Lahzeakhar.com

تور کیش از گرگان

متاسفانه در حال حاضر توری از مبدا گرگان موجود نمی باشد

تور های پیشنهادی کیش از مبدا تهران

تور اقساطی کیش ۲۶ مهر
۳
زاگرس - زاگرس
۲۶ مهر - ۲۹ مهر
آبرنگ پرواز
۳,۸۰۰,۰۰۰
۱
از ۲۶ مهر تا ۲۹ مهر
۳ شب
زاگرس - زاگرس
زاگرس
۳,۸۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۸ و ۹ و ۱۰ مهر
۳
آتا - وارش
۸ مهر - ۱۳ مهر
سرزمین آریایی
۲,۵۲۰,۰۰۰
۱
از ۸ مهر تا ۱۱ مهر
۳ شب
آتا - وارش
وارش
۲,۵۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۹ مهر تا ۱۲ مهر
۳ شب
تابان - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۲,۵۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۰ مهر تا ۱۳ مهر
۳ شب
ایران ایر تور - تابان
تابان
۲,۷۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش اقساطی ۴ و ۶ و ۷ مهر
۳
کیش ایر - کیش ایر
۴ مهر - ۷ مهر
ندا پرواز
۲,۶۸۵,۰۰۰
۱
از ۶ مهر تا ۹ مهر
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۷۶۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۴ مهر تا ۷ مهر
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۶۸۵,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۷ مهر تا ۱۰ مهر
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۸۶۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۲۳ مهر
۳
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۲۳ مهر - ۲۶ مهر
دانیار سفر
۲,۹۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش از شیراز ۸ مهر
۳
فلای پرشیا - کیش ایر
۸ مهر - ۱۱ مهر
دانیار سفر
۱,۸۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۳ و ۴ و ۵ مهر ویژه تعطیلات
۳
کیش ایر - معراج
۳ مهر - ۸ مهر
سرزمین آریایی
۲,۵۱۰,۰۰۰
۱
از ۳ مهر تا ۶ مهر
۳ شب
کیش ایر - معراج
معراج
۲,۵۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۴ مهر تا ۷ مهر
۳ شب
آتا - کاسپین
کاسپین
۲,۶۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۵ مهر تا ۸ مهر
۳ شب
معراج - قشم ایر
قشم ایر
۲,۸۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۳ و ۴ و ۷ مهر هتل ۵ ستاره
۳
کیش ایر - کیش ایر
۴ مهر - ۷ مهر
ندا پرواز
۳,۵۴۰,۰۰۰
۱
از ۳ مهر تا ۶ مهر
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۵۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۴ مهر تا ۷ مهر
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۵۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۷ مهر تا ۱۰ مهر
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۲۲ مهر
۴
آتا - ایران ایر تور
۲۲ مهر - ۲۶ مهر
دانیار سفر
۳,۰۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۱۰ مهر
۳
کیش ایر - زاگرس
۱۰ مهر - ۱۳ مهر
رادین گشت
۳,۴۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۱۲ مهر
۳
ایران ایر تور - کیش ایر
۱۲ مهر - ۱۵ مهر
آرانا پرواز
۳,۵۳۰,۰۰۰
۱
از ۱۲ مهر تا ۱۵ مهر
۳ شب
ایران ایر تور - کیش ایر
کیش ایر
۳,۵۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۲۲ مهر
۶
آتا - ایران ایر تور
۲۲ مهر - ۲۸ مهر
دانیار سفر
۳,۱۸۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش مهر
۳
آتا - وارش
۸ مهر - ۱۳ مهر
آرشین پرواز
۲,۵۴۰,۰۰۰
۱
از ۵ مهر تا ۸ مهر
۳ شب
پارس ایر - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۹۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۷ مهر تا ۱۰ مهر
۳ شب
پارس ایر - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۲,۸۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۸ مهر تا ۱۱ مهر
۳ شب
آتا - وارش
وارش
۲,۵۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۹ مهر تا ۱۲ مهر
۳ شب
ایرلاین چابهار - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۲,۸۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱۰ مهر تا ۱۳ مهر
۳ شب
زاگرس - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۷۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۷ مهر
۳
ماهان - زاگرس
۷ مهر - ۱۰ مهر
آرانا پرواز
۳,۳۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش مهر
۴
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۱۵ مهر - ۱۹ مهر
همیشه سفر
۲,۹۷۰,۰۰۰
۱
از ۱۰ مهر تا ۱۴ مهر
۴ شب
زاگرس - زاگرس
زاگرس
۳,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۴ مهر تا ۱۸ مهر
۴ شب
زاگرس - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۳,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۶ مهر تا ۳۰ مهر
۴ شب
زاگرس - معراج
معراج
۳,۱۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۲ مهر تا ۲۶ مهر
۴ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۳,۰۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱۷ مهر تا ۲۱ مهر
۴ شب
زاگرس - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۳,۰۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۱ مهر تا ۲۵ مهر
۴ شب
زاگرس - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۳,۱۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۱۵ مهر تا ۱۹ مهر
۴ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۲,۹۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش مهر
۴
پارس ایر - وارش
۷ مهر - ۱۲ مهر
آرشین پرواز
۲,۸۸۰,۰۰۰
۱
از ۳ مهر تا ۷ مهر
۴ شب
زاگرس - پارس ایر
پارس ایر
۳,۱۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۴ مهر تا ۸ مهر
۴ شب
تابان - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۳,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۶ مهر تا ۱۰ مهر
۴ شب
تابان - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۲,۹۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۷ مهر تا ۱۱ مهر
۴ شب
پارس ایر - وارش
وارش
۲,۸۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۸ مهر تا ۱۲ مهر
۴ شب
پارس ایر - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۲,۹۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش مهر
۳
آتا - وارش
۸ مهر - ۱۱ مهر
قصر شایان
۲,۵۲۰,۰۰۰
۱
از ۸ مهر تا ۱۱ مهر
۳ شب
آتا - وارش
وارش
۲,۵۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۵ مهر تا ۸ مهر
۳ شب
آتا - وارش
وارش
۲,۹۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۷ مهر تا ۱۰ مهر
۳ شب
آتا - وارش
وارش
۲,۸۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۹ مهر تا ۱۲ مهر
۳ شب
آتا - وارش
وارش
۲,۸۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱۰ مهر تا ۱۳ مهر
۳ شب
آتا - وارش
وارش
۲,۷۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۴ و ۵ و ۷ مهر
۲
کیش ایر - کیش ایر
۴ مهر - ۶ مهر
ندا پرواز
۲,۴۴۰,۰۰۰
۱
از ۵ مهر تا ۷ مهر
۲ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۵۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۴ مهر تا ۶ مهر
۲ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۴۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۷ مهر تا ۹ مهر
۲ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۶۱۹,۹۹۹
مشاهده تور
تور کیش ۴ و ۵ و ۸ مهر
۴
کیش ایر - کیش ایر
۴ مهر - ۸ مهر
ندا پرواز
۲,۷۷۵,۰۰۰
۱
از ۵ مهر تا ۹ مهر
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۹۳۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۴ مهر تا ۸ مهر
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۷۷۵,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۸ مهر تا ۱۲ مهر
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۹۳۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۱۵ مهر
۵
بدون ایرلاین - بدون ایرلاین
۱۵ مهر - ۲۰ مهر
دانیار سفر
۳,۱۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش از اصفهان ۱۸ مهر
۳
زاگرس - زاگرس
۱۸ مهر - ۲۱ مهر
دانیار سفر
۲,۴۴۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۸ مهر
۳
ایران ایر تور - زاگرس
۸ مهر - ۱۱ مهر
رادین گشت
۳,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
قلعه جنی

در دل جزیره کیش قلعه متروکه و مهیبی به نام قلعه جنی کیش وجود دارد که افسانه و داستان های زیادی در مورد آن شنیده می شود قلعه جنی ها یکی از جاذبه های گردشگری کیش است که در استان هرمزگان قرار دارد. برای افراد ماجراجو رفتن به این دره و شنیدن افسانه و داستان های ترسناک آن بسیار لذت بخش خواهد بود البته مردم محلی شما را تا این مکان همراهی نخواهند کرد. گویا افسانه های محلی ریشه در واقعیت دارند!

ادامه مطلب
درباره جزیره کیش

جزیره‌ کیش یکی از مهم‌ترین جزایر خلیج فارس بوده و یکی از مراکز اصلی گردشگری در جنوب کشور به حساب می‌آید. جزیره‌ی کیش جزو استان هرمزگان و شهرستان بندر لنگه است. در این مطلب سعی داریم تا جزییاتی دقیق و اطلاعاتی مهم از جزیره‌ کیش را در اختیارتان قرار دهیم و به معرفی جاذبه‌های مختلف این جزیره بپردازیم.

ادامه مطلب
برج ایفل کیش

زمانی که صحبت از برج ایفل می کنیم خیلی ها ذهنشان به سمت برج ایفل فرانسه می رود. همه ما با این بنا آشنا هستیم و خیلی خوب می دانیم که در سال 1887 در پاریس ساخته شده و هر روز بر محبوبیت آن افزوده می شود. معدود افرادی را می توانید بیابید که بعد از سفر به فرانسه با شور و شوق از زیبایی های منحصر به فرد برج ایفل حرفی به میان نیاورند. اگر بگوییم در ایران هم یکی از این برج ساخته شده است شاید تعجب کنید. شهر کیش میزبان برجی است که به گفته خیلی ها شباهت زیادی به برج ایفل فرانسه دارد. مدل کوچک شده این برج در محوطه بازار پردیس 1 و با طراحی مهندسان ایرانی ساخته شده است.

ادامه مطلب
دیدنی های کیش

مقصد های گرمسیر و ساحلی از جمله مقصد های گردشگری هستند که در میان گردشگران از محبوبیت زیادی بر خوردار است که جزیره ی کیش یکی از این مقاصد به شمار می رود. جزیره ی کیش واقع در استان هرمزگان و در شهرستان بندر لنگه قرار دارد. در این قسمت با تعدادی از جاذبه های دیدنی کیش آشنا خواهید شد. جزیره کیش با برخورداری از جاذبه های دیدنی و تفریحی متنوع، سالانه میلیون ها گردشگر را از داخل و خارج ایران به خود جذب می کند و به عبارتی پرچم گردشگری ایران را بالا نگه

ادامه مطلب
موزه کیش

جزیره کیش واقع در جنوب کشور ایران، یکی از شهر های محبوب در بین گردشگران می باشد. سالانه گردشگران بسیاری تور کیش را در برنامه سفر خود قرار می دهند. این شهردارای جاذبه های گردشگری و تفریحی بسیاری می باشد. یکی از مکان های دیدنی این جزیره که به عنوان نماد این جزیره هم شناخته می شود، موزه کیش است. با ما در این مقاله همراه باشید تا به بررسی موزه کیش بپردازیم.

ادامه مطلب
باغ راه کیش

جزیره کیش یکی از مقاصد تفریحی کشور ایران است که گردشگران را به خود جذب کرده است. جزیره کیش مکان های زیبا و جذابی دارد، همچین این جزیره محل مناسبی برای خرید سوغاتی برای مسافران می باشد، در ادامه به یکی از این جاذبه های کیش اشاره خواهیم کرد و پیشنهاد می کنیم اگر قصد مسافرت به کیش را دارید، حتما به باغ راه کیش سر بزنید. باغ راه کیش در جزیره کیش و در بین دو میدان سعدی و هرمز کیش ساخته شده است ...

ادامه مطلب
پارک ساحلی سیمرغ

پارک ساحلی سیمرغ دارای یکی از بهترین مناظر، برای تماشای طلوع آفتاب بر روی آب‌های آرام خلیج همیشه فارس می‌باشد.

ادامه مطلب
رستوران پدیده

رستوران پدیده کیش یکی از معروف ترین ، زیبا ترین و متفاوت ترین رستوران این جزیره می باشد که در ضلع جنوبی جزیره کیش واقع گردیده است. این رستوران با کفی کاملا شیشه ای با ارتفاع 50 متر از زمین فاصله دارد که با 2 آسانسور شیشه ای امکان بالا رفتن را فراهم کرده است. این رستوران با نامهای مختلفی از جمله بام رویایی کیش، رستوران شیشه ای کیش و یا  رستوران فانوس کف شیشه ای پدیده کیش معروف شده است. 

ادامه مطلب
سوغات

به جرات می توان گفت خرید سوغاتی جزو ضروری ترین کارهای سفر ما ایرانی ها به حساب می آید. خوشبختانه هر کجای ایران که پا بگذارید با محصولات و سوغاتی های متنوع روبرو می شویم که هر کدام به نوبه خود خاص و جذاب هستند. کیش از مهم ترین و محبوب ترین مکان های گردشگری کشورمان است و دارای سوغاتی های متعددی است؛ در ادامه قصد داریم شما را با "سوغات کیش" آشنا کنیم. در ادامه همراه ما باشید تا در سفر به کیش بدانید باید به سراغ خرید چه سوغاتی هایی بروید.

ادامه مطلب
بازار صفین

جزیره کیش همواره یکی از مهم ترین مکان هایی است که مردم ایران برای گشت و گذار و تفریح انتخاب می کنند. بسیاری از افراد نیز تنها به قصد خرید کردن به کیش سفر می کنند. این جزیره دوست داشتنی به دلیل سیل زیاد توریست هایی که هرساله به این منطقه سفر می کنند، همواره به دنبال افزایش امکانات رفاهی می باشد. علاوه بر هتل ها و رستوران های بی شماری که در سطح جزیره وجود دارد تعداد زیادی مرکز خرید و بازارچه نیز در آن تاسیس شده است.

ادامه مطلب
بازار زیتون

یکی از بازار های خوب در جزیره کیش بازار زیتون کیش می باشد که در سال 1376  تاسیس شده است این بازار علاوه بر اجناس خوب، از نظر معماری هم بسیار زیبا و چشم گیر می باشد. آدرس و دسترسی بازار میدان امیر کبیر ، جنب پاساژ پارس نیک می باشد

ادامه مطلب
دامون

مرکز تجاری دامون جزیره کیش یکی از مجهزترین و مدرن ترین بازار های جزیره کیش به حساب می اید. این مجتمع در زمینی به مساحت 4500 متر مربع و بازیربنای 14400 متر مربع در سال 1390 به بهره برداری رسیده است که مرکز خرید دامون کیش شامل سه طبقه با تمامی برندهای معتبر البسه و لوازم برقی می باشد. 

ادامه مطلب
مرکز تجاری

تقریبا همه مسافرانی که به جزیره کیش در آب های خلیج فارس سفر می کنند، بخشی از سفر خود را به بازار گردی و خرید سوغاتی های گوناگون اختصاص می دهند. کیش دارای مراکز خرید و مجتمع های تجاری متعددی است که از جمله بزرگترین آن ها می توان به مرکز تجاری کیش اشاره کرد. مجتمع تجاری کیش با واحد های تجاری و امکانات متعددی که ارائه می کند، رضایت مسافران را جلب نموده و خرید مسرت بخشی را برای آن ها به ارمغان می آورد.

ادامه مطلب
مرکز خرید سارینا

 یکی از بهترین مراکز خرید جزیره کیش، مرکز خرید سارینا کیش می باشد. مرکز خرید سارینا کیش دو شعبه دارد که در ادامه به بررسی هر دو شعبه آن می پردازیم یکی از مهم ترین تفریحاتی که رنج سنی در آن نامحدود است، خرید کردن می باشد. جزیره کیش با داشتن بیش از 50 مرکز خرید تجاری جزو بهترین شهرها برای خرید همه نوع وسایل و البسه به شمار می رود.

ادامه مطلب
مرکز خرید مروارید

مرکز خرید مروارید کیش واقع در بلوار مروارید این جزیره می باشد. این مرکز خرید در سال 1373 با مساحتی بیش از 28000 متر مربع افتتاح شد. 208 واحد تجاری در پاساژ مروراید کیش فعالیت می کنند. 12 درب خروجی و ورودی برای راحتی مراجعه کنندگان تعبیه شده است. همه روزه می توان از اجرای زنده موسیقی در این مکان لذت برد. 

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

آیا علاقه مند هستید تا به جزیره زیبای کیش سفر کنید؟ لازم است تا زمان مناسبی را برای انجام این کار در نظر بگیرید، چرا که جزیره کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و آب و هوای خاصش در طول سال دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده و آب و هوای آن به طرز چشمگیری عوض می شود. در همین راستا برای سفر با تور کیش به این جزیره لازم است تا زمان مناسبی را انتخاب کنید. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب
کارت کیشوندی

کارت کیشوندی نوعی مدرک شناسایی است که به افراد مقیم یا شاغل در جزیره کیش تعلق می گیرد. این کارت ها که توسط سازمان منطقه آزاد صادر می گردد، رنگ های مختلفی دارد که با توجه به فعالیت و نوع اقامت متقاضیان در اختیار آن ها قرار می گیرد. فراد وابسته به سازمان ها و مجموعه های خاص دارای کارت های ویژه ای هستند که به وسیله آن ها وابستگی خود را به آن نهاد ابراز می کنند. درباره کارت کیشوندی هم روال کار تا حدودی به همین شکل است.

ادامه مطلب
 هتل ترنج

هتل ترنج کیش اولین هتل دریایی ایران می باشد که بر روی خلیج فارس زیبا واقع شده و مناظر مختلفی را به نمایش گذاشته است. این هتل پنج ستاره دارای 100 سوئیت بر روی آب و یک رستوران مجلل می باشد. طراحی منحصر به فرد این هتل که به صورت ترنج بر روی آب های خلیج فارس می درخشد، با اسکله ای در بین اتاق ها به ساحل مرتبط می شود. این سوئیت ها که به مسافت یک کیلومتر تا عمق دریا پیش رفته است.

ادامه مطلب
آب و هوای کیش

آب و هوای کیش یکی از سوالات متداول توریست های عازم کیش و ساکنان آن می باشد. کیش یکی از زیبا ترین و توریستی ترین جزیره های موجود در کشور ایران است که همواره مورد توجه بسیاری از گردشگران می باشد و سالانه افراد بسیاری برای گذراندن تعطیلات و تفریح به این جزیره زیبا سفر می کنند، بررسی چگونگی وضعیت آب و هوایی شهر مقصد یکی از کارهای ضروری است که گردشگران باید پیش از سفر کسب کنند.

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

آیا علاقه مند هستید تا به جزیره زیبای کیش سفر کنید؟ لازم است تا زمان مناسبی را برای انجام این کار در نظر بگیرید، چرا که جزیره کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و آب و هوای خاصش در طول سال دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده و آب و هوای آن به طرز چشمگیری عوض می شود. در همین راستا برای سفر با تور کیش به این جزیره لازم است تا زمان مناسبی را انتخاب کنید. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب
انتخاب صندلی

امتیاز 5 از 5 | از بین 2641 امتیاز دهنده به انتخاب صندلی هواپیما روش‌های زیادی وجود دارد که شما از بین صندلی‌های مختلف هواپیما پروازهایEconomy راحت‌ترین صندلی را برای خودتان اتخاب کنید. window Seats ، صندلی‌های کنار پنجره (که چشم‌انداز خوب دارند)،  Isle Seats صندلی‌های راهرو (که فضای راحت‌تر و بیشتری برای تحرک دارند) یا Middle Seats صندلی‌های وسطی (که امکانات دوتای دیگر را ندارند).

ادامه مطلب
نقشه

ایران مملو از شهرهای زیبا و خاص است. کشور ما دارای شرایط منحصر به فردی است و به همین دلیل شاهد جاذبه های طبیعی، تاریخی، تفریحی و فرهنگی در اقصی نقاط کشور هستیم. شما می توانید به هر شهری که علاقه مند بودید در ایران سفر کرده و در آن حداقل یک جاذبه تاریخی و یا طبیعی را به راحتی می توانید پیدا کنید

ادامه مطلب
هزینه خوراک

سفر کردن به جزیره زیبای کیش هزینه های گوناگونی دارد که در این بخش از سایت لحظه آخر قصد داریم هزینه خوراک در کیش را شرح دهیم. در جزیره کیش سطح قیمت ها نسبت به سایر شهرهای ایران کمی بالاتر بوده و طبیعتا قیمت مواد غذایی هم به همین صورت می باشد.

ادامه مطلب
مراکز خرید

کیش مراکز خرید زیادی دارد و در هرکدام با انبوهی از کالاهای مختلف روبرو خواهید شد چراکه کیش منطقه آزاد بوده و تقریبا همه جور کالایی در مراکز خرید کیش وجود دارد. همچنین به دلیل منطقه آزاد بودن، اکثر کالاها قیمت های مناسبی داشته و اختلاف قیمت نسبتاً زیادی هم با مراکز خریدی مانند مراکز خرید تهران دارند

ادامه مطلب
اجاره خودرو

جزیره کیش با بیش از 100 نوع جاذبه گردشگری یکی از شهرهای مهم ایران از نظر جذب گردشگر داخلی و خارجی می باشد. به همین خاطر ما در این بخش قصد داریم یکی از روش های آسان برای تفریح در جزیره را که کرایه خودرو در کیش می باشد، به شما معرفی کرده و چگونگی آن را برای شما شرح دهیم. گردشگران تور کیش در این جزیره می ‌توانند ماشین‌ های لوکس و خارجی را با قمیت های مختلف اجاره کرده و از گشت ‌و‌ گذار با آن لذت ببرند.

ادامه مطلب
بهترین هتل ها

در این قسمت قصد داریم بهترین هتل های کیش را به شما معرفی کنیم، این هتل ها از برترین های کیش به حساب می آیند و یک اقامت کاملا رویایی و استثنایی را برای مسافرانی که آن ها را برای اقامت انتخاب می کنند، رقم می زنند. اقامت در این هتل ها یکی از بهترین قسمت های سفر به کیش می تواند باشد. با ما همراه باشید تا با بهترین هتل های کیش آشنا شوید.

ادامه مطلب
کافی شاپ ها

شهر کیش پر از کافه های زیبا و دنج می باشد که ساعاتی شما را به آرامش دعوت می کنند. اگر جزء افرادی هستید که به وقت گذراندن در کافه علاقه دارند می توانید بسیاری از کافی شاپ های کیش را در برنامه سفر خود جای دهید. امروزه یکی از محبوب ترین تفریحاتی که در سراسر دنیا از سنین 16 تا 60 سال رواج دارد کافه گردی می باشد.

ادامه مطلب
بهترین رستوران ها

جزیره کیش از نظر جذب گردشگر در ایران جزو اولین و برترین شهرها می باشد که علاوه ‏بر گردشگر داخلی توریست های خارجی نیز برای بازدید از این جزیره زیبا استقبال ‏چشمگیری کرده اند. بعد از انتخاب هتل یا اقامت گاه مناسب انتخاب یک رستوران با ‏کیفیت غذایی بالا یکی از ملزومات سفر خوب می باشد. در این بخش می خواهیم ‏بهترین رستوران های کیش را به گردشگران تور کیش و همچنین کاربران سایت لحظه ‏آخر معرفی کنیم. در ادامه با ما همراه باشید تا بهترین رستوران های کیش را

ادامه مطلب
تفریحات کیش

همه ساله و در تمامی فصول گردشگران بسیاری برای گزراندن تعطیلات با تور کیش به این جزیره ی خوش آب و هوا سفر می کنند. اما چیزی که شاید همه نمی دانند تنوع بسیار زیاد تفریحات کیش در این جزیره است. با هم می پردازیم به تعدادی از تفریحات هیجان انگیز در کیش.

ادامه مطلب

تور کیش از گرگان، سفری به یادماندی و هیجان‌انگیز از شهر سردسیر گرگان به جزیره آفتابی خلیج فارس؛ مسافران گرگان می‌توانند تور کیش را به دو صورت هوایی و زمینی تجربه کنند که از نظر مسافت 1710 کیلومتری بهتر است، تور هوایی کیش از گرگان با مسافت 1157 کیلومتری را مسافرین تجربه کنند. مدت زمانی که مسافرین در پرواز هستند، حدود 2 ساعت است که پرواز گرگان - کیش با ایرلاین‌های ایران ایر و آسمان در فرودگاه بین المللی گرگان به فرودگاه بین المللی کیش گردشگران را مقصد می‌رسانند.

اما در این حین برخی از مسافرین برای اینکه بتوانند تور گرگان – کیش را با قیمتی مقرون به صرفه تجربه کنند، تورهای زمینی این مقصد را انتخاب می‌کنند. از آنجا که خط ریلی مستقیمی از گرگان به بندرعباس وجود ندارد، بهتر است ابتدا مسافرین به تهران بیایند و سپس از تهران به بندرعباس سفر کنند. هنگامی که مسافرین گرگان به ایستگاه بندرعباس می‌رسند، می‌توانند با استفاده از لنج‌های اسکله حقانی با طی کردن مسافت 40 – 60 دقیقه‌ای به بندر تجاری در کیش برسند.

تا کنون هیچ نظری ثبت نشده است

lahzeakhar.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86

امتیاز 5 از 5 | از بین 123 کاربران به تورها