تور استانبول 6 شب مرداد

قیمت از
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ندا پرواز
ندا پرواز تهران، سهروردی شمالی، نرسیده به بهشتی، بین اندیشه 1 و بهشتی، پلاک467، واحد5
برنامه سفر
21 مرداد یکشنبه
هوایی با آتا Economy 30 Kg
تهران IKA 19:00
استانبول IST 23:00
استانبول هتل به انتخاب شما 6 شب
21 مرداد 14:00
27 مرداد 12:00
هوایی با ایران ایر Economy 30 Kg
استانبول IST 11:05
تهران IKA 14:05
27 مرداد شنبه
هتل های تور
Hotel Reydel Istanbul
Hotel Reydel Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel Bali Star City
Hotel Bali Star City
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۶,۸۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Palmiye
Hotel Taksim Palmiye
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Neva Flats
Hotel Neva Flats
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۰۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Trust
Hotel Taksim Trust
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۲۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Doorway Suites
Hotel Taksim Doorway Suites
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Park Star
Hotel Park Star
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Monopol Istanbul
Hotel Monopol Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Atro
Hotel Atro
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
Hotel Kaya Istanbul
Hotel Kaya Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Terrace
Hotel Taksim Terrace
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Cuento
Hotel Taksim Cuento
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Star
Hotel Taksim Star
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Istanbul Dora
Hotel Istanbul Dora
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Elan istanbul
Hotel Elan istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel White Monarch
Hotel White Monarch
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel Pera Rose
Hotel Pera Rose
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel The City
Hotel The City
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Star Bosphorus
Hotel Grand Star Bosphorus
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Inntel
Hotel Inntel
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۸۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Icon Istanbul
Hotel Icon Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Nova Plaza Taksim Square by istan
Hotel Nova Plaza Taksim Square by istan
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۰۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Elysium Styles Taksim
Hotel Elysium Styles Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taximtown Istanbul
Hotel Taximtown Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۰,۰۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Halic Istanbul
Hotel Grand Halic Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Nova Plaza Park
Hotel Nova Plaza Park
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Green Park Taksim
Hotel The Green Park Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Adelmar Istanbul Sisli
Hotel Adelmar Istanbul Sisli
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Tango Taksim
Hotel The Tango Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel DORA PERA
Hotel DORA PERA
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Mineo
Hotel Mineo
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۶,۸۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel novaplaza pera
Hotel novaplaza pera
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Cher
Hotel Cher
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Nova Plaza Orion
Hotel Nova Plaza Orion
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Lion
Hotel Lion
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Public
Hotel The Public
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۷,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Metropolitan Taksim
Hotel Metropolitan Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Palazzo Donizetti
Hotel Palazzo Donizetti
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Avantgarde Taksim
Hotel Avantgarde Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۳۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Golden Age Istanbul
Hotel Golden Age Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crowne Plaza Istanbul Harbiye
Hotel Crowne Plaza Istanbul Harbiye
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Central Palace
Hotel The Central Palace
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Parma And Spa
Hotel The Parma And Spa
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Mercure Istanbul Bomonti
Hotel Mercure Istanbul Bomonti
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel DoubleTree by Hilton Istanbul Piyalepasa
Hotel DoubleTree by Hilton Istanbul Piyalepasa
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Elysium Taksim
Hotel The Elysium Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۷,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Lazzoni
Hotel Lazzoni
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Craton Sisli
Hotel The Craton Sisli
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Cevahir Convention Center
Hotel Grand Cevahir Convention Center
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۰,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Point Taksim
Hotel Point Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel melas
Hotel melas
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۹,۹۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Sheraton Istanbul City Center
Hotel Sheraton Istanbul City Center
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Hilton Istanbul Bomonti
Hotel Hilton Istanbul Bomonti
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۴۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Conrad Istanbul Bosphorus
Hotel Conrad Istanbul Bosphorus
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۵۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
مدارک مورد نیاز
 • اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد.
خدمات تور
 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
 • استقبال فرودگاهی
 • یک گشت نیمروزی شهری
توضیحات بیشتر
 • تور چارتر، غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشد.
 • برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
 • پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
تور های مرتبط
ندا پرواز
ندا پرواز تهران، سهروردی شمالی، نرسیده به بهشتی، بین اندیشه 1 و بهشتی، پلاک467، واحد5
گزارش تخلف