اطلاعات تماس هتل Hotel DORA PERA

آدرس هتل Hotel DORA PERA

Evliya Çelebi, Şimal Sk. No:14, 34500 Beyoğlu/İstanbul, Turkey

موقعیت مکانی هتل Hotel DORA PERA روی نقشه

هتل Hotel DORA PERA

| درا پرا

تصاویر هتل Hotel DORA PERA

امکانات هتل Hotel DORA PERA

DORA PERA

تور استانبول Hotel DORA PERA

تور اقساطی استانبول ۵ و ۶ و ۷ فرودین
۵
۷ اسفند - ۱۲ فروردین
ایران ایر
آتا
ندا پرواز
تاریخ های تور
۱۵,۱۷۰,۰۰۰
تاریخ های تور
۱
از ۵ اسفند تا ۱۰ اسفند
۵
ایران ایر
ایران ایر
مشاهده تور
۱۵,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۶ اسفند تا ۱۱ اسفند
۵
ایران ایر تور
ایران ایر تور
مشاهده تور
۱۵,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۷ اسفند تا ۱۲ اسفند
۵
ایران ایر
آتا
مشاهده تور
۱۵,۱۷۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۲ و ۳ و ۴ فروردین
۴
۴ فروردین - ۸ فروردین
ایران ایر تور
ایران ایر تور
ندا پرواز
تاریخ های تور
۱۳,۱۳۰,۰۰۰
تاریخ های تور
۱
از ۲ فروردین تا ۶ اسفند
۴
ایران ایر
آتا
مشاهده تور
۱۴,۹۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۳ فروردین تا ۷ فروردین
۴
ایران ایر تور
ایران ایر تور
مشاهده تور
۱۴,۰۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۴ فروردین تا ۸ فروردین
۴
آسمان
معراج
مشاهده تور
۱۳,۱۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ویژه نوروز
۳
۵ فروردین - ۸ فروردین
قشم ایر
قشم ایر
رادوین گشت آزاد
تاریخ های تور
۱۲,۹۸۰,۰۰۰
تاریخ های تور
۱
از ۹ فروردین تا ۱۲ فروردین
۳
قشم ایر
قشم ایر
مشاهده تور
۱۴,۹۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱ فروردین تا ۴ فروردین
۳
قشم ایر
قشم ایر
مشاهده تور
۱۲,۹۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۵ فروردین تا ۸ فروردین
۳
قشم ایر
قشم ایر
مشاهده تور
۱۲,۴۸۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۹ فروردین تا ۱۲ فروردین
۳
قشم ایر
قشم ایر
مشاهده تور
۱۴,۹۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۷ و ۸ و ۹ فروردین
۶
۱۰ فروردین - ۱۶ فروردین
ایران ایر تور
ایران ایر تور
ندا پرواز
تاریخ های تور
۱۱,۴۰۰,۰۰۰
تاریخ های تور
۱
از ۸ فروردین تا ۱۴ فروردین
۶
آتا
معراج
مشاهده تور
۱۴,۵۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۹ فروردین تا ۱۵ فروردین
۶
ایران ایر
معراج
مشاهده تور
۱۲,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۰ اسفند تا ۱۶ اسفند
۶
ایران ایر تور
ایران ایر تور
مشاهده تور
۱۱,۴۰۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول نوروز ۱۴۰۲
۳
۱۲ فروردین - ۱۵ فروردین
قشم ایر
ایران ایر
قصر شایان
تاریخ های تور
۸,۹۵۰,۰۰۰
تاریخ های تور
۱
از ۱۲ فروردین تا ۱۵ فروردین
۳
قشم ایر
ایران ایر
مشاهده تور
۸,۹۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۲ فروردین تا ۵ فروردین
۳
قشم ایر
ایران ایر
مشاهده تور
۱۵,۲۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۴ فروردین تا ۷ فروردین
۳
قشم ایر
ایران ایر
مشاهده تور
۱۳,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۶ فروردین تا ۹ فروردین
۳
قشم ایر
ایران ایر
مشاهده تور
۱۳,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۸ فروردین تا ۱۱ فروردین
۳
قشم ایر
ایران ایر
مشاهده تور
۱۴,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۶
از ۹ فروردین تا ۱۲ فروردین
۳
قشم ایر
ایران ایر
مشاهده تور
۱۴,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۷
از ۱۰ فروردین تا ۱۳ فروردین
۳
قشم ایر
ایران ایر
مشاهده تور
۱۳,۹۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۸
از ۱۲ فروردین تا ۱۵ فروردین
۳
قشم ایر
ایران ایر
مشاهده تور
۸,۹۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۹
از ۲ فروردین تا ۵ فروردین
۳
قشم ایر
ایران ایر
مشاهده تور
۱۵,۲۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۱۰
از ۴ فروردین تا ۷ فروردین
۳
قشم ایر
ایران ایر
مشاهده تور
۱۳,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۱۱
از ۶ فروردین تا ۹ فروردین
۳
قشم ایر
ایران ایر
مشاهده تور
۱۳,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۱۲
از ۸ فروردین تا ۱۱ فروردین
۳
قشم ایر
ایران ایر
مشاهده تور
۱۴,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۱۳
از ۹ فروردین تا ۱۲ فروردین
۳
قشم ایر
ایران ایر
مشاهده تور
۱۴,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۱۴
از ۱۰ فروردین تا ۱۳ فروردین
۳
قشم ایر
ایران ایر
مشاهده تور
۱۳,۹۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۲ فروردین ویژه نوروز
۳
۱۲ فروردین - ۱۵ فروردین
قشم ایر
قشم ایر
سورتمه گشت
مشاهده تور
۹,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ فروردین
۳
۱۳ فروردین - ۱۸ فروردین
ایران ایر
معراج
ندا پرواز
تاریخ های تور
۸,۴۵۰,۰۰۰
تاریخ های تور
۱
از ۱۳ فروردین تا ۱۶ فروردین
۳
ایران ایر
معراج
مشاهده تور
۸,۴۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۴ فروردین تا ۱۷ فروردین
۳
ایران ایر
آتا
مشاهده تور
۸,۸۳۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۱۵ فروردین تا ۱۸ فروردین
۳
ایران ایر
آتا
مشاهده تور
۸,۵۵۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول از شیراز ۷ و ۱۴ فروردین
۳
۱۴ فروردین - ۱۷ فروردین
ایران ایر تور
ایران ایر تور
ندا پرواز
تاریخ های تور
۱۲,۸۶۰,۰۰۰
تاریخ های تور
۱
از ۷ فروردین تا ۱۰ فروردین
۳
ایران ایر تور
ایران ایر تور
مشاهده تور
۱۷,۶۱۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۱۴ فروردین تا ۱۷ فروردین
۳
ایران ایر تور
ایران ایر تور
مشاهده تور
۱۲,۸۶۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول ۱۵ فروردین
۵
۱۵ فروردین - ۲۰ فروردین
قشم ایر
قشم ایر
همنواز آسمان
تاریخ های تور
۸,۷۲۰,۰۰۰
تاریخ های تور
۱
از ۷ فروردین تا ۱۲ فروردین
۵
قشم ایر
قشم ایر
مشاهده تور
۱۴,۲۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۲
از ۴ فروردین تا ۹ فروردین
۵
قشم ایر
قشم ایر
مشاهده تور
۱۳,۲۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۳
از ۶ اسفند تا ۱۱ فروردین
۵
قشم ایر
قشم ایر
مشاهده تور
۱۵,۲۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۴
از ۹ فروردین تا ۱۴ فروردین
۵
قشم ایر
قشم ایر
مشاهده تور
۱۳,۲۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
۵
از ۳ فروردین تا ۸ اسفند
۵
قشم ایر
قشم ایر
مشاهده تور
۱۲,۲۲۰,۰۰۰
مشاهده تور
تور استانبول فروردین
۳
۱۷ فروردین - ۲۰ فروردین
ایران ایر تور
ایران ایر تور
آبرنگ سفر رویایی
مشاهده تور
۸,۱۴۰,۰۰۰
مشاهده تور
تا کنون هیچ نظری ثبت نشده است
امتیاز 4 از 5 | از بین 82 کاربران به هتل Hotel DORA PERA