یوشیکو دایبوتسو

یوشیکو دایبوتسو
ارتفاع این مجسمه برنزی 120 متر است که 10 مترارتفاع پایه و 10 متر دیگرارتفاع گل نیلوفری که روی آن قرار گرفته است می باشد. در سال 1993 از این جسمه به عنوان بزرگترین تندیس جهان رو نمایی شد و تا سال 2008 نیز این عنوان را داشت اما پس از ساخت مجسمه های متعدد یوشیکو دایبوتسو جز یکی از مجسمه غول پیکر جهان به حساب آمد و تا به امروز نیز در این فهرست باقی مانده است. این مجسمه یادبودی از بودا می باشد که به تجلیل از  آیین بودا در کشور ژاپن بنا شده است.

گزارش مشکل
درج نظر
نام و نام خانوادگی
موبایل
تصویر کد امنیتی
متن نظر