کنوانسیون شیکاگو

کنوانسیون شیکاگو یا همان معاهده هوانوردی غیرنظامی بین المللی در سال 1944 با حضور کشور های بسیاری در شیکاگو به تصویب رسیده است، پیمان شیکاگو یکی از مهم ترین و اصلی ترین قوانین پروازی بوده و همه کشور های عضو این پیمان، مستلزم رعایت مفاد آن می باشند، کشور ایران نیز یکی از امضا کنندگان پیان شیکاگو است.
همانطور که در مقاله  تفاوت کدهای فرودگاهی ایکائو و یاتا به آن اشاره شد، سازمان ایکائو جهت نظارت بر اجرای این معاهده تشکیل شده و این امر یکی از اصلی ترین وظایف این سازمان تلقی می شود.
جالب توجه است که پس از به رسمیت شناختن این پیمان، کنوانسیون 1919 پاریس و معاهده هواپیمایی بازرگانی کنار گذاشته شد، زیرا کنوانسیون شیکاگو بسیار کامل و جامع تر از این پیمان ها بود.
اجرای معاهده هوانوردی غیرنظامی بین المللی در حدود 3 سال به طول انجامید و در نهایت در سال 1947 به اجرا در آمد.گزارش مشکل
گالری تصاویر
درج نظر