تفریحات تهران

تهران بزرگترین شهر و همچنین پایتخت کشور ایران می باشد و موقعیت مکانی آن ‏باعث شده تا این شهر در دوره های مختلف تاریخی همواره مورد توجه قرار بگیرد به ‏همین سبب جاذبه های تاریخی، تفریحی و گردشگری متعددی در آن وجود دارد.