طلسم ورود گردشگر به مناطق چهارگانه شکسته می‌شود؟

مدیرکل توافق های ملی گردشگری گفته است که سازمان حفاظت از محیط زیست باید برای سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای برنامه های اکوتوریسم در مناطق چهارگانه اقدام کند. در میان گردشگران علاقه مند به مناطق چهار گانه بحث این است که آیا طلسم ورود گردشگر به مناطق چهارگانه شکسته می‌شود؟
امروزه مناطق چهارگانه به یکی از مقاصد گردشگری مورد توجه گردشگران تور داخلی تبدیل شده است. آقای فیاضی در مصاحبه ای که با خبرنگار ها انجام داده است بیان کرده که با توجه به علاقه گردشگران به این مناطق، که زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست است، از یک سال پیش تدوین اجرای سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای این برنامه انجام شده است.
همچنین او گفته است که این دستورالعمل دارای بخش های تعیین روش های سرمایه گذاری، اجرای تور و چندین بخش دیگر می باشد. چند ماه پیش این دستورالعمل به دفتر حقوقی حفاظت محیط زیست ارائه شد و انتظار می رود این سازمان نظر خود را هرچه زود تر اعلام کند تا توسط رئیس این سازمان ابلاغ شود. دبیر کمیته ملی طبیعت گردی با اشاره به محدودیت هایی که برای اجرای برخی تور در مناطق چهارگانه وجود دارد، گفت: این گونه تور های طبیعت گردی با درخواست قبلی و هماهنگی های لازمه برگزار می شود. اگر دستورالعمل های ارائه شده انجام شود گردشگران و مراکز مجری تور های طبیعت گردی می توانند از تمام ظرفیت و امکانات این گونه تور ها استفاده کنند و از این مناطق بهره برداری لازمه را انجام دهند. سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق زیست محیطی ایران را برای محافظ بهتر به چهار بخش تقسیم کرده که شامل پارک ملی، آثار طبیعی ملی و پناهگاه حیات وحش برای جانوان وحشی تقسیم کرده است. همچنین مناطق شکار ممنوع یکی از بخش های این مناطق است.
گزارش مشکل
درج نظر