تور استانبول 3 شب مرداد

قیمت از
۲۷,۶۵۵,۰۰۰ تومان
ندا پرواز
ندا پرواز تهران، سهروردی شمالی، نرسیده به بهشتی، بین اندیشه 1 و بهشتی، پلاک467، واحد5
برنامه سفر
1 مرداد دوشنبه
هوایی با ایران ایرتور Economy 30 Kg
شیراز SYZ 08:50
استانبول IST 11:50
استانبول هتل به انتخاب شما 3 شب
1 مرداد 14:00
4 مرداد 12:00
هوایی با ایران ایرتور Economy 30 Kg
استانبول IST 14:35
شیراز SYZ 17:35
4 مرداد پنجشنبه
هتل های تور
Hotel Reydel Istanbul
Hotel Reydel Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۷,۶۵۵,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۱۱۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Bali Star City
Hotel Bali Star City
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۰۳۵,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۲۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Palmiye
Hotel Taksim Palmiye
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۳۷۵,۰۰۰ تومان
Hotel Neva Flats
Hotel Neva Flats
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۵۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۴۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Doorway Suites
Hotel Taksim Doorway Suites
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۶۹۵,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۶۵۵,۰۰۰ تومان
Hotel Park Star
Hotel Park Star
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۸۴۵,۰۰۰ تومان
Hotel Monopol Istanbul
Hotel Monopol Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۰۷۵,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۰۳۵,۰۰۰ تومان
Hotel Atro
Hotel Atro
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۱۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Matiat Istanbul
Hotel Matiat Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۳,۵۱۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۲۲۵,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Terrace
Hotel Taksim Terrace
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۵۴۵,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Cuento
Hotel Taksim Cuento
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۴,۰۸۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۴۱۵,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Star
Hotel Taksim Star
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۸۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۴,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۵۱۰,۰۰۰ تومان
Hotel Istanbul Dora
Hotel Istanbul Dora
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۹۲۵,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Elan istanbul
Hotel Elan istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۰,۱۱۵,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۶۹۵,۰۰۰ تومان
Hotel White Monarch
Hotel White Monarch
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۰,۳۰۵,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۵,۴۰۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Pera Rose
Hotel Pera Rose
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۸۸۵,۰۰۰ تومان
Hotel The City Port Istanbul
Hotel The City Port Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۵,۷۸۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Star Bosphorus
Hotel Grand Star Bosphorus
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۰,۵۸۵,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۵,۹۷۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۰۷۵,۰۰۰ تومان
Hotel Inntel
Hotel Inntel
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۱۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Icon Istanbul
Hotel Icon Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۶,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Square Hot Residence
Hotel Taksim Square Hot Residence
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۱۱۵,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۷,۲۳۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۴۸۵,۰۰۰ تومان
Hotel Elysium Styles Taksim
Hotel Elysium Styles Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۵۴۵,۰۰۰ تومان
Hotel Taximtown Istanbul
Hotel Taximtown Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۷,۴۸۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۷۳۵,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Deniz
Hotel Grand Deniz
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۹۲۵,۰۰۰ تومان
Hotel The Green Park Taksim
Hotel The Green Park Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۸,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۲۱۰,۰۰۰ تومان
Hotel Adelmar Istanbul Sisli
Hotel Adelmar Istanbul Sisli
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۲,۰۰۵,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۸,۸۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Tango Taksim
Hotel The Tango Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۸,۹۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۵۸۵,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Deniz
Hotel Grand Deniz
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۹,۳۷۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۶۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel DORA PERA
Hotel DORA PERA
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۹,۳۷۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۶۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel Mineo
Hotel Mineo
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۹,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel novaplaza pera
Hotel novaplaza pera
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۹,۶۸۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱,۱۱۵,۰۰۰ تومان
Hotel Cher
Hotel Cher
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۰,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان
Hotel Lion
Hotel Lion
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان
Hotel The Public
Hotel The Public
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۳,۲۳۵,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان
Hotel Metropolitan Taksim
Hotel Metropolitan Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Palazzo Donizetti
Hotel Palazzo Donizetti
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۳,۵۱۵,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۰۰۵,۰۰۰ تومان
Hotel Avantgarde Taksim
Hotel Avantgarde Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۳,۵۶۵,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۱۳۵,۰۰۰ تومان
Hotel Golden Age Istanbul
Hotel Golden Age Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crowne Plaza Istanbul Harbiye
Hotel Crowne Plaza Istanbul Harbiye
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۴,۰۷۵,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان
Hotel The Central Palace Bosphorus
Hotel The Central Palace Bosphorus
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Parma And Spa
Hotel The Parma And Spa
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۴,۷۸۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Mercure Istanbul Bomonti
Hotel Mercure Istanbul Bomonti
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۴,۸۵۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Elysium Taksim
Hotel The Elysium Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۳۲۵,۰۰۰ تومان
Hotel Palazzo Donizetti
Hotel Palazzo Donizetti
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۷,۱۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۵۱۵,۰۰۰ تومان
Hotel The Craton Sisli
Hotel The Craton Sisli
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۷۰۵,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Cevahir Convention Center
Hotel Grand Cevahir Convention Center
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۷۰۵,۰۰۰ تومان
Hotel Point Taksim
Hotel Point Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۷۰۵,۰۰۰ تومان
Hotel melas
Hotel melas
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۷۰۵,۰۰۰ تومان
Hotel Sheraton Istanbul City Center
Hotel Sheraton Istanbul City Center
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Hilton Istanbul Bomonti
Hotel Hilton Istanbul Bomonti
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۴۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Conrad Istanbul Bosphorus
Hotel Conrad Istanbul Bosphorus
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۴۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
مدارک مورد نیاز
  • اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد.
خدمات تور
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
  • استقبال فرودگاهی
  • یک گشت نیمروزی شهری
توضیحات بیشتر
  • برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
  • پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
تور های مرتبط
ندا پرواز
ندا پرواز تهران، سهروردی شمالی، نرسیده به بهشتی، بین اندیشه 1 و بهشتی، پلاک467، واحد5
گزارش تخلف