Lahzeakhar.com

تور آنتالیا 4 شب و 5 روز

امتیاز 5 از 5 | از 2698
ارزانترین گرانترین به‌روزترین نزدیکترین تاریخ مرتب سازی بر اساس :
تور آنتالیا ۱ فروردین ویژه نوروز ۱۴۰۲
۵
Pegasus s - Pegasus s
۱ فروردین - ۶ فروردین
سورتمه گشت
۱۹,۹۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا فروردین ( اقساطی )
۶
معراج - معراج
۳ فروردین - ۱۷ فروردین
دلنیا گشت
۱۴,۲۰۰,۰۰۰
۱
از ۳ فروردین تا ۱۱ فروردین
۶ شب
معراج - معراج
معراج
۱۴,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۴ فروردین تا ۱۲ فروردین
۶ شب
معراج - معراج
معراج
۱۴,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۵ فروردین تا ۱۳ فروردین
۶ شب
معراج - معراج
معراج
۱۴,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۷ فروردین تا ۱۴ فروردین
۶ شب
معراج - معراج
معراج
۱۳,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۸ فروردین تا ۱۵ فروردین
۶ شب
معراج - معراج
معراج
۱۳,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۹ فروردین تا ۱۶ فروردین
۶ شب
معراج - معراج
معراج
۱۳,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۱۰ فروردین تا ۱۷ فروردین
۶ شب
معراج - معراج
معراج
۱۳,۲۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا نوروز ۱۴۰۲
۶
قشم ایر - قشم ایر
۱۰ اردیبهشت - ۱۶ فروردین
قصر شایان
۹,۱۹۰,۰۰۰
۱
از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۶ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱ فروردین تا ۷ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۳ فروردین تا ۹ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۵,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۴ فروردین تا ۱۰ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۶ فروردین تا ۱۲ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۸ فروردین تا ۱۴ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۱,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا فروردین
۶
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۱۷ فروردین - ۱۳ فروردین
آرشین پرواز
۱۱,۰۳۰,۰۰۰
۱
از ۵ فروردین تا ۱۱ فروردین
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۳,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۶ فروردین تا ۱۲ فروردین
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۳,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۷ فروردین تا ۱۳ فروردین
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۳,۱۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۷ فروردین تا ۲۳ فروردین
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۱,۰۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۲۴ فروردین تا ۲۹ فروردین
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۱,۰۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا نوروزی (پرواز ایرانی)
۶
قشم ایر - قشم ایر
۵ فروردین - ۱۳ فروردین
آریسا پرواز
۱۳,۶۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور زمینی آلانیا ویژه نوروز ۱۴۰۲
۵
اتوبوس vip 25 - اتوبوس vip 25
۲ فروردین - ۹ فروردین
رمادان
۱۳,۳۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا نوروز ۱۴۰۲ (نقدی و اقساطی)
۶
قشم ایر - قشم ایر
۱۰ فروردین - ۱۸ فروردین
ندا پرواز
۹,۳۹۰,۰۰۰
۱
از ۱ فروردین تا ۹ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۹۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۳ فروردین تا ۱۱ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۱,۳۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۴ فروردین تا ۱۲ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۳۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۶ فروردین تا ۱۴ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۱,۳۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۸ فروردین تا ۱۶ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۱,۳۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۱۰ فروردین تا ۱۸ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۳۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا فروردین ۱۴۰۲
۶
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۱۷ فروردین - ۳۱ فروردین
رادین گشت
۱۱,۰۳۰,۰۰۰
۱
از ۱۷ فروردین تا ۲۴ فروردین
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۱,۰۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲۴ فروردین تا ۳۱ فروردین
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۱,۰۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا نوروز ۱۴۰۲
۷
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۹ فروردین - ۱۶ فروردین
سحر سفر
۱۱,۱۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا نوروز ۱۴۰۲
۶
قشم ایر - قشم ایر
۶ فروردین - ۱۶ فروردین
آرشین پرواز
۹,۵۹۰,۰۰۰
۱
از ۱ فروردین تا ۷ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۵۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۳ فروردین تا ۹ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۱,۵۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۶ فروردین تا ۱۲ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۱,۵۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۸ فروردین تا ۱۴ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۱,۵۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۱۰ فروردین تا ۱۶ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۵۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۴ فروردین تا ۱۰ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۳,۵۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا نوروز ۱۴۰۲
۶
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۵ اسفند - ۱۴ فروردین
رادین گشت
۱۳,۴۵۰,۰۰۰
۱
از ۵ فروردین تا ۱۲ فروردین
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۳,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۶ فروردین تا ۱۳ فروردین
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۳,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۷ فروردین تا ۱۴ فروردین
۶ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۳,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا ۹ فروردین
۷
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۹ فروردین - ۱۶ فروردین
فرجام پرواز
۱۱,۴۹۰,۰۰۰
۱
از ۹ فروردین تا ۱۶ فروردین
۷ شب
ایران ایر تور - ایران ایر تور
ایران ایر تور
۱۱,۴۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا ویژه نوروز ۱۴۰۲
۶
معراج - معراج
۱۰ فروردین - ۱۷ فروردین
گشت پیمان روژان
۱۲,۷۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا فروردین
۶
قشم ایر - قشم ایر
۱۰ فروردین - ۱۷ اردیبهشت
ژینو پرواز
۹,۷۹۰,۰۰۰
۱
از ۳ فروردین تا ۹ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۵,۷۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۶ فروردین تا ۱۲ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۱,۷۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۸ فروردین تا ۱۴ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۱۱,۷۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۱۰ فروردین تا ۱۷ فروردین
۶ شب
قشم ایر - قشم ایر
قشم ایر
۹,۷۹۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور آنتالیا ۹ فروردین
۷
ایران ایر تور - ایران ایر تور
۹ فروردین - ۱۶ فروردین
رادین گشت
۱۱,۱۶۰,۰۰۰
مشاهده تور

تور آنتالیا 4 شب و 5 روز را می توانیم یکی از بهترین تورهای این شهر زیبا و ساحلی ترکیه بنامیم. از این جهت که تعداد روزهایی که در این شهر اقامت دارید نه آنقدر کم است که نتوانید از بیشتر جاذبه های گردشگری دیدن نمایید و نه آنقدر تعداد روزهای این تور زیاد است که قیمت تورتان بالا رود. از طرفی دیگر اقامت در هتل های مجلل و شیک 5 ستاره آنتالیا که شاید معروف ترین هتل ها را در میان شهرهای ترکیه داشته باشد، می تواند رضایت خاطر هر گردشگر خارجی را نسبت به خود جلب کند. تونک تپه، آبشارهای دودن، ساحل کنیالتی تنها بخشی از جاذبه های گردشگری شهری است که سفر به آن به همراه عزیزانتان می تواند خاطرات خوشی را برایتان رقم بزند.


قیمت تور آنتالیا 4 شب و 5 روز

قیمت تور آنتالیا 4 شب و 5 روز به عوامل مختلفی بستگی دارد. کیفیت هتل محل اقامتتان(All & Uall)، نوع سفرتان به آنتالیا (هوایی یا زمینی) و در صورت پرواز هوایی نوع ایرلاین شما(ایرانی یا ترکیش)، به علاوه فصل انتخابی شما برای سفر به آنتالیا همگی می تواند به طور مستقیم بر روی قیمت تور آنتالیا 4 شب و 5 روز تاثیر بگذارد. به طور مثال بهترین زمان سفر به شهر ساحلی آنتالیا فصل بهار است که بیشترین گردشگران را در این بازه از سال میزبانی می کند. این مسئله باعث شده است تا در فصل بهار و یا ایام خاصی مانند عید نوروز قیمت تور آنتالیا در اوج خود به سر ببرد. اما اگر در فصل های کم گردشگر سال مانند تابستان و زمستان به این شهر ساحلی ترکیه سفر کنید، با تورهای لحظه آخری و آفرهای ویژه آن روبرو خواهید شد.

تور ارزان آنتالیا 4 شب و 5 روز

تور ارزان آنتالیا 4 شب و 5 روز را می توانید با دانستن چند ترفند ساده با قیمتی ارزان تر و مقرون به صرفه تر تهیه نمایید. یکی از این راه ها تهیه تورهای لحظه آخری آنتالیا است. به این صورت که هر چقدر به طمان برگزاری تور نزدیک شویم و همچنان صندلی هایی خالی برای رزرو وجود داشته باشد، آژانس های گردشگری اقدام به ارائه آفرهایی ویژه بر روی تورهای خود می کنند تا بتوانند با کامل ترین وضعیت موجود، تور خود را برگزار کنند. راه دیگر خرید تور ارزان آنتالیا استفاده از آفرهای ویژهای است که آژانس های مسافرتی در بازه های کم گردشگر سال مانند فصل زمستان بر روی تورهای آنتالیا اعمال می کنند و از این جهت این تورها با قیمت مناسبی ارائه می شوند.

قیمت تور آنتالیا 

با توجه به اهمیت قیمت تور آنتالیا برای گردشگران ایرانی؛ توریست‌های لحظه آخری با در نظر گرفتن فاکتورهایی که در ادامه نام برده‌ایم می‌توانند هزینه سفر خود را به حداقل برسانند. ایرلان‌های خارجی (ایرلاین ترک) و ایرالاین‌های داخلی (ایران ایر، ماهان)، در زمینه برگذاری پرواز تهران-آنتالیا فعالیت می‌کنند. پرواز با ایرلاین ترک، قیمت این تور را نسبت به ایرلاین‌های ایرانی افزایش می‌دهد. با توجه به این که ایرلاین‌های ایرانی پرواز مستقیم به این شهر توریستی ندارند و در شهرهای اطراف آنتالیا فرود می‌آیند معطلی سفر در پرواز با ایرلاین‌های ایرانی بیشتر است. با توجه به این که تور آنتالیا 7 روزه برگذار می‌شود و مسافرین این شهر توریستی اغلب زمان خود را در هتل به سر می‌برند انتخاب هتل در قیمت این تور تاثیر بسزایی دارد. برای خرید تور ارزان آنتالیا بهتر است در فصل‌های کم گردشگر سال (فصل‌های سرد) به این شهر سفر کنید. لحظه آخر با توجه با خانواده آژانسی با قدمت خود، خیال مسافرین را از خرید آنتالیا تور با کمترین قیمت آسوده کرده و مسافرین لحظه آخری می‌توانند با تضمین کمترین قیمت تور آنتالیا با هتل با کیفیت Uall اقدام به خرید این تور نمایند.

تور آنتالیا ارزان

تور ارزان آنتالیا سفری مقرون به صرفه به شهری اوراسیایی؛ اغلب مسافرین تصور دارند که تورهای ارزان آنتالیا دارای کیفیت پایینی هستند. اما هتل‌هایی که سایت لحظه آخر برای تورهای ارزان آنتالیا درنظر گرفته است، هتل‌های اقتصادی 2 – 5 ستاره هستند که مسافرین بسته به نیاز خود می‌توانند آنها را تهیه کنند. تورهای پکیجی آنتالیا از دیگر مواردی که مسافرین می‌تواند تور ارزان آنتالیا را تهیه کنند، تورهای پکیجی همه امکانات سفر را در اختیار مسافرین قرار می‌دهد و به نسبت سفرهای سیستمی و برنامه‌ریزی شده توسط مسافر ارزانتر محسوب می‌شوند. همچنین انتخاب هتل‌های all و uall آنتالیا از دیگر مواردی است که می‌تواند بر روی هزینه سفر تاثیر بسزایی داشته باشد. از دیگر ترفندهای مهمی که مسافرین می‌توانند هزینه این تور را کاهش دهند؛ تور لحظه آخری آنتالیا، تور زمینی آنتالیا و آفر آنتالیا تور است.

تور لحظه آخری آنتالیا

اگه در هر لحظه آماده سفر هستید و چمدانتان بسته است، تور لحظه آخری آنتالیا بهترین پیشنهاد ما به شما برای سفر است. یکی از بهترین راه‌ها برای خرید ارزان تور آنتالیا،استفاده از پیشنهادهای ویژه تور آنتالیا لحظه آخری است. با توجه به اینکه در فصل‌های سرد و غیر تعطیل تعداد مسافرین شهر ساحلی آنتالیا کاهش می‌یابد، در این زمان ارائه تور لحظه آخری آنتالیا بیشتر مشاهده می‌شود. خرید این تور در لحظه آخر از 10 الی 70 درصد تخفیف دارد. تور لحظه اخری آنتالیا ترکیه، از نظر امکانات هیچ تفاوتی با تورهای معمولی ندارد. پیشنهاد لحظه آخری به جهت پر نشدن ظرفیت در نظر گرفته شده توسط آژانس‌های گردشگری، چند روز قبل از موعد برگذاری تور ارائه می‌شود. تنها نکته‌ای که به هنگام خرید تور لحظه آخری باید در نظر بگیرید این است که این تورها قابلیت کنسلی ندارند.

آفر تور آنتالیا

آفر تور آنتالیا، یکی از روش‌های هوشمندی است که گردشگران علاقه‌مند به تورهای خارجی، برای تهیه این تور  با 30 الی 70 درصد از قیمت واقعی آن استفاده می‌کنند. آژانس‌های گردشگری معمولا در فصل‌هایی از سال آفر تور آنتالیا را خدمت کاربران خود ارائه می‌دهند که مسافرین کمتری برای سفر به آنتالیا تمایل دارند، به همین جهت آژانس‌های گردشگری برای برگزاری تورهای خود با حداکثر ظرفیت ممکن، اقدام به ارائه آفرهای ویژه بر روی تورهای خود می‌کنند تا بتوانند مسافران بیشتری را با خود به این شهر زیبای توریستی همراه کنند. به طور مثال بهترین فصل برای سفر به آنتالیا، فصل بهار است که در این موعد از سال آنتالیا هوایی بسیار دل انگیز و فوق العاده دارد؛ اما در بازه‌هایی از سال همچون فصل تابستان که هوا کمی گرم‌تر از روزهای عادی سال است، گردشگران تور آنتالیا کاهش می‌یابند و به همین جهت در ماه‌های مرداد و شهریور شاهد بیشترین آفرهای آنتالیا تور هستیم.

تور زمینی آنتالیا

تور زمینی انتالیا، سفری طولانی اما پرهیجان به شهر اوراسیایی ترکیه؛ مسافرینی که قصد تهیه تورهای زمینی آنتالیا را دارند، بهتر است بدانند که این تورها در هر روز از سال برگزار نمی‌شود، همچنین اقتصادی و ارزانتر بودن هزینه تورهای زمینی آنتالیا از دلایل اصلی این تورها است. تورهای زمینی آنتالیا از شهر تهران با اتوبوس‌های VIP برگزار می‌شود که در این حین به علت مسیر زمینی تهران – آنتالیا مسافرین تبریز هم می‌توانند در اواسط حرکت اتوبوس به مسافرین زمینی آنتالیا ملحق شوند. همچنین برخی از تورهای زمینی آنتالیا به صورت ترکیبی (تور زمینی آنتالیا – استانبول و تور استانبول – آنتالیا – کوش‌آداسی) برگزار می‌شود که اغلب 15 روزه هستند؛ اما تورهای زمینی استاندارد بیشتر اوقات 10 روزه برگزار می‌شود. از جمله ویژگی‌های مثبت سفر زمینی به آنتالیا این است که اگر همسفران خوبی به تورتان بخورد، لذتی را در سفر خواهید چشید که مسافران تور هوایی از آن محروم خواهند بود. همچنین کشور دارای جاذبه‌های توریستی فراوانی است که می‌تواند لذت سفر زمینی را بیش از پیش به شما بچشاند.
مسافرین تور زمینی آنتالیا بهتر است از مبدا و مقصد مسیر اطلاع داشته باشند که آن را می‌توان به دو بخش مسیر داخل ایران و ترکیه تقسیم کرد. مسافرین آنتالیا هنگامی که در مسیر 1000 کیلومتری هستند باید از شهرهای تهران، قزوین، زنجان، تبریز، مرند، ماکو و مرز بایگان عبور کنند تا به خاک ترکیه برسند؛ همچنین پس از رسیدن به خاک ترکیه، مسافرین باید مسیر 1.510 کیلومتری از شهر دوبایزید، ارزروم، ارزنجان، سیواس، اکسارای، نفت شهر، قونیه، ماناوگات و آنتالیا را عبور کنند.

آشنایی با موقعیت جغرافیایی آنتالیا

آنتالیا، در شمال غربی ترکیه میان دریای مدیترانه و کوه توروس واقع شده است، این شهر از جنوب به قونیه، اسپارتا و بوردور، از شمال به موغلا و از سمت غرب به دریای مدیترانه منتهی می شود. آنتالیا به سبب موقعیت مکانی، طبیعت بکر و زیبا و همچنین سواحل نیلگون فراوانی که دارد مقصد بسیاری از گردشگران سراسر جهان می باشد است. شهر آنتالیا که مرکز استانی به همین نام می باشد حدود 1400 کیلومتر مربع مساحت دارد و در ارتفاع 35 متری از سطح دریا واقع شده است، لازم به ذکر می باشد، آنتالیا به سبب موقعیت مکانی که در آن قرار دارد، به بزرگ ترین تفرجگاه بین المللی ترکیه تبدیل شده است و سالانه بیش از 12.5 میلیون توریست را به سوی خود جذب می کند.اطراف این شهر مملوء از دشت های حاصل خيز است که هر یک از آن ها از دیدنی های آنتالیا به شمار می آیند علاوه بر این باید بدانید که تنوع محصولات زراعی و باغی، دارويی و گياهانی نظیر گلهای وحشی موجود در دشت های مذکور، در صنعت كشاورزی ترکیه نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند!

از دیگر نکاتی که در رابطه با موقعیت شهری آنتالیا باید بدانید این است که ارتباط با این شهر از طریق هوایی و زمینی برای گردشگران ایرانی امکان پذیر است، بدین ترتیب تور آنتاليا به دو صورت زمینی و هوایی توسط آژانس های مجری ارائه می شود و شما می توانید بسته به سلیقه خود تور مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

تور آنتالیا

اطلاعات ضروری شهر آنتالیا

اختلاف ساعت با تهران : 1:30-زبان رسمی : ترکی استانبولی
کد کشور: 90+ پیش شماره شهر آنتالیا: 242
پلیس ۱۵۵ اطلاعات توریسم 170
گارد ساحلی 158واحد پول: لیر ترکیه

تور آنتالیا با پرواز ایرانی یا پرواز ترکیه؟

تورهای آنتالیا به دو صورت زمینی و هوایی برگزار می شود، اما تور هوایی آنتالیا در میان گردشگران ایرانی از محبوبیت بیشتری برخوردار است. گردشگران تور آنتالیا باید بدانند که این شهر به طور کلی دارای دو فرودگاه به نام های فرودگاه بین المللی آنتالیا و فرودگاه اسپارتا می باشد و مقصد پروازی تور های آنتالیا به ایرلاین انتخابی گردشگران بستگی دارد، ایرلاین های داخلی ایران نظیر ماهان، آتا، ایران ایر و غیره اجازه فرود در فرودگاه بین المللی آنتالیا را ندارد و به ناچار فرودگاه اسپارتا را که در فاصله 140 کیلومتری آنتالیا قرار دارد برای مقصد پروازی انتخاب می کنند، اما چنانچه ایرلاین تور انتخابی گردشگران یکی از ایرلاین های خارجی نظیر ترکیش ایر باشد، مقصد پرواز فرودگاه بین المللی آنتالیا خواهد بود.

البته باید توجه داشته باشید که پرواز ایرلاین های خارجی از تهران به آنتالیا به صورت مستقیم برگزار نمی شود و گردشگران در فرودگاه شهر آدانا یا فرودگاه آتا ترک توقف کوتاهی خواهند داشت.از دیگر اطلاعاتی که متقاضیان تور هوایی آنتالیا باید بدانند فاصله هوایی این شهر تا تهران می باشد، پرواز گردشگران این تور با احتساب توقف ها حدود 4 ساعت و چهل دقیقه زمان می برد.

1.تور آنتالیا با پرواز داخلی

پروازهای ایرانی مقصد آنتالیا در اطراف آنتالیا مسافران را پیاده می کنند که تا شهر حدودا 3-4 ساعت راه فاصله دارد. اغلب پرواز های آنتالیا ساعت 12 شب است و تا ساعت 3 هواپیما به زمین می نشیند که بعد از 4 ساعت فاصله زمانی می توان به آنتالیا رسید.

2.تور آنتالیا با پرواز ترک

اگر ترانسفر زمینی و معطلی شب تا صبح برایتان خسته کننده باشدبهتر است تورآنتالیا خارجی (ترک) را انتخاب کنید. پروازهای ترک معمولا صبح زود هستند و شما قبل از ظهر با ترانسفر به هتل خود میرسید. البته این پروازها 30 درصد گران تر هستند.

نحوه سفر و وسیله نقلیه 

تور زمینی آنتالیا و تور هوایی آنتالیا انواع تور هایی هستند که توسط آژانس های معتبر کشور به مقصد آنتالیا برگزار می شود و متقاضیان می توانند بسته به خواسته های خود یکی از آن ها را خریداری کرده و از سفر خود لذت ببرند، نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که قیمت بلیط پرواز آنتالیا نسبتاً گران است به همین علت نیز تور های هوایی آنتالیا گران تر از تور های زمینی این شهر عرضه می شوند، لازم به ذکر می باشد که علاوه بر نحوه سفر ایرلاین و یا شرکت ارائه دهنده خدمات حمل و نقل نیز در تعیین قیمت تور های آنتالیا دخیل هستند.

آب و هوای آنتالیا

شهر آنتالیا به طور کلی دارای آب و هوایی مدیترانه ای و متعادلی می باشد، کسب اطلاع در رابطه با وضعیت آب و هوای این شهر برای گردشگران تور آنتاليا امری ضروری می باشد، بنابراین چنانچه قصد خرید تورهای آنتالیا را دارید این بخش را به دقت مطالعه نمایید، آب و هوای شهر آنتالیا در بازه زمانی اردیبهشت تا اواسط مهر در بهترین حالت خود قرار دارد و افرادی که با هدف تفریح و گردشگری به این شهر سفر می کنند، بهتر است که تور خود را در بازه زمانی مذکور خریداری نمایند، البته توجه داشته باشید که در این فاصله زمانی به سبب بالا بودن میزان تقاضا، قیمت تور این شهر به طرز چشم گیری افزایش می یابد، لذا برای خرید تور ارزان آنتالیا می توانید در فصل زمستان که این شهر دارای آب و هوایی سرد و مرطوب می باشد، نسبت به خرید تور اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که میانگین دمای هوای شهر آنتالیا در فصل تابستان حدود 30 تا 40 درجه سانتیگراد می باشد بنابراین اگر گرمای هوا برایتان آزار دهنده است می توانید در فصل پاییز به شهر آنتالیا سفر کنید، از دیگر نکاتی که در رابطه با آب و هوای آنتالیا باید بدانید میزان رطوبت هوای این شهر می باشد، در صورتی که فصل زمستان را برای سفر به آنتالیا انتخاب کنید با بارش باران های فصلی رو به رو خواهید شد.

بهترین زمان سفر به آنتالیا

بهترین زمان سفر با تور به آنتالیا

زمان سفر به آنتالیا از دیگر عوامل دخیل در قیمت تور آنتالیا می باشد، بدین صورت که اگر شما فصل های بهار و تابستان را که بهترین زمان سفر به این شهر توریستی می باشند را برای سفر به این شهر انتخاب کنید، با تور های گران قیمت آنتالیا مواجه خواهید شد، البته برخی از مواقع آژانس های برگزار کننده در بازه زمانی مذکور تور آفر آنتالیا را به مشتریان خود ارائه می دهند، اما در نظر داشته باشید در فصل های سرد سال می توانید تور های ارزان تری را خریداری نمایید، به این معنی که تور زمستان آنتالیا و تور پاییز این شهر توریستی ارزان تر از تورهای این شهر در سایر فصل های سال هستند.
نکته دیگری که در رابطه با زمان سفر به آنتالیا باید در نظر بگیرید این است که قیمت این تور در مواقع خاص سال افزایش می یابد به طور مثال تور نوروز آنتالیا گران تر از تور آذر این شهر توریستی می باشد، همچنین لازم به ذکر است که ارائه آفر تور آنتالیا در زمان های خاص توسط آژانس ها بسیار بعید می باشد، بنابراین اگر قصد خرید تور آنتالیا نوروز  را دارید باید هزینه بیشتری پرداخت نمایید.

آب و هوامیزان بارندگیمیزان رطوبتمیانگین دما
ژانویه24466 درصد10
فوریه16066 درصد10
مارچ8855 درصد15
آوریل4550 درصد9
می3060 درصد20
ژوئن1062 درصد31
ژوئیه257 درصد25
اوت257 درصد27
سپتامبر2552 درصد25
اکتبر9055 درصد20
نوامبر15550 درصد15
دسامبر27560 درصد11

قیمت تور آنتالیا 4 شب و 5 روز

قیمت تور آنتالیا 4 شب و 5 روز به عوامل مختلفی بستگی دارد. کیفیت هتل محل اقامتتان(All & Uall)، نوع سفرتان به آنتالیا (هوایی یا زمینی) و در صورت پرواز هوایی نوع ایرلاین شما(ایرانی یا ترکیش)، به علاوه فصل انتخابی شما برای سفر به آنتالیا همگی می تواند به طور مستقیم بر روی قیمت تور آنتالیا 4 شب و 5 روز تاثیر بگذارد. به طور مثال بهترین زمان سفر به شهر ساحلی آنتالیا فصل بهار است که بیشترین گردشگران را در این بازه از سال میزبانی می کند. این مسئله باعث شده است تا در فصل بهار و یا ایام خاصی مانند عید نوروز قیمت تور آنتالیا در اوج خود به سر ببرد. اما اگر در فصل های کم گردشگر سال مانند تابستان و زمستان به این شهر ساحلی ترکیه سفر کنید، با تورهای لحظه آخری و آفرهای ویژه آن روبرو خواهید شد.

تور ارزان آنتالیا 4 شب و 5 روز

تور ارزان آنتالیا 4 شب و 5 روز را می توانید با دانستن چند ترفند ساده با قیمتی ارزان تر و مقرون به صرفه تر تهیه نمایید. یکی از این راه ها تهیه تورهای لحظه آخری آنتالیا است. به این صورت که هر چقدر به طمان برگزاری تور نزدیک شویم و همچنان صندلی هایی خالی برای رزرو وجود داشته باشد، آژانس های گردشگری اقدام به ارائه آفرهایی ویژه بر روی تورهای خود می کنند تا بتوانند با کامل ترین وضعیت موجود، تور خود را برگزار کنند. راه دیگر خرید تور ارزان آنتالیا استفاده از آفرهای ویژهای است که آژانس های مسافرتی در بازه های کم گردشگر سال مانند فصل زمستان بر روی تورهای آنتالیا اعمال می کنند و از این جهت این تورها با قیمت مناسبی ارائه می شوند.

جاهای دیدنی کمر

منطقه ساحلی کمر با فاصله ای نه چندان دور با آنتالیا واقع شده است و از جاهای دیدنی آنتالیا به شمار می‌آید. جالب است بدانید بهترین هتل های آنتالیا در این منطفه ساخته شده اند. اگر قصد اقامت در یکی از این هتل ها را دارید، بهتر است قبل از سفر با جاهای دیدنی کمر آشنایی کامل را داشته باشید تا با کوله باری از تجربه سفر کنید و با بهترین خاطرات از سفر برگردید. در ادامه با ما همراه باشید تا با این جاذبه های دیدنی بی نظیر آشنا شوید.

ادامه مطلب
معرفی آنتالیا ترکیه

آنتالیا، در قسمت غربی کشور ترکیه واقع شده است؛ این شهر که در منطقه ی مدیترانه ای این کشور قرار دارد، با شهر های بوردور، سریک، کورکوتلی و کمر همسایگی دارد. امروزه آنتالیا تقریبا 2 میلیون و پانصد نفر جمعیت دارد. جالب است بدانید که از سال 2000 میلادی تا کنون، سرمایه گذاری های زیاد و کلانی روی گردشگری این شهر مهم انجام گرفته است و می توان گفت علت انجام گیری آن ها نیز تنها این است که این شهر میزان بالایی از گردشگران را در سال از آن خود می کند.

ادامه مطلب
بندر قدیمی اولد هاربر

از دیدنی های شگفت انگیز آنتالیا می توان به بندر اولد هاربر آنتالیا اشاره کرد که دارای قدمت 2000 ساله است. این بندر که در کنار دریا قرار گرفته و از وضعیت جغرافیایی خوبی برخوردار می باشد، از ابتدا مورد استقبال مردم قرار گرفت و تاجران و بازرگانان بسیاری از این طریق به کسب و کار پرداختند

ادامه مطلب
برترین جاهای دیدنی

آنتالیا با مساحت ۱۴۱۷ کیلومتر،  یکی از بزرگ‌ترین استان های ترکیه است. این استان شامل مکان های تاریخی بی نظیر، جاذبه های گردشگری و طبیعتی ناب و در عین حال لوکس می باشد؛ که همین امر، آنتالیا را به یکی از پربازدید ترین استان های ترکیه بدل کرده است.

ادامه مطلب
مسجد ییولی مناره

مسجد ییولی یا مناره مسجد علاءالدین که معمولاً مسجد اولو در آنتالیا نیز خوانده می‌شود، یک مسجد تاریخی است که نقطه عطف و نماد شهر است. در سال ۲۰۱۶ در فهرست آزمایشی میراث جهانی در ترکیه ثبت شد.

ادامه مطلب
جام پیرامیت

جام پیرامیت که برخی ها آن را به اسم گلس پیرامید سابانجی کانگرس اند اگزبیشن سنتر نیز می شناسند، مرکز همایش چندکاره ای است که در شهر آنتالیا ساخته شده است. این مرکز در سال 1997 برای فستیوال فیلم گلدن اورنج راه اندازی شد

ادامه مطلب
معرفی بندر قدیمی

آشنایی کامل با بندر قدیمی آنتالیا در ترکیه به همراه توضیح کامل امکانات و آدرس این بندر قدیمی شهر توریستی و زیبای آنتالیا

ادامه مطلب
رستوران وانیلالانج

رستوران اردرلانج 5 منوی مختلف پیش غذا، غذای اصلی، دسر، انواع سالاد و نوشیدنی دارد که هر گردشگر از هرجای دنیا که به این رستوران بیاید با رضایت کامل خارج می شود.

ادامه مطلب
رستوران آرما

رستوران آرما یکی از چند رستوران برتر شهر آنتالیا می باشد که درست روبه روی صخره های مشرف بندر اصلی آنتالیا قرار گرفته است.

ادامه مطلب
آنتالیا یکی از شهرهای

مرکز خرید شیمال، یکی دیگر از مراکز بسیار عالی در شهر آنتالیا است. این مرکز خرید در سال 2008 در تقاطع لارابیچ در جنوب شهر آنتالیا و در وسعتی به اندازه 10000 متر مربع در ۴ طبقه ساخته شد. هدف از ساخت این مرکز، ایجاد اولین مرکز "مد و خرید" در آنتالیا بوده است. مرکز خرید شیمال چه زمانی ساخته شد؟

ادامه مطلب
مرکز خرید مارک

آشنایی کامل با مرکز خرید مارک آنتالیا ترکیه | به همراه تصاویر و ویژگی های این مرکز خرید مشهور آنتالیا! + عکس

ادامه مطلب
مرکز خرید اوزدیلک

ترکیه یکی از پرگردشگرترین کشورهای همسایه ایران است که به دلیل همین هم‌مرز بودن، بسیار مورد توجه توریست‌های ایرانی قرار گرفته است. در میان شهرهای زیبای ترکیه، آنتالیا همچون نگینی خوش آب و رنگ می‌درخشد و دل هر گردشگری را برای گردش در سواحل زیبا و اماکن دیدنی خود به لرزه در می‌آورد. مرکز خرید اوزدیلک پارک آنتالیا، تفریحات و امکانات این شهر بی‌نظیر را تکمیل کرده است و سفری دل‌پذیر و مفرح را برای مسافران به ارمغان آورده است.

ادامه مطلب
بازارهای آنتالیا

آشنایی کامل با بازارهای شهر آنتالیا به همراه تصاویر زیبای این شهر زیبای ساحلی + ویژگی های هر کدام از بازارها

ادامه مطلب
بازارها

آنتالیا در جایگاه دوم شهرهای پر مسافر ترکیه قرار دارد. هر ساله تعداد زیادی از گردشگران این شهر را برای مسافرت انتخاب می‌کنند.

ادامه مطلب
مرکز خرید میگروس

آشنایی کامل با مرکز خرید میگروس آنتالیا | تصاویر و امکانات مرکز خرید زیبا و معروف آنتالیا ترکیه + توضیح ویژگی های آن!

ادامه مطلب
مرکز خرید

یکی از شهرهای ساحلی و بسیار زیبای کشور ترکیه، آنتالیا است. این شهر مناطق تفریحی و دیدنی بسیار زیادی دارد. هر ساله مسافران زیادی به این شهر سفر می‌کنند. هر شخصی که به صفر می‌رود علاقه زیادی به خرید دارد.

ادامه مطلب
آنتالیا یا بدروم

در کشور ترکیه شهرهای زیادی وجود دارد که مردم برای گردش و تفریح به آن شهرها مسافرت می‌کنند. دو شهر معروف و زیبای ترکیه، آنتالیا و بدروم هستند

ادامه مطلب
هتل‌ های آنتالیا

اکثر هتل‌ های آنتالیا امکانات تفریحی و خدماتی با کیفیت ارائه می‌دهند.

ادامه مطلب
آب و هوا

یکی از معروف‌ترین این شهرها، شهر آنتالیا است که در جنوب غربی کشور ترکیه قرار دارد و از جنوب به دریای مدیترانه می‌رسد. این شهر مناسب افرادی است که در پی مکانی زیبا برای کسب آرامش و تفریحات ساحلی و گردش در طبیعت و کنار دریا هستند. آب و هوا آنتالیا نیز که مقصد بسیاری گردشگران ایرانی برای سپری کردن یک تعطیلات خوب است، آب و هوایی بهشتی دارد. در این مقاله به کیفیت و شرایط آب و هوایی آنتالیا در سال پرداخته می‌شود.

ادامه مطلب
هزینه سفر

یکی از مواردی که خیلی مورد اهمیت است و در طول سفر به آن اهمیت زیادی داده می شود بحث هزینه سفر است. هزینه سفر به آنتالیا بستگی به شرایط و امکاناتی دارد که گردشگر می خواهد در مدت سفر از آن استفاده کند و نمی توان قیمت و رقم قطعی برای این امر در نظر گرفت و طبق آن ارقام برنامه ریزی داشت بلکه باید به طور تقریبی حساب و کتاب این سفر را داشته باشیم.

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

در فصل بهار یعنی ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد آب و هوای بسیار ملایمی را در شهر آنتالیا شاهد هستیم، دمای هوای این شهر در بهار رو به گرمی می رود و آسمان معمولا آفتابی است، احتمال بارش باران در این فصل بسیار کم می باشد و گردشگرانی که این فصل را برای سفر با تور آنتالیا انتخاب می کنند می توانند از آب و هوای مطلوب آنتالیا لذت ببرند.

ادامه مطلب
راهنمای سفر

راهنمای کامل سفر به شهر آنتالیا | مهم ترین مراکز خرید، اطلاعات ضروری، جاذبه های گردشگری، بهترین رستوران ها و تفریحات آبی!

ادامه مطلب
 سفر به آنتالیا

همیشه وقتی قصد سفر به شهر یا کشوری را دارید، ممکن است سوالاتی ذهن شما را درگیر کند، پس بهتر است نکاتی در مورد شهر مورد نظر خود را بدانید.

ادامه مطلب
فرودگاه آنتالیا

فرودگاه آنتالیا یکی از فرودگاه های مشهور ترکیه محسوب می شود که به علت موقعیت قرارگیری اش در فصول گرم سال پذیرای تعداد زیادی مسافر از نقاط آسیایی و اروپایی است. یکی از دلایل تردد زیاد در این فرودگاه می تواند به علت جاذبه های منحصر به فرد و شگفت انگیز آنتالیا باشد که موجب بازدید میلیون ها گردشگر خارجی در سال از این منطقه می شود، هدف از نوشتن این مقاله آشنایی با فرودگاه بین المللی آنتالیا و بررسی امکانات این فرودگاه است.

ادامه مطلب
شهربازی

آنتالیا شهری گردشگر پذیر در ترکیه است که جاذبه های گردشگری و تفریحی بسیاری دارد. شهربازی های آن از بهترین شهربازی ها است که باید به آن ها سر بزنید.

ادامه مطلب
دلایل انتخاب تور

آنتالیا یکی از مهم ترین شهر توریستی ترکیه به شمار می رود که همه ی این ها به دلیل زیبایی و منحصر به فرد بودن شهر آنتالیا می باشد.

ادامه مطلب
جشنواره

از جمله تفریحات آبی و همچنین جاذبه گردشگری شهر آنتالیا ترکیه، جشنواره مجسمه‌های شنی این شهر است. آنتالیا توانسته با برگزاری چنین جشنواره‌های، گردشگران بسیاری را به جانب خود جذب کند.

ادامه مطلب
بهترین رستوران های آن

هنگامی که به یک شهر سفر می‌کنیم رفتن به رستوران‌ها و کافه‌های سطح شهر گزینه خوبی برای تفریح است و می‌تواند ما را با فرهنگ مردمان آن نیز آشنا کند.

ادامه مطلب
معرفی تفریحات آبی

آنتالیا یکی از شهرهای توریستی و تفریحی است که همه ساله میزبان گردشگران و توریست‌های زیادی خواهد بود. در این شهر زیبا تفریحات آبی مختلفی برای گردشگران در نظر گرفته شده است

ادامه مطلب
ساحل کنیالتی

ساحل کنیالتی یکی از پرطرفدارترین مقاصد سفر خارجی است. درکنار تفریح و ورزش های آبی، می توانید از آرامش در ساحل لذت ببرید.

ادامه مطلب

سوالات متداول تور آنتالیا

بهترین زمان سفر به آنتالیا ترکیه از نظر آب و هوایی اواسط فروردین ماه تا اواسط اردیبهشت می باشد، بخاطر این که در این بازه زمانی آنتالیا دارای بهترین شرایط آب و هوایی است.

اگر دنبال سفری ارزان به آنتالیا هستید فصل زمستان به علت کاهش تعداد گردشگر، فصلی ارزان برای سفر به این شهر می باشد.

آنتالیا بخاطر داشتن تفریحات ساحلی و آبی فراوان در فصل تابستان بیشترین میزان گردشگر را دارد.

هتل های نام برده شده به علت دسترسی آسان به مرکز شهر و امکانات مناسب جز محبوب ترین و بهترین هتل های آنتالیا از نظر گردشگران آنتالیا می باشند.

 • اورنج کانتی
 • ترنس آتلانتیک
 • گرانادا لاکچری بلک

در صورتی که از طرفداران سفر های لاکچری هستید پیشنهاد ما به شما رزرو هتل های Uall می باشد، هتل های Uall امکانات بهتری به نسبت هتل های all دارند و از تفاوت های آن ها می توان به رایگان بودن خدمات سرو نوشیدنی در هتل های Uall اشاره کرد همچنین در نظر داشته باشید که در هتل های all سرویس دهی به مهمانان تا ساعت 11 شب و در هتل های uall سرویس دهی به آن ها به صورت ۲۴ ساعته می باشد.

بهترین هتل های آنتالیا امکاناتی نظیر پارک آبی، ترانسفر فرودگاهی، ارائه خدمات 24 ساعته و غیره را در اختیار مسافران خود قرار می دهند و هزینه یک شب اقامت در بهترین هتل های آنتالیا بسته به موقعیت مکانی و کیفیت امکانات آن ها متغیر (بین 20 تا 100 دلار آمریکا) می باشد.

تبدیل دلار به لیر در ترکیه ارزان تر و آسان تر است پس به شما توصیه می کنیم تنها برای یک روز لیر به همراه داشته باشید و در صرافی های آنتالیا دلار را به لیر تبدیل کنید.

آنتالیا دارای جاذبه های تفریحی و گردشگری زیای است که از نظر گردشگران لحظه آخر بهترین جاذبه های دیدنی این شهر عبارتند از:

 • شهر سیده
 • آبشار های ماناوگات
 • پارک ملی کاراتپه
 • پلاژ و سواحل آنتالیا مثل: ساحل کنییالتی، ساحل پاترا، ساحل فاسلیس و...
 • حمام رومی ها
 • مسجد مراد پاشا

 

در تور آنتالیا حتما غذاهای ترکی از جمله اسکندرکباب، بورک و باقلوا را امتحان کنید.

اکثر هتل های 5 ستاره آنتالیا پارک آبی دارند اما از مهم ترین پارک های آبی این شهر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • پارک ابی آکوالند
 • پارک آبی ریکسوس پرمیوم تروی
 • پارک ابی ددمان
نظرات کاربران
محمد حسین اسفند 1401
9 نفر پسندیدند
آنتالیا خیلی شهر زیباییه به نظرم حتما بهش سفر کنید. هتل های 5 ستاره فوق العاده ای هم داره.
مهسا بهمن 1401
10 نفر پسندیدند
در مقایسه با استانبول ، آنتالیا شهر ارزان تریه و بیشتر جاذبه های گردشگریش رایگانه. همچنین این شهر ترکیب مدرنیته و سنته که پیشنهاد می کنم دیدنش را حداقل برای یک بار از دست ندید.
مهدی پاشاکی بهمن 1401
18 نفر پسندیدند
آنتالیا ازون شهرهاییه که سفر به ساحل هاش خیلی به یادموندنیه. سواحل مدیترانه با هتل های فوق مجللش، پارک های آبیش، همه و همه باعث میشه آدم بخواد عید نوروز یه بار سفر به این شهرو تجربه کنه
فاطمه بهمن 1401
14 نفر پسندیدند
سلام ببخشيد ميخواستم بدونم فروردين ١٤٠٢پارک آبی های هتل های آنتالیا باز هستن یانه؟
عبدلی دی 1401
6 نفر پسندیدند
بعضی از هتل های 5 ستاره این شهر محشره بخصوص اگر شرایطش رو دارید، هتل های یوآل رو رزرو کنید واقعا معرکس. تمام امکانات فراهمه فقط اگر تو فصلایی برید که آب و هوای آنتالیا خیلی خوبه ممکنه این هتل ها یکم شلوغ باشن.