Lahzeakhar.com

تور کیش از اصفهان

ارزانترین گرانترین به‌روزترین نزدیکترین تاریخ مرتب سازی بر اساس :
تور اقساطی کیش از اصفهان ۱۶ مهر
۳
زاگرس - زاگرس
۱۶ مهر - ۱۹ مهر
دانیار سفر
۲,۴۴۰,۰۰۰
مشاهده تور

تور های پیشنهادی کیش از مبدا تهران

تور کیش مهر
۳
آتا - تابان
۸ مهر - ۱۱ مهر
قصر شایان
۱,۹۹۵,۰۰۰
۱
از ۸ مهر تا ۱۱ مهر
۳ شب
آتا - وارش
وارش
۱,۹۹۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۹ مهر تا ۱۲ مهر
۳ شب
آتا - وارش
وارش
۲,۳۴۵,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۰ مهر تا ۱۳ مهر
۳ شب
آتا - وارش
وارش
۲,۳۶۵,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۵ مهر تا ۸ مهر
۳ شب
آتا - وارش
وارش
۲,۳۷۵,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۷ مهر تا ۱۰ مهر
۳ شب
بدون ایرلاین - بدون ایرلاین
بدون ایرلاین
۲,۳۷۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش از شیراز ۸ مهر
۳
ساها - ساها
۸ مهر - ۱۱ مهر
دانیار سفر
۱,۸۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۱۵ مهر
۳
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
۱۵ مهر - ۱۸ مهر
دانیار سفر
۲,۷۵۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش مهر
۳
آتا - وارش
۸ مهر - ۱۳ مهر
آرشین پرواز
۲,۳۵۰,۰۰۰
۱
از ۵ مهر تا ۸ مهر
۳ شب
پارس ایر - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۷ مهر تا ۱۰ مهر
۳ شب
پارس ایر - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۲,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۸ مهر تا ۱۱ مهر
۳ شب
آتا - وارش
وارش
۲,۳۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۹ مهر تا ۱۲ مهر
۳ شب
ایرلاین چابهار - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۲,۶۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱۰ مهر تا ۱۳ مهر
۳ شب
زاگرس - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۷۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش مهر
۴
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۱۵ مهر - ۲۵ مهر
همیشه سفر
۲,۹۷۰,۰۰۰
۱
از ۱۰ مهر تا ۱۴ مهر
۴ شب
زاگرس - زاگرس
زاگرس
۳,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۴ مهر تا ۱۸ مهر
۴ شب
زاگرس - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۳,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۶ مهر تا ۳۰ مهر
۴ شب
زاگرس - معراج
معراج
۳,۱۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۲ مهر تا ۲۶ مهر
۴ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۳,۰۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱۷ مهر تا ۲۱ مهر
۴ شب
زاگرس - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۳,۰۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۱ مهر تا ۲۵ مهر
۴ شب
زاگرس - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۳,۱۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۱۵ مهر تا ۱۹ مهر
۴ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۲,۹۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۲۶ مهر
۳
زاگرس - زاگرس
۲۶ مهر - ۲۹ مهر
آبرنگ پرواز
۳,۸۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۶ مهر
۵
زاگرس - تابان
۶ مهر - ۱۱ مهر
دانیار سفر
۲,۳۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۸ و ۹ و ۱۰ مهر
۳
آتا - تابان
۸ مهر - ۱۳ مهر
سرزمین آریایی
۱,۹۹۵,۰۰۰
۱
از ۸ مهر تا ۱۱ مهر
۳ شب
آتا - تابان
تابان
۱,۹۹۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۹ مهر تا ۱۲ مهر
۳ شب
کاسپین - تابان
تابان
۲,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۰ مهر تا ۱۳ مهر
۳ شب
معراج - تابان
تابان
۲,۳۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۷ مهر
۳
ماهان - زاگرس
۷ مهر - ۱۰ مهر
آرانا پرواز
۳,۳۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۸ مهر
۶
ساها - ایرلاین چابهار
۸ مهر - ۱۴ مهر
دانیار سفر
۲,۷۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۵ و۶ و ۷ مهر
۲
کیش ایر - کیش ایر
۷ مهر - ۹ مهر
ندا پرواز
۲,۲۸۰,۰۰۰
۱
از ۵ مهر تا ۷ مهر
۲ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۴۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۷ مهر تا ۹ مهر
۲ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۲۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۶ مهر تا ۸ مهر
۲ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۴۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش مهر
۴
پارس ایر - وارش
۷ مهر - ۱۳ مهر
آرشین پرواز
۲,۷۳۰,۰۰۰
۱
از ۴ مهر تا ۸ مهر
۴ شب
تابان - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۲,۹۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۶ مهر تا ۱۰ مهر
۴ شب
تابان - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۲,۸۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۷ مهر تا ۱۱ مهر
۴ شب
پارس ایر - وارش
وارش
۲,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۸ مهر تا ۱۲ مهر
۴ شب
پارس ایر - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۲,۸۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۹ مهر تا ۱۳ مهر
۴ شب
زاگرس - تابان
تابان
۲,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش از اصفهان ۱۶ مهر
۳
زاگرس - زاگرس
۱۶ مهر - ۱۹ مهر
دانیار سفر
۲,۴۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش اقساطی ۵ و ۷ و ۸ مهر
۳
کیش ایر - کیش ایر
۸ مهر - ۱۱ مهر
ندا پرواز
۲,۳۵۰,۰۰۰
۱
از ۵ مهر تا ۸ مهر
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۴۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۸ مهر تا ۱۱ مهر
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۳۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۷ مهر تا ۱۰ مهر
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۵۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۵ و ۶ مهر ویژه تعطیلات
۳
کیش ایر - معراج
۵ مهر - ۹ مهر
سرزمین آریایی
۲,۶۴۰,۰۰۰
۱
از ۶ مهر تا ۹ مهر
۳ شب
آتا - کاسپین
کاسپین
۲,۶۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۵ مهر تا ۸ مهر
۳ شب
معراج - قشم ایر
قشم ایر
۳,۲۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۱۲ مهر
۳
ایران ایر تور - کیش ایر
۱۲ مهر - ۱۵ مهر
آرانا پرواز
۳,۵۳۰,۰۰۰
۱
از ۱۲ مهر تا ۱۵ مهر
۳ شب
ایران ایر تور - کیش ایر
کیش ایر
۳,۵۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۵ و ۷ و ۸ مهر هتل ۵ ستاره
۳
کیش ایر - کیش ایر
۸ مهر - ۱۱ مهر
ندا پرواز
۲,۸۵۰,۰۰۰
۱
از ۵ مهر تا ۸ مهر
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۹۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۸ مهر تا ۱۱ مهر
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۸۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۷ مهر تا ۱۰ مهر
۳ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۳,۰۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی کیش ۱۵ مهر
۴
ایرلاین چابهار - ایران ایر تور
۱۵ مهر - ۱۹ مهر
دانیار سفر
۲,۸۶۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور کیش ۵ و ۶ و ۸ مهر
۴
کیش ایر - کیش ایر
۸ مهر - ۱۲ مهر
ندا پرواز
۲,۴۰۵,۰۰۰
۱
از ۵ مهر تا ۹ مهر
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۵۶۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۸ مهر تا ۱۲ مهر
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۴۰۵,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۶ مهر تا ۱۰ مهر
۴ شب
کیش ایر - کیش ایر
کیش ایر
۲,۵۶۵,۰۰۰
مشاهده تور
قلعه جنی

در دل جزیره کیش قلعه متروکه و مهیبی به نام قلعه جنی کیش وجود دارد که افسانه و داستان های زیادی در مورد آن شنیده می شود قلعه جنی ها یکی از جاذبه های گردشگری کیش است که در استان هرمزگان قرار دارد. برای افراد ماجراجو رفتن به این دره و شنیدن افسانه و داستان های ترسناک آن بسیار لذت بخش خواهد بود البته مردم محلی شما را تا این مکان همراهی نخواهند کرد. گویا افسانه های محلی ریشه در واقعیت دارند!

ادامه مطلب
درباره جزیره کیش

جزیره‌ کیش یکی از مهم‌ترین جزایر خلیج فارس بوده و یکی از مراکز اصلی گردشگری در جنوب کشور به حساب می‌آید. جزیره‌ی کیش جزو استان هرمزگان و شهرستان بندر لنگه است. در این مطلب سعی داریم تا جزییاتی دقیق و اطلاعاتی مهم از جزیره‌ کیش را در اختیارتان قرار دهیم و به معرفی جاذبه‌های مختلف این جزیره بپردازیم.

ادامه مطلب
برج ایفل کیش

زمانی که صحبت از برج ایفل می کنیم خیلی ها ذهنشان به سمت برج ایفل فرانسه می رود. همه ما با این بنا آشنا هستیم و خیلی خوب می دانیم که در سال 1887 در پاریس ساخته شده و هر روز بر محبوبیت آن افزوده می شود. معدود افرادی را می توانید بیابید که بعد از سفر به فرانسه با شور و شوق از زیبایی های منحصر به فرد برج ایفل حرفی به میان نیاورند. اگر بگوییم در ایران هم یکی از این برج ساخته شده است شاید تعجب کنید. شهر کیش میزبان برجی است که به گفته خیلی ها شباهت زیادی به برج ایفل فرانسه دارد. مدل کوچک شده این برج در محوطه بازار پردیس 1 و با طراحی مهندسان ایرانی ساخته شده است.

ادامه مطلب
دیدنی های کیش

مقصد های گرمسیر و ساحلی از جمله مقصد های گردشگری هستند که در میان گردشگران از محبوبیت زیادی بر خوردار است که جزیره ی کیش یکی از این مقاصد به شمار می رود. جزیره ی کیش واقع در استان هرمزگان و در شهرستان بندر لنگه قرار دارد. در این قسمت با تعدادی از جاذبه های دیدنی کیش آشنا خواهید شد. جزیره کیش با برخورداری از جاذبه های دیدنی و تفریحی متنوع، سالانه میلیون ها گردشگر را از داخل و خارج ایران به خود جذب می کند و به عبارتی پرچم گردشگری ایران را بالا نگه

ادامه مطلب
موزه کیش

جزیره کیش واقع در جنوب کشور ایران، یکی از شهر های محبوب در بین گردشگران می باشد. سالانه گردشگران بسیاری تور کیش را در برنامه سفر خود قرار می دهند. این شهردارای جاذبه های گردشگری و تفریحی بسیاری می باشد. یکی از مکان های دیدنی این جزیره که به عنوان نماد این جزیره هم شناخته می شود، موزه کیش است. با ما در این مقاله همراه باشید تا به بررسی موزه کیش بپردازیم.

ادامه مطلب
باغ راه کیش

جزیره کیش یکی از مقاصد تفریحی کشور ایران است که گردشگران را به خود جذب کرده است. جزیره کیش مکان های زیبا و جذابی دارد، همچین این جزیره محل مناسبی برای خرید سوغاتی برای مسافران می باشد، در ادامه به یکی از این جاذبه های کیش اشاره خواهیم کرد و پیشنهاد می کنیم اگر قصد مسافرت به کیش را دارید، حتما به باغ راه کیش سر بزنید. باغ راه کیش در جزیره کیش و در بین دو میدان سعدی و هرمز کیش ساخته شده است ...

ادامه مطلب
پارک ساحلی سیمرغ

پارک ساحلی سیمرغ دارای یکی از بهترین مناظر، برای تماشای طلوع آفتاب بر روی آب‌های آرام خلیج همیشه فارس می‌باشد.

ادامه مطلب
رستوران پدیده

رستوران پدیده کیش یکی از معروف ترین ، زیبا ترین و متفاوت ترین رستوران این جزیره می باشد که در ضلع جنوبی جزیره کیش واقع گردیده است. این رستوران با کفی کاملا شیشه ای با ارتفاع 50 متر از زمین فاصله دارد که با 2 آسانسور شیشه ای امکان بالا رفتن را فراهم کرده است. این رستوران با نامهای مختلفی از جمله بام رویایی کیش، رستوران شیشه ای کیش و یا  رستوران فانوس کف شیشه ای پدیده کیش معروف شده است. 

ادامه مطلب
سوغات

به جرات می توان گفت خرید سوغاتی جزو ضروری ترین کارهای سفر ما ایرانی ها به حساب می آید. خوشبختانه هر کجای ایران که پا بگذارید با محصولات و سوغاتی های متنوع روبرو می شویم که هر کدام به نوبه خود خاص و جذاب هستند. کیش از مهم ترین و محبوب ترین مکان های گردشگری کشورمان است و دارای سوغاتی های متعددی است؛ در ادامه قصد داریم شما را با "سوغات کیش" آشنا کنیم. در ادامه همراه ما باشید تا در سفر به کیش بدانید باید به سراغ خرید چه سوغاتی هایی بروید.

ادامه مطلب
بازار صفین

جزیره کیش همواره یکی از مهم ترین مکان هایی است که مردم ایران برای گشت و گذار و تفریح انتخاب می کنند. بسیاری از افراد نیز تنها به قصد خرید کردن به کیش سفر می کنند. این جزیره دوست داشتنی به دلیل سیل زیاد توریست هایی که هرساله به این منطقه سفر می کنند، همواره به دنبال افزایش امکانات رفاهی می باشد. علاوه بر هتل ها و رستوران های بی شماری که در سطح جزیره وجود دارد تعداد زیادی مرکز خرید و بازارچه نیز در آن تاسیس شده است.

ادامه مطلب
بازار زیتون

یکی از بازار های خوب در جزیره کیش بازار زیتون کیش می باشد که در سال 1376  تاسیس شده است این بازار علاوه بر اجناس خوب، از نظر معماری هم بسیار زیبا و چشم گیر می باشد. آدرس و دسترسی بازار میدان امیر کبیر ، جنب پاساژ پارس نیک می باشد

ادامه مطلب
دامون

مرکز تجاری دامون جزیره کیش یکی از مجهزترین و مدرن ترین بازار های جزیره کیش به حساب می اید. این مجتمع در زمینی به مساحت 4500 متر مربع و بازیربنای 14400 متر مربع در سال 1390 به بهره برداری رسیده است که مرکز خرید دامون کیش شامل سه طبقه با تمامی برندهای معتبر البسه و لوازم برقی می باشد. 

ادامه مطلب
مرکز تجاری

تقریبا همه مسافرانی که به جزیره کیش در آب های خلیج فارس سفر می کنند، بخشی از سفر خود را به بازار گردی و خرید سوغاتی های گوناگون اختصاص می دهند. کیش دارای مراکز خرید و مجتمع های تجاری متعددی است که از جمله بزرگترین آن ها می توان به مرکز تجاری کیش اشاره کرد. مجتمع تجاری کیش با واحد های تجاری و امکانات متعددی که ارائه می کند، رضایت مسافران را جلب نموده و خرید مسرت بخشی را برای آن ها به ارمغان می آورد.

ادامه مطلب
مرکز خرید سارینا

 یکی از بهترین مراکز خرید جزیره کیش، مرکز خرید سارینا کیش می باشد. مرکز خرید سارینا کیش دو شعبه دارد که در ادامه به بررسی هر دو شعبه آن می پردازیم یکی از مهم ترین تفریحاتی که رنج سنی در آن نامحدود است، خرید کردن می باشد. جزیره کیش با داشتن بیش از 50 مرکز خرید تجاری جزو بهترین شهرها برای خرید همه نوع وسایل و البسه به شمار می رود.

ادامه مطلب
مرکز خرید مروارید

مرکز خرید مروارید کیش واقع در بلوار مروارید این جزیره می باشد. این مرکز خرید در سال 1373 با مساحتی بیش از 28000 متر مربع افتتاح شد. 208 واحد تجاری در پاساژ مروراید کیش فعالیت می کنند. 12 درب خروجی و ورودی برای راحتی مراجعه کنندگان تعبیه شده است. همه روزه می توان از اجرای زنده موسیقی در این مکان لذت برد. 

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

آیا علاقه مند هستید تا به جزیره زیبای کیش سفر کنید؟ لازم است تا زمان مناسبی را برای انجام این کار در نظر بگیرید، چرا که جزیره کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و آب و هوای خاصش در طول سال دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده و آب و هوای آن به طرز چشمگیری عوض می شود. در همین راستا برای سفر با تور کیش به این جزیره لازم است تا زمان مناسبی را انتخاب کنید. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب
کارت کیشوندی

کارت کیشوندی نوعی مدرک شناسایی است که به افراد مقیم یا شاغل در جزیره کیش تعلق می گیرد. این کارت ها که توسط سازمان منطقه آزاد صادر می گردد، رنگ های مختلفی دارد که با توجه به فعالیت و نوع اقامت متقاضیان در اختیار آن ها قرار می گیرد. فراد وابسته به سازمان ها و مجموعه های خاص دارای کارت های ویژه ای هستند که به وسیله آن ها وابستگی خود را به آن نهاد ابراز می کنند. درباره کارت کیشوندی هم روال کار تا حدودی به همین شکل است.

ادامه مطلب
 هتل ترنج

هتل ترنج کیش اولین هتل دریایی ایران می باشد که بر روی خلیج فارس زیبا واقع شده و مناظر مختلفی را به نمایش گذاشته است. این هتل پنج ستاره دارای 100 سوئیت بر روی آب و یک رستوران مجلل می باشد. طراحی منحصر به فرد این هتل که به صورت ترنج بر روی آب های خلیج فارس می درخشد، با اسکله ای در بین اتاق ها به ساحل مرتبط می شود. این سوئیت ها که به مسافت یک کیلومتر تا عمق دریا پیش رفته است.

ادامه مطلب
آب و هوای کیش

آب و هوای کیش یکی از سوالات متداول توریست های عازم کیش و ساکنان آن می باشد. کیش یکی از زیبا ترین و توریستی ترین جزیره های موجود در کشور ایران است که همواره مورد توجه بسیاری از گردشگران می باشد و سالانه افراد بسیاری برای گذراندن تعطیلات و تفریح به این جزیره زیبا سفر می کنند، بررسی چگونگی وضعیت آب و هوایی شهر مقصد یکی از کارهای ضروری است که گردشگران باید پیش از سفر کسب کنند.

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

آیا علاقه مند هستید تا به جزیره زیبای کیش سفر کنید؟ لازم است تا زمان مناسبی را برای انجام این کار در نظر بگیرید، چرا که جزیره کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و آب و هوای خاصش در طول سال دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده و آب و هوای آن به طرز چشمگیری عوض می شود. در همین راستا برای سفر با تور کیش به این جزیره لازم است تا زمان مناسبی را انتخاب کنید. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب
انتخاب صندلی

امتیاز 5 از 5 | از بین 2641 امتیاز دهنده به انتخاب صندلی هواپیما روش‌های زیادی وجود دارد که شما از بین صندلی‌های مختلف هواپیما پروازهایEconomy راحت‌ترین صندلی را برای خودتان اتخاب کنید. window Seats ، صندلی‌های کنار پنجره (که چشم‌انداز خوب دارند)،  Isle Seats صندلی‌های راهرو (که فضای راحت‌تر و بیشتری برای تحرک دارند) یا Middle Seats صندلی‌های وسطی (که امکانات دوتای دیگر را ندارند).

ادامه مطلب
نقشه

ایران مملو از شهرهای زیبا و خاص است. کشور ما دارای شرایط منحصر به فردی است و به همین دلیل شاهد جاذبه های طبیعی، تاریخی، تفریحی و فرهنگی در اقصی نقاط کشور هستیم. شما می توانید به هر شهری که علاقه مند بودید در ایران سفر کرده و در آن حداقل یک جاذبه تاریخی و یا طبیعی را به راحتی می توانید پیدا کنید

ادامه مطلب
هزینه خوراک

سفر کردن به جزیره زیبای کیش هزینه های گوناگونی دارد که در این بخش از سایت لحظه آخر قصد داریم هزینه خوراک در کیش را شرح دهیم. در جزیره کیش سطح قیمت ها نسبت به سایر شهرهای ایران کمی بالاتر بوده و طبیعتا قیمت مواد غذایی هم به همین صورت می باشد.

ادامه مطلب
مراکز خرید

کیش مراکز خرید زیادی دارد و در هرکدام با انبوهی از کالاهای مختلف روبرو خواهید شد چراکه کیش منطقه آزاد بوده و تقریبا همه جور کالایی در مراکز خرید کیش وجود دارد. همچنین به دلیل منطقه آزاد بودن، اکثر کالاها قیمت های مناسبی داشته و اختلاف قیمت نسبتاً زیادی هم با مراکز خریدی مانند مراکز خرید تهران دارند

ادامه مطلب
اجاره خودرو

جزیره کیش با بیش از 100 نوع جاذبه گردشگری یکی از شهرهای مهم ایران از نظر جذب گردشگر داخلی و خارجی می باشد. به همین خاطر ما در این بخش قصد داریم یکی از روش های آسان برای تفریح در جزیره را که کرایه خودرو در کیش می باشد، به شما معرفی کرده و چگونگی آن را برای شما شرح دهیم. گردشگران تور کیش در این جزیره می ‌توانند ماشین‌ های لوکس و خارجی را با قمیت های مختلف اجاره کرده و از گشت ‌و‌ گذار با آن لذت ببرند.

ادامه مطلب
بهترین هتل ها

در این قسمت قصد داریم بهترین هتل های کیش را به شما معرفی کنیم، این هتل ها از برترین های کیش به حساب می آیند و یک اقامت کاملا رویایی و استثنایی را برای مسافرانی که آن ها را برای اقامت انتخاب می کنند، رقم می زنند. اقامت در این هتل ها یکی از بهترین قسمت های سفر به کیش می تواند باشد. با ما همراه باشید تا با بهترین هتل های کیش آشنا شوید.

ادامه مطلب
کافی شاپ ها

شهر کیش پر از کافه های زیبا و دنج می باشد که ساعاتی شما را به آرامش دعوت می کنند. اگر جزء افرادی هستید که به وقت گذراندن در کافه علاقه دارند می توانید بسیاری از کافی شاپ های کیش را در برنامه سفر خود جای دهید. امروزه یکی از محبوب ترین تفریحاتی که در سراسر دنیا از سنین 16 تا 60 سال رواج دارد کافه گردی می باشد.

ادامه مطلب
بهترین رستوران ها

جزیره کیش از نظر جذب گردشگر در ایران جزو اولین و برترین شهرها می باشد که علاوه ‏بر گردشگر داخلی توریست های خارجی نیز برای بازدید از این جزیره زیبا استقبال ‏چشمگیری کرده اند. بعد از انتخاب هتل یا اقامت گاه مناسب انتخاب یک رستوران با ‏کیفیت غذایی بالا یکی از ملزومات سفر خوب می باشد. در این بخش می خواهیم ‏بهترین رستوران های کیش را به گردشگران تور کیش و همچنین کاربران سایت لحظه ‏آخر معرفی کنیم. در ادامه با ما همراه باشید تا بهترین رستوران های کیش را

ادامه مطلب
تفریحات کیش

همه ساله و در تمامی فصول گردشگران بسیاری برای گزراندن تعطیلات با تور کیش به این جزیره ی خوش آب و هوا سفر می کنند. اما چیزی که شاید همه نمی دانند تنوع بسیار زیاد تفریحات کیش در این جزیره است. با هم می پردازیم به تعدادی از تفریحات هیجان انگیز در کیش.

ادامه مطلب

تور کیش از اصفهان، سفری هیجان انگیز از شهری تاریخی به جزیره‌ای در خلیج فارس. تور هوایی کیش بهترین و مناسبترین گزینه برای مسافران اصفهان – کیش است؛ اما در این حین برخی از مسافرین تورهای زمینی را به علت سفری ارزان قیمت انتخاب می‌کنند که اغلب این تورها با قطار برگزار می‌شوند. مسافرین تور زمینی با قطار، ابتدا با طی کردن مسیر ریلی 17 ساعته خود را به ایستگاه بندرعباس می‌رسانند و پس از توقف قطار، مسافرین اصفهان با استفاده از تاکسی‌ها به بندر چارک حرکت می‌روند که در آخر بتوانند با اتوبوس‌های دریایی به کیش بروند؛ مدت زمان مسیر دریایی تور زمینی کیش، 1 ساعت و 30 دقیقه است.

تور هوایی کیش از اصفهان از فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به فرودگاه بین المللی کیش با ایرلاین‌های زاگرس، ایران ایر، کیش ایر و آتا برگزار می‌شود که مسافرین حدود 1 ساعت در پرواز اصفهان – کیش هستند؛ همچنین اغلب تورهای کیش لحظه آخر، ترنسفر رایگان هتل را برای مسافرین درنظرگرفته‌اند تا گردشگران به محض رسیدن به فرودگاه کیش بتوانند به هتل بروند. همچنین لازم است بدانند که مسافران در اواسط تابستان، اوایل پاییز و اواخر بهار بیشترین تقاضا را برای رزور هتل‌های کیش دارند.

اگر از آن دسته مسافرانی هستید که به قیمت تور کیش اهمیت می‌دهید، لازم است بدانید که پروازهای سیستمی به نسبت پروازهای چارتری قیمت بالاتری دارند و به همین علت امکان دارد مسافرین تور کیش از اصفهان، هزینه بیشتری را به نسبت تور کیش از تهران پرداخت نمایند. چون اغلب پروازهای اصفهان – کیش به صورت سیستمی برگزار می‌شود.

اما اگر قصد سفر خانوادگی به جزیره کیش را دارد و اعضای خانواده بیش از 5 – 6 نفر هستند، بهتر است اقامت در سوئیت را انتخاب کنید.

تا کنون هیچ نظری ثبت نشده است

lahzeakhar.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

امتیاز 5 از 5 | از بین 150 کاربران به تورها