ویدئو اسکی در مجهز ترین پیست اسکی ایران


پیست اسکی دیزین به عنوان مهمترین پیست اسکی ایران و منطقه خاورمیانه، یکی از پر رفت و آمد ترین پیست های ایران می باشد. این پیست اولین پیست اسکی ایران است که از فدراسیون جهانی اسکی برای برگزاری مسابقات رسمی تاییدیه دریافت کرده است و با این تاییدیه عنوان "بین المللی" را نیز از آن خود کرد.