Lahzeakhar.com

تور لحظه آخری کیش از قزوین

متاسفانه در حال حاضر توری از مبدا قزوین موجود نمی باشد

تور های پیشنهادی کیش از مبدا تهران

تور اقساطی کیش ۱۰ و ۱۱ و ۲۲ بهمن
۳
کیش ایر - کیش ایر
۲۳ بهمن - ۲۶ بهمن
ندا پرواز
۳,۳۹۵,۰۰۰
۱
از ۱۱ بهمن تا ۱۴ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۴,۲۲۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۰ بهمن تا ۱۳ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۹۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۳۹۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش بهمن
۴
فلای پرشیا - قشم ایر
۲۲ بهمن - ۲۸ بهمن
آرشین پرواز
۳,۷۰۰,۰۰۰
۱
از ۱۰ بهمن تا ۱۴ بهمن
۴ شب
زاگرس - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۴,۱۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۲ بهمن تا ۱۶ بهمن
۴ شب
زاگرس - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۵,۱۳۵,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۳ بهمن تا ۱۷ بهمن
۴ شب
وارش - کاسپین
کاسپین
۴,۵۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۱ بهمن تا ۲۵ بهمن
۴ شب
وارش - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۳,۷۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۲ بهمن تا ۲۶ بهمن
۴ شب
فلای پرشیا - قشم ایر
قشم ایر
۳,۷۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۴ بهمن تا ۲۸ بهمن
۴ شب
آتا - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۵,۱۳۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۲۲ بهمن
۴
فلای پرشیا - قشم ایر
۲۲ بهمن - ۲۶ بهمن
دانیار سفر
۳,۹۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش اقساطی ۱۶ بهمن
۲
فلای پرشیا - فلای پرشیا
۱۶ بهمن - ۱۸ بهمن
آسمان پایتخت
۴,۴۱۰,۰۰۰
۱
از ۱۶ بهمن تا ۱۸ بهمن
۲ شب
فلای پرشیا - فلای پرشیا
فلای پرشیا
۴,۴۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ویژه هتل ۵ ستاره دی
۳
ماهان - کیش ایر
۲۳ بهمن - ۲۶ بهمن
ندا پرواز
۵,۴۵۰,۰۰۰
۱
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
ماهان - کیش ایر
کیش ایر
۵,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۲ بهمن تا ۱۵ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۷,۳۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۵,۶۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۲۲ بهمن
۳
فلای پرشیا - فلای پرشیا
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
دانیار سفر
۳,۵۲۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش بهمن ویژه تعطیلات
۴
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
۲۰ بهمن - ۲۴ بهمن
آرشین پرواز
۷,۲۰۰,۰۰۰
۱
از ۱۲ بهمن تا ۱۶ بهمن
۴ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۶,۳۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۳ بهمن تا ۱۷ بهمن
۴ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۴,۵۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۸ بهمن تا ۲۲ بهمن
۴ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۸,۵۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۹ بهمن تا ۲۴ بهمن
۴ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۸,۵۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۰ بهمن تا ۲۴ بهمن
۴ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۷,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۲۲ بهمن
۳
فلای پرشیا - فلای پرشیا
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
رادین گشت
۳,۴۵۰,۰۰۰
۱
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
فلای پرشیا - فلای پرشیا
فلای پرشیا
۳,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۱۰ و ۱۵ و ۲۲ بهمن
۴
کیش ایر - کیش ایر
۲۲ بهمن - ۲۶ بهمن
ندا پرواز
۳,۷۰۰,۰۰۰
۱
از ۲۲ بهمن تا ۲۶ بهمن
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۷۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۵ بهمن تا ۱۹ بهمن
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۴,۹۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۰ بهمن تا ۱۴ بهمن
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۴,۱۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش از شیراز ۲۳ بهمن
۳
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
۲۳ بهمن - ۲۶ بهمن
دانیار سفر
۴,۳۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۱۳ و ۲۰ و ۲۷ ویژه تعطیلات بهمن
۳
آتا - آتا
۱۳ بهمن - ۳۰ بهمن
سرزمین آریایی
۵,۵۱۰,۰۰۰
۱
از ۱۳ بهمن تا ۱۶ بهمن
۳ شب
آتا - آتا
آتا
۵,۵۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
آتا - آتا
آتا
۶,۲۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۷ بهمن تا ۳۰ بهمن
۳ شب
کیش ایر - آتا
آتا
۶,۲۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ویژه تعطیلات بهمن
۳
کیش ایر - کیش ایر
۲۱ بهمن - ۲۹ بهمن
آرشین پرواز
۴,۷۰۰,۰۰۰
۱
از ۱۳ بهمن تا ۱۶ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۵,۳۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۴ بهمن تا ۱۷ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۴,۳۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۹ بهمن تا ۲۲ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۵,۶۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۵,۶۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۱ بهمن تا ۲۴ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۴,۷۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۶ بهمن تا ۲۹ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۷,۰۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش بهمن
۳
وارش - کاسپین
۱۵ بهمن - ۱۷ بهمن
آهوبال آریا
۳,۵۹۰,۰۰۰
۱
از ۱۴ بهمن تا ۱۷ بهمن
۳ شب
زاگرس - پارس ایر
پارس ایر
۴,۸۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
زاگرس - قشم ایر
قشم ایر
۳,۸۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۷ بهمن تا ۲۰ بهمن
۳ شب
زاگرس - ماهان
ماهان
۳,۹۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
زاگرس - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۳,۷۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
زاگرس - قشم ایر
قشم ایر
۳,۵۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش بهمن
۳
زاگرس - فلای پرشیا
۲۲ بهمن - ۲۷ بهمن
آرشین پرواز
۳,۳۹۵,۰۰۰
۱
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
زاگرس - قشم ایر
قشم ایر
۳,۸۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۶ بهمن تا ۱۹ بهمن
۳ شب
زاگرس - قشم ایر
قشم ایر
۳,۸۴۵,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۷ بهمن تا ۲۰ بهمن
۳ شب
زاگرس - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۳,۹۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
زاگرس - فلای پرشیا
فلای پرشیا
۳,۳۹۵,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
زاگرس - قشم ایر
قشم ایر
۳,۴۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۴ بهمن تا ۲۷ بهمن
۳ شب
زاگرس - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۳,۶۴۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش بهمن
۳
فلای پرشیا - فلای پرشیا
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
قصر شایان
۳,۳۹۵,۰۰۰
۱
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
فلای پرشیا - فلای پرشیا
فلای پرشیا
۳,۳۹۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۴ بهمن تا ۱۷ بهمن
۳ شب
ساها - معراج
معراج
۴,۳۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۶ بهمن تا ۱۹ بهمن
۳ شب
کیش ایر - قشم ایر
قشم ایر
۳,۸۴۵,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۵ بهمن تا ۲۸ بهمن
۳ شب
زاگرس - وارش
وارش
۳,۶۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش تعطیلات
۳
کاسپین - تابان
۱۹ بهمن - ۲۹ بهمن
آرشین پرواز
۵,۸۰۰,۰۰۰
۱
از ۱۲ بهمن تا ۱۵ بهمن
۳ شب
کاسپین - تابان
تابان
۵,۶۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۹ بهمن تا ۲۲ بهمن
۳ شب
کاسپین - تابان
تابان
۵,۸۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۶ بهمن تا ۲۹ بهمن
۳ شب
کاسپین - تابان
تابان
۶,۵۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۲۳ بهمن
۲
زاگرس - زاگرس
۲۳ بهمن - ۲۵ بهمن
فرجام پرواز
۳,۰۷۵,۰۰۰
۱
از ۲۳ بهمن تا ۲۵ بهمن
۲ شب
زاگرس - زاگرس
زاگرس
۳,۰۷۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ بهمن
۳
کیش ایر - کیش ایر
۲۲ بهمن - ۲۷ بهمن
سرزمین آریایی
۳,۳۹۵,۰۰۰
۱
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۳۹۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۴۰۵,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۴ بهمن تا ۲۷ بهمن
۳ شب
معراج - کاسپین
کاسپین
۳,۶۴۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۱۴ بهمن
۶
سپهران - قشم ایر
۱۴ بهمن - ۲۰ بهمن
دانیار سفر
۴,۹۹۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۲۳ بهمن
۲
زاگرس - زاگرس
۲۳ بهمن - ۲۵ بهمن
قصر شایان
۳,۰۷۵,۰۰۰
۱
از ۲۳ بهمن تا ۲۵ بهمن
۲ شب
زاگرس - زاگرس
زاگرس
۳,۰۷۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش از مشهد ۲۴ بهمن
۳
زاگرس - زاگرس
۲۴ بهمن - ۲۷ بهمن
دانیار سفر
۳,۹۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ویژه تعطیلات بهمن
۳
آتا - آتا
۱۳ بهمن - ۱۶ بهمن
قصر شایان
۵,۵۱۰,۰۰۰
۱
از ۱۳ بهمن تا ۱۶ بهمن
۳ شب
آتا - آتا
آتا
۵,۵۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
آتا - آتا
آتا
۶,۲۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۷ بهمن تا ۳۰ بهمن
۳ شب
کیش ایر - آتا
آتا
۶,۲۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۲۲ بهمن
۳
فلای پرشیا - فلای پرشیا
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
سورتمه گشت
۴,۱۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش تعطیلات بهمن
۳
کیش ایر - کیش ایر
۱۴ بهمن - ۱۷ بهمن
پگاه گشت
۵,۱۹۰,۰۰۰
۱
از ۱۴ بهمن تا ۱۷ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۵,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۳ بهمن تا ۱۶ بهمن
۳ شب
کیش ایر - آتا
آتا
۶,۲۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۹ بهمن تا ۲۲ بهمن
۳ شب
آتا - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۵۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۱۰ و ۱۲ و ۲۳ بهمن
۲
کیش ایر - کیش ایر
۲۳ بهمن - ۲۵ بهمن
ندا پرواز
۳,۱۱۵,۰۰۰
۱
از ۱۰ بهمن تا ۱۲ بهمن
۲ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۵۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۳ بهمن تا ۲۵ بهمن
۲ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۱۱۵,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۲ بهمن تا ۱۴ بهمن
۲ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۸۷۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش از اصفهان ۲۱ بهمن
۳
ساها - ساها
۲۱ بهمن - ۲۴ بهمن
دانیار سفر
۴,۶۹۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش بهمن
۳
ایرلاین چابهار - وارش
۱۶ بهمن - ۱۹ بهمن
کتیبه آریایی
۳,۸۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش بهمن
۴
فلای پرشیا - قشم ایر
۲۲ بهمن - ۲۶ بهمن
قصر شایان
۳,۷۰۰,۰۰۰
۱
از ۲۲ بهمن تا ۲۶ بهمن
۴ شب
فلای پرشیا - قشم ایر
قشم ایر
۳,۷۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۳ بهمن تا ۱۷ بهمن
۴ شب
کاسپین - معراج
معراج
۴,۵۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۵ بهمن تا ۱۹ بهمن
۴ شب
زاگرس - قشم ایر
قشم ایر
۴,۱۷۵,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۱ بهمن تا ۲۵ بهمن
۴ شب
پارس ایر - فلای پرشیا
فلای پرشیا
۳,۷۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
قلعه جنی

در دل جزیره کیش قلعه متروکه و مهیبی به نام قلعه جنی کیش وجود دارد که افسانه و داستان های زیادی در مورد آن شنیده می شود قلعه جنی ها یکی از جاذبه های گردشگری کیش است که در استان هرمزگان قرار دارد. برای افراد ماجراجو رفتن به این دره و شنیدن افسانه و داستان های ترسناک آن بسیار لذت بخش خواهد بود البته مردم محلی شما را تا این مکان همراهی نخواهند کرد. گویا افسانه های محلی ریشه در واقعیت دارند!

ادامه مطلب
درباره جزیره کیش

جزیره‌ کیش یکی از مهم‌ترین جزایر خلیج فارس بوده و یکی از مراکز اصلی گردشگری در جنوب کشور به حساب می‌آید. جزیره‌ی کیش جزو استان هرمزگان و شهرستان بندر لنگه است. در این مطلب سعی داریم تا جزییاتی دقیق و اطلاعاتی مهم از جزیره‌ کیش را در اختیارتان قرار دهیم و به معرفی جاذبه‌های مختلف این جزیره بپردازیم.

ادامه مطلب
برج ایفل کیش

زمانی که صحبت از برج ایفل می کنیم خیلی ها ذهنشان به سمت برج ایفل فرانسه می رود. همه ما با این بنا آشنا هستیم و خیلی خوب می دانیم که در سال 1887 در پاریس ساخته شده و هر روز بر محبوبیت آن افزوده می شود. معدود افرادی را می توانید بیابید که بعد از سفر به فرانسه با شور و شوق از زیبایی های منحصر به فرد برج ایفل حرفی به میان نیاورند. اگر بگوییم در ایران هم یکی از این برج ساخته شده است شاید تعجب کنید. شهر کیش میزبان برجی است که به گفته خیلی ها شباهت زیادی به برج ایفل فرانسه دارد. مدل کوچک شده این برج در محوطه بازار پردیس 1 و با طراحی مهندسان ایرانی ساخته شده است.

ادامه مطلب
دیدنی های کیش

مقصد های گرمسیر و ساحلی از جمله مقصد های گردشگری هستند که در میان گردشگران از محبوبیت زیادی بر خوردار است که جزیره ی کیش یکی از این مقاصد به شمار می رود. جزیره ی کیش واقع در استان هرمزگان و در شهرستان بندر لنگه قرار دارد. در این قسمت با تعدادی از جاذبه های دیدنی کیش آشنا خواهید شد. جزیره کیش با برخورداری از جاذبه های دیدنی و تفریحی متنوع، سالانه میلیون ها گردشگر را از داخل و خارج ایران به خود جذب می کند و به عبارتی پرچم گردشگری ایران را بالا نگه

ادامه مطلب
موزه کیش

جزیره کیش واقع در جنوب کشور ایران، یکی از شهر های محبوب در بین گردشگران می باشد. سالانه گردشگران بسیاری تور کیش را در برنامه سفر خود قرار می دهند. این شهردارای جاذبه های گردشگری و تفریحی بسیاری می باشد. یکی از مکان های دیدنی این جزیره که به عنوان نماد این جزیره هم شناخته می شود، موزه کیش است. با ما در این مقاله همراه باشید تا به بررسی موزه کیش بپردازیم.

ادامه مطلب
باغ راه کیش

جزیره کیش یکی از مقاصد تفریحی کشور ایران است که گردشگران را به خود جذب کرده است. جزیره کیش مکان های زیبا و جذابی دارد، همچین این جزیره محل مناسبی برای خرید سوغاتی برای مسافران می باشد، در ادامه به یکی از این جاذبه های کیش اشاره خواهیم کرد و پیشنهاد می کنیم اگر قصد مسافرت به کیش را دارید، حتما به باغ راه کیش سر بزنید. باغ راه کیش در جزیره کیش و در بین دو میدان سعدی و هرمز کیش ساخته شده است ...

ادامه مطلب
پارک ساحلی سیمرغ

پارک ساحلی سیمرغ دارای یکی از بهترین مناظر، برای تماشای طلوع آفتاب بر روی آب‌های آرام خلیج همیشه فارس می‌باشد.

ادامه مطلب
رستوران پدیده

رستوران پدیده کیش یکی از معروف ترین ، زیبا ترین و متفاوت ترین رستوران این جزیره می باشد که در ضلع جنوبی جزیره کیش واقع گردیده است. این رستوران با کفی کاملا شیشه ای با ارتفاع 50 متر از زمین فاصله دارد که با 2 آسانسور شیشه ای امکان بالا رفتن را فراهم کرده است. این رستوران با نامهای مختلفی از جمله بام رویایی کیش، رستوران شیشه ای کیش و یا  رستوران فانوس کف شیشه ای پدیده کیش معروف شده است. 

ادامه مطلب
سوغات

به جرات می توان گفت خرید سوغاتی جزو ضروری ترین کارهای سفر ما ایرانی ها به حساب می آید. خوشبختانه هر کجای ایران که پا بگذارید با محصولات و سوغاتی های متنوع روبرو می شویم که هر کدام به نوبه خود خاص و جذاب هستند. کیش از مهم ترین و محبوب ترین مکان های گردشگری کشورمان است و دارای سوغاتی های متعددی است؛ در ادامه قصد داریم شما را با "سوغات کیش" آشنا کنیم. در ادامه همراه ما باشید تا در سفر به کیش بدانید باید به سراغ خرید چه سوغاتی هایی بروید.

ادامه مطلب
بازار صفین

جزیره کیش همواره یکی از مهم ترین مکان هایی است که مردم ایران برای گشت و گذار و تفریح انتخاب می کنند. بسیاری از افراد نیز تنها به قصد خرید کردن به کیش سفر می کنند. این جزیره دوست داشتنی به دلیل سیل زیاد توریست هایی که هرساله به این منطقه سفر می کنند، همواره به دنبال افزایش امکانات رفاهی می باشد. علاوه بر هتل ها و رستوران های بی شماری که در سطح جزیره وجود دارد تعداد زیادی مرکز خرید و بازارچه نیز در آن تاسیس شده است.

ادامه مطلب
بازار زیتون

آشنایی با بازار زیتون کیش، به همراه تصاویر زیبای این بازار جزیره کیش + آدرس، ساعت کاری و شماره تماس!آدرس و دسترسی بازار میدان امیر کبیر ، جنب پاساژ پارس نیک می باشد

ادامه مطلب
دامون

مرکز تجاری دامون جزیره کیش یکی از مجهزترین و مدرن ترین بازار های جزیره کیش به حساب می اید. این مجتمع در زمینی به مساحت 4500 متر مربع و بازیربنای 14400 متر مربع در سال 1390 به بهره برداری رسیده است که مرکز خرید دامون کیش شامل سه طبقه با تمامی برندهای معتبر البسه و لوازم برقی می باشد. 

ادامه مطلب
مرکز تجاری

تقریبا همه مسافرانی که به جزیره کیش در آب های خلیج فارس سفر می کنند، بخشی از سفر خود را به بازار گردی و خرید سوغاتی های گوناگون اختصاص می دهند. کیش دارای مراکز خرید و مجتمع های تجاری متعددی است که از جمله بزرگترین آن ها می توان به مرکز تجاری کیش اشاره کرد. مجتمع تجاری کیش با واحد های تجاری و امکانات متعددی که ارائه می کند، رضایت مسافران را جلب نموده و خرید مسرت بخشی را برای آن ها به ارمغان می آورد.

ادامه مطلب
مرکز خرید سارینا

 یکی از بهترین مراکز خرید جزیره کیش، مرکز خرید سارینا کیش می باشد. مرکز خرید سارینا کیش دو شعبه دارد که در ادامه به بررسی هر دو شعبه آن می پردازیم یکی از مهم ترین تفریحاتی که رنج سنی در آن نامحدود است، خرید کردن می باشد. جزیره کیش با داشتن بیش از 50 مرکز خرید تجاری جزو بهترین شهرها برای خرید همه نوع وسایل و البسه به شمار می رود.

ادامه مطلب
مرکز خرید مروارید

مرکز خرید مروارید کیش واقع در بلوار مروارید این جزیره می باشد. این مرکز خرید در سال 1373 با مساحتی بیش از 28000 متر مربع افتتاح شد. 208 واحد تجاری در پاساژ مروراید کیش فعالیت می کنند. 12 درب خروجی و ورودی برای راحتی مراجعه کنندگان تعبیه شده است. همه روزه می توان از اجرای زنده موسیقی در این مکان لذت برد. 

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

آیا علاقه مند هستید تا به جزیره زیبای کیش سفر کنید؟ لازم است تا زمان مناسبی را برای انجام این کار در نظر بگیرید، چرا که جزیره کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و آب و هوای خاصش در طول سال دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده و آب و هوای آن به طرز چشمگیری عوض می شود. در همین راستا برای سفر با تور کیش به این جزیره لازم است تا زمان مناسبی را انتخاب کنید. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب
کارت کیشوندی

کارت کیشوندی نوعی مدرک شناسایی است که به افراد مقیم یا شاغل در جزیره کیش تعلق می گیرد. این کارت ها که توسط سازمان منطقه آزاد صادر می گردد، رنگ های مختلفی دارد که با توجه به فعالیت و نوع اقامت متقاضیان در اختیار آن ها قرار می گیرد. فراد وابسته به سازمان ها و مجموعه های خاص دارای کارت های ویژه ای هستند که به وسیله آن ها وابستگی خود را به آن نهاد ابراز می کنند. درباره کارت کیشوندی هم روال کار تا حدودی به همین شکل است.

ادامه مطلب
 هتل ترنج

هتل ترنج کیش اولین هتل دریایی ایران می باشد که بر روی خلیج فارس زیبا واقع شده و مناظر مختلفی را به نمایش گذاشته است. این هتل پنج ستاره دارای 100 سوئیت بر روی آب و یک رستوران مجلل می باشد. طراحی منحصر به فرد این هتل که به صورت ترنج بر روی آب های خلیج فارس می درخشد، با اسکله ای در بین اتاق ها به ساحل مرتبط می شود. این سوئیت ها که به مسافت یک کیلومتر تا عمق دریا پیش رفته است.

ادامه مطلب
آب و هوای کیش

آب و هوای کیش یکی از سوالات متداول توریست های عازم کیش و ساکنان آن می باشد. کیش یکی از زیبا ترین و توریستی ترین جزیره های موجود در کشور ایران است که همواره مورد توجه بسیاری از گردشگران می باشد و سالانه افراد بسیاری برای گذراندن تعطیلات و تفریح به این جزیره زیبا سفر می کنند، بررسی چگونگی وضعیت آب و هوایی شهر مقصد یکی از کارهای ضروری است که گردشگران باید پیش از سفر کسب کنند.

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

آیا علاقه مند هستید تا به جزیره زیبای کیش سفر کنید؟ لازم است تا زمان مناسبی را برای انجام این کار در نظر بگیرید، چرا که جزیره کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و آب و هوای خاصش در طول سال دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده و آب و هوای آن به طرز چشمگیری عوض می شود. در همین راستا برای سفر با تور کیش به این جزیره لازم است تا زمان مناسبی را انتخاب کنید. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب
نقشه

ایران مملو از شهرهای زیبا و خاص است. کشور ما دارای شرایط منحصر به فردی است و به همین دلیل شاهد جاذبه های طبیعی، تاریخی، تفریحی و فرهنگی در اقصی نقاط کشور هستیم. شما می توانید به هر شهری که علاقه مند بودید در ایران سفر کرده و در آن حداقل یک جاذبه تاریخی و یا طبیعی را به راحتی می توانید پیدا کنید

ادامه مطلب
هزینه خوراک

سفر کردن به جزیره زیبای کیش هزینه های گوناگونی دارد که در این بخش از سایت لحظه آخر قصد داریم هزینه خوراک در کیش را شرح دهیم. در جزیره کیش سطح قیمت ها نسبت به سایر شهرهای ایران کمی بالاتر بوده و طبیعتا قیمت مواد غذایی هم به همین صورت می باشد.

ادامه مطلب
معایب زندگی

کیش با دارا بودن سواحلی نیلگون و نقره فام محیطی ایده آل برای زندگی می باشد. با وجود این که زندگی در جزیره بسیار زیبای کیش برای هر کسی مطلوب و دلخواه است، اما معایبی نیز دارد. آرامشی که در کیش وجود دارد، نظر هر فردی را برای زندگی دائم به خود جلب می کند. اگر می خواهید کیش را برای زندگی انتخاب کنید، با لحظه آخر همراه باشید تا اطلاعاتی در زمینه معایب زندگی در کیش را برای شما کابران گرامی شرح دهیم.

ادامه مطلب
مراکز خرید

کیش مراکز خرید زیادی دارد و در هرکدام با انبوهی از کالاهای مختلف روبرو خواهید شد چراکه کیش منطقه آزاد بوده و تقریبا همه جور کالایی در مراکز خرید کیش وجود دارد. همچنین به دلیل منطقه آزاد بودن، اکثر کالاها قیمت های مناسبی داشته و اختلاف قیمت نسبتاً زیادی هم با مراکز خریدی مانند مراکز خرید تهران دارند

ادامه مطلب
اجاره خودرو

جزیره کیش با بیش از 100 نوع جاذبه گردشگری یکی از شهرهای مهم ایران از نظر جذب گردشگر داخلی و خارجی می باشد. به همین خاطر ما در این بخش قصد داریم یکی از روش های آسان برای تفریح در جزیره را که کرایه خودرو در کیش می باشد، به شما معرفی کرده و چگونگی آن را برای شما شرح دهیم. گردشگران تور کیش در این جزیره می ‌توانند ماشین‌ های لوکس و خارجی را با قمیت های مختلف اجاره کرده و از گشت ‌و‌ گذار با آن لذت ببرند.

ادامه مطلب
بهترین هتل ها

در این قسمت قصد داریم بهترین هتل های کیش را به شما معرفی کنیم، این هتل ها از برترین های کیش به حساب می آیند و یک اقامت کاملا رویایی و استثنایی را برای مسافرانی که آن ها را برای اقامت انتخاب می کنند، رقم می زنند. اقامت در این هتل ها یکی از بهترین قسمت های سفر به کیش می تواند باشد. با ما همراه باشید تا با بهترین هتل های کیش آشنا شوید.

ادامه مطلب
کافی شاپ ها

شهر کیش پر از کافه های زیبا و دنج می باشد که ساعاتی شما را به آرامش دعوت می کنند. اگر جزء افرادی هستید که به وقت گذراندن در کافه علاقه دارند می توانید بسیاری از کافی شاپ های کیش را در برنامه سفر خود جای دهید. امروزه یکی از محبوب ترین تفریحاتی که در سراسر دنیا از سنین 16 تا 60 سال رواج دارد کافه گردی می باشد.

ادامه مطلب
بهترین رستوران ها

جزیره کیش از نظر جذب گردشگر در ایران جزو اولین و برترین شهرها می باشد که علاوه ‏بر گردشگر داخلی توریست های خارجی نیز برای بازدید از این جزیره زیبا استقبال ‏چشمگیری کرده اند. بعد از انتخاب هتل یا اقامت گاه مناسب انتخاب یک رستوران با ‏کیفیت غذایی بالا یکی از ملزومات سفر خوب می باشد. در این بخش می خواهیم ‏بهترین رستوران های کیش را به گردشگران تور کیش و همچنین کاربران سایت لحظه ‏آخر معرفی کنیم. در ادامه با ما همراه باشید تا بهترین رستوران های کیش را

ادامه مطلب
تا کنون هیچ نظری ثبت نشده است

lahzeakhar.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86

امتیاز 5 از 5 | از بین 150 کاربران به تورها