تور دبی 3 شب مرداد

قیمت از
۱۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندا پرواز
ندا پرواز تهران، سهروردی شمالی، نرسیده به بهشتی، بین اندیشه 1 و بهشتی، پلاک467، واحد5
برنامه سفر
12 مرداد جمعه
هوایی با ایران ایرتور Economy 30 Kg
تهران IKA 08:01
دبی DXB 11:01
دبی هتل به انتخاب شما 3 شب
12 مرداد 14:00
15 مرداد 12:00
هوایی با ایران ایرتور Economy 30 Kg
دبی DXB 13:01
تهران IKA 16:01
15 مرداد دوشنبه
هتل های تور
Hotel Kings park
Hotel Kings park
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۶,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Sun and Sands Downtown
Hotel Sun and Sands Downtown
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Orchid
Hotel Orchid
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۸,۰۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Pearl Swiss
Hotel Pearl Swiss
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۵,۸۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۸,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Royal Concorde
Hotel Royal Concorde
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Central
Hotel Grand Central
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۶,۳۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۹,۲۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Copthorne Dubai
Hotel Copthorne Dubai
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel City Seasons dubai
Hotel City Seasons dubai
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۶,۹۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Novotel Dubai Al Barsha
Hotel Novotel Dubai Al Barsha
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crowne Plaza Dubai Deira
Hotel Crowne Plaza Dubai Deira
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Royal Continental
Hotel Royal Continental
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Al Khoory Sky Garden
Hotel Al Khoory Sky Garden
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel City Seasons Towers
Hotel City Seasons Towers
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۵,۲۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Best Western Plus Pearl Creek
Hotel Best Western Plus Pearl Creek
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Asiana Dubai
Hotel Asiana Dubai
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Media Rotana Dubai
Hotel Media Rotana Dubai
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Hyatt Regency Dubai Creek Heights
Hotel Hyatt Regency Dubai Creek Heights
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۸,۱۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۵,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Swissotel Al Ghurair
Hotel Swissotel Al Ghurair
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Tower Plaza
Hotel The Tower Plaza
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Gevora
Hotel Gevora
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Rose Rayhaan by Rotana
Hotel Rose Rayhaan by Rotana
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Towers Rotana Dubai
Hotel Towers Rotana Dubai
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Hyatt Regency Dubai
Hotel Hyatt Regency Dubai
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Al Bandar Rotana Creek
Hotel Al Bandar Rotana Creek
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel V
Hotel V
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۵,۴۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Hilton Dubai Al Habtoor City
Hotel Hilton Dubai Al Habtoor City
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۶۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۷,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Fairmont Dubai
Hotel Fairmont Dubai
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel JW Marriott Marquis Dubai
Hotel JW Marriott Marquis Dubai
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Paramount Dubai
Hotel Paramount Dubai
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Hyatt Dubai
Hotel Grand Hyatt Dubai
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Conrad Dubai
Hotel Conrad Dubai
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۶۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۹,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مدارک مورد نیاز
  • اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد.
  • اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد.
خدمات تور
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
توضیحات بیشتر
  • تور چارتر، غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشد.
تور های مرتبط
ندا پرواز
ندا پرواز تهران، سهروردی شمالی، نرسیده به بهشتی، بین اندیشه 1 و بهشتی، پلاک467، واحد5
گزارش تخلف