Lahzeakhar.com

تور کیش از زنجان

متاسفانه در حال حاضر توری از مبدا زنجان موجود نمی باشد

تور های پیشنهادی کیش از مبدا تهران

تور کیش آذر ویژه هتل ۵ ستاره
۳
کیش ایر - کیش ایر
۶ آذر - ۹ آذر
ندا پرواز
۲,۵۳۵,۰۰۰
۱
از ۱۰ آذر تا ۱۳ آذر
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۰۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۸ آذر تا ۱۱ آذر
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۹۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۶ آذر تا ۹ آذر
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۵۳۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۷و ۱۱ آذر
۳
قشم ایر - زاگرس
۷ آذر - ۱۴ آذر
کتیبه آریایی
۲,۱۹۰,۰۰۰
۱
از ۷ آذر تا ۱۰ آذر
۳ شب
قشم ایر - زاگرس
زاگرس
۲,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۱ آذر تا ۱۴ آذر
۳ شب
قشم ایر - زاگرس
زاگرس
۲,۴۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۱۱ آذر
۴
پارس ایر - ایران ایر تور
۱۱ آذر - ۱۵ آذر
دانیار سفر
۲,۰۷۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش از اصفهان ۲۱ آذر
۳
آتا - زاگرس
۲۱ آذر - ۲۴ آذر
دانیار سفر
۲,۳۷۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۱۱ آذر
۳
زاگرس - تابان
۱۱ آذر - ۱۴ آذر
رادین گشت
۱,۹۶۰,۰۰۰
۱
از ۱۱ آذر تا ۱۴ آذر
۳ شب
زاگرس - تابان
تابان
۱,۹۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۸ و ۱۰ و ۱۱ آذر
۴
کیش ایر - کیش ایر
۱۱ آذر - ۱۵ آذر
ندا پرواز
۱,۹۹۵,۰۰۰
۱
از ۱۱ آذر تا ۱۵ آذر
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۰۷۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۸ آذر تا ۱۲ آذر
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۰ آذر تا ۱۴ آذر
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۱ آذر تا ۱۵ آذر
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۱,۹۹۵,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۸ آذر تا ۱۲ آذر
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱۰ آذر تا ۱۴ آذر
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش آذر
۴
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
۱۲ آذر - ۱۶ آذر
آرشین پرواز
۲,۰۵۰,۰۰۰
۱
از ۶ آذر تا ۱۰ آذر
۴ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۲۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۷ آذر تا ۱۱ آذر
۴ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۵۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۸ آذر تا ۱۲ آذر
۴ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۹۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۹ آذر تا ۱۳ آذر
۴ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۵۷۵,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱۰ آذر تا ۱۴ آذر
۴ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۲۷۵,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱۱ آذر تا ۱۵ آذر
۴ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۰۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۱۲ آذر تا ۱۶ آذر
۴ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۰۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۷ و ۹ و ۱۱ آذر
۲
کیش ایر - کیش ایر
۷ آذر - ۹ آذر
ندا پرواز
۱,۶۸۵,۰۰۰
۱
از ۱۱ آذر تا ۱۳ آذر
۲ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۱۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۷ آذر تا ۹ آذر
۲ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۱,۶۸۵,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۹ آذر تا ۱۱ آذر
۲ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۶۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۱۱ آذر
۶
زاگرس - ایرلاین چابهار
۱۱ آذر - ۱۷ آذر
دانیار سفر
۲,۵۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش آذر
۳
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
۷ آذر - ۱۶ آذر
آرشین پرواز
۲,۰۶۰,۰۰۰
۱
از ۷ آذر تا ۱۰ آذر
۳ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۰۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۸ آذر تا ۱۱ آذر
۳ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۸۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۹ آذر تا ۱۲ آذر
۳ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۵۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۰ آذر تا ۱۳ آذر
۳ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۳۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱۱ آذر تا ۱۴ آذر
۳ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱۲ آذر تا ۱۵ آذر
۳ شب
تابان - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۰۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۱۳ آذر تا ۱۶ آذر
۳ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۱۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش از شیراز ۱۱ اذر
۳
آتا - کیش ایر
۱۱ آذر - ۱۴ آذر
دانیار سفر
۲,۰۳۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۱۱ آذر
۵
زاگرس - کیش ایر
۱۱ آبان - ۱۶ آذر
دانیار سفر
۲,۵۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش۶ آذر
۳
کیش ایر - ایرلاین چابهار
۶ آذر - ۹ آذر
دانیار سفر
۱,۹۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش آذر
۳
کیش ایر - ایرلاین چابهار
۶ آذر - ۱۵ آذر
آرشین پرواز
۱,۷۸۵,۰۰۰
۱
از ۶ آذر تا ۹ آذر
۳ شب
کیش ایر - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۱,۷۸۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۷ آذر تا ۱۰ آذر
۳ شب
تابان - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۰۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۸ آذر تا ۱۱ آذر
۳ شب
ایرلاین چابهار - آتا
آتا
۲,۹۶۵,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۹ آذر تا ۱۲ آذر
۳ شب
پارس ایر - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۶۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱۰ آذر تا ۱۳ آذر
۳ شب
معراج - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۲۷۵,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱۱ آذر تا ۱۴ آذر
۳ شب
ایرلاین چابهار - تابان
تابان
۲,۱۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۱۲ آذر تا ۱۵ آذر
۳ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۰۳۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۶ و ۷ آذر
۲
کیش ایر - کیش ایر
۷ آذر - ۹ آذر
فرجام پرواز
۱,۶۸۵,۰۰۰
۱
از ۶ آذر تا ۸ آذر
۲ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۱,۷۳۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۷ آذر تا ۹ آذر
۲ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۱,۶۸۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۸ و ۹ آذر
۳
کیش ایر - ایرلاین چابهار
۹ آذر - ۱۲ آذر
سرزمین آریایی
۲,۵۲۰,۰۰۰
۱
از ۹ آذر تا ۱۲ آذر
۳ شب
کیش ایر - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۵۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۸ آذر تا ۱۱ آذر
۳ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۹۱۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۶ و ۸ و ۱۰ آذر
۳
کیش ایر - کیش ایر
۶ آذر - ۹ آذر
ندا پرواز
۱,۹۲۰,۰۰۰
۱
از ۸ آذر تا ۱۱ آذر
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۶ آذر تا ۸ آذر
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۱,۹۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۰ آذر تا ۱۳ آذر
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۵۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۶ آذر
۳
کیش ایر - کیش ایر
۶ آذر - ۹ آذر
سرزمین آریایی
۱,۷۸۵,۰۰۰
۱
از ۶ آذر تا ۹ آذر
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۱,۷۸۵,۰۰۰
مشاهده تور
قلعه جنی

در دل جزیره کیش قلعه متروکه و مهیبی به نام قلعه جنی کیش وجود دارد که افسانه و داستان های زیادی در مورد آن شنیده می شود قلعه جنی ها یکی از جاذبه های گردشگری کیش است که در استان هرمزگان قرار دارد. برای افراد ماجراجو رفتن به این دره و شنیدن افسانه و داستان های ترسناک آن بسیار لذت بخش خواهد بود البته مردم محلی شما را تا این مکان همراهی نخواهند کرد. گویا افسانه های محلی ریشه در واقعیت دارند!

ادامه مطلب
درباره جزیره کیش

جزیره‌ کیش یکی از مهم‌ترین جزایر خلیج فارس بوده و یکی از مراکز اصلی گردشگری در جنوب کشور به حساب می‌آید. جزیره‌ی کیش جزو استان هرمزگان و شهرستان بندر لنگه است. در این مطلب سعی داریم تا جزییاتی دقیق و اطلاعاتی مهم از جزیره‌ کیش را در اختیارتان قرار دهیم و به معرفی جاذبه‌های مختلف این جزیره بپردازیم.

ادامه مطلب
برج ایفل کیش

زمانی که صحبت از برج ایفل می کنیم خیلی ها ذهنشان به سمت برج ایفل فرانسه می رود. همه ما با این بنا آشنا هستیم و خیلی خوب می دانیم که در سال 1887 در پاریس ساخته شده و هر روز بر محبوبیت آن افزوده می شود. معدود افرادی را می توانید بیابید که بعد از سفر به فرانسه با شور و شوق از زیبایی های منحصر به فرد برج ایفل حرفی به میان نیاورند. اگر بگوییم در ایران هم یکی از این برج ساخته شده است شاید تعجب کنید. شهر کیش میزبان برجی است که به گفته خیلی ها شباهت زیادی به برج ایفل فرانسه دارد. مدل کوچک شده این برج در محوطه بازار پردیس 1 و با طراحی مهندسان ایرانی ساخته شده است.

ادامه مطلب
دیدنی های کیش

مقصد های گرمسیر و ساحلی از جمله مقصد های گردشگری هستند که در میان گردشگران از محبوبیت زیادی بر خوردار است که جزیره ی کیش یکی از این مقاصد به شمار می رود. جزیره ی کیش واقع در استان هرمزگان و در شهرستان بندر لنگه قرار دارد. در این قسمت با تعدادی از جاذبه های دیدنی کیش آشنا خواهید شد. جزیره کیش با برخورداری از جاذبه های دیدنی و تفریحی متنوع، سالانه میلیون ها گردشگر را از داخل و خارج ایران به خود جذب می کند و به عبارتی پرچم گردشگری ایران را بالا نگه

ادامه مطلب
موزه کیش

جزیره کیش واقع در جنوب کشور ایران، یکی از شهر های محبوب در بین گردشگران می باشد. سالانه گردشگران بسیاری تور کیش را در برنامه سفر خود قرار می دهند. این شهردارای جاذبه های گردشگری و تفریحی بسیاری می باشد. یکی از مکان های دیدنی این جزیره که به عنوان نماد این جزیره هم شناخته می شود، موزه کیش است. با ما در این مقاله همراه باشید تا به بررسی موزه کیش بپردازیم.

ادامه مطلب
باغ راه کیش

جزیره کیش یکی از مقاصد تفریحی کشور ایران است که گردشگران را به خود جذب کرده است. جزیره کیش مکان های زیبا و جذابی دارد، همچین این جزیره محل مناسبی برای خرید سوغاتی برای مسافران می باشد، در ادامه به یکی از این جاذبه های کیش اشاره خواهیم کرد و پیشنهاد می کنیم اگر قصد مسافرت به کیش را دارید، حتما به باغ راه کیش سر بزنید. باغ راه کیش در جزیره کیش و در بین دو میدان سعدی و هرمز کیش ساخته شده است ...

ادامه مطلب
پارک ساحلی سیمرغ

پارک ساحلی سیمرغ دارای یکی از بهترین مناظر، برای تماشای طلوع آفتاب بر روی آب‌های آرام خلیج همیشه فارس می‌باشد.

ادامه مطلب
رستوران پدیده

رستوران پدیده کیش یکی از معروف ترین ، زیبا ترین و متفاوت ترین رستوران این جزیره می باشد که در ضلع جنوبی جزیره کیش واقع گردیده است. این رستوران با کفی کاملا شیشه ای با ارتفاع 50 متر از زمین فاصله دارد که با 2 آسانسور شیشه ای امکان بالا رفتن را فراهم کرده است. این رستوران با نامهای مختلفی از جمله بام رویایی کیش، رستوران شیشه ای کیش و یا  رستوران فانوس کف شیشه ای پدیده کیش معروف شده است. 

ادامه مطلب
سوغات

به جرات می توان گفت خرید سوغاتی جزو ضروری ترین کارهای سفر ما ایرانی ها به حساب می آید. خوشبختانه هر کجای ایران که پا بگذارید با محصولات و سوغاتی های متنوع روبرو می شویم که هر کدام به نوبه خود خاص و جذاب هستند. کیش از مهم ترین و محبوب ترین مکان های گردشگری کشورمان است و دارای سوغاتی های متعددی است؛ در ادامه قصد داریم شما را با "سوغات کیش" آشنا کنیم. در ادامه همراه ما باشید تا در سفر به کیش بدانید باید به سراغ خرید چه سوغاتی هایی بروید.

ادامه مطلب
بازار صفین

جزیره کیش همواره یکی از مهم ترین مکان هایی است که مردم ایران برای گشت و گذار و تفریح انتخاب می کنند. بسیاری از افراد نیز تنها به قصد خرید کردن به کیش سفر می کنند. این جزیره دوست داشتنی به دلیل سیل زیاد توریست هایی که هرساله به این منطقه سفر می کنند، همواره به دنبال افزایش امکانات رفاهی می باشد. علاوه بر هتل ها و رستوران های بی شماری که در سطح جزیره وجود دارد تعداد زیادی مرکز خرید و بازارچه نیز در آن تاسیس شده است.

ادامه مطلب
بازار زیتون

یکی از بازار های خوب در جزیره کیش بازار زیتون کیش می باشد که در سال 1376  تاسیس شده است این بازار علاوه بر اجناس خوب، از نظر معماری هم بسیار زیبا و چشم گیر می باشد. آدرس و دسترسی بازار میدان امیر کبیر ، جنب پاساژ پارس نیک می باشد

ادامه مطلب
دامون

مرکز تجاری دامون جزیره کیش یکی از مجهزترین و مدرن ترین بازار های جزیره کیش به حساب می اید. این مجتمع در زمینی به مساحت 4500 متر مربع و بازیربنای 14400 متر مربع در سال 1390 به بهره برداری رسیده است که مرکز خرید دامون کیش شامل سه طبقه با تمامی برندهای معتبر البسه و لوازم برقی می باشد. 

ادامه مطلب
مرکز تجاری

تقریبا همه مسافرانی که به جزیره کیش در آب های خلیج فارس سفر می کنند، بخشی از سفر خود را به بازار گردی و خرید سوغاتی های گوناگون اختصاص می دهند. کیش دارای مراکز خرید و مجتمع های تجاری متعددی است که از جمله بزرگترین آن ها می توان به مرکز تجاری کیش اشاره کرد. مجتمع تجاری کیش با واحد های تجاری و امکانات متعددی که ارائه می کند، رضایت مسافران را جلب نموده و خرید مسرت بخشی را برای آن ها به ارمغان می آورد.

ادامه مطلب
مرکز خرید سارینا

 یکی از بهترین مراکز خرید جزیره کیش، مرکز خرید سارینا کیش می باشد. مرکز خرید سارینا کیش دو شعبه دارد که در ادامه به بررسی هر دو شعبه آن می پردازیم یکی از مهم ترین تفریحاتی که رنج سنی در آن نامحدود است، خرید کردن می باشد. جزیره کیش با داشتن بیش از 50 مرکز خرید تجاری جزو بهترین شهرها برای خرید همه نوع وسایل و البسه به شمار می رود.

ادامه مطلب
مرکز خرید مروارید

مرکز خرید مروارید کیش واقع در بلوار مروارید این جزیره می باشد. این مرکز خرید در سال 1373 با مساحتی بیش از 28000 متر مربع افتتاح شد. 208 واحد تجاری در پاساژ مروراید کیش فعالیت می کنند. 12 درب خروجی و ورودی برای راحتی مراجعه کنندگان تعبیه شده است. همه روزه می توان از اجرای زنده موسیقی در این مکان لذت برد. 

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

آیا علاقه مند هستید تا به جزیره زیبای کیش سفر کنید؟ لازم است تا زمان مناسبی را برای انجام این کار در نظر بگیرید، چرا که جزیره کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و آب و هوای خاصش در طول سال دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده و آب و هوای آن به طرز چشمگیری عوض می شود. در همین راستا برای سفر با تور کیش به این جزیره لازم است تا زمان مناسبی را انتخاب کنید. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب
کارت کیشوندی

کارت کیشوندی نوعی مدرک شناسایی است که به افراد مقیم یا شاغل در جزیره کیش تعلق می گیرد. این کارت ها که توسط سازمان منطقه آزاد صادر می گردد، رنگ های مختلفی دارد که با توجه به فعالیت و نوع اقامت متقاضیان در اختیار آن ها قرار می گیرد. فراد وابسته به سازمان ها و مجموعه های خاص دارای کارت های ویژه ای هستند که به وسیله آن ها وابستگی خود را به آن نهاد ابراز می کنند. درباره کارت کیشوندی هم روال کار تا حدودی به همین شکل است.

ادامه مطلب
 هتل ترنج

هتل ترنج کیش اولین هتل دریایی ایران می باشد که بر روی خلیج فارس زیبا واقع شده و مناظر مختلفی را به نمایش گذاشته است. این هتل پنج ستاره دارای 100 سوئیت بر روی آب و یک رستوران مجلل می باشد. طراحی منحصر به فرد این هتل که به صورت ترنج بر روی آب های خلیج فارس می درخشد، با اسکله ای در بین اتاق ها به ساحل مرتبط می شود. این سوئیت ها که به مسافت یک کیلومتر تا عمق دریا پیش رفته است.

ادامه مطلب
آب و هوای کیش

آب و هوای کیش یکی از سوالات متداول توریست های عازم کیش و ساکنان آن می باشد. کیش یکی از زیبا ترین و توریستی ترین جزیره های موجود در کشور ایران است که همواره مورد توجه بسیاری از گردشگران می باشد و سالانه افراد بسیاری برای گذراندن تعطیلات و تفریح به این جزیره زیبا سفر می کنند، بررسی چگونگی وضعیت آب و هوایی شهر مقصد یکی از کارهای ضروری است که گردشگران باید پیش از سفر کسب کنند.

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

آیا علاقه مند هستید تا به جزیره زیبای کیش سفر کنید؟ لازم است تا زمان مناسبی را برای انجام این کار در نظر بگیرید، چرا که جزیره کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و آب و هوای خاصش در طول سال دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده و آب و هوای آن به طرز چشمگیری عوض می شود. در همین راستا برای سفر با تور کیش به این جزیره لازم است تا زمان مناسبی را انتخاب کنید. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب
انتخاب صندلی

امتیاز 5 از 5 | از بین 2641 امتیاز دهنده به انتخاب صندلی هواپیما روش‌های زیادی وجود دارد که شما از بین صندلی‌های مختلف هواپیما پروازهایEconomy راحت‌ترین صندلی را برای خودتان اتخاب کنید. window Seats ، صندلی‌های کنار پنجره (که چشم‌انداز خوب دارند)،  Isle Seats صندلی‌های راهرو (که فضای راحت‌تر و بیشتری برای تحرک دارند) یا Middle Seats صندلی‌های وسطی (که امکانات دوتای دیگر را ندارند).

ادامه مطلب
نقشه

ایران مملو از شهرهای زیبا و خاص است. کشور ما دارای شرایط منحصر به فردی است و به همین دلیل شاهد جاذبه های طبیعی، تاریخی، تفریحی و فرهنگی در اقصی نقاط کشور هستیم. شما می توانید به هر شهری که علاقه مند بودید در ایران سفر کرده و در آن حداقل یک جاذبه تاریخی و یا طبیعی را به راحتی می توانید پیدا کنید

ادامه مطلب
هزینه خوراک

سفر کردن به جزیره زیبای کیش هزینه های گوناگونی دارد که در این بخش از سایت لحظه آخر قصد داریم هزینه خوراک در کیش را شرح دهیم. در جزیره کیش سطح قیمت ها نسبت به سایر شهرهای ایران کمی بالاتر بوده و طبیعتا قیمت مواد غذایی هم به همین صورت می باشد.

ادامه مطلب
مراکز خرید

کیش مراکز خرید زیادی دارد و در هرکدام با انبوهی از کالاهای مختلف روبرو خواهید شد چراکه کیش منطقه آزاد بوده و تقریبا همه جور کالایی در مراکز خرید کیش وجود دارد. همچنین به دلیل منطقه آزاد بودن، اکثر کالاها قیمت های مناسبی داشته و اختلاف قیمت نسبتاً زیادی هم با مراکز خریدی مانند مراکز خرید تهران دارند

ادامه مطلب
اجاره خودرو

جزیره کیش با بیش از 100 نوع جاذبه گردشگری یکی از شهرهای مهم ایران از نظر جذب گردشگر داخلی و خارجی می باشد. به همین خاطر ما در این بخش قصد داریم یکی از روش های آسان برای تفریح در جزیره را که کرایه خودرو در کیش می باشد، به شما معرفی کرده و چگونگی آن را برای شما شرح دهیم. گردشگران تور کیش در این جزیره می ‌توانند ماشین‌ های لوکس و خارجی را با قمیت های مختلف اجاره کرده و از گشت ‌و‌ گذار با آن لذت ببرند.

ادامه مطلب
بهترین هتل ها

در این قسمت قصد داریم بهترین هتل های کیش را به شما معرفی کنیم، این هتل ها از برترین های کیش به حساب می آیند و یک اقامت کاملا رویایی و استثنایی را برای مسافرانی که آن ها را برای اقامت انتخاب می کنند، رقم می زنند. اقامت در این هتل ها یکی از بهترین قسمت های سفر به کیش می تواند باشد. با ما همراه باشید تا با بهترین هتل های کیش آشنا شوید.

ادامه مطلب
کافی شاپ ها

شهر کیش پر از کافه های زیبا و دنج می باشد که ساعاتی شما را به آرامش دعوت می کنند. اگر جزء افرادی هستید که به وقت گذراندن در کافه علاقه دارند می توانید بسیاری از کافی شاپ های کیش را در برنامه سفر خود جای دهید. امروزه یکی از محبوب ترین تفریحاتی که در سراسر دنیا از سنین 16 تا 60 سال رواج دارد کافه گردی می باشد.

ادامه مطلب
بهترین رستوران ها

جزیره کیش از نظر جذب گردشگر در ایران جزو اولین و برترین شهرها می باشد که علاوه ‏بر گردشگر داخلی توریست های خارجی نیز برای بازدید از این جزیره زیبا استقبال ‏چشمگیری کرده اند. بعد از انتخاب هتل یا اقامت گاه مناسب انتخاب یک رستوران با ‏کیفیت غذایی بالا یکی از ملزومات سفر خوب می باشد. در این بخش می خواهیم ‏بهترین رستوران های کیش را به گردشگران تور کیش و همچنین کاربران سایت لحظه ‏آخر معرفی کنیم. در ادامه با ما همراه باشید تا بهترین رستوران های کیش را

ادامه مطلب
تفریحات کیش

همه ساله و در تمامی فصول گردشگران بسیاری برای گزراندن تعطیلات با تور کیش به این جزیره ی خوش آب و هوا سفر می کنند. اما چیزی که شاید همه نمی دانند تنوع بسیار زیاد تفریحات کیش در این جزیره است. با هم می پردازیم به تعدادی از تفریحات هیجان انگیز در کیش.

ادامه مطلب

تور کیش از زنجان، تجربه سفر از شهری سردسیر و برفگیر به جزیره‌ای در دل آفتاب؛ تور کیش از زنجان مانند اغلب تورها داخلی به صورت هوایی و زمینی برگزار می‌شود. همچنین جالب است بدانید تورهای کیش از زنجان در ماه‌های مشخصی از سال برای مسافرین زنجان فعال می‌شود و مسافران زنجان – کیش در تمام ماه‌های سال نمی‌توانند به جزیره کیش سفر کنند. ایرلاینی که این مسیر را پوشش می‌دهد، ایران ایر است که با پرواز 1 ساعت و 45 دقیقه مسافرین را از فرودگاه بین‌المللی زنجان به فرودگاه بین‌المللی کیش می‌رساند. (سایت لحظه آخر به مسافرین زنجان - کیش پیشنهاد می‌کند تا مبدا خود را تهران انتخاب کنند و سپس به جزیره کیش بروند.)

به دلیل تردد کم پروازها، بسیاری از مسافرین زنجان تورهای زمینی با قطار را انتخاب می‌کنند که در ابتدا باید به بندرعباس بروند و سپس با استفاده از اسکله حقانی بتوانند به جزیره کیش بروند. مدت زمانی که مسافرین زنجان - بندرعباس در مسیر ریلی هستند، حدود 21 ساعت است که در این مدت از شهرهای قم، اصفهان و یزد گردشگران عبور می‌کنند.

تا کنون هیچ نظری ثبت نشده است

lahzeakhar.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86

امتیاز 5 از 5 | از بین 150 کاربران به تورها