Lahzeakhar.com

تور زمینی کیش از اراک

متاسفانه در حال حاضر توری از مبدا اراک موجود نمی باشد

تور های پیشنهادی کیش از مبدا تهران

تور اقساطی کیش از اصفهان ۱۰ اسفند
۳
وارش - وارش
۱۰ اسفند - ۱۳ اسفند
دانیار سفر
۳,۲۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش اقساطی ۱۶ بهمن
۲
فلای پرشیا - فلای پرشیا
۱۶ بهمن - ۱۸ بهمن
آسمان پایتخت
۴,۴۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۲۹ بهمن
۴
وارش - وارش
۲۹ بهمن - ۳ اسفند
دانیار سفر
۴,۱۹۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش تعطیلات بهمن
۳
زاگرس - فلای پرشیا
۱۷ بهمن - ۲ اسفند
پگاه گشت
۴,۳۹۰,۰۰۰
۱
از ۱۳ بهمن تا ۱۶ بهمن
۳ شب
فلای پرشیا - تابان
تابان
۶,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۴ بهمن تا ۱۷ بهمن
۳ شب
فلای پرشیا - تابان
تابان
۴,۷۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۷ بهمن تا ۲۰ بهمن
۳ شب
زاگرس - فلای پرشیا
فلای پرشیا
۴,۳۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش تعطیلات ۱۴ و ۱۹ و ۲۶ بهمن
۳
کاسپین - تابان
۱۹ بهمن - ۲۹ بهمن
آرشین پرواز
۶,۵۰۰,۰۰۰
۱
از ۱۴ بهمن تا ۱۷ بهمن
۳ شب
کاسپین - تابان
تابان
۵,۶۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۹ بهمن تا ۲۲ بهمن
۳ شب
کاسپین - تابان
تابان
۶,۵۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۶ بهمن تا ۲۹ بهمن
۳ شب
کاسپین - تابان
تابان
۶,۵۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۲۰ و ۲۱ ویژه تعطیلات بهمن
۳
کاسپین - فلای پرشیا
۲۱ بهمن - ۲۴ بهمن
سرزمین آریایی
۴,۰۹۰,۰۰۰
۱
از ۲۱ بهمن تا ۲۴ بهمن
۳ شب
کاسپین - فلای پرشیا
فلای پرشیا
۴,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
کیش ایر - زاگرس
زاگرس
۵,۲۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ویژه تعطیلات بهمن
۳
کیش ایر - کاسپین
۱۴ بهمن - ۲۹ بهمن
آرشین پرواز
۳,۷۶۰,۰۰۰
۱
از ۱۴ بهمن تا ۱۷ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کاسپین
کاسپین
۳,۷۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۹ بهمن تا ۲۲ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کاسپین
کاسپین
۵,۸۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کاسپین
کاسپین
۴,۹۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۱ بهمن تا ۲۴ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کاسپین
کاسپین
۴,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۶ بهمن تا ۲۹ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کاسپین
کاسپین
۵,۸۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۷ بهمن تا ۳۰ بهمن
۳ شب
کیش ایر - فلای پرشیا
فلای پرشیا
۵,۸۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش بهمن و اسفند
۳
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
۳ اسفند - ۱۱ اسفند
آرشین پرواز
۴,۳۵۰,۰۰۰
۱
از ۳۰ بهمن تا ۳ اسفند
۳ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۴,۶۳۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۳ اسفند تا ۶ اسفند
۳ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۴,۳۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۵ اسفند تا ۸ اسفند
۳ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۴,۳۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۶ اسفند تا ۹ اسفند
۳ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۴,۳۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۷ اسفند تا ۱۰ اسفند
۳ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۴,۳۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۸ اسفند تا ۱۱ اسفند
۳ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۴,۳۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش بهمن
۳
زاگرس - وارش
۱۶ بهمن - ۱۹ بهمن
قصر شایان
۳,۸۸۰,۰۰۰
۱
از ۱۶ بهمن تا ۱۹ بهمن
۳ شب
زاگرس - وارش
وارش
۳,۸۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۷ بهمن تا ۲۰ بهمن
۳ شب
فلای پرشیا - کاسپین
کاسپین
۴,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۸ بهمن تا ۲۱ بهمن
۳ شب
فلای پرشیا - کاسپین
کاسپین
۴,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
زاگرس - کیش ایر
کیش ایر
۳,۹۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش بهمن
۴
فلای پرشیا - کیش ایر
۲۲ بهمن - ۲۸ بهمن
آرشین پرواز
۴,۰۷۰,۰۰۰
۱
از ۱۴ بهمن تا ۱۸ بهمن
۴ شب
کیش ایر - قشم ایر
قشم ایر
۵,۸۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۵ بهمن تا ۱۹ بهمن
۴ شب
وارش - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۵,۰۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۶ بهمن تا ۲۰ بهمن
۴ شب
کاسپین - کیش ایر
کیش ایر
۵,۰۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۲ بهمن تا ۲۶ بهمن
۴ شب
فلای پرشیا - کیش ایر
کیش ایر
۴,۰۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۳ بهمن تا ۲۷ بهمن
۴ شب
کاسپین - کیش ایر
کیش ایر
۴,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۴ بهمن تا ۲۸ بهمن
۴ شب
کیش ایر - ساها
ساها
۵,۰۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۳۰ بهمن
۶
وارش - وارش
۳۰ بهمن - ۶ اسفند
دانیار سفر
۵,۰۹۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۲۲ بهمن
۳
ایران ایر تور - ایرلاین چابهار
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
رادین گشت
۳,۶۹۰,۰۰۰
۱
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
ایران ایر تور - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۳,۶۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش بهمن
۳
کیش ایر - ایرلاین چابهار
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
قصر شایان
۳,۶۸۵,۰۰۰
۱
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
کیش ایر - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۳,۶۸۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
کاسپین - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۳,۷۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۴ بهمن تا ۲۷ بهمن
۳ شب
کیش ایر - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۳,۷۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۵ بهمن تا ۲۸ بهمن
۳ شب
آتا - ساها
ساها
۴,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش بهمن
۳
وارش - کاسپین
۲۳ بهمن - ۲۶ بهمن
آهوبال آریا
۳,۷۵۰,۰۰۰
۱
از ۱۷ بهمن تا ۲۰ بهمن
۳ شب
زاگرس - آتا
آتا
۳,۷۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۸ بهمن تا ۲۱ بهمن
۳ شب
آتا - کیش ایر
کیش ایر
۵,۰۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
زاگرس - زاگرس
زاگرس
۴,۹۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۵ بهمن تا ۲۸ بهمن
۳ شب
آتا - وارش
وارش
۵,۰۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
کیش ایر - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۴,۶۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ویژه ۲۰ و ۲۱ و ۲۸ بهمن
۳
کیش ایر - کاسپین
۲۱ بهمن - ۲۴ بهمن
قصر شایان
۴,۰۹۰,۰۰۰
۱
از ۲۱ بهمن تا ۲۴ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کاسپین
کاسپین
۴,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کاسپین
کاسپین
۵,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۸ بهمن تا ۱ اسفند
۳ شب
زاگرس - وارش
وارش
۴,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۲۲ بهمن
۳
وارش - زاگرس
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
فرجام پرواز
۳,۶۸۵,۰۰۰
۱
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
وارش - زاگرس
زاگرس
۳,۶۸۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش از مشهد ۲۱ بهمن
۳
آتا - کیش ایر
۲۱ بهمن - ۲۴ بهمن
دانیار سفر
۴,۲۱۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۲۲ بهمن
۳
کیش ایر - وارش
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
دانیار سفر
۳,۶۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش بهمن ویژه تعطیلات
۴
کیش ایر - کیش ایر
۲۰ بهمن - ۲ اسفند
آرشین پرواز
۵,۷۰۰,۰۰۰
۱
از ۱۹ بهمن تا ۲۳ بهمن
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۶,۳۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۰ بهمن تا ۲۴ بهمن
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۵,۷۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۱ بهمن تا ۲۵ بهمن
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۶,۷۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۶ بهمن تا ۳۰ بهمن
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۸,۱۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۷ بهمن تا ۱ اسفند
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۷,۶۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۸ بهمن تا ۲ اسفند
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۷,۰۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۲۲ بهمن
۳
کیش ایر - کیش ایر
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
سورتمه گشت
۴,۲۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۱۳ و ۱۴ بهمن
۳
کیش ایر - کیش ایر
۱۳ بهمن - ۱۵ بهمن
قصر شایان
۴,۰۹۰,۰۰۰
۱
از ۱۳ بهمن تا ۱۶ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۴,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۴ بهمن تا ۱۷ بهمن
۳ شب
کیش ایر - زاگرس
زاگرس
۴,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۱۴ و ۱۹ و ۲۲ بهمن
۲
کیش ایر - کیش ایر
۲۲ بهمن - ۲۴ بهمن
ندا پرواز
۳,۲۹۰,۰۰۰
۱
از ۱۴ بهمن تا ۱۶ بهمن
۲ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۳۵۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۲ بهمن تا ۲۴ بهمن
۲ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۲۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۹ بهمن تا ۲۱ بهمن
۲ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۸۷۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۱۶ و ۱۷ بهمن
۳
زاگرس - کیش ایر
۱۶ بهمن - ۲۰ بهمن
سرزمین آریایی
۳,۸۸۰,۰۰۰
۱
از ۱۶ بهمن تا ۱۹ بهمن
۳ شب
زاگرس - کیش ایر
کیش ایر
۳,۸۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۷ بهمن تا ۲۰ بهمن
۳ شب
زاگرس - آتا
آتا
۳,۹۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۲۲ بهمن
۳
ایرلاین چابهار - پرشیا
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
کتیبه آریایی
۳,۸۶۰,۰۰۰
۱
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
ایرلاین چابهار - پرشیا
پرشیا
۳,۸۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۱۴ و ۱۵ و ۲۲ بهمن
۳
کیش ایر - کیش ایر
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
ندا پرواز
۳,۶۸۵,۰۰۰
۱
از ۱۴ بهمن تا ۱۷ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۷۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۴,۸۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۶۸۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش از شیراز ۲۳ بهمن
۳
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
۲۳ بهمن - ۲۶ بهمن
دانیار سفر
۴,۳۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ویژه هتل ۵ ستاره بهمن
۳
کیش ایر - کیش ایر
۲۲ بهمن - ۲۶ بهمن
ندا پرواز
۵,۹۹۵,۰۰۰
۱
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۵,۹۹۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۶,۳۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۴ بهمن تا ۱۷ بهمن
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۵,۶۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
قلعه جنی

در دل جزیره کیش قلعه متروکه و مهیبی به نام قلعه جنی کیش وجود دارد که افسانه و داستان های زیادی در مورد آن شنیده می شود قلعه جنی ها یکی از جاذبه های گردشگری کیش است که در استان هرمزگان قرار دارد. برای افراد ماجراجو رفتن به این دره و شنیدن افسانه و داستان های ترسناک آن بسیار لذت بخش خواهد بود البته مردم محلی شما را تا این مکان همراهی نخواهند کرد. گویا افسانه های محلی ریشه در واقعیت دارند!

ادامه مطلب
درباره جزیره کیش

جزیره‌ کیش یکی از مهم‌ترین جزایر خلیج فارس بوده و یکی از مراکز اصلی گردشگری در جنوب کشور به حساب می‌آید. جزیره‌ی کیش جزو استان هرمزگان و شهرستان بندر لنگه است. در این مطلب سعی داریم تا جزییاتی دقیق و اطلاعاتی مهم از جزیره‌ کیش را در اختیارتان قرار دهیم و به معرفی جاذبه‌های مختلف این جزیره بپردازیم.

ادامه مطلب
برج ایفل کیش

زمانی که صحبت از برج ایفل می کنیم خیلی ها ذهنشان به سمت برج ایفل فرانسه می رود. همه ما با این بنا آشنا هستیم و خیلی خوب می دانیم که در سال 1887 در پاریس ساخته شده و هر روز بر محبوبیت آن افزوده می شود. معدود افرادی را می توانید بیابید که بعد از سفر به فرانسه با شور و شوق از زیبایی های منحصر به فرد برج ایفل حرفی به میان نیاورند. اگر بگوییم در ایران هم یکی از این برج ساخته شده است شاید تعجب کنید. شهر کیش میزبان برجی است که به گفته خیلی ها شباهت زیادی به برج ایفل فرانسه دارد. مدل کوچک شده این برج در محوطه بازار پردیس 1 و با طراحی مهندسان ایرانی ساخته شده است.

ادامه مطلب
دیدنی های کیش

مقصد های گرمسیر و ساحلی از جمله مقصد های گردشگری هستند که در میان گردشگران از محبوبیت زیادی بر خوردار است که جزیره ی کیش یکی از این مقاصد به شمار می رود. جزیره ی کیش واقع در استان هرمزگان و در شهرستان بندر لنگه قرار دارد. در این قسمت با تعدادی از جاذبه های دیدنی کیش آشنا خواهید شد. جزیره کیش با برخورداری از جاذبه های دیدنی و تفریحی متنوع، سالانه میلیون ها گردشگر را از داخل و خارج ایران به خود جذب می کند و به عبارتی پرچم گردشگری ایران را بالا نگه

ادامه مطلب
موزه کیش

جزیره کیش واقع در جنوب کشور ایران، یکی از شهر های محبوب در بین گردشگران می باشد. سالانه گردشگران بسیاری تور کیش را در برنامه سفر خود قرار می دهند. این شهردارای جاذبه های گردشگری و تفریحی بسیاری می باشد. یکی از مکان های دیدنی این جزیره که به عنوان نماد این جزیره هم شناخته می شود، موزه کیش است. با ما در این مقاله همراه باشید تا به بررسی موزه کیش بپردازیم.

ادامه مطلب
باغ راه کیش

جزیره کیش یکی از مقاصد تفریحی کشور ایران است که گردشگران را به خود جذب کرده است. جزیره کیش مکان های زیبا و جذابی دارد، همچین این جزیره محل مناسبی برای خرید سوغاتی برای مسافران می باشد، در ادامه به یکی از این جاذبه های کیش اشاره خواهیم کرد و پیشنهاد می کنیم اگر قصد مسافرت به کیش را دارید، حتما به باغ راه کیش سر بزنید. باغ راه کیش در جزیره کیش و در بین دو میدان سعدی و هرمز کیش ساخته شده است ...

ادامه مطلب
پارک ساحلی سیمرغ

پارک ساحلی سیمرغ دارای یکی از بهترین مناظر، برای تماشای طلوع آفتاب بر روی آب‌های آرام خلیج همیشه فارس می‌باشد.

ادامه مطلب
رستوران پدیده

رستوران پدیده کیش یکی از معروف ترین ، زیبا ترین و متفاوت ترین رستوران این جزیره می باشد که در ضلع جنوبی جزیره کیش واقع گردیده است. این رستوران با کفی کاملا شیشه ای با ارتفاع 50 متر از زمین فاصله دارد که با 2 آسانسور شیشه ای امکان بالا رفتن را فراهم کرده است. این رستوران با نامهای مختلفی از جمله بام رویایی کیش، رستوران شیشه ای کیش و یا  رستوران فانوس کف شیشه ای پدیده کیش معروف شده است. 

ادامه مطلب
سوغات

به جرات می توان گفت خرید سوغاتی جزو ضروری ترین کارهای سفر ما ایرانی ها به حساب می آید. خوشبختانه هر کجای ایران که پا بگذارید با محصولات و سوغاتی های متنوع روبرو می شویم که هر کدام به نوبه خود خاص و جذاب هستند. کیش از مهم ترین و محبوب ترین مکان های گردشگری کشورمان است و دارای سوغاتی های متعددی است؛ در ادامه قصد داریم شما را با "سوغات کیش" آشنا کنیم. در ادامه همراه ما باشید تا در سفر به کیش بدانید باید به سراغ خرید چه سوغاتی هایی بروید.

ادامه مطلب
بازار صفین

جزیره کیش همواره یکی از مهم ترین مکان هایی است که مردم ایران برای گشت و گذار و تفریح انتخاب می کنند. بسیاری از افراد نیز تنها به قصد خرید کردن به کیش سفر می کنند. این جزیره دوست داشتنی به دلیل سیل زیاد توریست هایی که هرساله به این منطقه سفر می کنند، همواره به دنبال افزایش امکانات رفاهی می باشد. علاوه بر هتل ها و رستوران های بی شماری که در سطح جزیره وجود دارد تعداد زیادی مرکز خرید و بازارچه نیز در آن تاسیس شده است.

ادامه مطلب
بازار زیتون

آشنایی با بازار زیتون کیش، به همراه تصاویر زیبای این بازار جزیره کیش + آدرس، ساعت کاری و شماره تماس!آدرس و دسترسی بازار میدان امیر کبیر ، جنب پاساژ پارس نیک می باشد

ادامه مطلب
دامون

مرکز تجاری دامون جزیره کیش یکی از مجهزترین و مدرن ترین بازار های جزیره کیش به حساب می اید. این مجتمع در زمینی به مساحت 4500 متر مربع و بازیربنای 14400 متر مربع در سال 1390 به بهره برداری رسیده است که مرکز خرید دامون کیش شامل سه طبقه با تمامی برندهای معتبر البسه و لوازم برقی می باشد. 

ادامه مطلب
مرکز تجاری

تقریبا همه مسافرانی که به جزیره کیش در آب های خلیج فارس سفر می کنند، بخشی از سفر خود را به بازار گردی و خرید سوغاتی های گوناگون اختصاص می دهند. کیش دارای مراکز خرید و مجتمع های تجاری متعددی است که از جمله بزرگترین آن ها می توان به مرکز تجاری کیش اشاره کرد. مجتمع تجاری کیش با واحد های تجاری و امکانات متعددی که ارائه می کند، رضایت مسافران را جلب نموده و خرید مسرت بخشی را برای آن ها به ارمغان می آورد.

ادامه مطلب
مرکز خرید سارینا

 یکی از بهترین مراکز خرید جزیره کیش، مرکز خرید سارینا کیش می باشد. مرکز خرید سارینا کیش دو شعبه دارد که در ادامه به بررسی هر دو شعبه آن می پردازیم یکی از مهم ترین تفریحاتی که رنج سنی در آن نامحدود است، خرید کردن می باشد. جزیره کیش با داشتن بیش از 50 مرکز خرید تجاری جزو بهترین شهرها برای خرید همه نوع وسایل و البسه به شمار می رود.

ادامه مطلب
مرکز خرید مروارید

مرکز خرید مروارید کیش واقع در بلوار مروارید این جزیره می باشد. این مرکز خرید در سال 1373 با مساحتی بیش از 28000 متر مربع افتتاح شد. 208 واحد تجاری در پاساژ مروراید کیش فعالیت می کنند. 12 درب خروجی و ورودی برای راحتی مراجعه کنندگان تعبیه شده است. همه روزه می توان از اجرای زنده موسیقی در این مکان لذت برد. 

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

آیا علاقه مند هستید تا به جزیره زیبای کیش سفر کنید؟ لازم است تا زمان مناسبی را برای انجام این کار در نظر بگیرید، چرا که جزیره کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و آب و هوای خاصش در طول سال دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده و آب و هوای آن به طرز چشمگیری عوض می شود. در همین راستا برای سفر با تور کیش به این جزیره لازم است تا زمان مناسبی را انتخاب کنید. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب
کارت کیشوندی

کارت کیشوندی نوعی مدرک شناسایی است که به افراد مقیم یا شاغل در جزیره کیش تعلق می گیرد. این کارت ها که توسط سازمان منطقه آزاد صادر می گردد، رنگ های مختلفی دارد که با توجه به فعالیت و نوع اقامت متقاضیان در اختیار آن ها قرار می گیرد. فراد وابسته به سازمان ها و مجموعه های خاص دارای کارت های ویژه ای هستند که به وسیله آن ها وابستگی خود را به آن نهاد ابراز می کنند. درباره کارت کیشوندی هم روال کار تا حدودی به همین شکل است.

ادامه مطلب
 هتل ترنج

هتل ترنج کیش اولین هتل دریایی ایران می باشد که بر روی خلیج فارس زیبا واقع شده و مناظر مختلفی را به نمایش گذاشته است. این هتل پنج ستاره دارای 100 سوئیت بر روی آب و یک رستوران مجلل می باشد. طراحی منحصر به فرد این هتل که به صورت ترنج بر روی آب های خلیج فارس می درخشد، با اسکله ای در بین اتاق ها به ساحل مرتبط می شود. این سوئیت ها که به مسافت یک کیلومتر تا عمق دریا پیش رفته است.

ادامه مطلب
آب و هوای کیش

آب و هوای کیش یکی از سوالات متداول توریست های عازم کیش و ساکنان آن می باشد. کیش یکی از زیبا ترین و توریستی ترین جزیره های موجود در کشور ایران است که همواره مورد توجه بسیاری از گردشگران می باشد و سالانه افراد بسیاری برای گذراندن تعطیلات و تفریح به این جزیره زیبا سفر می کنند، بررسی چگونگی وضعیت آب و هوایی شهر مقصد یکی از کارهای ضروری است که گردشگران باید پیش از سفر کسب کنند.

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

آیا علاقه مند هستید تا به جزیره زیبای کیش سفر کنید؟ لازم است تا زمان مناسبی را برای انجام این کار در نظر بگیرید، چرا که جزیره کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و آب و هوای خاصش در طول سال دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده و آب و هوای آن به طرز چشمگیری عوض می شود. در همین راستا برای سفر با تور کیش به این جزیره لازم است تا زمان مناسبی را انتخاب کنید. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب
نقشه

ایران مملو از شهرهای زیبا و خاص است. کشور ما دارای شرایط منحصر به فردی است و به همین دلیل شاهد جاذبه های طبیعی، تاریخی، تفریحی و فرهنگی در اقصی نقاط کشور هستیم. شما می توانید به هر شهری که علاقه مند بودید در ایران سفر کرده و در آن حداقل یک جاذبه تاریخی و یا طبیعی را به راحتی می توانید پیدا کنید

ادامه مطلب
هزینه خوراک

سفر کردن به جزیره زیبای کیش هزینه های گوناگونی دارد که در این بخش از سایت لحظه آخر قصد داریم هزینه خوراک در کیش را شرح دهیم. در جزیره کیش سطح قیمت ها نسبت به سایر شهرهای ایران کمی بالاتر بوده و طبیعتا قیمت مواد غذایی هم به همین صورت می باشد.

ادامه مطلب
معایب زندگی

کیش با دارا بودن سواحلی نیلگون و نقره فام محیطی ایده آل برای زندگی می باشد. با وجود این که زندگی در جزیره بسیار زیبای کیش برای هر کسی مطلوب و دلخواه است، اما معایبی نیز دارد. آرامشی که در کیش وجود دارد، نظر هر فردی را برای زندگی دائم به خود جلب می کند. اگر می خواهید کیش را برای زندگی انتخاب کنید، با لحظه آخر همراه باشید تا اطلاعاتی در زمینه معایب زندگی در کیش را برای شما کابران گرامی شرح دهیم.

ادامه مطلب
مراکز خرید

کیش مراکز خرید زیادی دارد و در هرکدام با انبوهی از کالاهای مختلف روبرو خواهید شد چراکه کیش منطقه آزاد بوده و تقریبا همه جور کالایی در مراکز خرید کیش وجود دارد. همچنین به دلیل منطقه آزاد بودن، اکثر کالاها قیمت های مناسبی داشته و اختلاف قیمت نسبتاً زیادی هم با مراکز خریدی مانند مراکز خرید تهران دارند

ادامه مطلب
اجاره خودرو

جزیره کیش با بیش از 100 نوع جاذبه گردشگری یکی از شهرهای مهم ایران از نظر جذب گردشگر داخلی و خارجی می باشد. به همین خاطر ما در این بخش قصد داریم یکی از روش های آسان برای تفریح در جزیره را که کرایه خودرو در کیش می باشد، به شما معرفی کرده و چگونگی آن را برای شما شرح دهیم. گردشگران تور کیش در این جزیره می ‌توانند ماشین‌ های لوکس و خارجی را با قمیت های مختلف اجاره کرده و از گشت ‌و‌ گذار با آن لذت ببرند.

ادامه مطلب
بهترین هتل ها

در این قسمت قصد داریم بهترین هتل های کیش را به شما معرفی کنیم، این هتل ها از برترین های کیش به حساب می آیند و یک اقامت کاملا رویایی و استثنایی را برای مسافرانی که آن ها را برای اقامت انتخاب می کنند، رقم می زنند. اقامت در این هتل ها یکی از بهترین قسمت های سفر به کیش می تواند باشد. با ما همراه باشید تا با بهترین هتل های کیش آشنا شوید.

ادامه مطلب
کافی شاپ ها

شهر کیش پر از کافه های زیبا و دنج می باشد که ساعاتی شما را به آرامش دعوت می کنند. اگر جزء افرادی هستید که به وقت گذراندن در کافه علاقه دارند می توانید بسیاری از کافی شاپ های کیش را در برنامه سفر خود جای دهید. امروزه یکی از محبوب ترین تفریحاتی که در سراسر دنیا از سنین 16 تا 60 سال رواج دارد کافه گردی می باشد.

ادامه مطلب
بهترین رستوران ها

جزیره کیش از نظر جذب گردشگر در ایران جزو اولین و برترین شهرها می باشد که علاوه ‏بر گردشگر داخلی توریست های خارجی نیز برای بازدید از این جزیره زیبا استقبال ‏چشمگیری کرده اند. بعد از انتخاب هتل یا اقامت گاه مناسب انتخاب یک رستوران با ‏کیفیت غذایی بالا یکی از ملزومات سفر خوب می باشد. در این بخش می خواهیم ‏بهترین رستوران های کیش را به گردشگران تور کیش و همچنین کاربران سایت لحظه ‏آخر معرفی کنیم. در ادامه با ما همراه باشید تا بهترین رستوران های کیش را

ادامه مطلب
تا کنون هیچ نظری ثبت نشده است

lahzeakhar.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9

امتیاز 5 از 5 | از بین 150 کاربران به تورها