تور استانبول 3 شب مرداد

قیمت از
۱۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ندا پرواز
ندا پرواز تهران، سهروردی شمالی، نرسیده به بهشتی، بین اندیشه 1 و بهشتی، پلاک467، واحد5
برنامه سفر
5 مرداد جمعه
هوایی با معراج Economy 30 Kg
تهران IKA 06:00
استانبول IST 09:00
استانبول هتل به انتخاب شما 3 شب
5 مرداد 14:00
8 مرداد 12:00
هوایی با معراج Economy 30 Kg
استانبول IST 12:45
تهران IKA 15:45
8 مرداد دوشنبه
هتل های تور
Hotel Reydel Istanbul
Hotel Reydel Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel Bali Star City
Hotel Bali Star City
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۸,۰۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۰,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Palmiye
Hotel Taksim Palmiye
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۸,۳۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۴۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel Neva Flats
Hotel Neva Flats
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۵۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Trust
Hotel Taksim Trust
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۱۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Doorway Suites
Hotel Taksim Doorway Suites
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Park Star
Hotel Park Star
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Monopol Istanbul
Hotel Monopol Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۱۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۰۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Atro
Hotel Atro
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۲۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۱۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Kaya Istanbul
Hotel Kaya Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۴۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Terrace
Hotel Taksim Terrace
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۳۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Cuento
Hotel Taksim Cuento
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Star
Hotel Taksim Star
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۴,۵۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان
Hotel Istanbul Dora
Hotel Istanbul Dora
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Elan istanbul
Hotel Elan istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۵,۰۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel White Monarch
Hotel White Monarch
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Pera Rose
Hotel Pera Rose
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۵,۶۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel The City
Hotel The City
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Star Bosphorus
Hotel Grand Star Bosphorus
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۶,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۱۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel Inntel
Hotel Inntel
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۹۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۲۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel Icon Istanbul
Hotel Icon Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۶,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۴۱۰,۰۰۰ تومان
Hotel Nova Plaza Taksim Square by istan
Hotel Nova Plaza Taksim Square by istan
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۷,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Elysium Styles Taksim
Hotel Elysium Styles Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taximtown Istanbul
Hotel Taximtown Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۷۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Halic Istanbul
Hotel Grand Halic Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Nova Plaza Park
Hotel Nova Plaza Park
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Green Park Taksim
Hotel The Green Park Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان
Hotel Adelmar Istanbul Sisli
Hotel Adelmar Istanbul Sisli
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Tango Taksim
Hotel The Tango Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۰۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel DORA PERA
Hotel DORA PERA
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۴۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Mineo
Hotel Mineo
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۹۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel novaplaza pera
Hotel novaplaza pera
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Cher
Hotel Cher
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Nova Plaza Orion
Hotel Nova Plaza Orion
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Lion
Hotel Lion
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Public
Hotel The Public
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Metropolitan Taksim
Hotel Metropolitan Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Palazzo Donizetti
Hotel Palazzo Donizetti
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Avantgarde Taksim
Hotel Avantgarde Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Golden Age Istanbul
Hotel Golden Age Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crowne Plaza Istanbul Harbiye
Hotel Crowne Plaza Istanbul Harbiye
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Central Palace
Hotel The Central Palace
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Parma And Spa
Hotel The Parma And Spa
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Mercure Istanbul Bomonti
Hotel Mercure Istanbul Bomonti
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۰۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel DoubleTree by Hilton Istanbul Piyalepasa
Hotel DoubleTree by Hilton Istanbul Piyalepasa
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۵,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Elysium Taksim
Hotel The Elysium Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۶۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Lazzoni
Hotel Lazzoni
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۷,۱۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Craton Sisli
Hotel The Craton Sisli
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Cevahir Convention Center
Hotel Grand Cevahir Convention Center
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۷۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۷,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Point Taksim
Hotel Point Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۹۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel melas
Hotel melas
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۷,۵۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel Sheraton Istanbul City Center
Hotel Sheraton Istanbul City Center
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۱۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Hilton Istanbul Bomonti
Hotel Hilton Istanbul Bomonti
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۷,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Conrad Istanbul Bosphorus
Hotel Conrad Istanbul Bosphorus
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان
مدارک مورد نیاز
  • اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد.
خدمات تور
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
  • استقبال فرودگاهی
  • یک گشت نیمروزی شهری
توضیحات بیشتر
  • برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
  • پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
تور های مرتبط
ندا پرواز
ندا پرواز تهران، سهروردی شمالی، نرسیده به بهشتی، بین اندیشه 1 و بهشتی، پلاک467، واحد5
گزارش تخلف