هتل های 3 ستاره مشهد نزدیک حرم

تور زمینی مشهد 5 اردیبهشت
2 شب
قطار اتوبوسی صبا
اسطوره بیستون
5 اردیبهشت - 7 اردیبهشت
قیمت از 280,000 تومان

تور مشهد 4 اردیبهشت
3 شب
تابان
دانیار سفر پارسیان
4 اردیبهشت - 7 اردیبهشت
قیمت از 820,000 تومان

تور مشهد 3 و 4 اردیبهشت
7 شب
ایران ایر تور
اسطوره بیستون
3 اردیبهشت - 11 اردیبهشت
قیمت از 1,115,000 تومان

تور مشهد 4 اردیبهشت
3 شب
تابان
معراج گشت
4 اردیبهشت - 7 اردیبهشت
قیمت از 800,000 تومان

تور زمینی مشهد 4 اردیبهشت
2 شب
قطار اتوبوسی صبا
گردشگر زمان
4 اردیبهشت - 7 اردیبهشت
قیمت از 240,000 تومان

تور مشهد 3 و 4 اردیبهشت
4 شب
تابان
ندا پرواز
3 اردیبهشت - 7 فروردین
قیمت از 725,000 تومان

تور زمینی مشهد 14 اردیبهشت ویژه رمضان
9 شب
قطار 6 تخته پارسی
الیما گشت
14 اردیبهشت - 24 اردیبهشت
قیمت از 1,105,000 تومان

تور زمینی مشهد 2 و 3 و 4 اردیبهشت
2 شب
قطار اتوبوسی صبا
ندا پرواز
3 اردیبهشت - 5 اردیبهشت
قیمت از 250,000 تومان

تور مشهد 3 اردیبهشت
4 شب
زاگرس
گردشگر زمان
3 اردیبهشت - 7 اردیبهشت
قیمت از 820,000 تومان

تور مشهد 4 اردیبهشت ویژه رمضان
3 شب
کاسپین
الیما گشت
4 اردیبهشت - 7 اردیبهشت
قیمت از 920,000 تومان

مشاهده تورهای بیشتر