Lahzeakhar.com

تور زمینی استانبول از کرج

متاسفانه در حال حاضر توری از مبدا کرج موجود نمی باشد

تور های پیشنهادی استانبول از مبدا تهران

تور استانبول ویژه زمستان
۴
قشم ایر - قشم ایر
۱۹ اسفند - ۲۶ اسفند
آریسا پرواز
۶,۹۹۰,۰۰۰
۱
از ۱۹ اسفند تا ۲۳ اسفند
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۹۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۲ اسفند تا ۱۶ اسفند
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۲۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۵ اسفند تا ۹ اسفند
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۷,۴۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۸ بهمن تا ۲ اسفند
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۷,۶۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۱ بهمن تا ۲۵ بهمن
۴ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱۴ بهمن تا ۱۸ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۹۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۱۵ بهمن تا ۱۹ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ بهمن
۳
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۲۲ بهمن - ۲۵ بهمن
ندا پرواز
۶,۹۸۰,۰۰۰
۱
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
معراج - قشم ایر
قشم ایر
۸,۷۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۱ بهمن تا ۲۴ بهمن
۳ شب
ماهان - ماهان
ماهان
۷,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۶,۹۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی استانبول بهمن
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۵ بهمن - ۲۷ بهمن
دلنیا گشت
۷,۱۰۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۸۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۶ بهمن تا ۱۹ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۷۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۹ بهمن تا ۲۲ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۸۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۴ بهمن تا ۲۷ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۹۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۷۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۲۷ اسفند (ویژه نوروز)
۴
قشم ایر - قشم ایر
۲۷ اسفند - ۲ فروردین
سورتمه گشت
۱۲,۶۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول۱۲ فروردین
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۲ فروردین - ۱۵ فروردین
همنواز آسمان
۹,۷۳۰,۰۰۰
۱
از ۱۲ فروردین تا ۱۵ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۵ بهمن - ۳۰ بهمن
آهوبال آریا
۶,۵۲۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۵۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۷ بهمن تا ۲۰ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۶۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۸ بهمن تا ۲۱ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۷۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۹ بهمن تا ۲۲ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۲۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۵۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۴ بهمن تا ۲۷ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۲۵ فروردین تا ۳۰ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۲۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن
۴
قشم ایر - قشم ایر
۱۹ بهمن - ۲۶ بهمن
آرشین پرواز
۶,۶۱۵,۰۰۰
۱
از ۱۳ بهمن تا ۱۷ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۸۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۴ بهمن تا ۱۸ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۳۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۸ بهمن تا ۲۲ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۸۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۹ بهمن تا ۲۳ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۶۱۵,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۰ بهمن تا ۲۴ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۶۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۱ بهمن تا ۲۵ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۴۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۲۲ بهمن تا ۲۶ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۸۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول از شیراز بهمن و اسفند
۳
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۲۴ بهمن - ۲۷ بهمن
ندا پرواز
۸,۵۱۰,۰۰۰
۱
از ۱۷ بهمن تا ۲۰ بهمن
۳ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۹,۷۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۴ بهمن تا ۲۷ بهمن
۳ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۵۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱ اسفند تا ۴ اسفند
۳ شب
بدون ایرلاین - بدون ایرلاین
بدون ایرلاین
۸,۹۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۴ فروردین
۴
قشم ایر - قشم ایر
۴ فروردین - ۸ فروردین
همنواز آسمان
۱۴,۱۳۰,۰۰۰
۱
از ۴ فروردین تا ۸ فروردین
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۴,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول تعطیلات بهمن
۳
معراج - قشم ایر
۲۶ بهمن - ۲۹ بهمن
قصر شایان
۷,۹۸۰,۰۰۰
۱
از ۲۶ بهمن تا ۲۹ بهمن
۳ شب
معراج - قشم ایر
قشم ایر
۷,۹۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۲ بهمن تا ۱۵ بهمن
۳ شب
آتا - قشم ایر
قشم ایر
۹,۵۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۳ بهمن تا ۱۶ بهمن
۳ شب
آسمان - Pegasus Airlines
Pegasus Airlines
۸,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۹ بهمن تا ۲۲ بهمن
۳ شب
معراج - آتا
آتا
۸,۵۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۰ بهمن تا ۲۳ بهمن
۳ شب
معراج - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۸۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۷ بهمن تا ۳۰ بهمن
۳ شب
ایران ایر تور - معراج
معراج
۸,۱۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ بهمن
۴
آتا - معراج
۱۴ بهمن - ۱۸ بهمن
ندا پرواز
۷,۸۹۰,۰۰۰
۱
از ۱۲ بهمن تا ۱۶ بهمن
۴ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۹,۷۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۳ بهمن تا ۱۷ بهمن
۴ شب
آسمان - معراج
معراج
۸,۸۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۴ بهمن تا ۱۸ بهمن
۴ شب
آتا - معراج
معراج
۷,۸۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۶ اسفند
۳
قشم ایر - قشم ایر
۶ اسفند - ۹ اسفند
دادبان سفر ایرانیان
۶,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن و اسفند
۳
قشم ایر - قشم ایر
۶ اسفند - ۹ اسفند
ژینو پرواز
۶,۳۲۰,۰۰۰
۱
از ۶ اسفند تا ۹ اسفند
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۵ بهمن تا ۲۸ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۲۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۸ بهمن تا ۱ اسفند
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۷۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱ اسفند تا ۴ اسفند
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۸۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۶ اسفند
۳
قشم ایر - قشم ایر
۶ اسفند - ۹ اسفند
فرجام پرواز
۶,۳۲۰,۰۰۰
۱
از ۶ اسفند تا ۹ اسفند
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۵ بهمن - ۱۸ بهمن
پگاه گشت
۶,۵۲۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۵۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۶ بهمن تا ۱۹ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۲۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۸ بهمن تا ۲۱ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۷۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۶ بهمن تا ۲۹ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۷۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ویژه نوروز
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۲ فروردین - ۱۵ فروردین
کتیبه آریایی
۹,۷۳۰,۰۰۰
۱
از ۱۲ فروردین تا ۱۵ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۸ اسفند تا ۳ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۲,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱ فروردین تا ۵ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۲,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲ فروردین تا ۶ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۲۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۵ فروردین تا ۹ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۶ فروردین تا ۱۰ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۷ اسفند تا ۱۰ فروردین
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۵ بهمن - ۲۱ بهمن
رادین گشت
۶,۵۲۰,۰۰۰
۱
از ۱۲ بهمن تا ۱۵ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۳ بهمن تا ۱۶ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۴۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۴ بهمن تا ۱۷ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۵۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۵۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱۶ بهمن تا ۱۹ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۱۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱۷ بهمن تا ۲۰ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۶۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۱۸ بهمن تا ۲۱ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۷۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ویژه نوروز ۱۴۰۲
۴
معراج - معراج
۲۶ اسفند - ۱۱ فروردین
آرشین پرواز
۱۰,۱۳۰,۰۰۰
۱
از ۲۶ اسفند تا ۱ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۱۰,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۸ اسفند تا ۳ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۱۱,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲ فروردین تا ۶ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۱۲,۶۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۳ فروردین تا ۷ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۱۳,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۴ فروردین تا ۸ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۱۳,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۶ فروردین تا ۱۰ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۱۳,۶۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۷ فروردین تا ۱۱ فروردین
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۱۴,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی استانبول ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ بهمن
۵
معراج - معراج
۲۶ بهمن - ۳ اسفند
ندا پرواز
۷,۵۸۰,۰۰۰
۱
از ۲۶ بهمن تا ۱ اسفند
۵ شب
معراج - معراج
معراج
۷,۵۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۷ بهمن تا ۲ اسفند
۵ شب
معراج - قشم ایر
قشم ایر
۸,۱۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۸ بهمن تا ۳ اسفند
۵ شب
معراج - معراج
معراج
۷,۶۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۴ بهمن ویژه تعطیلات
۳
آتا - قشم ایر
۱۴ بهمن - ۱۷ بهمن
قصر شیرین
۷,۰۹۰,۰۰۰
۱
از ۱۴ بهمن تا ۱۷ بهمن
۳ شب
آتا - قشم ایر
قشم ایر
۷,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ویژه تعطیلات بهمن
۴
قشم ایر - قشم ایر
۱۴ بهمن - ۲۴ بهمن
سحر سفر
۷,۵۹۰,۰۰۰
۱
از ۱۴ بهمن تا ۱۸ بهمن
۴ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۵۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۵ بهمن تا ۱۹ بهمن
۴ شب
آتا - قشم ایر
قشم ایر
۷,۵۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۳ بهمن تا ۱۷ بهمن
۴ شب
آسمان - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۵۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۹ بهمن تا ۲۳ بهمن
۴ شب
معراج - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۹,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۰ بهمن تا ۲۴ بهمن
۴ شب
معراج - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۹,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ویژه نوروز
۷
قشم ایر - قشم ایر
۸ فروردین - ۱۵ فروردین
سحر سفر
۱۵,۴۰۰,۰۰۰
۱
از ۸ فروردین تا ۱۵ فروردین
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۵,۴۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۶ اسفند تا ۴ فروردین
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۳ فروردین تا ۱۰ فروردین
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۸,۰۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۹ اسفند تا ۷ فروردین
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۸,۴۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱ فروردین تا ۸ فروردین
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۸,۴۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۵ فروردین تا ۱۲ فروردین
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۸,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۲ فروردین تا ۹ فروردین
۷ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۸,۴۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن
۵
قشم ایر - قشم ایر
۴ اسفند - ۹ اسفند
ژینو پرواز
۷,۴۵۰,۰۰۰
۱
از ۲۶ بهمن تا ۱ اسفند
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۸۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱ اسفند تا ۶ اسفند
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۹۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۳ اسفند تا ۸ اسفند
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۷۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۴ اسفند تا ۹ اسفند
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن و اسفند
۳
قشم ایر - قشم ایر
۶ اسفند - ۹ اسفند
قصر شایان
۶,۳۲۰,۰۰۰
۱
از ۶ اسفند تا ۹ اسفند
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۸ بهمن تا ۱ اسفند
۳ شب
معراج - ایران ایر
ایران ایر
۶,۷۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۴ بهمن تا ۱۷ بهمن
۳ شب
قشم ایر - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۷,۳۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
آتا - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۶,۷۳۵,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۱ بهمن تا ۲۴ بهمن
۳ شب
قشم ایر - Pegasus Airlines
Pegasus Airlines
۷,۴۳۵,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۷,۱۶۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن
۵
قشم ایر - قشم ایر
۴ اسفند - ۲۸ بهمن
آرشین پرواز
۷,۴۵۰,۰۰۰
۱
از ۱۲ بهمن تا ۱۷ بهمن
۵ شب
قشم ایر - آسمان
آسمان
۹,۶۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۴ بهمن تا ۱۹ بهمن
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۲۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۵ بهمن تا ۲۰ بهمن
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۲۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۰ بهمن تا ۲۵ بهمن
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۵۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۲ بهمن تا ۲۷ بهمن
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۳۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۳ بهمن تا ۲۸ بهمن
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۸,۲۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۴ اسفند تا ۹ اسفند
۵ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن و اسفند
۳
قشم ایر - قشم ایر
۶ اسفند - ۹ اسفند
آرشین پرواز
۶,۳۲۰,۰۰۰
۱
از ۱۲ بهمن تا ۱۵ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۴ بهمن تا ۱۷ بهمن
۳ شب
ایران ایر تور - قشم ایر
قشم ایر
۷,۳۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۵ بهمن تا ۱۸ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۵۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۲ بهمن تا ۲۵ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۹۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۳ بهمن تا ۲۶ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۲۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۴ بهمن تا ۲۷ بهمن
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۷,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۶ اسفند تا ۹ اسفند
۳ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۶,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول بهمن و اسفند
۴
قشم ایر - آتا
۱۹ اسفند - ۲۳ اسفند
قصر شایان
۶,۶۱۵,۰۰۰
۱
از ۱۹ اسفند تا ۲۳ اسفند
۴ شب
قشم ایر - آتا
آتا
۶,۶۱۵,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۵ بهمن تا ۱۹ بهمن
۴ شب
قشم ایر - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۰۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۷ بهمن تا ۲۱ بهمن
۴ شب
آسمان - معراج
معراج
۸,۷۹۵,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۱ بهمن تا ۲۵ بهمن
۴ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۷,۸۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۳ بهمن تا ۲۷ بهمن
۴ شب
ایران ایر تور - قشم ایر
قشم ایر
۸,۴۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱۲ بهمن تا ۱۶ بهمن
۴ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۹,۷۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۴ بهمن
۳
قشم ایر - قشم ایر
۱۴ بهمن - ۱۷ بهمن
سورتمه گشت
۷,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ بهمن
۶
ماهان - ماهان
۱۵ بهمن - ۲۱ بهمن
ندا پرواز
۸,۷۳۰,۰۰۰
۱
از ۱۵ بهمن تا ۲۱ بهمن
۶ شب
قشم ایر - معراج
معراج
۸,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۶ بهمن تا ۲۲ بهمن
۶ شب
Turkish Airlines - Turkish Airlines
Turkish Airlines
۹,۷۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۷ بهمن تا ۲۳ بهمن
۶ شب
آسمان - معراج
معراج
۹,۴۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
روستای کانلیکا

این روستا، یکی از قدیمی‌ترین روستاهای اطراف استانبول است که ویژگی‌های منحصر به فرد توریستی آن می‌تواند نظر گردشگران زیادی را به خود جلب کند.

ادامه مطلب
ساحل فلوریا

نزدیک به محله‌ی لوکس فلوریا شهر استانبول، ساحل بسیار تمیز و زیبایی به نام ساحل فلوریا(Florya Beach)  واقع شده است. این ساحل در مجاورت دریای مرمره استانبول می‌باشد.

ادامه مطلب
تنگه بسفر کجاست

تنگه بسفر که به آن تنگه استانبول نیز می‌گویند، یک مسیر آبی بین‌المللی است که در شمال غربی ترکیه قرار دارد. این تنگه باریک و طبیعی مرز بین دو قاره آسیا و اروپا است و عامل اتصال دریا سیاه و مرمره می‌باشد. تنگه استانبول را به عنوان باریک‌ترین تنگه جهان نیز می‌شناسند که قابلیت کشتی‌رانی در آن وجود دارد. بیشترین قسمت‌های این تنگه حالت مسکونی دارد و در دو طرف آن بالغ بر 17 میلیون از جمعیت استانبول زندگی می‌کنند. هر چه از زیبایی این تنگه بگوییم کم است.

ادامه مطلب
گالاتا کناک

از دیرباز استانبول در بین گردشگران و جهانگردان از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و این شهر هیچ فصلی خالی از توریست نمی باشد. یکی از اماکنی که در هر گوشه از این شهر زیبا می توان مشاهده کنید کافه و رستوران است. یکی از معروف ترین کافه های استانبول کافه گالاتا کناک نام دارد. این کافه توسط خانواده آکی اداره می شود، قبل از تاسیس این کافه خانواده آکی یک فروشگاه شیرینی فروشی را اداره می کردند که به شیرینی ها و کیک های لذیذش معروف بود. 

ادامه مطلب
بشیکتاش

یکی از قدیمی ترین محله های استانبول، منطقه بشیکتاش است. بشیکتاش در زبان ترکی به معنی گهواره سنگی می باشد. همه ساله گردشگران زیادی از این منطقه تاریخی بازدید کرده و از فضای سنتی و تاریخی آن نهایت لذت را می برند. با ما همراه باشید تا بیشتر با جاذبه های دیدنی این منطقه آشنا شویم.

ادامه مطلب
موزه معصومیت

کشور ترکیه، کشوری با قدمت طولانی و همچنین تاریخی شگفت انگیز می باشد که در گوشه به گوشه ی آن می توان شاهد این فرهنگ و تمدن بود. استانبول که پایتخت این کشور است دارای جذابیت های منحصر به فردی می باشد که تلفیقی از آثار تاریخی و فرهنگی  طبیعی است. 

ادامه مطلب
جنگل بلگراد

شهر استانبول در ترکیه، با طبیعت سرسبز و آب و هوای مطبوع خود همه ساله گردشگران بسیاری را به سوی خود می کشاند. اگر شما هم علاقه مند به گردش در طبیعت و لذت بردن از هوای آزاد هستید، توصیه می کنیم حتما به جنگل بلگراد در استانبول سری بزنید.

ادامه مطلب
مراکز خرید ارزان

. با توجه به اقتصاد کشورها و زندگی فعلی مردم، ارزان‌ترین مراکز خرید مورد اهمیت و توجه بسیاری از اشخاص قرار دارد. در این مقاله به ارزان‌ترین مراکز خرید استانبول (کلان شهر کشور ترکیه)، به خصوص اوت لت‌های استانبول می‌پردازیم.

ادامه مطلب
اوت لت های استانبول

یکی از جذاب ترین بخش های سفر به استانبول خرید و گشت و گذار در مراکز خرید و اوت لت های استانبول است. بسیاری از برند های مطرح دنیا که قیمت های بالایی دارند در تغییر فصل و یا زمانی که سایزبندی ناقصی دارند با قیمت مناسب تری در اوت لت ها عرضه می شوند. در مناطق مختلف ترکیه و استانبول نیز اوت لت های مختلفی وجود دارد که این اجناس را به فروش می رسانند.

ادامه مطلب
بازار استانبول

استانبول با جاذبه های تاریخی و گردشگری مراکز خرید بسیاری دارد که مردم نه به دلیل ارزان بودن، بلکه به دلیل تنوع، آن را برای خرید انتخاب می کنند. مراکز خرید پوشاک زنانه، مردانه، بچگانه و... در این شهر وجود دارند که با قیمت های مقرون به صرفه و تنوعی فوق العاده پوشاک و دیگر کالاها را در اختیار مسافران قرار می دهند.

ادامه مطلب
یکشنبه بازار

یکشنبه بازار استانبول از بهترین مکان‌های استانبول برای خریدی ارزان هستند.شما می توانید از اولین روز هفته یعنی شنبه تا جمعه، بازارهای مختلفی را در سراسر استانبول مشاهده کنید.

ادامه مطلب
جمعه بازار

 بازارهای محلی استانبول می توان به بازار فندق زاده،  بازار کادیکوی و بازار فاتح اشاره کرد.  با توجه به اینکه هر یک از این بازارهای هفتگی استانبول دارای شرایط و ویژگی های خاص مربوط به خود هستند تصمیم داریم تا در ادامه به طور مفصل هر یک از این بازارهای هفتگی را به شما عزیزان معرفی کنیم.

ادامه مطلب
مرکز خرید اولیویوم

مرکز خرید اولیویوم استانبول مرکز خریدی است که در سال 2000 افتتاح شده و امروزه یکی از مراکز خرید محبوب در میان افرادی که به دنبال کالاهای لوکس نیستند تبدیل شده است. در ادامه با ما همراه باشید تا با مرکز خرید اولیویوم بیشتر آشنا شوید.

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

معرفی کامل بهترین زمان سفر به استانبول ترکیه در فصول مختلف از نظر قیمت ، فستیوال و جشن ها و بهترین زمان از نظر خرید اجناس!

ادامه مطلب
منطقه عمرانیه

منطقه عمرانیه منطقه ای در شهر استانبول است که در غرب این محل منطقه اسکودار، در جنوب آن آتاشهیر، در شرق آن منطقه شنجاق تپه و در شمال آن منطقه چکمه کوی قرار دارد. در سرشماری اخیر که در استانبول انجام گرفته است، منطقه عمرانیه استانبول به عنوان اولین منطقه پرجمعیت حساب می‌شود. این منطقه به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی به شمار می‌رود. در منطقه عمرانیه استانبول روستا نشینی نیز وجود دارد. مراکز خرید این منطقه نیز از شهرت بالایی بهره می‌برند.

ادامه مطلب
مترو

خط زیر زمینی حمل مسافر در استانبول، بعد از سیستم حمل و نقل زیرزمینی لندن که در سال ۱۸۶۳ افتتاح شد. دومین سیستم حمل و نقل زیر زمینی مسافر در سطح جهان می‌باشد. مسافران این خط می‌ توانند در عرض ۹۰ ثانیه مسافت بین گالاتا تا بی‌ اوغلو را طی کنند.

ادامه مطلب
آب و هوا

دمای شهر استانبول به دلیل موقعیت جغرافیایی بسیار متغیر بوده. ممکن است در روز شاهد افزایش یا کاهش ناگهانی دما باشیم. آب و هوای این شهر به شدت متغیر و از آنجایی که این شهر بسیار بزرگ و پهناور می باشد، در تمام فصل ها متفاوت است ، و در مناطق مختلف شهر، آب و هوای مشابه را شاهد نخواهید بود.

ادامه مطلب
مدارک لازم سفر

ترکیه یکی از توریست پذیرترین کشورها است که به دلیل جاذبه های متنوع، سالانه مسافران بسیاری به سمت خود جذب می کند. برای سفر به ترکیه به مدارکی نیاز دارید و باید قبل از هر چیزی به فکر آماده کردن آن ها باشید. اولین چیزی که باید به همراه داشته باشید پاسپورت است.

ادامه مطلب
ویژگی های استانبول

استانبول را یکی از مهم ترین مراکز گردشگری منطقه خاورمیانه و اروپای شرقی می دانند، در همین راستا سعی کردیم تا در این مطلب این شهر بسیار مهم را با کلان شهر تهران مقایسه کنیم. با ما همراه باشید تا به بررسی تهران و استانبول پرداخته و در رابطه با پارامترهای مختلف در این دو شهر صحبت کنیم.

ادامه مطلب
ساعت ایران و ترکیه

اختلاف ساعت ایران و ترکیه برای همه هموطنانی که با کشور ترکیه در ارتباط هستند مهم است. از آنجایی که کشور ترکیه یکی از همسایگان ایران می باشد در سال های اخیر بسیار مورد توجه توریستان و گردشگران ایرانی قرار گرفته است و همواره یکی از اولویت ها برای سفر با تور بوده است، از این رو با توجه به حجم مسافرانی که از ایران به ترکیه سفر می کنند اختلاف ساعت این دو کشور بسیار مهم می باشد، قرارهای کاری نیز می تواند بر مهم بودن این اختلاف ساعت بیافزاید.

ادامه مطلب
واحد پول

آشنایی با واحد پول ترکیه | تبدیل پول ترکیه به تومان و ارزش آن در برابر دلار، یورو و پوند به همراه توضیح زیر واحدهای پول ترکیه

ادامه مطلب
جاهای دیدنی

آشنایی با بهترین جاذبه های گردشگری استانبول به همراه فیلم و تصویر آن ها + آدرس، امکانات و جاذبه های هرکدام از مکان های دیدنی استانبول!

ادامه مطلب
شهربازی

شهربازی‌های ترکیه از بهترین و هیجان‌انگیزترین مکان‌هایی است که می‌توانید با فرزندانتان به آن جا بروید و تجربه سفرتان را بهتر کنید.

ادامه مطلب
دیدنی ها

ایا صوفیه :  ساختمان زیبای ایا صوفیه در سال 532 میلادی در دوره ی امپراطوری بیزانس و به دستور امپراتور ژوستینین اول بنا گردید که این بنا حکم  بیانگر هدف متکبرانه ای که نشان دهنده ثروت ، قدرت و توانایی فنی این امپراطوری نشان می داد ساخته شد. به گونه ای که نواحی تخت پادشاهی به عنوان مرکز دنیا شناخته شده بود. پس از این که سپاه عثمانی قسطنطنیه را تسخیر کرد ای کلیسا به مسجد تبدیل شد و در آخر در قرن بیستم میلادی به موزه تبدیل شد.

ادامه مطلب
خوراکی های خیابانی

سیمیت اگر آمریکایی ها با لیوان های سلولز حاوی قهوه در حال رفتن به سرکار می شناسند ، نماد مردم استانبول در ساعت های اولیه روز نان سیمیت پیچیده شده در کاغذ و چای کمر باریک می باشد.البته گردشگران تور استانبول توجه داشته باشند که نان سیمیت را در تمامی مدت می توانند از گاری ها و نانوایی ها تهیه کنند.

ادامه مطلب
خدمات ALL هتل

هتل های ALL و UALL به هتل های لوکسی گفته می شود که دارای امکانات رفاهی و تفریحی بسیار زیادی هستند و با جذابیت های گوناگون به اندازه ای شما را سرگرم می کنند که حتی فرصت نمی کنید برای گشت و گذار به سطح شهر بروید. در این هتل ها همه نوع نوشیدنی، غذا، میان وعده، دسر و خوراکی وجود دارد که مسافران می توانند به صورت رایگان از آن ها بهره ببرند

ادامه مطلب
تا کنون هیچ نظری ثبت نشده است

lahzeakhar.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AC

امتیاز 5 از 5 | از بین 150 کاربران به تورها