تور استانبول 6 شب مرداد

قیمت از
۲۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان
ندا پرواز
ندا پرواز تهران، سهروردی شمالی، نرسیده به بهشتی، بین اندیشه 1 و بهشتی، پلاک467، واحد5
برنامه سفر
20 مرداد شنبه
هوایی با ایران ایر Economy 30 Kg
تهران IKA 18:30
استانبول IST 22:30
استانبول هتل به انتخاب شما 6 شب
20 مرداد 14:00
26 مرداد 12:00
هوایی با معراج Economy 30 Kg
استانبول IST 09:50
تهران IKA 12:50
26 مرداد جمعه
هتل های تور
Hotel Reydel Istanbul
Hotel Reydel Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۵,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۱۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel Bali Star City
Hotel Bali Star City
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Palmiye
Hotel Taksim Palmiye
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۶۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel Neva Flats
Hotel Neva Flats
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۵۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Trust
Hotel Taksim Trust
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۰۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Doorway Suites
Hotel Taksim Doorway Suites
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۳۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Park Star
Hotel Park Star
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۴۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Monopol Istanbul
Hotel Monopol Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
Hotel Atro
Hotel Atro
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Kaya Istanbul
Hotel Kaya Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Terrace
Hotel Taksim Terrace
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Cuento
Hotel Taksim Cuento
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Star
Hotel Taksim Star
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Istanbul Dora
Hotel Istanbul Dora
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Elan istanbul
Hotel Elan istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۱۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel White Monarch
Hotel White Monarch
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel Pera Rose
Hotel Pera Rose
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۷۱۰,۰۰۰ تومان
Hotel The City
Hotel The City
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Star Bosphorus
Hotel Grand Star Bosphorus
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۶,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Inntel
Hotel Inntel
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Icon Istanbul
Hotel Icon Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Nova Plaza Taksim Square by istan
Hotel Nova Plaza Taksim Square by istan
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۷,۱۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان
Hotel Elysium Styles Taksim
Hotel Elysium Styles Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taximtown Istanbul
Hotel Taximtown Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۴۱۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Halic Istanbul
Hotel Grand Halic Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Nova Plaza Park
Hotel Nova Plaza Park
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۵,۱۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Green Park Taksim
Hotel The Green Park Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۵۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۵,۳۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Adelmar Istanbul Sisli
Hotel Adelmar Istanbul Sisli
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۵,۹۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Tango Taksim
Hotel The Tango Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel DORA PERA
Hotel DORA PERA
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Mineo
Hotel Mineo
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel novaplaza pera
Hotel novaplaza pera
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۱۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Cher
Hotel Cher
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Nova Plaza Orion
Hotel Nova Plaza Orion
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Lion
Hotel Lion
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Public
Hotel The Public
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۷,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۵۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Metropolitan Taksim
Hotel Metropolitan Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Palazzo Donizetti
Hotel Palazzo Donizetti
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Avantgarde Taksim
Hotel Avantgarde Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان
Hotel Golden Age Istanbul
Hotel Golden Age Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crowne Plaza Istanbul Harbiye
Hotel Crowne Plaza Istanbul Harbiye
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۰۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Central Palace
Hotel The Central Palace
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Parma And Spa
Hotel The Parma And Spa
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۴,۵۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۴۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Mercure Istanbul Bomonti
Hotel Mercure Istanbul Bomonti
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۴,۶۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel DoubleTree by Hilton Istanbul Piyalepasa
Hotel DoubleTree by Hilton Istanbul Piyalepasa
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Elysium Taksim
Hotel The Elysium Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۶,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Lazzoni
Hotel Lazzoni
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۹,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Craton Sisli
Hotel The Craton Sisli
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Cevahir Convention Center
Hotel Grand Cevahir Convention Center
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Point Taksim
Hotel Point Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel melas
Hotel melas
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۴,۳۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Sheraton Istanbul City Center
Hotel Sheraton Istanbul City Center
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۴۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Hilton Istanbul Bomonti
Hotel Hilton Istanbul Bomonti
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Conrad Istanbul Bosphorus
Hotel Conrad Istanbul Bosphorus
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۵۰,۰۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
مدارک مورد نیاز
 • اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد.
خدمات تور
 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
 • استقبال فرودگاهی
 • یک گشت نیمروزی شهری
توضیحات بیشتر
 • تور چارتر، غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشد.
 • برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
 • پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
تور های مرتبط
ندا پرواز
ندا پرواز تهران، سهروردی شمالی، نرسیده به بهشتی، بین اندیشه 1 و بهشتی، پلاک467، واحد5
گزارش تخلف