Lahzeakhar.com

تور قشم با قطار

امتیاز 5 از 5 | از 3238
ارزانترین گرانترین به‌روزترین نزدیکترین تاریخ مرتب سازی بر اساس :
تور قشم بهمن و اسفند
۳
سپهران - سپهران
۱۵ اسفند - ۱۸ اسفند
فرجام پرواز
۳,۳۴۵,۰۰۰
۱
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
وارش - سپهران
سپهران
۳,۷۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۵ اسفند تا ۱۸ اسفند
۳ شب
سپهران - سپهران
سپهران
۳,۳۴۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور زمینی قشم ۲۹ بهمن
۳
قطار کویر - قطار کویر
۲۹ بهمن - ۳ اسفند
دادبان سفر ایرانیان
۱,۶۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور قشم ۲۲ بهمن
۳
قشم ایر - زاگرس
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
رادین گشت
۳,۳۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور قشم بهمن ویژه تعطیلات
۴
ایرلاین چابهار - زاگرس
۱۳ بهمن - ۱ اسفند
آرشین پرواز
۵,۶۲۰,۰۰۰
۱
از ۱۳ بهمن تا ۱۷ بهمن
۴ شب
ایرلاین چابهار - زاگرس
زاگرس
۵,۶۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۴ بهمن تا ۱۸ بهمن
۴ شب
ایرلاین چابهار - زاگرس
زاگرس
۵,۶۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۵ بهمن تا ۱۹ بهمن
۴ شب
ایرلاین چابهار - زاگرس
زاگرس
۵,۶۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۰ بهمن تا ۲۴ اسفند
۴ شب
ایرلاین چابهار - زاگرس
زاگرس
۵,۶۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۱ بهمن تا ۲۵ بهمن
۴ شب
ایرلاین چابهار - زاگرس
زاگرس
۵,۶۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۶ بهمن تا ۳۰ بهمن
۴ شب
ایرلاین چابهار - زاگرس
زاگرس
۵,۶۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۲۷ بهمن تا ۱ اسفند
۴ شب
ایرلاین چابهار - زاگرس
زاگرس
۵,۶۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی قشم ۲۳ بهمن
۳
وارش - سپهران
۲۳ دی - ۲۶ بهمن
دانیار سفر
۳,۸۵۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور قشم بهمن
۴
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
۲۲ بهمن - ۲۸ بهمن
آرشین پرواز
۴,۵۰۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ بهمن تا ۱۹ بهمن
۴ شب
ایرلاین چابهار - سپهران
سپهران
۵,۶۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۶ بهمن تا ۲۰ بهمن
۴ شب
وارش - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۵,۶۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۷ بهمن تا ۲۱ بهمن
۴ شب
ایرلاین چابهار - ایران ایر
ایران ایر
۵,۶۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۲ بهمن تا ۲۶ بهمن
۴ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۴,۵۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۳ بهمن تا ۲۷ بهمن
۴ شب
ایرلاین چابهار - ایرلاین چابهار
ایرلاین چابهار
۴,۶۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۴ بهمن تا ۲۸ بهمن
۴ شب
ایرلاین چابهار - سپهران
سپهران
۵,۱۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور قشم بهمن ویژه تعطیلات
۳
سپهران - سپهران
۱۵ بهمن - ۳۰ بهمن
آرشین پرواز
۴,۲۵۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
سپهران - سپهران
سپهران
۴,۲۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
سپهران - سپهران
سپهران
۵,۰۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۱ بهمن تا ۲۴ بهمن
۳ شب
ایرلاین چابهار - وارش
وارش
۵,۰۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۷ بهمن تا ۳۰ بهمن
۳ شب
ساها - وارش
وارش
۴,۲۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور قشم بهمن و اسفند
۳
وارش - سپهران
۱۵ اسفند - ۱۸ اسفند
قصر شایان
۳,۳۴۵,۰۰۰
۱
از ۱۵ اسفند تا ۱۸ اسفند
۳ شب
وارش - سپهران
سپهران
۳,۳۴۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
ایرلاین چابهار - وارش
وارش
۳,۷۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۴ بهمن تا ۲۷ بهمن
۳ شب
ایرلاین چابهار - وارش
وارش
۳,۷۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی قشم ۲۳ بهمن
۲
قشم ایر - ایرلاین چابهار
۲۳ بهمن - ۲۵ بهمن
دانیار سفر
۳,۴۹۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور قشم ویژه تعطیلات بهمن
۳
سپهران - سپهران
۱۵ بهمن - ۱۸ بهمن
قصر شایان
۴,۲۵۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
سپهران - سپهران
سپهران
۴,۲۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
سپهران - سپهران
سپهران
۵,۰۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۱ بهمن تا ۲۴ بهمن
۳ شب
ایرلاین چابهار - وارش
وارش
۵,۰۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۷ بهمن تا ۳۰ بهمن
۳ شب
ساها - وارش
وارش
۴,۲۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور قشم بهمن و اسفند
۳
ایرلاین چابهار - زاگرس
۲۳ بهمن - ۷ اسفند
آرشین پرواز
۳,۷۸۰,۰۰۰
۱
از ۱۶ بهمن تا ۱۹ بهمن
۳ شب
ایرلاین چابهار - زاگرس
زاگرس
۵,۴۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
ایرلاین چابهار - زاگرس
زاگرس
۵,۰۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
ایرلاین چابهار - زاگرس
زاگرس
۳,۳۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
ایرلاین چابهار - زاگرس
زاگرس
۳,۷۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۴ بهمن تا ۲۷ بهمن
۳ شب
ایرلاین چابهار - زاگرس
زاگرس
۳,۷۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۷ بهمن تا ۳۰ بهمن
۳ شب
ایرلاین چابهار - زاگرس
زاگرس
۴,۲۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۴ اسفند تا ۷ اسفند
۳ شب
ایرلاین چابهار - زاگرس
زاگرس
۵,۳۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور قشم ۲۲ بهمن
۴
سپهران - ایران ایر
۲۲ بهمن - ۲۶ بهمن
دانیار سفر
۴,۵۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور زمینی قشم ۲۹ بهمن
۳
قطار کویر - قطار کویر
۲۹ بهمن - ۳ اسفند
فرجام پرواز
۱,۶۹۰,۰۰۰
۱
از ۲۹ بهمن تا ۳ اسفند
۳ شب
قطار کویر - قطار کویر
قطار کویر
۱,۶۹۰,۰۰۰
مشاهده تور

  تور قشم با قطاری، آغاز سفری طولانی و ارزان اما پرهیجان به بزرگترین جزیره خلیج فارس؛ مسافران تور قشم با قطار در ابتدا سفر باید به بندرعباس سفر کنند و سپس بعد از آنجا با استفاده از تاکسی به اسکله شهید حقانی برسند و سپس با سوار شدن بر لنج‌های موجود در این اسکله، گردشگران می‌توانند به قشم بروند. همچنین زیبایی مسیری که در این تور وجود دارد می‌تواند طولانی بودن مسیر را پوشش دهد. از آنجا که برخی از کلان شهرها همانند تهران مسیر ریلی مستقیمی به بندرعباس دارند، بهتر است مسافرین مبدا سفر را تهران انتخاب کنند.

  فاصله و مسافتی که تهران – بندرعباس دارد، 1276 کیلومتر است و مدت زمانی که مسافرین در مسیر هستند حدود 15 تا 18 ساعت است. شرکت قطارهای رجا، غزال، بن‌ریلی و جوپار خط ریلی تهران - بندرعباس را پوشش می‌دهند و در طی این مسیر، مسافران از ایستگاه‌های کاشان، نائین، اردکان، میبد، یزد، بافق، سیرجان و بندرعباس عبور می‌کنند.

  اگر قصد دارید سفر خود را به همراه خانواده با قطاری لوکس تهران – بندرعباس را تجربه کنید، می‌توانید قطارهای بن‌ریلی که اغلب کوپه‌های این قطار 6 تخته هستند را مدنظر داشته باشید. همچنین اگر از آن دسته مسافرانی هستید که قصد دارد تور قشم با قطار را با قیمتی بهینه و مقرون به صرفه و درکنار آن کیفیتی مطلوب را تجربه کند، قطارهای شرکت رجا (سریر – امید – البرز) بهترین گزینه محسوب می‌شود که تمامی این قطارها 4 تخته هستند.

  قطار کویر شرکت جوپار به نسبت غرال، بن‌ریلی و رجا امکانات کمتری را در اختیار مسافرین قرار می‌دهند و کوپه‌های این قطار همگی 6 تخته هستند. همچنین قطارهای شرکت چوپار در ساعات 15:00 از تهران حرکت می‌کنند و مسافرین ساعت 09:00 صبح به بندرعباس می‌رسند.

  هنگامی که مسافرین به شهر بندرعباس رسیدند می‌توانند با استفاده از تاکسی‌های موجود مسافت 7 کیلومتری ایستگاه راه‌آهن بندرعباس به اسکله حقانی را در مدت زمان 20 دقیقه‌ای سپری کنند. فاصله و مسافت بندرعباس تا قشم با استفاده از لنج‌های اسکله، 20 کیلومتر است که اگر شرایط آب‌وهوایی در زمان سفرتان مساعد باشد بین 40 تا 60 دقیقه می‌توانید به قشم برسید.

  ساعت کاری اسکله حقانی 06:00 الی 23:30 ساعت است و این تایم کاری اگر دریا در شرایط جوی طوفانی باشد، کارکنان این اسکله کار نمی‌کنند.


  خدمات تور قشم با قطار

  سفر با هر توری می‌تواند خدماتی را برای مسافرین داشته باشد، تور قشم با قطار از این قاعده مستثنی نیست.

  • صبحانه
  • رفت و برگشت

  مدت زمان و هزینه بلیط تهران – بندرعباس

  مسافتی که تهران از بندرعباس دارد حدود 1270 کیلومتر می باشد که برای تور زمینی قشم باید طی شود، همچنین مدت زمانی که مسافرین باید در قطار حضور داشته باشند میان 15 الی 18 ساعت تخمین زده شده که برای برخی افراد که قصد دارند تا از مسیر سفر لذت ببرند خوشایند است.

  قطاری‌هایی که می‌تواند شما را به مقصد بندرعباس برساند، عبارت اند از:

  • قطارهای رجا
  • بن ریل
  • جوپار

  تنها عاملی که می‌تواند این قطارها را از یکدیگر جدا کند، هزینه و مبلغی که مسافرین باید پرداخت نمایند است. هزینه بلیط تهران – بندرعباس وابسته به کیفیت قطار می‌باشد که از میان 116 تا 250 هزارتومان تخمین زده شده. البته باید این را هم در نظر داشته باشید که امکان دارد در زمان‌های تعطیلات شاد نظیر عید افزایش یابد.

  فاصله بندرعباس تا قشم

  همانطور که اشاره داشتیم، سفر با تور زمینی قشم مسافرین باید مسیری را تاکسی یا ون بگیرند تا به اسکله برسند. مسافت و فاصله ایستگاه بندرعباس تا قشم 7 کیلومتر است که حدود 5 الی 10 دقیقه طول می‌کشد. اما فاصله اسکله تا قشم 20 کیلومتر برآورد شده که مسافرین باید حدود 40 الی 90 دقیقه را در داخل اتوبوس دریایی (لنج) سپری کنند که این عاملی بستگی به حال جوی هوا دارد.

  ساعت کاری خدمه دریایی بندرعباس از 6 صبح الی 11:30 و خدمه دریایی قشم از 6 الی 10:30 شب می‌باشد. شایان به ذکر است که که این تایم های کاری فقط در روزهایی صدق می‌کند که دریا آرام باشد نه طوفانی. به همین دلیل می توانید به شماره‌های اسکله حقانی و ذاکری که در قشم واقع شده، تماس حاصل نمایید تا از وضعیت دریا باخبر باشید و در سفرتان با طوفانی بودن دریا روبرو نشوید.

  • اسکله شهید حقانی "۰۷۶۳۲۲۳۷۷۸۱"
  • اسکله شهید ذاکری "۰۷۶۳۵۲۲۵۵۳۶"

  نکات مهمی که در تور زمینی قشم باید بدانید

  • از وضعیت آب و هوا مطلع باشید.
  • ترانسفر مختص به همه هتل ها نیست.
  • اگر قصد دارید تا ماشینتان را به جزیره قشم ببرید، می‌تواندی آن را در کشتی‌های دریایی قرار دهید. (مختص به تور قشم با قطار یا زمینی)
  • حتما درباره بچه‌هایی 2 ساله باخبر باشید که آیا هزینه بلیط به این فرزندان تعلق می‌گیرد یا خیر.
  • هزینه تور قشم با قطار برای فرزندان 6 سال به بالا محاسبه می‌گردد.

  قیمت تور قشم، سفری به بزرگترین جزیره خلیج فارس

  قیمت تور قشم نسبت به تورهای جزیره کیش، هزینه به‌صرفه‌تری دارند. همچنین اگر بخواهیم قیمت تورهای قشم را با دیگر تورهای داخل کشور مقایسه کنیم، تورهای قشم اقتصادی‌تر هستند و هزینه کمتری هم دارند؛ این هزینه اقتصادی را می‌توان مدیون لاکچری نبودن هتل‌های این جزیره دانست. 
  قیمت تور قشم برای توریست‌ها در تابستان و اواخر بهار به علت هوای گرم و شرجی که دارد، کاهش پیدا می‌کند؛ اما در فصل‌های سرد سال همانند پاییز و زمستان که آب و هوای این جزیره مطلوب می‌شود، قیمت تور قشم هم افزایش پیدا می‌کند. 

  تور ارزان قشم

  به طور کلی تور قشم نسبت به دیگر تورهای جزیره داخلی هزینه‌ای مقرون به صرفه دارد. اما برخی از مسافرین ترجیح می‌دهند تا همان تور را با قیمت ارزانتری تهیه کنند که به مواردی نظیر آب و هوا، زمان پرواز تهران – قشم و هتل بستگی دارد. آژانس‌های گردشگری در فصل تابستان پایین‌ترین قیمت را برای تور قشم درنظر می‌گیرند که مسافرین در فصل‌های گرم سال می‌توانند تور ارزان قشم را خریداری کنند. همچنین اگر پرواز در ساعات آخر شب یا عصر هنگام باشد، تورهای قشم هم ارزانتر می‌شود.

  تور قشم لحظه آخری 

  یکی از انتخاب‌های هوشمندانه‌ای که مسافرین قشم پیش‌رو دارند، تور لحظه آخری قشم است. تورهای لحظه آخری زمانی برگزار می‌شوند که ظرفیت تور تکمیل نشود و همچنان صندلی‌هایی برای مسافرین وجود داشته باشد. اغلب تورهای لحظه آخری قشم توسط آژانس‌های چارتر کننده قوی گردشگری ارائه می‌شوند. اما در چه زمان و تاریخی؟

  معمولا این نوع تورها در ماه‌های کم گردشگر، روزهای بعد از تعطیلات، اواسط بهار تا اواسط تابستان که به علت هوای گرم و شرجی جزیره قشم و .... بهترین زمان برای تهیه تور قشم لحظه آخری است. اما برای اطلاع بهتر از آفرهایی قشم، می‌توانید عضو گوش به زنگ لحظه آخر شوید تا هر زمانی که آفر و تخفیفی برای تورها درنظر گرفته شد، مطلع باشید.

  همانطور که اشاره داشتیم، تورهای لحظه آخری از نظر هزینه برای گردشگران بسیار سودآور است اما قبل از خرید تور باید به امکانات تور و شرایط کنسلی آن توجه داشته باشند. از آنجا که تورهای لحظه آخری آفر ویژه‌ای را برای گردشگران تداعی می‌کند، قوانینی هم دارد که مسافرین باید به آن توجه داشته باشند. به عنوان مثال: گاها امکان دارد توریست از رزرو تور قشم پشیمان شود و قصد داشته باشد که تور خود را کنسل کند؛ در این حین برخی از آژانس‌های گردشگری تمامی هزنیه را به عنوان جریمه از مسافر دریافت می‌کنند. پس لطفا حواستان را در حین رزرو تور لحظه آخری قشم باشد!

  نکته‌ای که در این تورها حائز اهمیت می‌باشد، متفاوت نبودن کیفیت هتل و سفر تور قشم لحظه آخری با تور استاندارد است که مسافرین می‌توانند تور مقرون به صرفه این جزیره را خریداری کنند.

  آفر تور قشم

  آفر تور قشم از دیگر روش‌هایی است که مسافرین می‌توانند تورهای استاندارد باکیفیت را با قیمتی ارزان خریداری کنند. در ایامی که گردشگران کمتری تقاضای سفر به قشم را دارند، آژانس‌های مسافرتی تخفیف‌های ویژه‌ای را برای تورها درنظر می‌گیرند تا بتوانند تمامی بلیط‌های چارتر شده را به فروش برسانند. به عنوان مثال: در ایام گرم تابستان و اواخر بهار به علت شرجی بودن جزیره قشم، مسافرین کمتری قصد سفر به قشم دارند و به همین دلیل امکان ارائه آفر تور قشم افزایش پیدا می‌کند؛ در فصل پاییز و زمستان از آنجا که آب و هوای قشم، به حالت مطلوب حرکت می‌کند، تقاضای سفر به این جزیره بیشتر می‌شود و امکان ارائه آفر تور قشم کاهش پیدا می‌کند.

  تور قشم با هواپیما، سفری سریع برای رسیدن به قشم!

  سفر به قشم با هواپیما رایج‌ترین و پرطرفدارترین راه برای سفر به این جزیره است. قیمت تورهای هوایی قشم معمولا گرانتر از تورهای زمینی هستند و این به خاطر گرانتر بودن قیمت بلیط هواپیما قشم می‌باشد. اگر هزینه و قیمت تور برای شما اهمیت چندانی ندارد، پیشنهاد ما به شما سفر با تور هوایی قشم می‌باشد. راحتی، صرفه‌جویی در وقت، امکانات رفاهی پیشرفته، تخفیف‌های ویژه برای کودکان و غیره از جمله مزایای سفر با هواپیما است.

  تور قشم با قطار

  سفر زمینی به قشم با ترانسفر قطار صورت می‌گیرد و قیمت تورهای آن تا حدودی ارزان و مقرون به‌صرفه می‌باشد. گفتنی است تور قشم با قطار از مبدا تهران به مقصد بندرعباس برگزار می‌شود و گردشگران ادامه مسیر را از بندرعباس تا جزیره با لنج طی خواهند کرد. قطار تهران بندرعباس طولانی‌ترین مسیر ریلی ایران است به طوری که مسافران بعد از خرید بلیط قشم حداکثر 20 ساعت از زمان سفر خود را در قطار سپری خواهند کرد. بنابراین این موضوع می‌تواند یکی از معایب سفر با قطار به شمار آید. از جمله قطارهایی که در مسیر ریلی تهران – بندرعباس فعالیت می‌کنند می‌توان به قطارهای غزال رجا، البرز و قطارهای لوکس ۶ تخته جوپار اشاره کرد. قطارهای غزال و البرز بهترین انتخاب برای سفر با تور زمینی قشم محسوب می‌شوند.

  تا این بخش از مقاله با روش‌های سفر به قشم آشنا شدیم اما موضوع اصلی مقاله ما مربوط به مقایسه قیمت تورهای قشم و راه‌های سفر ارزان به قشم می‌باشد. با ما باشید تا از قیمت تور قشم و چگونگی خرید تور ارزان قیمت این مسیر مطلع شوید..!

  چه زمانی تورهای قشم کاهش پیدا می‌کند؟

  اگر به دنبال خرید تورهای ارزان قیمت هستید، به تاریخ و زمان پرواز دقت داشته باشید تا هزینه تور به‌صرفه باشد. بهترین زمان برای اینکه بتوانید تورهای ارزان قشم را خریداری کنید، روزهای اول هفته یا جمعه است که برای پرواز رفت درنظر بگیرید. همچنین میزان روزهایی که در این جزیره سپری می‌کنید هم دقت داشته باشید تا سفری به‌صرفه را تجربه کنید.

  تور چارتر قشم

  تور چارتری به تورهایی گفته می‌شود که یک شرکت ارائه دهنده خدمات توریستی، تعدادی از صندلی‌های هواپیما یا قطار را خریداری نموده و با رزرو اقامت در قالب یک پکیج تور مسافرتی به فروش می‌رسانند. در این شرایط تور ارائه شده دارای قیمت استاندارد هستند؛ اما به اشتباه بین مسافران اینگونه جا افتاده است که قیمت تور چارتری قشم ارزان‌تر از تورهای عادی است. در صورتی که تور چارتر با تور لحظه آخری متفاوت بوده و تنها تورهای لحظه آخری هستند که قیمت آن‌ها نسبت به تورهای استاندارد ارزانتر می‌باشد.

  قشم در استان هرمزگان و در تنگه هرمز واقع شده است. این جزیره با بیش از 1490 کیلومتر مربع مساحت بیشترین خطوط ساحلی و کرانه را در خلیج فارس به خود اختصاص داده است. جزیره قشم که در جنوب ایران واقع شده است و یکی از پرطرفدارترین جزیره حوزه خلیج فارس می‌باشد.

  جزیره قشم

  فاصله تهران تا بندرعباس

  نزدیک ترین بندر به این جزیره، بندرعباس است که در شمال جزیره واقع شده و فاصله آن تا محل سربندر قشم حدود 30 کیلومتر می‌باشد. به همین خاطر تورهای زمینی قشم از مبدا تهران و مشهد به مقصد بندرعباس برگزار می‌شوند. خوب است بدانید که فاصله تهران تا بندرعباس حدود 1300 کیلومتر بوده و طی این مسافت با قطارهای عادی حدود 13 الی 17 ساعت می‌باشد.

  فاصله بندرعباس تا قشم

  ادامه مسیر تورهای زمینی قشم از مبدا بندرعباس انجام می شود که فاصله آن تا جزیره حدود 32 کیلومتر می باشد. حمل مسافران از بندرعباس تا جزیره اقتصادی ایران توسط لنج انجام می شود و طی این مسافت حدود 1 ساعت و نیم طول می کشد. در آخر مدت زمان سفر زمینی مسافران تور قشم از تهران حدود 18 ساعت خواهد بود.

  حمل و نقل عمومی در جزیره

  همان طور که در ابتدا اشاره کردیم، قشم جزیره بزرگی است، به همین دلیل حمل و نقل در جزیره یکی از مسائل حائز اهمیت برای مسافران این تور محسوب می شود. بنابراین لازم است بدانید که حمل و نقل مردم و مسافران در قشم توسط سرویس اتوبوس و تاکسیرانی صورت می گیرد.

  ترمینال قشم

  جزیره قشم دارای یک ترمینال مسافربری نیز می باشد که این ترمینال با مساحتی در حدود 18 هزار مترمربع در ضلع شرقی بازار دریا واقع شده و با شهر قشم حدود 3 کیلومتر فاصله دارد. در این پایانه امکانات رفاهی متعددی برای مسافران تعبیه شده که از جمله آن ها می توان به سالن انتظار، باجه های فروش بلیط اتوبوس، تعاونی، ایستگاه های خدماتی و انتظامی اشاره کرد. در حال حاضر تعدادی از شرکت های مسافربری مانند گیتی پیما و آسیا سفر در ترمینال قشم دارای نمایندگی هستند و مسافران این مسیر می توانند بلیط اتوبوس خود را از مبدا این جزیره به شهرهای شیراز، لارستان، اصفهان، بروجن، جهرم و سیرجان از باجه های موجود در ترمینال قشم تهیه نمایند.

  جزیره قشم بزرگتر است یا کیش!

  اگر بخواهیم دو جزیره محبوب ایران را از لحاظ وسعت و بزرگی مقایسه کنیم، جزیره قشم 3 برابر بزرگتر از جزیره کیش است و به همین علت به این جزیره لقب بزرگترین جزیره خلیج فارس را داده‌اند. در تور قشم توریستان و گردشگران از مناطق زیبایی نظیر درگهان، سوزا و لافت دیدن می‌کنند.

  به دلیل موقعیت قرارگیری جزیره قشم، اکثر تورهای این مسیر به صورت هوایی برگزار می‌شود. با این وجود تورهای زمینی قشم به دلیل قیمت پایین‌تر همچنان طرفداران خود را دارند، اما به طور کلی از آن جایی که تورهای هوایی قشم متقاضی بیشتری بین گردشگران دارد، در این بخش از سایت لحظه آخر قصد داریم اطلاعات پرواز قشم را مورد بررسی قرار دهیم، بدین منظور و برای کسب اطلاعات مفید در ادامه با ما همراه باشید.

  تور هوایی با قشم ایر

  تور هوایی قشم

  تور هوایی قشم، انتخابی هوشمندانه برای مسافرانی که سفری آسان را به سفری پرچالش ترجیح می‌دهند؛ تورهای هوایی اغلب به صورت 2 ساعته مسافرین را به بزرگترین جزیره خلیج فارس می‌رسانند و این مدت زمان امکان دارد برای مسافرانی که از تهران سفر نمی‌کنند، افزایش یا کاهش پیدا کند. همچنین مسافرین در بعضی از ایام سال می‌توانند تورهای ارزان و لحظه آخری قشم را با آفرهای ویژه تهیه نمایند.

  شرکت‌های هواپیمایی قشم ایر، وارش، تابان، معراج، ایران ایر و .... تور هوایی قشم را پوشش می‌دهند و از بهترین ایرلاین‌ها می‌توان به قشم ایر و ایران ایر اشاره داشت. همچنین از دیگر نکاتی که باید در تورهای هوایی قشم توجه داشت، محدودیت بار است که مسافرین حدود 30 کیلوگرم می‌توانند وسایل جابه‌جا کنند.

  مقاصد پروازی فرودگاه قشم

  در ابتدای تاسیس فرودگاه قشم، تنها دو پرواز مستقیم در هفته برگزار میشد که مقصد آن‌ها نیز شهر تهران بود. امروزه اما از این فرودگاه علاوه بر تهران، به مقاصد مشهد، شیراز، اصفهان و دبی و بالعکس پرواز مستقیم برگزار می‌شود. لازم به ذکر است که هم‌اکنون برای مسیر تهران – قشم و بالعکس همه روزه پرواز وجود دارد اما برای شهرهای دیگر همچنان فقط دو روز در هفته پرواز برگزار می‌شود.

  • تور قشم از تهران

  مدت زمان پرواز تهران قشم : حدود 1:30 

  • تور قشم از مشهد

  مدت زمان پرواز مشهد قشم : حدود 1:55

  • تور قشم از اصفهان

  مدت زمان پرواز اصفهان قشم : حدود 1:30

  • تور قشم از ساری

  مدت زمان پرواز ساری قشم : حدود 1:50

  • تور قشم از تبریز

   مدت زمان پرواز تبریز قشم : حدود 2:11

  قشم در نواحی گرمسیری ایران واقع شده است، به همین دلیل این جزیره دارای شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب می‌باشد. رطوبت بالای هوای قشم به خاطر قرارگیری آن در خلیج فارس و نزدیکی به دریا می‌باشد، لازم به ذکر است که هر چقدر هوای جزیره گرم‌تر باشد، میزان رطوبت هوا نیز در این جزیره بالا می‌رود. در ادامه این مطلب شرایط آب و هوایی قشم را در طول سال بررسی خواهیم کرد، بنابراین اگر قصد سفر با تور قشم را دارید، شما را به خواندن ادامه این مطلب دعوت می نماییم.

  آب و هوای قشم

  چه فصلی با تور قشم به این جزیره برویم؟

  اختلاف دمای فصلی جزیره قشم در طول سال بسیار متغیر است، اما به طور کلی دمای متوسط سالیانه این جزیره حدود 26 درجه سانتی گراد می‌باشد. همچنین میانگین حداکثر دمای این جزیره در سال 46 درجه و حداقل آن حدود 16 درجه سانتی گراد است. گردشگران این تور برای مشاهده دمای هوای این جزیره به صورت آنلاین می‌توانند به سایت timeanddate.com مراجعه نمایند.

  بهترین زمان برای تور قشم چه زمانی است؟

  بهترین زمانی برای خرید تور قشم، از آبان تا اردیبهشت ماه است که هوای این جزیره در بهترین حالت جوی قرار دارد و آب و هوای معتدل و مطلوبی توریستان احساس می‌کنند. اما در اواخر اردیبهشت هوای جزیره قشم به قدری گرم می‌شود که کمتر افرادی می‌توانند این گرما را تحمل کنند. همچنین این را هم باید در نظر داشته باشید که امکان دارد بعضی از تفریحات قشم به علت گرمای هوا برگزار نشوند؛ اما بهترین زمان برای خرید از قشم، فصل تابستان است.

  بهترین زمان برای آب تنی در جزیره قشم

  بهترین زمان برای اینکه بتوانید در آب‌های جزیره قشم شنا کنید، اواخل بهار تا اوایل پاییز محسوب می‌شود؛ همچنین پارک زیتون کیش شهرت و معروفیت زیادی در تفریح شنا دارد. از بهترین مرکز برای تجربه غواصی و شنا، مجموعه تفریحی ساحل طلایی است که با نام هتل ساحل طلایی شناخته می‌شود.

  بارندگی در جزیره قشم

  با وجود اینکه جزیره قشم در میان آب‌های خلیج فارس واقع شده است، بارش بسیار کمی را در طول سال تجربه می‌کند. به طور کلی بارش باران در این جزیره به ندرت، آن هم به صورت رگبار به مدت 10 دقیقه صورت می‌گیرد. میانگین بارش سالیانه آن نیز حدود 1 الی 2 میلی‌متر می‌باشد. لازم به ذکر است که در جزیره قشم بارندگی فقط در فصول پاییز و زمستان اتفاق می‌افتد و می‌توان گفت که این جزیره در ماه‌های سرد سال به طور میانگین 3 الی 4 روز بارانی را تجربه می‌کند.

  خدمات تور قشم با قطار

  سفر با هر توری می‌تواند خدماتی را برای مسافرین داشته باشد، تور قشم با قطار از این قاعده مستثنی نیست.

  • صبحانه
  • رفت و برگشت

  مدت زمان و هزینه بلیط تهران – بندرعباس

  مسافتی که تهران از بندرعباس دارد حدود 1270 کیلومتر می باشد که برای تور زمینی قشم باید طی شود، همچنین مدت زمانی که مسافرین باید در قطار حضور داشته باشند میان 15 الی 18 ساعت تخمین زده شده که برای برخی افراد که قصد دارند تا از مسیر سفر لذت ببرند خوشایند است.

  قطاری‌هایی که می‌تواند شما را به مقصد بندرعباس برساند، عبارت اند از:

  • قطارهای رجا
  • بن ریل
  • جوپار

  تنها عاملی که می‌تواند این قطارها را از یکدیگر جدا کند، هزینه و مبلغی که مسافرین باید پرداخت نمایند است. هزینه بلیط تهران – بندرعباس وابسته به کیفیت قطار می‌باشد که از میان 116 تا 250 هزارتومان تخمین زده شده. البته باید این را هم در نظر داشته باشید که امکان دارد در زمان‌های تعطیلات شاد نظیر عید افزایش یابد.

  فاصله بندرعباس تا قشم

  همانطور که اشاره داشتیم، سفر با تور زمینی قشم مسافرین باید مسیری را تاکسی یا ون بگیرند تا به اسکله برسند. مسافت و فاصله ایستگاه بندرعباس تا قشم 7 کیلومتر است که حدود 5 الی 10 دقیقه طول می‌کشد. اما فاصله اسکله تا قشم 20 کیلومتر برآورد شده که مسافرین باید حدود 40 الی 90 دقیقه را در داخل اتوبوس دریایی (لنج) سپری کنند که این عاملی بستگی به حال جوی هوا دارد.

  ساعت کاری خدمه دریایی بندرعباس از 6 صبح الی 11:30 و خدمه دریایی قشم از 6 الی 10:30 شب می‌باشد. شایان به ذکر است که که این تایم های کاری فقط در روزهایی صدق می‌کند که دریا آرام باشد نه طوفانی. به همین دلیل می توانید به شماره‌های اسکله حقانی و ذاکری که در قشم واقع شده، تماس حاصل نمایید تا از وضعیت دریا باخبر باشید و در سفرتان با طوفانی بودن دریا روبرو نشوید.

  • اسکله شهید حقانی "۰۷۶۳۲۲۳۷۷۸۱"
  • اسکله شهید ذاکری "۰۷۶۳۵۲۲۵۵۳۶"

  نکات مهمی که در تور زمینی قشم باید بدانید

  • از وضعیت آب و هوا مطلع باشید.
  • ترانسفر مختص به همه هتل ها نیست.
  • اگر قصد دارید تا ماشینتان را به جزیره قشم ببرید، می‌تواندی آن را در کشتی‌های دریایی قرار دهید. (مختص به تور قشم با قطار یا زمینی)
  • حتما درباره بچه‌هایی 2 ساله باخبر باشید که آیا هزینه بلیط به این فرزندان تعلق می‌گیرد یا خیر.
  • هزینه تور قشم با قطار برای فرزندان 6 سال به بالا محاسبه می‌گردد.

  سوالات متداول تور قشم

  قیمت تور قشم به مدت زمان سفر، نوع تور، هتل انتخابی، زمان رزرو تور و ... بستگی دارد.  برای مثال تور قشم در بعضی از ایام سال از مانند فصل های پاییز و زمستان گران‌تر است. همچنین اگر قصد رزرو تور هوایی قشم با یک هتل خوب 5 ستاره را داشته باشید، باید هزینه بیشتری نسبت به تور قشم زمینی روی هتل 3 ستاره بپردازید.

  تورهای لحظه آخری همان تورهای معمولی است و با همان کیفیت برگزار می شود فقط با این تفاوت که در تورهای لحظه آخری ظرفیت پرواز تکمیل نشده و تور قیمت مناسب تری پیدا می کند

  بهترین زمان سفر به جزیره قشم از نظر آب و هوا اوایل آذر تا فروردین ماه می باشد. در این مدت تعداد گردشگران به جزیره قشم زیاد است به همین دلیل هزینه تور نیز افزایش می یابد. ارزان ترین زمان سفر به قشم هم در فصل های گرم سال (خرداد تا شهریور ماه) می باشد.

  شما می توانید با اقامت در بهترین و لوکس ترین هتل های قشم مانند 

  • هتل پرشیا
  • هتل ارم
  • هتل آرتا
  • هتل بوتیک ایرمان
  • هتل آتامان
  • هتل سورینت صدف
  • هتل بوتیک فولتون

  سفری رویایی را برای خود رقم بزنید

  نام دیگر قشم به دلیل وجود جاذبه های خارق العاده جزیره عجایب ایران نام دارد. از جاذبه های بی نظیر زیبای این جزیره می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • دره ستارگان
  • جزیره هنگام
  • بندر لافت
  • جنگل حرا
  • قلعه پرتغالی ها
  • بام قشم
  • پارک زیتون قشم

  قشم یکی از بهترین مناطق برای خرید می باشد که در آن مراکز خرید زیادی وجود دارد مانند :

  • سیتی سنتر
  • بازار قدیم
  • بازار مرجان
  • بازار ستاره
  • مرکز تجاری دریا درگهان
  • مجتمع دو دلفین درگهان

  بهترین سواحل قشم برای شنا :

  • ساحل زیتون
  • ساحل سوزا
  • ساحل روستای سلخ
  • ساحل روستای شیب دراز
  • ساحل نقره ای
  نظرات کاربران
  معیری دی 1401
  10 نفر پسندیدند
  دوستانی که میخوان هم به یه جزیره خیلی خاص تو کشورمون برن و هم نمیخوان به اندازه سفر به جزیره ای مثل کیش هزینه کنن، می‌تونن به جزیره زیبای قشم برن. هم پول کمتری دادین و هم از کلی جاذبه قشنگ و جذاب دیدن کردین.
  عباسی دی 1401
  12 نفر پسندیدند

  آب و هوای این جزیره تو فصل زمستون فوق العادس. پیشنهاد میکنم حتما سفر به قشم رو داخل زمستون تجربه کنید. اگر هم جزو اون دسته از گردشگرایی هستید که تو سفرتون دنبال یه سود بیزینسی هم میگردید، باید بدونید که یکسری از اجناس داخل این جزیره مقرون به صرفه تره و میتونید روش حساب باز کنید

  ساسان فروردین 1397
  12 نفر پسندیدند
  واقعا فکر نمیکردم قشم انقدر جای دیدنی و تفریحی داشته باشه. الکی نیس انقدر تور قشم محبوبه... من خودم زیاد سفر می کنم البته بیشتر سفرهام خارجی بوده پارسال ولی وقت زیادی واسه سفر کردن نداشتم و خواستم از بین شهرهای ایرانی یکیو واسه سفر انتخاب کنم.. قشم رو بیشتر به خاطر ساحل معروف نقره ایش همیشه دوس داشتم یه سفر برم.. واسه همین تور هوایی قشم دو روزه خریدم.. روز اول که یه ذره تو خود جزیره گشتیم. تنگه چاهکوه، جنگل های حرا، قلعه نادری بندر لافت و.. جاهایی بود که تو یه روز تونستم ببینم البته برای خرید هم یه سر رفتم مرکز خرید دو دلفین که خیلی چیزهای جالبی نداشت از نظر من و چیزی جز دو تا سوغاتی نخریدم.. روز دوم هم غارهای خربس، دره ستاره ها و پارک کروکدیل ها رو رفتم و شب رو هم فقط گذاشتم واسه ساحل نقره ای. همون جور هم که فکرشو میکردم فوق العاده عالی بود و یه سر و گردن از بقیه جاذبه های قشم قشنگ تر و دیدنی تر بود.. ولی در کل اینارو گفتم که بهتون بگم واقعاااااا دو روز سفر واسه جزیره قشم خیلی کمه. این جزیره فوق العاده س و هر گوشه ش یه جای دیدنی معرکه داره که هر کدوم حدقل نصفه روز وقت میخواد.. تازه بازار درگهان که جای خود داره اگر خرید کردنم تو برنامه تون باشه که دیگه دو روز فقط واسه خرید میره؛ بنابراین پیشنهاد میکنم حدقل توری که میگیرین 4 شب باشه که از سفرتون لذت کافی رو ببرید
  بهرامی دی 1396
  18 نفر پسندیدند
  دوستان پیشنهاد میکنم قبل از سفر به قشم حتماااااااا راجع به آب و هوا و آژانس های مختلفی که تورقشم ارائه می دن تحقیق کنین من فکر میکردم چون هوای قشم خب خیلی گرم و شرجیه اگر زمستون برم قشم قطعا هوا خوبه و نیازی به هیچ لباس گرمی نیست. در صورتی که واقعا بعد از ظهر ها مخصاصا شب هوا سرد می شد و نمیشد با لباس تابستونی بیرون رفت یا تو هتل خوابید.. بنابراین به این موضوع توجه کنید. یه موضوع دیگه هم هست که اونم اینکه اگر اولین بارتونه میرین قشم حتما از یه آژانسی تور بخرید که تور لیدر داشته باشه و برای دیدن جاهای دیدنی و جاذبه های گردشگری راهنماییتون کنه. مخصوصا اگر میخواین جاهای ناشناخته مثل ساحل درک و جزیره لارک و اینا برین حتما یه بومی همراتون ببرین چون ممکنه گم بشید و در کل خطریه دیگه