پرواز کیش مسکو

معاون میراث فرهنگی و گردشگری کشور در طی بیانیه ای، با اشاره کردن به راه اندازی پرواز کیش مسکو به صورت مستقیم، از انجام مذاکره ای برای برگزاری پرواز مستقیم مسکو به سمت جزایر قشم و کیش خبر داد و اعلام کرد که این مذاکره به منظور سفر مسلمانان مسکو بوده که قصد سفر به ایران را دارند و تعدادشان هم کم نیست.