با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:


جدیدترین تور هاhttps://lahzeakhar.com/rss/toursجدیدترین هتل هاhttps://lahzeakhar.com/rss/hotels
جدیدترین اخبارhttps://lahzeakhar.com/rss/newsجدیدترین راهنما های گردشگریhttps://lahzeakhar.com/rss/tourismguide
جدیدترین سفرنامه هاhttps://lahzeakhar.com/rss/Itineraryجدیدترین اطلاعات مفیدhttps://lahzeakhar.com/rss/UsefulInformationTourist
جدیدترین اطلاعات ویزاhttps://lahzeakhar.com/rss/VisaInformationجدیدترین جاذبه گردشگریhttps://lahzeakhar.com/rss/TouristAttractions
جدیدترین تفریحاتhttps://lahzeakhar.com/rss/entertainmentجدیدترین مراکز خریدhttps://lahzeakhar.com/rss/shoppingCenter
جدیدترین رستوران هاhttps://lahzeakhar.com/rss/restaurantsجدیدترین کافه هاhttps://lahzeakhar.com/rss/cafes
جدیدترین خبر هاhttps://lahzeakhar.com/rss/newslist