با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:

جدیدترین تور ها
https://lahzeakhar.com/rss/tours
جدیدترین هتل ها
https://lahzeakhar.com/rss/hotels
جدیدترین اخبار
https://lahzeakhar.com/rss/news
جدیدترین راهنما های گردشگری
https://lahzeakhar.com/rss/tourismguide
جدیدترین سفرنامه ها
https://lahzeakhar.com/rss/Itinerary
جدیدترین اطلاعات مفید
https://lahzeakhar.com/rss/UsefulInformationTourist
جدیدترین اطلاعات ویزا
https://lahzeakhar.com/rss/VisaInformation
جدیدترین جاذبه گردشگری
https://lahzeakhar.com/rss/TouristAttractions
جدیدترین تفریحات
https://lahzeakhar.com/rss/entertainment
جدیدترین مراکز خرید
https://lahzeakhar.com/rss/shoppingCenter
جدیدترین رستوران ها
https://lahzeakhar.com/rss/restaurants
جدیدترین کافه ها
https://lahzeakhar.com/rss/cafes
جدیدترین خبر ها
https://lahzeakhar.com/rss/newslist