تور آنتالیا 6 شب مرداد

قیمت از
۱۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
رمادان
رمادان تهران، بلوار کشاورز پلاک 306 طبقه 3 واحد 5
برنامه سفر
5 مرداد جمعه
هوایی با معراج Economy 30 Kg
تهران IKA 21:30
مارماریس DLM 00:30
زمینی با اتوبوس
دالامان 01:00
آنتالیا 04:00
آنتالیا هتل به انتخاب شما 6 شب
6 مرداد 14:00
12 مرداد 12:00
زمینی با اتوبوس
آنتالیا 21:00
دالامان 00:00
هوایی با معراج Economy 30 Kg
مارماریس DLM 01:00
تهران IKA 04:00
13 مرداد شنبه
هتل های تور
Hotel belmus
Hotel belmus
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۱۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Jura Lara
Hotel Jura Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۲۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Perre La Mer Resort and Spa
Hotel Perre La Mer Resort and Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۳۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Daima Biz
Hotel Daima Biz
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۳۸,۵۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۹,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Sensitive Premium Resort And Spa
Hotel Sensitive Premium Resort And Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۳۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Imperial Sunland
Hotel Imperial Sunland
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Aydinbey Queens Palace And SPA
Hotel Aydinbey Queens Palace And SPA
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Ring
Hotel Grand Ring
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Paraiso Resort And Spa
Hotel Crystal Paraiso Resort And Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Park Lara
Hotel Grand Park Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۶,۸۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Amara Comfort Resort
Hotel Amara Comfort Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Wyndham Garden Lara
Hotel Wyndham Garden Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Waterworld
Hotel Crystal Waterworld
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۹۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Ramada Resort Lara
Hotel Ramada Resort Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۹۰,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Orange County kemer
Hotel Orange County kemer
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Tat Beach Golf Resort
Hotel Crystal Tat Beach Golf Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۱۸,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Asteria Kremlin Palace
Hotel Asteria Kremlin Palace
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۲۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Selectum Family Resort
Hotel Selectum Family Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۲۷,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Liberty s Lara
Hotel Liberty s Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۰۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Swandor Topkapi Palace
Hotel Swandor Topkapi Palace
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۳۰,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Adalya Elite Lara
Hotel Adalya Elite Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۷۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۲۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Granada Luxury Belek
Hotel Granada Luxury Belek
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۸۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۲۰,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
مدارک مورد نیاز
  • اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد.
خدمات تور
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
توضیحات بیشتر
  • تور چارتر، غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشد.
  • پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
تور های مرتبط
رمادان
رمادان تهران، بلوار کشاورز پلاک 306 طبقه 3 واحد 5
گزارش تخلف