Lahzeakhar.com
امتیاز 4.7 از 5 | از 101 کاربران به تور نوروز
نوروزی
تور زمینی آنتالیا ویژه نوروز اقساطی
5
اتوبوس VIP 25 - اتوبوس
2 فروردین - 10 فروردین
سیمرغ دیار
23,800,000
نوروزی
تور زمینی آنتالیا از تبریز نوروز
6
اتوبوس - اتوبوس
28 اسفند - 10 فروردین
به پرواز
33,550,000
نوروزی
تور آنتالیا نوروز
6
پگاسوس - پگاسوس
24 اسفند - 17 فروردین
سلام پرواز
29,790,000
نوروزی
تور قشم نوروز
3
معراج - سپهران
26 اسفند - 9 اسفند
سرزمین آریایی
8,270,000
نوروزی
تور کیش نوروز اقساطی
3
ماهان - پارس ایر
26 اسفند - 12 فروردین
دلنیا گشت
6,355,000
نوروزی
تور مارماریس نوروز
6
معراج - معراج
25 اسفند - 18 بهمن
اوج آرام
32,200,000
نوروزی
تور نوروزی آنتالیا اقساطی
6
پگاسوس - پگاسوس
25 اسفند - 16 فروردین
آرشین پرواز
26,990,000
نوروزی
تور زمینی آلانیا ویژه نوروز اقساطی
6
اتوبوس - اتوبوس
27 اسفند - 11 فروردین
رمادان
31,900,000
نوروزی
تور آنتالیا ویژه نوروز اقساطی
6
قشم ایر - قشم ایر
6 فروردین - 14 فروردین
سیمرغ دیار
25,200,000
نوروزی
تور ریلی مشهد نوروز اقساطی
2
قطار 6 تخته پارسی - قطار 6 تخته پارسی
26 اسفند - 6 اسفند
فرجام پرواز
1,890,000
نوروزی
تور زمینی آنتالیا ویژه نوروز
5
اتوبوس VIP 25 - اتوبوس VIP 25
27 اسفند - 10 فروردین
فرجام پرواز
26,990,000
نوروزی
تور کیش ویژه نوروز اقساطی
3
کیش ایر - چابهار
26 اسفند - 6 اسفند
قصر شایان
6,355,000
نوروزی
تور استانبول ویژه نوروز
4
ایران ایر - ایران ایر
1 فروردین - 15 فروردین
آتا گشت ایرانیان
13,590,000
نوروزی
تور استانبول ویژه نوروز اقساطی
5
آتا - قشم ایر
25 اسفند - 6 فروردین
ندا پرواز
13,545,000
نوروزی
تور آنتالیا نوروز اقساطی
6
معراج - معراج
25 اسفند - 18 فروردین
دلنیا گشت
19,380,000
نوروزی
تور استانبول نوروز
3
ایران ایر - ایران ایر
1 فروردین - 15 فروردین
آتا گشت ایرانیان
12,910,000
نوروزی
تور چابهار نوروز اقساطی
3
سپهران - وارش
1 فروردین - 12 اسفند
فرجام پرواز
12,490,000
نوروزی
تور استانبول نوروز اقساطی
4
قشم ایر - قشم ایر
3 فروردین - 13 فروردین
دلنیا گشت
17,700,000
نوروزی
تور استانبول نوروز
7
ایران ایر - ایران ایر
1 فروردین - 15 فروردین
آتا گشت ایرانیان
18,620,000
نوروزی
تور مارماریس نوروز
6
معراج - معراج
25 اسفند - 17 فروردین
وینا کوچ جهان
33,960,000
نوروزی
تور استانبول نوروز اقساطی
4
قشم ایر - قشم ایر
26 اسفند - 15 فروردین
آرشین پرواز
13,010,000
نوروزی
تور استانبول ویژه نوروز اقساطی تخفیف ویژه
4
آسمان - آسمان
26 اسفند - 7 اسفند
ندا پرواز
13,010,000
نوروزی
تور آنتالیا نوروز اقساطی
6
معراج - معراج
24 اسفند - 14 اسفند
قصر شایان
16,050,000
نوروزی
تور استانبول ویژه نوروز
3
قشم ایر - پارس ایر
29 اسفند - 15 فروردین
اوج آرام
12,700,000
نوروزی
تور آنتالیا نوروز تخفیف ویژه
6
معراج - معراج
25 اسفند - 17 فروردین
مونا سیر آزاد
16,050,000
نوروزی
تور استانبول ویژه نوروز اقساطی
3
قشم ایر - قشم ایر
27 اسفند - 15 فروردین
فرجام پرواز
12,700,000
نوروزی
تور زمینی وان نوروز
3
اتوبوس VIP 25 - اتوبوس VIP 25
29 اسفند - 10 فروردین
فرجام پرواز
5,590,000
نوروزی
تور نوروزی آنتالیا
6
قشم ایر - قشم ایر
29 اسفند - 17 فروردین
رمادان
23,990,000
نوروزی
تور کیش هتل‌های 5 ستاره ویژه نوروز اقساطی
3
پارس ایر - ایران ایرتور
27 اسفند - 12 فروردین
ندا پرواز
11,840,000
نوروزی
تور نوروز استانبول
3
قشم ایر - قشم ایر
27 اسفند - 14 فروردین
کتیبه آریایی
14,600,000
نوروزی
تور گروهی آنتالیا ویژه نوروز اقساطی تخفیف ویژه
5
اتوبوس - اتوبوس
27 اسفند - 12 فروردین
نائیریکا سفر
29,900,000
نوروزی
تور ترکیبی ترابزون و باتومی نوروز
6
اتوبوس - اتوبوس
28 اسفند - 12 فروردین
به پرواز
16,500,000
نوروزی
تور آنتالیا ویژه نوروز اقساطی تخفیف ویژه
6
معراج - معراج
25 اسفند - 18 اسفند
ندا پرواز
20,520,000
نوروزی
تور آنتالیا نوروز اقساطی
6
معراج - معراج
3 فروردین - 11 فروردین
رادوین گشت آزاد
28,320,000
نوروزی
تور زمینی وان نوروز اقساطی
3
اتوبوس - اتوبوس
29 اسفند - 7 بهمن
دلنیا گشت
6,280,000
نوروزی
تور کیش نوروز
3
آتا - فلای پرشیا
5 فروردین - 8 فروردین
آرانا پرواز
11,200,000
نوروزی
تور کیش نوروز اقساطی
3
کیش ایر - کاسپین
4 فروردین - 15 فروردین
آرشین پرواز
6,500,000
نوروزی
تور قشم نوروز اقساطی
3
قشم ایر - پارس ایر
28 اسفند - 14 فروردین
آرشین پرواز
8,270,000
نوروزی
تور استانبول نوروز اقساطی
5
قشم ایر - قشم ایر
25 اسفند - 15 فروردین
آرشین پرواز
13,545,000
نوروزی
تور آنتالیا ویژه نوروز
6
معراج - معراج
25 اسفند - 15 بهمن
رهامان گشت
16,050,000
نوروزی
تور گروهی زمینی وان نوروز اقساطی
3
اتوبوس - اتوبوس
28 اسفند - 13 فروردین
کارون سیر نور
9,900,000
نوروزی
تور کیش نوروز اقساطی
4
کیش ایر - کیش ایر
27 اسفند - 14 فروردین
آرشین پرواز
11,600,000
نوروزی
تور آنتالیا ویژه نوروز
6
معراج - معراج
25 اسفند - 10 فروردین
فرجام پرواز
16,050,000
نوروزی
تور آنتالیا نوروز
6
معراج - معراج
25 اسفند - 18 فروردین
اوج آرام
19,050,000
نوروزی
تور کیش نوروز اقساطی
3
کیش ایر - کیش ایر
26 اسفند - 13 فروردین
فرجام پرواز
6,355,000
نوروزی
تور استانبول ویژه نوروز اقساطی
4
آسمان - آسمان
5 فروردین - 9 فروردین
سیمرغ دیار
199,900,000
نوروزی
تور کوش آداسی ویژه نوروز
6
ایران ایرتور - آتا
25 اسفند - 16 فروردین
وینا کوچ جهان
22,340,000
نوروزی
تور استانبول نوروز اقساطی
3
قشم ایر - قشم ایر
4 فروردین - 13 فروردین
دلنیا گشت
13,300,000
نوروزی
تور قشم ویژه نوروز اقساطی فاقد استقبال فرودگاهی !
3
آسمان - آسمان
26 اسفند - 14 فروردین
قصر شایان
8,270,000
نوروزی
تور استانبول نوروز تخفیف ویژه
6
قشم ایر - قشم ایر
28 اسفند - 15 فروردین
سحر سفر
17,100,000
نوروزی
تور کیش ویژه نوروز
3
کیش ایر - کیش ایر
26 اسفند - 15 فروردین
سرزمین آریایی
6,355,000
نوروزی
تور آنتالیا نوروز اقساطی
6
کورندون - کورندون
26 اسفند - 17 فروردین
آبی بال مهر
35,490,000
نوروزی
تور آنتالیا ویژه نوروز اقساطی
6
قشم ایر - قشم ایر
24 اسفند - 18 فروردین
آرشین پرواز
17,990,000
نوروزی
تور زمینی وان نوروز
3
اتوبوس - اتوبوس
28 اسفند - 9 فروردین
وینا کوچ جهان
5,390,000
نوروزی
تور استانبول ویژه نوروز اقساطی
3
قشم ایر - قشم ایر
27 اسفند - 15 فروردین
قصر شایان
12,700,000
نوروزی
تور مشهد نوروز اقساطی
3
چابهار - چابهار
28 اسفند - 13 فروردین
آرشین پرواز
6,900,000

در نوروز، قیمت هیچ توری ارزان نیست!

فرقی نمی‌کند که شما در فروردین 1403 قصد سفر به کدام مقصد را دارید، در هر صورت امکان رزرو تور ارزان نوروز وجود ندارد. دلیل آن هم افزایش شدید تقاضا برای رزرو تورهای نوروز 1403 نسبت به زمستان و پاییز است. در ایام عید، به خصوص در 5 روز نخست آن، تقریبا اکثر پکیج‌های مسافرتی تکمیل هستند. پس اگر کمی دیر بجنبید، امکان رزرو تورهای نوروزی برای شما از دست خواهد رفت یا هزینه‌های سفرتان بیشتر از قبل می‌شود!

به فکر رزرو تور لحظه آخری نوروز نباشید!

باتوجه‌به افزایش تقاضا برای خرید تورهای نوروز 1403، نمی‌توان پکیج‌های لحظه آخری را در عید برای کاهش هزینه‌ها رزرو کرد. در عوض برای کاستن از بودجه سفرتان باید ازدو هفته الی یک ماه قبل (بسته به مقصدتان) تور خود را خریداری کرده باشید. در صورت تعلل برای خرید پکیج مسافرتی مدنظرتان، امکان افزایش قیمت تا دو برابر یا تکمیل شدن ظرفیت پروازها، قطارها و هتل‌ها وجود دارد. به خصوص اگر قصد رزرو تورهای داخلی را داشته باشید؛ چون تورهای داخلی تقاضای بیشتری دارند. پس دچار افزایش قیمت بیشتری هم نسبت به مقاصد خارجی می‌شوند. اما کدام مقاصد داخلی در ایام عید، طرفداران بیشتری دارند؟

از جنوب تا شمال؛ معرفی 4 تور نوروزی داخلی پرطرفدار

همه‌ی شهرهای ایران برای رزرو تورهای نوروزی 1403 مناسب نیستند! به طور مثال آب‌وهوای شهر تبریز در نوروز هنوز سرد است و امکان تفریح در این شهر به سادگی برای شما وجود ندارد. در عوض برای انتخاب یک مقصد داخلی مناسب در عید، می‌توانید یکی از 4 مقصد زیر را انتخاب کنید.

کیش؛ بهترین مقصد داخلی نوروز برای تفریح و گردش

در بین تورهای نوروز ،1403 کیش بهترین مقصد برای گردش و تفریح است. آب‌وهوای جزیره با آغاز بهار همچنان خنک است و نیازی نیست که مسافران از بابت دمای هوا نگرانی‌ای داشته باشند. همچنین با وجود خنکای هوا، امکان استفاده از پلاژها برای آفتاب گرفتن و شنا در سواحل این شهر هم وجود دارد. همین دلایل کافیست برای آنکه مطابق سال‌های قبل تعداد زیادی از مسافران، قصد رزرو تور کیش نوروز 1403 را داشته باشند. امکان رزرو تور نوروزی کیش به صورت هوایی از شهرهای دارای فرودگاه، وجود دارد. البته برای تکمیل نشدن ظرفیت پروازها و بهترین هتل‌های این جزیره، نظیر ترنج و داریوش باید پکیج مدنظرتان را حداقل از دو الی سه هفته قبل از عید رزرو کنید.

تور نوروزی قشم؛ ارزان‌ترین مقصد ساحلی در عید

اگر می‌خواهید تور نوروز 1403 را در یک شهر ساحلی با هزینه کم‌تر نسبت به کیش بگذرانید، رزرو تور قشم نوروز را به شما پیشنهاد می‌کنیم. حتی اگر قصد خرید یک پکیح نوروزی لوکس در این جزیره را هم داشته باشید، این امر با وجود هتل 5 ستاره‌ی تازه تاسیس آراکتا میسر است. در حال حاضر امکان رزرو تور هوایی قشم در فروردین ماه از شهرهایی مانند تهران، تبریز، مشهد، شیراز و غیره وجود دارد. برای رزرو تور زمینی قشم هم می‌توانید از شهر تهران، مشهد و شیراز اقدام کنید. البته باتوجه‌به مدت زمان زیر مسیرها تا قشم این روش را به شما پیشنهاد نمی‌دهیم.

تجربه‌ی بهترین آب‌وهوای شیراز با رزرو تور نوروز 1403

به دلیل خنک بودن هوای شیراز در آغاز فصل بهار، این شهر یکی از پرتقاضاترین مقاصد داخلی در بین تورهای نوروز 1403 است. در عید 1402 شیراز میزبان یک و نیم میلیون نفر گردشگر بوده که به غیر از موضوع آب‌وهوا، دلیل دیگر انتخاب این شهر، سهولت دسترسی مردم همه‌ی شهرها به آن است. امکان رزرو تورهوایی شیراز تقریبا از اکثر مراکز استان‌ها وجود دارد. همچنین می‌توانید پکیج‌های مسافرتی زمینی این مقصد را با قطار از شهرهای تهران، مشهد و تبریز رزرو کنید.

سختی‌های سفر برای مسافران تور مشهد در نوروز 1403

عید نوروز سال 1403 با ماه رمضان دچار تداخل شده است. به همین دلیل اگر قصد رزرو تور نوروزی مشهد را دارید، می‌توانید برای نگهداشتن روزه، پکیج‌های 10 روزه را خریداری کنید. البته این تنها مشکلی نیست که مسافران تور مشهد نوروز 1403 با آن مواجه هستند؛ زیرا به دلیل قرارگیری ایام قدر در فروردین، ظرفیت هتل‌ها، پروازها، قطارها و حتی اتوبوس‌های مسیرهای منتهی به مشهد خیلی زود تکمیل می‌شود. به همین دلیل بهتر است برای فرار از این مشکل، پنجم تا یازدهم فروردین را برای سفر انتخاب کنید.  

حرم امام حسین، بهترین مقصد زیارتی در آغاز بهار

اگر مشکلی برای پرداخت هزینه‌ی زیادتر نسبت به سایر ماه‌های سال و شهر مشهد را ندارید، رزرو تور کربلا نوروز 1403 را به شما پیشنهاد می‌کنیم. البته باید حداقل دو ماه قبل از سفرتان باید پاسپورت خود را بررسی کرده باشید تا در زمان حرکت، حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد. امکان خرید پکیج‌های زمینی و هوایی مقصد کربلا نهایتا تا دو الی سه هفته قبل از آغاز سال وجود دارد. پس بهتر است در زمان مناسب اقدامات لازم برای سفرتان را انجام دهید.

ارمنستان و گرجستان؛ ارزان‌ترین تورهای خارجی نوروز

تور ارمنستان نوروز و تور گرجستان نوروز، به صورت زمینی و هوایی برگزار می‌شوند. البته اکثر پکیج‌های مسافرتی این دو مقصد به صورت گروهی و زمینی به مسافران ارائه می‌شوند. به همین دلیل هم هزینه‌های رزرو این تورها نسبت به سایر پکیج‌های مسافرتی خارجی پایین‌تر است. با وجود قیمت ارزان‌تر تورهای ارمنستان و گرجستان در نوروز، این دو کشور مقاصد مناسبی برای خرید لباس در این فصل هستند.

تور نوروزی ترکیه، انتخاب اکثر مسافران خارجی

اکثر مسافرانی که قصد رزرو تور خارجی را در فروردین 1403 دارند، شهرهای ترکیه را برای سفر انتخاب می‌کنند چون در آغاز بهار آب‌وهوای این کشور مناسب است و اکثر مسافران می‌توانند با هزینه‌ای پایین‌تر نسبت به تورهای اروپایی و شرق آسیا به این کشور سفر کنند. برای رزرو تور نوروزی ترکیه می‌توانید بر اساس جدول زیر مقصد مورد نظرتان را از بین 4 مقصد محبوب این کشور انتخاب کنید.

مقصد

خدمات هتل‌های شهر مقصد

هزینه‌ی سفر

مناسب برای چه کارهایی است؟

تور استانبول نوروز

صبحانه

گران یا اقتصادی (براساس نوع هتل)

خرید، تفریح در شهر، انگشت نگاری و ورزش‌های آبی

تور آنتالیا نوروز

صبحانه با امکان رزرو هتل آل و یوآل

گران

شنا در ساحل، تفریحات شبانه، خرید و ورزش‌های آبی

تور وان نوروز

صبحانه

ارازن

خرید و تفریح در دریاچه وان

تور آنکارا

صبحانه

گران یا اقتصادی (براساس نوع هتل)

انگشت نگاری و گردش

 

تقاضای زیاد رزرو تورهای نوروز 1403 امارات و قطر

سه کشورهای قطر، امارات و عمان پر تقاضا‌ترین مقاصد حاشیه خلیج فارس برای تورهای نوروز 1403 هستند. اما در این بین، به دلیل جاذبه های بیشتر امارات، تور دبی نوروز طرفداران بیشتری دارد. به دلیل تقاضای زیاد برای خرید پکیج‌های مسافرتی این مقصد در تعطیلات عید، هزینه‌ی رزرو هر تور ممکن است تا 2 برابر قیمت اصلی آن افزایش پیدا کند. البته این موضوع به آن معنا نیست که تقاضای رزرو تور نوروزی قطر و عمان وجود ندارد. بلکه بخشی از مسافران، برای دیدن تاریخ به عمان و برای شرکت در فستیوال‌های متعدد به قطر سفر می‌کنند.

رزرو تور نوروز 1403 اروپا پیشنهاد می‌شود؟

به دلیل هزینه‌ی بالای پروازها و قیمت بالای هتل‌های کشورهای قاره سبز، گران‌ترین تورهای نوروز 1403 مربوط به مقاصد اروپایی هستند. تورهای نوروزی فرانسه، اسپانیا، سوئیس، ایتالیا و سایر کشورهای این قاره به صورت گروهی برگزار می‌شوند. علاوه‌بر آن پروسه‌ی اخذ ویزای توریستی برای سفر به اروپا دو هفته تا یک ماه ممکن است طول بکشد. باتوجه‌به این دلایل باید پکیج‌های مسافرتی مدظرتان در اروپا را نهایتا از یک ماه قبل از زمان حرکت رزرو کرده باشید.

رزرو تورهای نوروز 1403 شرق آسیا با وجود آب‌وهوای بد

بهار فصل باد و باران‌های موسمی در شرق آسیا به حساب می‌آید. به همین دلیل رزرو تورهای نوروز 1403 را به مقصد کشورهای این بخش از آسیا پیشنهاد نمی‌کنیم. البته اگر قصد رزرو تور تایلند نوروز یا مالزی نوروز را داشته باشید دچار مشکلات کم‌تری خواهید شد.

نیمه‌ی دوم فروردین بهترین زمان رزرو تور شرق آسیا

در صورتی که قصد رزرو تور هند نوروز یا بالی نوروز را دارید، باید نیمه‌ی دوم فروردین را برای سفر انتخاب کنید. در نیمه‌ی دوم این ماه از میزان باد و باران تمام کشورهای شرق آسیا کاسته می‌شود. در نتیجه امکان بازدید از شهرها را بدون هیچ دغدغه‌ای را خواهید داشت.

آژانس‌های مسافرتی موظف به ارائه چه خدماتی هستند؟

در صورت رزرو تورهای نوروز 1403 از سایت لحظه آخر، آژانس‌های مسافرتی موظف هستند  که خدمات زیر را به شما ارائه دهند:

  1. خرید بلیط پرواز، قطار یا اتوبوس
  2. رزرو هتل با صبحانه (امکان رزرو هتل‌های فولبرد یعنی با صبحانه، ناهار و شام در برخی از شهرها مانند مشهد وجود دارد)
  3. بیمه نامه مسافرتی (در صورت رزرو تورهای خارجی نوروز)
  4. اخذ ویزا (فقط تعدادی از آژانس‌های مسافرتی این خدمات را به مسافران تورهای خارجی ارائه می‌دهند)
  5. ترانسفر شهری و فرودگاهی (در صورتی که داخل قرارداد شما ترانسفر رایگان شهری ذکر شده باشد، باید این خدمات را از آژانس مسافرتی درخواست کنید)
  6. پشتیبانی سفر

پشتیبانی لحظه آخر از مسافران تورهای نوروزی 1403

در صورتی که مشکلی در طول سفر برای شما پیش آمد می‌توانید از طریق گزارش مشکل در سایت لحظه آخر مسئله‌ی خود را بیان کنید. البته قبل از هر چیز باید با آژانسی که تور نوروز 1403 را از آن رزرو کرده‌اید، ارتباط برقرار کنید.

تا کنون هیچ نظری ثبت نشده است