تور استانبول 5 شب مرداد

قیمت از
۱۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان
ندا پرواز
ندا پرواز تهران، سهروردی شمالی، نرسیده به بهشتی، بین اندیشه 1 و بهشتی، پلاک467، واحد5
برنامه سفر
15 مرداد دوشنبه
هوایی با ایران ایر 769 Economy 30 Kg
تهران IKA 18:25
استانبول IST 22:55
استانبول هتل به انتخاب شما 5 شب
15 مرداد 14:00
20 مرداد 12:00
هوایی با ایران ایر 718 Economy 20 Kg
استانبول IST 12:40
تهران IKA 00:40
20 مرداد یکشنبه
هتل های تور
Hotel Reydel Istanbul
Hotel Reydel Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Bali Star City
Hotel Bali Star City
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Palmiye
Hotel Taksim Palmiye
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۷۱۰,۰۰۰ تومان
Hotel Neva Flats
Hotel Neva Flats
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۴۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Trust
Hotel Taksim Trust
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Doorway Suites
Hotel Taksim Doorway Suites
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Park Star
Hotel Park Star
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۶,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Monopol Istanbul
Hotel Monopol Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۷,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel Atro
Hotel Atro
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۷,۵۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۸۶۰,۰۰۰ تومان
Hotel Matiat Istanbul
Hotel Matiat Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۷,۵۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۹,۸۶۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Terrace
Hotel Taksim Terrace
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Cuento
Hotel Taksim Cuento
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۸,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taksim Star
Hotel Taksim Star
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۴۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Istanbul Dora
Hotel Istanbul Dora
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۹,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel Elan istanbul
Hotel Elan istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel White Monarch
Hotel White Monarch
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Pera Rose
Hotel Pera Rose
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel The City
Hotel The City
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Star Bosphorus
Hotel Grand Star Bosphorus
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
Hotel Inntel
Hotel Inntel
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Icon Istanbul
Hotel Icon Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۳۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Nova Plaza Taksim Square by istan
Hotel Nova Plaza Taksim Square by istan
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel Elysium Styles Taksim
Hotel Elysium Styles Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۶۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel Taximtown Istanbul
Hotel Taximtown Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Halic Istanbul
Hotel Grand Halic Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۲۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان
Hotel Nova Plaza Park
Hotel Nova Plaza Park
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۵,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Green Park Taksim
Hotel The Green Park Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel Adelmar Istanbul Sisli
Hotel Adelmar Istanbul Sisli
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Tango Taksim
Hotel The Tango Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel DORA PERA
Hotel DORA PERA
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان
Hotel Mineo
Hotel Mineo
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel novaplaza pera
Hotel novaplaza pera
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Cher
Hotel Cher
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۶,۹۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel Nova Plaza Orion
Hotel Nova Plaza Orion
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۷,۴۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۵,۱۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel Lion
Hotel Lion
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۷,۵۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۵,۲۱۰,۰۰۰ تومان
Hotel Metropolitan Taksim
Hotel Metropolitan Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۷,۹۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Public
Hotel The Public
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۳۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Palazzo Donizetti
Hotel Palazzo Donizetti
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۰,۸۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Avantgarde Taksim
Hotel Avantgarde Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۲۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۶,۰۶۰,۰۰۰ تومان
Hotel Golden Age Istanbul
Hotel Golden Age Istanbul
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۸,۵۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crowne Plaza Istanbul Harbiye
Hotel Crowne Plaza Istanbul Harbiye
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۲۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Central Palace
Hotel The Central Palace
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۴,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel Mercure Istanbul Bomonti
Hotel Mercure Istanbul Bomonti
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۵,۴۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۲۳۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Parma And Spa
Hotel The Parma And Spa
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel DoubleTree by Hilton Istanbul Piyalepasa
Hotel DoubleTree by Hilton Istanbul Piyalepasa
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۶,۳۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۵۲۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Elysium Taksim
Hotel The Elysium Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۷,۱۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۸۱۰,۰۰۰ تومان
Hotel Lazzoni
Hotel Lazzoni
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۸,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان
Hotel The Craton Sisli
Hotel The Craton Sisli
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Cevahir Convention Center
Hotel Grand Cevahir Convention Center
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
Hotel Point Taksim
Hotel Point Taksim
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۰,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel melas
Hotel melas
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان
Hotel Sheraton Istanbul City Center
Hotel Sheraton Istanbul City Center
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۳۵,۱۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان
Hotel Hilton Istanbul Bomonti
Hotel Hilton Istanbul Bomonti
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان
مدارک مورد نیاز
 • اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد.
خدمات تور
 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
 • استقبال فرودگاهی
 • یک گشت نیمروزی شهری
توضیحات بیشتر
 • تور چارتر، غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشد.
 • کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 • برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
 • پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
تور های مرتبط
ندا پرواز
ندا پرواز تهران، سهروردی شمالی، نرسیده به بهشتی، بین اندیشه 1 و بهشتی، پلاک467، واحد5
گزارش تخلف