تور آنتالیا 6 شب مرداد

قیمت از
۱۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
سحر سفر
سحر سفر تهران - خیابان مطهری - خیابان مفتح شمالی - خیابان زهره غربی - پلاک 29 - طبقه اول - واحد3
برنامه سفر
4 مرداد پنجشنبه
هوایی با معراج Economy 30 Kg
تهران IKA 00:30
آنتالیا AYT 03:30
زمینی با اتوبوس
دنیزلی 05:00
آنتالیا 08:00
آنتالیا هتل به انتخاب شما 6 شب
4 مرداد 14:00
10 مرداد 12:00
زمینی با اتوبوس
آنتالیا 20:00
دنیزلی 23:00
هوایی با معراج Economy 30 Kg
دنیزلی DNZ 04:30
تهران IKA 07:30
10 مرداد چهارشنبه
هتل های تور
Hotel belmus
Hotel belmus
مشاهده
B.B با صبحانه
هر نفر دو تخته
۱۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۲۵,۳۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Derin
Hotel Grand Derin
مشاهده
ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
هر نفر دو تخته
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Belkon
Hotel Belkon
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۳۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۴۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Jura Lara
Hotel Jura Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۵۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Imperial Sunland
Hotel Imperial Sunland
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Eldar Resort
Hotel Eldar Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۴۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۰۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Sensitive Premium Resort And Spa
Hotel Sensitive Premium Resort And Spa
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Ring
Hotel Grand Ring
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۷۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Grand Park Lara
Hotel Grand Park Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Wyndham Garden Lara
Hotel Wyndham Garden Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۵۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Crystal Aura Beach Resort
Hotel Crystal Aura Beach Resort
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۶۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۶,۵۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Orange County kemer
Hotel Orange County kemer
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۶۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۳,۸۲۱,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۳۷,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Liberty s Lara
Hotel Liberty s Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۸۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۱۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Adalya Elite Lara
Hotel Adalya Elite Lara
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۹۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
Hotel Granada Luxury Belek
Hotel Granada Luxury Belek
مشاهده
U.ALL تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
هر نفر دو تخته
۹۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر یک تخته
۱۳۲,۵۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
مدارک مورد نیاز
  • موردی توسط آژانس ثبت نشده است
خدمات تور
  • موردی توسط آژانس ثبت نشده است
توضیحات بیشتر
  • موردی توسط آژانس ثبت نشده است
تور های مرتبط
سحر سفر
سحر سفر تهران - خیابان مطهری - خیابان مفتح شمالی - خیابان زهره غربی - پلاک 29 - طبقه اول - واحد3
گزارش تخلف