تور استانبول 6 شب مرداد

قیمت از
۲۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان
ندا پرواز
ندا پرواز تهران، سهروردی شمالی، نرسیده به بهشتی، بین اندیشه 1 و بهشتی، پلاک467، واحد5
برنامه سفر
22 مرداد دوشنبه
هوایی با آتا Economy 30 Kg
تهران IKA 19:00
استانبول IST 23:00
استانبول هتل به انتخاب شما 6 شب
22 مرداد 14:00
28 مرداد 12:00
هوایی با معراج Economy 30 Kg
استانبول IST 12:45
تهران IKA 15:45
28 مرداد یکشنبه
هتل های تور
Hotel Reydel Istanbul
Hotel Reydel Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان
Hotel Bali Star City
Hotel Bali Star City
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Palmiye
Hotel Taksim Palmiye
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Neva Flats
Hotel Neva Flats
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Trust
Hotel Taksim Trust
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Doorway Suites
Hotel Taksim Doorway Suites
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Park Star
Hotel Park Star
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel Monopol Istanbul
Hotel Monopol Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Atro
Hotel Atro
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۴,۰۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Kaya Istanbul
Hotel Kaya Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۴۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۴,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Terrace
Hotel Taksim Terrace
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Cuento
Hotel Taksim Cuento
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۷,۰۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Star
Hotel Taksim Star
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Istanbul Dora
Hotel Istanbul Dora
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۷,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Elan istanbul
Hotel Elan istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۷,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel White Monarch
Hotel White Monarch
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۳۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۵,۳۱۰,۰۰۰ تومان
Hotel Pera Rose
Hotel Pera Rose
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel The City
Hotel The City
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Star Bosphorus
Hotel Grand Star Bosphorus
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel Inntel
Hotel Inntel
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۴۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۰,۸۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel Icon Istanbul
Hotel Icon Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۶,۴۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Nova Plaza Taksim Square by istan
Hotel Nova Plaza Taksim Square by istan
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Elysium Styles Taksim
Hotel Elysium Styles Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۰,۲۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taximtown Istanbul
Hotel Taximtown Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Halic Istanbul
Hotel Grand Halic Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۰,۹۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel Nova Plaza Park
Hotel Nova Plaza Park
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Green Park Taksim
Hotel The Green Park Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Adelmar Istanbul Sisli
Hotel Adelmar Istanbul Sisli
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۵,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۷۱۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Tango Taksim
Hotel The Tango Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel DORA PERA
Hotel DORA PERA
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۰۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel Mineo
Hotel Mineo
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۴۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel novaplaza pera
Hotel novaplaza pera
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۷,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Cher
Hotel Cher
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Nova Plaza Orion
Hotel Nova Plaza Orion
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۷۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel Lion
Hotel Lion
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۹۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Public
Hotel The Public
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Metropolitan Taksim
Hotel Metropolitan Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۰,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel Palazzo Donizetti
Hotel Palazzo Donizetti
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۴,۷۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Avantgarde Taksim
Hotel Avantgarde Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Golden Age Istanbul
Hotel Golden Age Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crowne Plaza Istanbul Harbiye
Hotel Crowne Plaza Istanbul Harbiye
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Central Palace
Hotel The Central Palace
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Parma And Spa
Hotel The Parma And Spa
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۷,۷۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Mercure Istanbul Bomonti
Hotel Mercure Istanbul Bomonti
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۷,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel DoubleTree by Hilton Istanbul Piyalepasa
Hotel DoubleTree by Hilton Istanbul Piyalepasa
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۸,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۴,۰۱۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Elysium Taksim
Hotel The Elysium Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۹,۷۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۴,۳۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel Lazzoni
Hotel Lazzoni
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۴۰,۰۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Craton Sisli
Hotel The Craton Sisli
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۴۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Cevahir Convention Center
Hotel Grand Cevahir Convention Center
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۴۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel Point Taksim
Hotel Point Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۴۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel melas
Hotel melas
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۴۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel Sheraton Istanbul City Center
Hotel Sheraton Istanbul City Center
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۴۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Hilton Istanbul Bomonti
Hotel Hilton Istanbul Bomonti
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۵۰,۷۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۷,۷۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Conrad Istanbul Bosphorus
Hotel Conrad Istanbul Bosphorus
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۵۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۷,۷۳۰,۰۰۰ تومان
مدارک مورد نیاز
 • اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد.
خدمات تور
 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
 • استقبال فرودگاهی
 • یک گشت نیمروزی شهری
توضیحات بیشتر
 • تور چارتر، غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشد.
 • برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
 • پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
تور های مرتبط
ندا پرواز
ندا پرواز تهران، سهروردی شمالی، نرسیده به بهشتی، بین اندیشه 1 و بهشتی، پلاک467، واحد5
گزارش تخلف