Lahzeakhar.com

تور استانبول از رشت

متاسفانه در حال حاضر توری از مبدا رشت موجود نمی باشد

تور های پیشنهادی استانبول از مبدا تهران

تور استانبول ۴ و ۵ و ۶ دی
۴
معراج - معراج
۴ دی - ۸ دی
ندا پرواز
۷,۸۷۰,۰۰۰
۱
از ۴ دی تا ۸ دی
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۷,۸۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۵ دی تا ۹ دی
۴ شب
ایران ایر - ایران ایر
ایران ایر
۸,۷۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۶ دی تا ۱۰ دی
۴ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۷,۹۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول آذر و دی
۴
آتا - ایران ایر
۱۹ آذر - ۴ دی
آرشین پرواز
۶,۱۳۰,۰۰۰
۱
از ۱۹ آذر تا ۲۳ آذر
۴ شب
آتا - ایران ایر
ایران ایر
۶,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۲ آذر تا ۲۶ آذر
۴ شب
آتا - ایران ایر
ایران ایر
۷,۶۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۵ آذر تا ۲۹ آذر
۴ شب
آتا - ایران ایر
ایران ایر
۶,۳۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۶ آذر تا ۳۰ آذر
۴ شب
آتا - ایران ایر
ایران ایر
۷,۰۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۳۰ آذر تا ۳ دی
۴ شب
آتا - ایران ایر
ایران ایر
۷,۴۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۸ آذر
۳
معراج - معراج
۱۸ آذر - ۲۱ آذر
همنواز آسمان
۵,۷۹۰,۰۰۰
۱
از ۱۸ آذر تا ۲۱ آذر
۳ شب
معراج - معراج
معراج
۵,۷۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول آذر
۵
آتا - ایران ایر
۱۸ آذر - ۲۳ آذر
قصر شایان
۶,۸۶۰,۰۰۰
۱
از ۱۸ آذر تا ۲۳ آذر
۵ شب
آتا - ایران ایر
ایران ایر
۶,۸۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۹ آذر تا ۲۴ آذر
۵ شب
آتا - معراج
معراج
۷,۱۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۱ آذر تا ۲۶ آذر
۵ شب
ایران ایر تور - ایران ایر
ایران ایر
۷,۸۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۲ آذر تا ۲۷ آذر
۵ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۷,۶۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۴ آذر تا ۲۹ آذر
۵ شب
معراج - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۷,۴۷۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول آذر
۳
آتا - ایران ایر
۱۹ آذر - ۲۲ آذر
قصر شایان
۵,۲۴۰,۰۰۰
۱
از ۱۹ آذر تا ۲۲ آذر
۳ شب
آتا - ایران ایر
ایران ایر
۵,۲۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۸ آذر تا ۲۱ آذر
۳ شب
آتا - معراج
معراج
۵,۸۲۵,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۰ آذر تا ۲۳ آذر
۳ شب
معراج - ایران ایر
ایران ایر
۶,۲۰۵,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۱ آذر تا ۲۴ آذر
۳ شب
ایران ایر تور - معراج
معراج
۶,۵۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۲ آذر تا ۲۵ آذر
۳ شب
ایران ایر تور - معراج
معراج
۷,۲۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۹ آذر
۳
آتا - ایران ایر
۱۹ آذر - ۲۲ آذر
فرجام پرواز
۵,۲۴۰,۰۰۰
۱
از ۱۹ آذر تا ۲۲ آذر
۳ شب
آتا - ایران ایر
ایران ایر
۵,۲۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول پاییز و زمستان ( اقساطی )
۳
آسمان - آسمان
۲۱ آذر - ۴ دی
دلنیا گشت
۶,۹۰۰,۰۰۰
۱
از ۲۶ آذر تا ۲۹ آذر
۳ شب
آتا - آتا
آتا
۶,۹۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۴ آذر تا ۲۷ آذر
۳ شب
آتا - آتا
آتا
۷,۹۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۵ آذر تا ۲۸ آذر
۳ شب
آتا - آتا
آتا
۷,۹۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۱ آذر تا ۲۴ آذر
۳ شب
آتا - آتا
آتا
۸,۰۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۸ آذر تا ۱ دی
۳ شب
آتا - آتا
آتا
۸,۰۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱ دی تا ۴ دی
۳ شب
آتا - آتا
آتا
۸,۵۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۳۰ آذر تا ۳ دی
۳ شب
آتا - آتا
آتا
۸,۳۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۲۵ آذر
۳
ایران ایر - ایران ایر
۲۵ آذر - ۲۹ دی
رادین گشت
۶,۶۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول آذر و دی
۳
آتا - ایران ایر تور
۱۹ آذر - ۱۱ دی
آرشین پرواز
۵,۲۴۰,۰۰۰
۱
از ۱۹ آذر تا ۲۲ آذر
۳ شب
آتا - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۵,۲۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۱ آذر تا ۲۴ آذر
۳ شب
آتا - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۵,۹۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۸ آذر تا ۱ دی
۳ شب
آتا - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۵,۸۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۴ دی تا ۷ دی
۳ شب
آتا - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۶,۲۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۸ دی تا ۱۱ دی
۳ شب
آتا - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۶,۷۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور اقساطی استانبول ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ آذر
۵
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۲۲ آذر - ۲۹ دی
ندا پرواز
۷,۵۸۰,۰۰۰
۱
از ۲۲ آذر تا ۲۷ آذر
۵ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۷,۵۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۳ آذر تا ۲۸ آذر
۵ شب
معراج - معراج
معراج
۷,۸۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۴ آذر تا ۲۹ آذر
۵ شب
آتا - معراج
معراج
۷,۵۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۲۰ آذر
۴
معراج - معراج
۲۰ آذر - ۲۴ آذر
همنواز آسمان
۶,۵۸۰,۰۰۰
۱
از ۲۰ آذر تا ۲۴ آذر
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۶,۵۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول آذر
۳
معراج - معراج
۱۸ آذر - ۲۱ آذر
پگاه گشت
۵,۶۴۰,۰۰۰
۱
از ۱۸ آذر تا ۲۱ آذر
۳ شب
معراج - معراج
معراج
۵,۶۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۰ آذر تا ۲۳ آذر
۳ شب
معراج - معراج
معراج
۵,۶۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۱ آذر تا ۲۴ آذر
۳ شب
معراج - معراج
معراج
۶,۲۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۵ آذر تا ۲۸ آذر
۳ شب
معراج - زاگرس
زاگرس
۶,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۸ آذر تا ۱ دی
۳ شب
معراج - معراج
معراج
۶,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول آذر
۳
آتا - ایران ایر
۱۹ آذر - ۲۲ آذر
ژینو پرواز
۵,۲۴۰,۰۰۰
۱
از ۱۹ آذر تا ۲۲ آذر
۳ شب
آتا - ایران ایر
ایران ایر
۵,۲۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۲ آذر تا ۲۵ آذر
۳ شب
آتا - ایران ایر
ایران ایر
۸,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۵ آذر تا ۲۸ آذر
۳ شب
آتا - ایران ایر
ایران ایر
۶,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول آذر
۳
معراج - معراج
۱۸ آذر - ۲۱ آذر
آهوبال آریا
۶,۳۴۰,۰۰۰
۱
از ۲۰ آذر تا ۲۳ آذر
۳ شب
معراج - معراج
معراج
۶,۳۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۱ آذر تا ۲۴ آذر
۳ شب
معراج - معراج
معراج
۶,۶۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۴ آذر تا ۲۷ آذر
۳ شب
معراج - معراج
معراج
۶,۳۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۵ آذر تا ۲۸ آذر
۳ شب
معراج - معراج
معراج
۶,۶۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۸ آذر تا ۱ دی
۳ شب
معراج - معراج
معراج
۶,۵۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱ دی تا ۴ دی
۳ شب
معراج - معراج
معراج
۶,۹۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۲۹ آذر تا ۲ دی
۳ شب
معراج - معراج
معراج
۶,۸۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۸ آذر
۵
معراج - ایران ایر
۱۸ آذر - ۲۳ آذر
ژینو پرواز
۶,۸۶۰,۰۰۰
۱
از ۱۸ آذر تا ۲۳ آذر
۵ شب
معراج - ایران ایر
ایران ایر
۶,۸۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول از تبریز آذر
۵
ایران ایر تور - آتا
۲۳ آذر - ۲ دی
آرشین پرواز
۶,۷۵۰,۰۰۰
۱
از ۲۳ آذر تا ۲۸ آذر
۵ شب
ایران ایر تور - آتا
آتا
۶,۷۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۴ آذر تا ۲۹ آذر
۵ شب
آتا - آتا
آتا
۷,۱۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۵ آذر تا ۳۰ آذر
۵ شب
آتا - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۶,۸۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۶ آذر تا ۱ دی
۵ شب
آتا - آتا
آتا
۷,۹۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۷ آذر تا ۲ دی
۵ شب
ایران ایر تور - آتا
آتا
۷,۲۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول آذر
۳
ایران ایر - ایران ایر
۲۶ آذر - ۱ دی
رادین گشت
۵,۷۰۰,۰۰۰
۱
از ۲۶ آذر تا ۲۹ آذر
۳ شب
ایران ایر - ایران ایر
ایران ایر
۵,۷۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۷ آذر تا ۳۰ دی
۳ شب
ایران ایر - ایران ایر
ایران ایر
۶,۰۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۸ آذر تا ۱ بهمن
۳ شب
ایران ایر - ایران ایر
ایران ایر
۶,۳۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۹ آذر تا ۲ دی
۳ شب
ایران ایر - ایران ایر
ایران ایر
۶,۳۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۳۰ آذر تا ۳ دی
۳ شب
ایران ایر - ایران ایر
ایران ایر
۶,۴۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول آذر
۴
آتا - ایران ایر
۱۹ آذر - ۲۳ آذر
قصر شایان
۶,۱۳۰,۰۰۰
۱
از ۱۹ آذر تا ۲۳ آذر
۴ شب
آتا - ایران ایر
ایران ایر
۶,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۸ آذر تا ۲۲ آذر
۴ شب
آتا - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۶,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۰ آذر تا ۲۴ آذر
۴ شب
معراج - معراج
معراج
۷,۰۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۱ آذر تا ۲۵ آذر
۴ شب
ایران ایر تور - معراج
معراج
۷,۵۱۵,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۵ آذر تا ۲۹ آذر
۴ شب
آتا - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۶,۶۹۵,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول آذر
۶
آسمان - معراج
۱۸ آذر - ۱ دی
آرشین پرواز
۶,۸۹۰,۰۰۰
۱
از ۲۱ آذر تا ۲۷ آذر
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر
ایران ایر
۷,۹۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۲ آذر تا ۲۸ آذر
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر
ایران ایر
۸,۳۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۳ آذر تا ۲۹ دی
۶ شب
ایران ایر - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۲۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۴ آذر تا ۳۰ آذر
۶ شب
معراج - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۸,۳۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۵ آذر تا ۱ دی
۶ شب
ایران ایر تور - کاسپین
کاسپین
۸,۳۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱۸ آذر تا ۲۴ آذر
۶ شب
آسمان - معراج
معراج
۶,۸۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ آذر
۶
آسمان - معراج
۱۸ آذر - ۲۴ آذر
ندا پرواز
۶,۸۹۰,۰۰۰
۱
از ۱۸ آذر تا ۲۴ آذر
۶ شب
آسمان - معراج
معراج
۶,۸۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۹ آذر تا ۲۵ آذر
۶ شب
آتا - آتا
آتا
۷,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۲۰ آذر تا ۲۶ آذر
۶ شب
آتا - ایران ایر
ایران ایر
۷,۷۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول آذر
۵
آتا - ایران ایر
۱۸ آذر - ۳ دی
آرشین پرواز
۶,۸۶۰,۰۰۰
۱
از ۲۱ آذر تا ۲۶ آذر
۵ شب
آسمان - ایران ایر
ایران ایر
۷,۷۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۲ آذر تا ۲۷ آذر
۵ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۷,۵۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۸ آذر تا ۲۳ آذر
۵ شب
آتا - ایران ایر
ایران ایر
۶,۸۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۲۵ آذر تا ۳۰ آذر
۵ شب
آسمان - ایران ایر
ایران ایر
۷,۴۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۶ آذر تا ۱ دی
۵ شب
آسمان - ایران ایر
ایران ایر
۷,۶۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۲۷ آذر تا ۲ دی
۵ شب
آسمان - ایران ایر
ایران ایر
۷,۹۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۲۸ آذر تا ۳ دی
۵ شب
آسمان - ایران ایر
ایران ایر
۸,۰۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول از اصفهان ۱۹ و ۲۰ آذر
۶
Turkish s - Turkish s
۱۹ آذر - ۲۶ آذر
ندا پرواز
۱۰,۷۳۰,۰۰۰
۱
از ۱۹ آذر تا ۲۵ آذر
۶ شب
Turkish Airlines - Turkish Airlines
Turkish Airlines
۱۰,۷۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۰ آذر تا ۲۶ آذر
۶ شب
Turkish Airlines - Turkish Airlines
Turkish Airlines
۱۰,۸۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۹ آذر
۳
آسمان - آتا
۱۹ آذر - ۲۲ آذر
سورتمه گشت
۵,۹۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱ و ۲ و ۳ دی
۳
معراج - معراج
۱ دی - ۶ دی
ندا پرواز
۷,۱۰۰,۰۰۰
۱
از ۱ دی تا ۴ دی
۳ شب
معراج - معراج
معراج
۷,۱۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲ دی تا ۵ دی
۳ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۷,۱۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۳ دی تا ۶ دی
۳ شب
آتا - معراج
معراج
۷,۱۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
روستای کانلیکا

این روستا، یکی از قدیمی‌ترین روستاهای اطراف استانبول است که ویژگی‌های منحصر به فرد توریستی آن می‌تواند نظر گردشگران زیادی را به خود جلب کند.

ادامه مطلب
ساحل فلوریا

نزدیک به محله‌ی لوکس فلوریا شهر استانبول، ساحل بسیار تمیز و زیبایی به نام ساحل فلوریا(Florya Beach)  واقع شده است. این ساحل در مجاورت دریای مرمره استانبول می‌باشد.

ادامه مطلب
تنگه بسفر کجاست

تنگه بسفر که به آن تنگه استانبول نیز می‌گویند، یک مسیر آبی بین‌المللی است که در شمال غربی ترکیه قرار دارد. این تنگه باریک و طبیعی مرز بین دو قاره آسیا و اروپا است و عامل اتصال دریا سیاه و مرمره می‌باشد. تنگه استانبول را به عنوان باریک‌ترین تنگه جهان نیز می‌شناسند که قابلیت کشتی‌رانی در آن وجود دارد. بیشترین قسمت‌های این تنگه حالت مسکونی دارد و در دو طرف آن بالغ بر 17 میلیون از جمعیت استانبول زندگی می‌کنند. هر چه از زیبایی این تنگه بگوییم کم است.

ادامه مطلب
گالاتا کناک

از دیرباز استانبول در بین گردشگران و جهانگردان از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و این شهر هیچ فصلی خالی از توریست نمی باشد. یکی از اماکنی که در هر گوشه از این شهر زیبا می توان مشاهده کنید کافه و رستوران است. یکی از معروف ترین کافه های استانبول کافه گالاتا کناک نام دارد. این کافه توسط خانواده آکی اداره می شود، قبل از تاسیس این کافه خانواده آکی یک فروشگاه شیرینی فروشی را اداره می کردند که به شیرینی ها و کیک های لذیذش معروف بود. 

ادامه مطلب
بشیکتاش

یکی از قدیمی ترین محله های استانبول، منطقه بشیکتاش است. بشیکتاش در زبان ترکی به معنی گهواره سنگی می باشد. همه ساله گردشگران زیادی از این منطقه تاریخی بازدید کرده و از فضای سنتی و تاریخی آن نهایت لذت را می برند. با ما همراه باشید تا بیشتر با جاذبه های دیدنی این منطقه آشنا شویم.

ادامه مطلب
موزه معصومیت

کشور ترکیه، کشوری با قدمت طولانی و همچنین تاریخی شگفت انگیز می باشد که در گوشه به گوشه ی آن می توان شاهد این فرهنگ و تمدن بود. استانبول که پایتخت این کشور است دارای جذابیت های منحصر به فردی می باشد که تلفیقی از آثار تاریخی و فرهنگی  طبیعی است. 

ادامه مطلب
جنگل بلگراد

شهر استانبول در ترکیه، با طبیعت سرسبز و آب و هوای مطبوع خود همه ساله گردشگران بسیاری را به سوی خود می کشاند. اگر شما هم علاقه مند به گردش در طبیعت و لذت بردن از هوای آزاد هستید، توصیه می کنیم حتما به جنگل بلگراد در استانبول سری بزنید.

ادامه مطلب
مراکز خرید ارزان

. با توجه به اقتصاد کشورها و زندگی فعلی مردم، ارزان‌ترین مراکز خرید مورد اهمیت و توجه بسیاری از اشخاص قرار دارد. در این مقاله به ارزان‌ترین مراکز خرید استانبول (کلان شهر کشور ترکیه)، به خصوص اوت لت‌های استانبول می‌پردازیم.

ادامه مطلب
اوت لت های استانبول

یکی از جذاب ترین بخش های سفر به استانبول خرید و گشت و گذار در مراکز خرید و اوت لت های استانبول است. بسیاری از برند های مطرح دنیا که قیمت های بالایی دارند در تغییر فصل و یا زمانی که سایزبندی ناقصی دارند با قیمت مناسب تری در اوت لت ها عرضه می شوند. در مناطق مختلف ترکیه و استانبول نیز اوت لت های مختلفی وجود دارد که این اجناس را به فروش می رسانند.

ادامه مطلب
بازار استانبول

استانبول با جاذبه های تاریخی و گردشگری مراکز خرید بسیاری دارد که مردم نه به دلیل ارزان بودن، بلکه به دلیل تنوع، آن را برای خرید انتخاب می کنند. مراکز خرید پوشاک زنانه، مردانه، بچگانه و... در این شهر وجود دارند که با قیمت های مقرون به صرفه و تنوعی فوق العاده پوشاک و دیگر کالاها را در اختیار مسافران قرار می دهند.

ادامه مطلب
یکشنبه بازار

یکشنبه بازار استانبول از بهترین مکان‌های استانبول برای خریدی ارزان هستند.شما می توانید از اولین روز هفته یعنی شنبه تا جمعه، بازارهای مختلفی را در سراسر استانبول مشاهده کنید.

ادامه مطلب
جمعه بازار

 بازارهای محلی استانبول می توان به بازار فندق زاده،  بازار کادیکوی و بازار فاتح اشاره کرد.  با توجه به اینکه هر یک از این بازارهای هفتگی استانبول دارای شرایط و ویژگی های خاص مربوط به خود هستند تصمیم داریم تا در ادامه به طور مفصل هر یک از این بازارهای هفتگی را به شما عزیزان معرفی کنیم.

ادامه مطلب
مرکز خرید اولیویوم

مرکز خرید اولیویوم استانبول مرکز خریدی است که در سال 2000 افتتاح شده و امروزه یکی از مراکز خرید محبوب در میان افرادی که به دنبال کالاهای لوکس نیستند تبدیل شده است. در ادامه با ما همراه باشید تا با مرکز خرید اولیویوم بیشتر آشنا شوید.

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

آیا قصد سفر به استانبول را دارید و به دنبال یک زمان مناسب هستید؟ بهتر است بدانید استانبول به اندازه‌ای جاذبه و مکان گردشگری دارد که هر زمان که به آنجا بروید، زمان مناسب به شمار می‌آید.

ادامه مطلب
منطقه عمرانیه

منطقه عمرانیه منطقه ای در شهر استانبول است که در غرب این محل منطقه اسکودار، در جنوب آن آتاشهیر، در شرق آن منطقه شنجاق تپه و در شمال آن منطقه چکمه کوی قرار دارد. در سرشماری اخیر که در استانبول انجام گرفته است، منطقه عمرانیه استانبول به عنوان اولین منطقه پرجمعیت حساب می‌شود. این منطقه به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی به شمار می‌رود. در منطقه عمرانیه استانبول روستا نشینی نیز وجود دارد. مراکز خرید این منطقه نیز از شهرت بالایی بهره می‌برند.

ادامه مطلب
مترو

خط زیر زمینی حمل مسافر در استانبول، بعد از سیستم حمل و نقل زیرزمینی لندن که در سال ۱۸۶۳ افتتاح شد. دومین سیستم حمل و نقل زیر زمینی مسافر در سطح جهان می‌باشد. مسافران این خط می‌ توانند در عرض ۹۰ ثانیه مسافت بین گالاتا تا بی‌ اوغلو را طی کنند.

ادامه مطلب
آب و هوا

دمای شهر استانبول به دلیل موقعیت جغرافیایی بسیار متغیر بوده. ممکن است در روز شاهد افزایش یا کاهش ناگهانی دما باشیم. آب و هوای این شهر به شدت متغیر و از آنجایی که این شهر بسیار بزرگ و پهناور می باشد، در تمام فصل ها متفاوت است ، و در مناطق مختلف شهر، آب و هوای مشابه را شاهد نخواهید بود.

ادامه مطلب
مدارک لازم سفر

ترکیه یکی از توریست پذیرترین کشورها است که به دلیل جاذبه های متنوع، سالانه مسافران بسیاری به سمت خود جذب می کند. برای سفر به ترکیه به مدارکی نیاز دارید و باید قبل از هر چیزی به فکر آماده کردن آن ها باشید. اولین چیزی که باید به همراه داشته باشید پاسپورت است.

ادامه مطلب
ویژگی های استانبول

استانبول را یکی از مهم ترین مراکز گردشگری منطقه خاورمیانه و اروپای شرقی می دانند، در همین راستا سعی کردیم تا در این مطلب این شهر بسیار مهم را با کلان شهر تهران مقایسه کنیم. با ما همراه باشید تا به بررسی تهران و استانبول پرداخته و در رابطه با پارامترهای مختلف در این دو شهر صحبت کنیم.

ادامه مطلب
ساعت ایران و ترکیه

اختلاف ساعت ایران و ترکیه برای همه هموطنانی که با کشور ترکیه در ارتباط هستند مهم است. از آنجایی که کشور ترکیه یکی از همسایگان ایران می باشد در سال های اخیر بسیار مورد توجه توریستان و گردشگران ایرانی قرار گرفته است و همواره یکی از اولویت ها برای سفر با تور بوده است، از این رو با توجه به حجم مسافرانی که از ایران به ترکیه سفر می کنند اختلاف ساعت این دو کشور بسیار مهم می باشد، قرارهای کاری نیز می تواند بر مهم بودن این اختلاف ساعت بیافزاید.

ادامه مطلب
واحد پول

واحد پول ترکیه  لیر می باشد.از سال 2004 به دلیل تورم شش صفر از لیر ترکیه کاسته شد. کروش (قروش) نام زیر واحد لیره ترک است. اگر برای سفر به ترکیه آماده می شوید و قصد خرید لیر ترکیه و اطلاعات در خصوص قیمت لیر ترکیه هستید تا پایان همراه ما باشید تا واحد پول ترکیه را شناخته و ارز این کشور را به همراه خود داشته باشد تا بتوانید هنگام خرید ، گردش و تفریح و در  رستوران های با خیال راحت غذا سفارش دهیدو با ارز رایج کشور ترکیه هزینه ها را پرداخت نمائید.

ادامه مطلب
جاهای دیدنی

سالانه گردشگران بسیاری به شهر استانبول سفر می کنند و این شهر یکی از توریستی ترین شهر های موجود در کشور ترکیه به شمار می آید، توریستی و پر گردشگر بودن استانبول عوامل مختلفی دارد که یکی از آن ها وجود جاذبه های گردشگری متعدد در این شهر می باشد، در ادامه این بخش از سایت لحظه آخر قصد داریم به معرفی بهترین جاهای دیدنی استانبول بپردازیم، اگر قصد سفر به این شهر را دارد و یا از علاقمندان به گردشگری هستید مطالعه این مقاله می تواند برایتان مفید واقع شود.

ادامه مطلب
شهربازی

شهربازی‌های ترکیه از بهترین و هیجان‌انگیزترین مکان‌هایی است که می‌توانید با فرزندانتان به آن جا بروید و تجربه سفرتان را بهتر کنید.

ادامه مطلب
دیدنی ها

ایا صوفیه :  ساختمان زیبای ایا صوفیه در سال 532 میلادی در دوره ی امپراطوری بیزانس و به دستور امپراتور ژوستینین اول بنا گردید که این بنا حکم  بیانگر هدف متکبرانه ای که نشان دهنده ثروت ، قدرت و توانایی فنی این امپراطوری نشان می داد ساخته شد. به گونه ای که نواحی تخت پادشاهی به عنوان مرکز دنیا شناخته شده بود. پس از این که سپاه عثمانی قسطنطنیه را تسخیر کرد ای کلیسا به مسجد تبدیل شد و در آخر در قرن بیستم میلادی به موزه تبدیل شد.

ادامه مطلب
خوراکی های خیابانی

سیمیت اگر آمریکایی ها با لیوان های سلولز حاوی قهوه در حال رفتن به سرکار می شناسند ، نماد مردم استانبول در ساعت های اولیه روز نان سیمیت پیچیده شده در کاغذ و چای کمر باریک می باشد.البته گردشگران تور استانبول توجه داشته باشند که نان سیمیت را در تمامی مدت می توانند از گاری ها و نانوایی ها تهیه کنند.

ادامه مطلب
خدمات ALL هتل

هتل های ALL و UALL به هتل های لوکسی گفته می شود که دارای امکانات رفاهی و تفریحی بسیار زیادی هستند و با جذابیت های گوناگون به اندازه ای شما را سرگرم می کنند که حتی فرصت نمی کنید برای گشت و گذار به سطح شهر بروید. در این هتل ها همه نوع نوشیدنی، غذا، میان وعده، دسر و خوراکی وجود دارد که مسافران می توانند به صورت رایگان از آن ها بهره ببرند

ادامه مطلب
تا کنون هیچ نظری ثبت نشده است

lahzeakhar.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AA

امتیاز 5 از 5 | از بین 150 کاربران به تورها