته و اختلاف قیمت نسبتاً زیادی هم با مراکز خریدی مانند مراکز خرید تهران دارند

ادامه مطلب
اجاره خودرو

جزیره کیش با بیش از 100 نوع جاذبه گردشگری یکی از شهرهای مهم ایران از نظر جذب گردشگر داخلی و خارجی می باشد. به همین خاطر ما در این بخش قصد داریم یکی از روش های آسان برای تفریح در جزیره را که کرایه خودرو در کیش می باشد، به شما معرفی کرده و چگونگی آن را برای شما شرح دهیم. گردشگران تور کیش در این جزیره می ‌توانند ماشین‌ های لوکس و خارجی را با قمیت های مختلف اجاره کرده و از گشت ‌و‌ گذار با آن لذت ببرند.

ادامه مطلب
بهترین هتل ها

در این قسمت قصد داریم بهترین هتل های کیش را به شما معرفی کنیم، این هتل ها از برترین های کیش به حساب می آیند و یک اقامت کاملا رویایی و استثنایی را برای مسافرانی که آن ها را برای اقامت انتخاب می کنند، رقم می زنند. اقامت در این هتل ها یکی از بهترین قسمت های سفر به کیش می تواند باشد. با ما همراه باشید تا با بهترین هتل های کیش آشنا شوید.

ادامه مطلب
کافی شاپ ها

شهر کیش پر از کافه های زیبا و دنج می باشد که ساعاتی شما را به آرامش دعوت می کنند. اگر جزء افرادی هستید که به وقت گذراندن در کافه علاقه دارند می توانید بسیاری از کافی شاپ های کیش را در برنامه سفر خود جای دهید. امروزه یکی از محبوب ترین تفریحاتی که در سراسر دنیا از سنین 16 تا 60 سال رواج دارد کافه گردی می باشد.

ادامه مطلب
بهترین رستوران ها

جزیره کیش از نظر جذب گردشگر در ایران جزو اولین و برترین شهرها می باشد که علاوه ‏بر گردشگر داخلی توریست های خارجی نیز برای بازدید از این جزیره زیبا استقبال ‏چشمگیری کرده اند. بعد از انتخاب هتل یا اقامت گاه مناسب انتخاب یک رستوران با ‏کیفیت غذایی بالا یکی از ملزومات سفر خوب می باشد. در این بخش می خواهیم ‏بهترین رستوران های کیش را به گردشگران تور کیش و همچنین کاربران سایت لحظه ‏آخر معرفی کنیم. در ادامه با ما همراه باشید تا بهترین رستوران های کیش را

ادامه مطلب
تا کنون هیچ نظری ثبت نشده است

lahzeakhar.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86

امتیاز 5 از 5 | از بین 150 کاربران به تورها