تور بدروم 6 شب مرداد

قیمت از
۳۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
تفریحات سیمالیان
تفریحات سیمالیان تهران.شهرک اکباتان.بلوار نفیسی.روبروی دبیرستان عموییان.پلاک 79.ساختمان مه آب.طبقه6.واحد12
برنامه سفر
25 مرداد پنجشنبه
هوایی با آتا 6631 Economy 25 Kg
تهران IKA 23:30
بدروم BJV 02:30
بدروم هتل به انتخاب شما 6 شب
25 مرداد 14:00
2 شهریور 12:00
هوایی با آتا 6632 Economy 30 Kg
بدروم BJV 03:30
تهران IKA 06:30
2 شهریور جمعه
هتل های تور
Hotel Bodrum Beach Resort
Hotel Bodrum Beach Resort
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel Phoenix Sun
Hotel Phoenix Sun
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۴۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel Smart Stay Beach
Hotel Smart Stay Beach
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel Yelken Mandalinci Spa
Hotel Yelken Mandalinci Spa
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۴۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel Mandarin Resort And Spa
Hotel Mandarin Resort And Spa
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۴۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel Ayaz Aqua
Hotel Ayaz Aqua
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۵۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel Diamond of Bodrum
Hotel Diamond of Bodrum
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: FAMILY 2+2 OR3+1

Hotel Bodrum Holiday Resort Spa
Hotel Bodrum Holiday Resort Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: FAMILY 2+2 OR3+1 club room

Hotel Azure by Yelken
Hotel Azure by Yelken
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel Royal Asarlik Beach
Hotel Royal Asarlik Beach
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel green bay
Hotel green bay
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۹۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel Labranda TMT Bodrum
Hotel Labranda TMT Bodrum
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: ANEX ROOM

Hotel Yasmin Bodrum Resort
Hotel Yasmin Bodrum Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۶۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: FAMILY 2+2 OR3+1 CLUB ROOM

Hotel Bodrum Holiday Resort Spa
Hotel Bodrum Holiday Resort Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: CLUB ROOM

Hotel Diamond of Bodrum
Hotel Diamond of Bodrum
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel Diamond of Bodrum
Hotel Diamond of Bodrum
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: SEA VIEW

Hotel marvida senses
Hotel marvida senses
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۱۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: DELUX STANDARD

Hotel Kadikale Resort
Hotel Kadikale Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۱۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel holiday inn bodrum
Hotel holiday inn bodrum
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: CLUB ROOM

Hotel Blue Dreams Resort And Spa
Hotel Blue Dreams Resort And Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۹۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: CLUB ROOM

Hotel holiday inn bodrum
Hotel holiday inn bodrum
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel Bodrum Park Resort Ultra All Inclusive
Hotel Bodrum Park Resort Ultra All Inclusive
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۲۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel kairaba bodrum imperial
Hotel kairaba bodrum imperial
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel duja bodrum
Hotel duja bodrum
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: CLUB ROOM

Hotel selectum colours
Hotel selectum colours
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۲۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel duja bodrum
Hotel duja bodrum
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: VILLAGE ROOM

Hotel Yasmin Bodrum Resort
Hotel Yasmin Bodrum Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: MAINDUS

Hotel La Blanche Resort And Spa
Hotel La Blanche Resort And Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۳۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel Salmakis Resort And Spa
Hotel Salmakis Resort And Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel Yasmin Bodrum Resort
Hotel Yasmin Bodrum Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: MAIN BUILDING

Hotel duja bodrum
Hotel duja bodrum
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: MAIN ROOM SEA VIEWROOM

Hotel Isil Club
Hotel Isil Club
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۸۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۴۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel prive
Hotel prive
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۸۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۴۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel Sianji Well
Hotel Sianji Well
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۸۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۵۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: DELUX ROOM

Hotel Samara Bodrum
Hotel Samara Bodrum
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۸۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۵۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel mirada exclusive
Hotel mirada exclusive
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۹۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۶۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel Baia Bodrum
Hotel Baia Bodrum
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۹۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۶۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: DELUX GARDEN VIEW

Hotel La Blanche Island
Hotel La Blanche Island
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۱۰۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۸۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel Kefaluka Resort Ultra
Hotel Kefaluka Resort Ultra
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۱۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۰۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel be premium bodrum
Hotel be premium bodrum
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۱۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۸۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STUDIO GADEN VIEW

Hotel Xanadu Island Resort
Hotel Xanadu Island Resort
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۱۱۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۸۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD

Hotel Vogue Bodrum
Hotel Vogue Bodrum
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۱۶۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۳۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: SUPERIOR ANEX ROOM

Hotel Rixos Premium Bodrum
Hotel Rixos Premium Bodrum
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۱۸۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۲۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: DELUX GARDEN VIEW

Hotel Titanic Deluxe Bodrum
Hotel Titanic Deluxe Bodrum
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۱۹۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات: STANDARD SIDE SEA VIEW

مدارک مورد نیاز
  • اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد.
خدمات تور
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
توضیحات بیشتر
  • تور چارتر، غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشد.
  • پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
تور های مرتبط
تفریحات سیمالیان
تفریحات سیمالیان تهران.شهرک اکباتان.بلوار نفیسی.روبروی دبیرستان عموییان.پلاک 79.ساختمان مه آب.طبقه6.واحد12
گزارش تخلف