امتیاز 5 از 5 | از بین 4274امتیاز دهنده به تور آفری استانبول

تور آفری استانبول

در ادامه صفحه تور آفری استانبول می توانید لیستی از به روز ترین تورهای استانبول آژانس های مسافرتی با ایرلاین های مختلف، همینطور تعداد شب متفاوت را مشاهده فرمایید. نرخ تمامي تور ها به صورت روزانه بررسي مي شود همچنین جهت دریافت نرخ تور دلخواه خود می توانید با آژانس های مسافرتی فعال در وب سایت لحظه آخر تماس حاصل فرمایید.

تور استانبول پرواز ماهان
3 شب
ماهان
بیسان سیر
25 آبان - 28 آبان
قیمت از 2,190,000 تومان

تور استانبول 7 آذر 98
4 شب
ماهان
ندا پرواز
7 آذر - 11 آذر
قیمت از 2,460,000 تومان

تور استانبول 18 آذر 98
6 شب
ماهان
ندا پرواز
18 آذر - 24 آذر
قیمت از 2,540,000 تومان

تور استانبول 14 و 15 و 16 آذر 98
4 شب
ماهان
ندا پرواز
14 آذر - 20 آذر
قیمت از 2,330,000 تومان

تور استانبول 25 و 26 و 27 آبان 98
3 شب
اطلس گلوبال
چکاوک
25 آبان - 3 آذر
قیمت از 2,690,000 تومان

تور استانبول 27 آبان 98
3 شب
ایران ایر
دایانا گشت پارس
27 آبان - 30 آبان
قیمت از 2,290,000 تومان

تور استانبول 24 آبان 98
10 شب
قشم ایر
آیسو سفر پارسه
24 آبان - 5 آذر
قیمت از 2,660,000 تومان

تور استانبول 5 آذر 98 ویژه جمعه سیاه
3 شب
آتا
ندا پرواز
5 آذر - 8 آذر
قیمت از 2,220,000 تومان

تور استانبول آبان 98
3 شب
اطلس گلوبال
آیسو سفر پارسه
23 آبان - 29 آبان
قیمت از 2,540,000 تومان

تور استانبول 24 آبان 98
10 شب
ایران ایر تور
گوهرشاد گشت
24 آبان - 4 آذر
قیمت از 2,990,000 تومان

تور استانبول 2 آذر 98
3 شب
ماهان
فلات پارس
2 آذر - 5 آذر
قیمت از 2,260,000 تومان

تور استانبول ویژه جمعه سیاه 4 آذر 98
5 شب
ماهان
فلات پارس
4 آذر - 9 آذر
قیمت از 2,760,000 تومان

تور استانبول 25 و 26 و 27 آبان 98
3 شب
اطلس گلوبال
همیشه سفر
25 آبان - 30 آبان
قیمت از 2,945,000 تومان

تور استانبول 4 آذر 98 ویژه جمعه سیاه
4 شب
ماهان
آرانا پرواز
4 آذر - 8 آذر
قیمت از 2,790,000 تومان

تور استانبول 27 و 28 آبان 98
4 شب
ماهان
ندا پرواز
27 آبان - 2 آذر
قیمت از 2,190,000 تومان

تور استانبول 24 آبان 98
5 شب
ایران ایر تور
بیسان سیر
24 آبان - 29 آبان
قیمت از 2,030,000 تومان

تور استانبول 24 آبان 98
10 شب
آسمان
اسطوره بیستون
24 آبان - 5 آذر
قیمت از 2,590,000 تومان

تور استانبول 25 آبان 98
3 شب
اطلس گلوبال
بیسان سیر
25 آبان - 28 آبان
قیمت از 2,465,000 تومان

تور استانبول 30 آبان 98
5 شب
ایران ایر
آرانا پرواز
30 آبان - 5 آذر
قیمت از 2,350,000 تومان

تور استانبول 28 آبان 98
7 شب
قشم ایر
آرانا پرواز
28 آبان - 5 آذر
قیمت از 2,600,000 تومان

تور استانبول 25 آبان 98
3 شب
ماهان
معراج گشت
25 آبان - 28 آبان
قیمت از 2,170,000 تومان

تور استانبول 26 آبان 98
6 شب
اطلس گلوبال
آرانا پرواز
26 آبان - 2 آذر
قیمت از 2,890,000 تومان

تور استانبول 28 آبان 98
3 شب
ماهان
معراج گشت
28 آبان - 1 آذر
قیمت از 2,170,000 تومان

تور استانبول 24 آبان و 7 و 8 آذر 98
3 شب
ایران ایر تور
آرشین پرواز
24 آبان - 27 آبان
قیمت از 1,780,000 تومان

تور استانبول 23 آبان 98
7 شب
ماهان
معراج گشت
23 آبان - 30 آبان
قیمت از 2,340,000 تومان

تور استانبول 23 آبان 98
4 شب
ایران ایر تور
جانیار پرواز
23 آبان - 27 آبان
قیمت از 1,780,000 تومان

تور استانبول 24 آبان 98
3 شب
آسمان
آذربال ایرانیان
24 آبان - 27 آبان
قیمت از 1,930,000 تومان

تور استانبول 1 و 2 آذر 98
4 شب
ایران ایر تور
آرشین پرواز
1 آذر - 6 آذر
قیمت از 2,190,000 تومان

تور استانبول ویژه جمعه سیاه 3 آذر 98
6 شب
ایران ایر
کاخ سپید ملل
3 آذر - 10 آذر
قیمت از 2,620,000 تومان

تور استانبول 28 آبان 98
3 شب
ایران ایر
قصر شایان
28 آبان - 1 آذر
قیمت از 1,785,000 تومان

تور استانبول 23 و 26 و 27 آبان 98
3 شب
قشم ایر
آرشین پرواز
23 آبان - 27 آذر
قیمت از 1,690,000 تومان

تور استانبول 24 و 25 و 27 آبان 98
4 شب
ایران ایر تور
آرشین پرواز
27 آبان - 1 آذر
قیمت از 1,820,000 تومان

تور استانبول 27 و 28 آبان 98
4 شب
ماهان
معراج گشت
27 آبان - 3 آذر
قیمت از 2,180,000 تومان

تور استانبول 23 آبان 98
4 شب
قشم ایر
اسطوره بیستون
23 آبان - 27 آبان
قیمت از 1,755,000 تومان

تور استانبول 27 آبان و 4 آذر 98
4 شب
ایران ایر تور
کاخ سپید ملل
27 آبان - 8 آذر
قیمت از 1,890,000 تومان

تور استانبول 27 آبان 98
3 شب
ایران ایر تور
همیشه سفر
27 آبان - 1 آذر
قیمت از 1,790,000 تومان

تور استانبول 23 آبان 98
4 شب
آسمان
گلبرگ سیر
23 آبان - 27 آبان
قیمت از 1,760,000 تومان

تور استانبول 27 و 28 آبان 98
4 شب
ماهان
چکاوک
27 آبان - 1 آذر
قیمت از 1,990,000 تومان

تور استانبول 28 آبان و 5 و 6 آذر 98
4 شب
ایران ایر تور
آرشین پرواز
28 آبان - 2 آذر
قیمت از 2,110,000 تومان

تور استانبول 24 آبان 98
3 شب
قشم ایر
وقت سفر
24 آبان - 27 آبان
قیمت از 1,690,000 تومان

تور استانبول 23 آبان 98
5 شب
قشم ایر
جانیار پرواز
23 آبان - 28 آبان
قیمت از 1,870,000 تومان

تور استانبول 24 آبان 98
5 شب
ایران ایر تور
ندا پرواز
24 آبان - 29 آبان
قیمت از 1,930,000 تومان

تور استانبول 24 آبان 98
4 شب
ایران ایر تور
وقت سفر
24 آبان - 28 آبان
قیمت از 1,950,000 تومان

تور استانبول 26 آبان 98
5 شب
ایران ایر
سامان پرواز
26 آبان - 1 آذر
قیمت از 1,940,000 تومان

تور استانبول 24 آبان 98
5 شب
ماهان
معراج گشت
24 آبان - 29 آبان
قیمت از 2,110,000 تومان

تور استانبول 7 آذر 98 ویژه جمعه سیاه
3 شب
ماهان
قصر شایان
7 آذر - 10 آذر
قیمت از 2,135,000 تومان

تور استانبول 24 آبان 98
3 شب
ایران ایر تور
فلات پارس
24 آبان - 27 آبان
قیمت از 1,660,000 تومان

تور استانبول 23 آبان 98
7 شب
قشم ایر
اسطوره بیستون
23 آبان - 30 آبان
قیمت از 2,290,000 تومان

تور استانبول 23 آبان 98
5 شب
قشم ایر
اسطوره بیستون
23 آبان - 28 آبان
قیمت از 1,865,000 تومان

تور استانبول 23 آبان 98
3 شب
آسمان
گلبرگ سیر
23 آبان - 26 آبان
قیمت از 1,775,000 تومان

تور استانبول 25 آبان 98
3 شب
آسمان
اسطوره بیستون
25 آبان - 28 آبان
قیمت از 1,650,000 تومان

تور استانبول 24 آبان 98
5 شب
ایران ایر تور
فلات پارس
24 آبان - 29 آبان
قیمت از 1,960,000 تومان

تور استانبول 23 آبان 98
5 شب
قشم ایر
مهریار پرواز
23 آبان - 28 آبان
قیمت از 1,840,000 تومان

تور استانبول 23 آبان 98
6 شب
قشم ایر
مهریار پرواز
23 آبان - 29 آذر
قیمت از 2,050,000 تومان

تور استانبول 23 آبان 98
3 شب
قشم ایر
مهریار پرواز
23 آبان - 27 آبان
قیمت از 1,650,000 تومان

تور استانبول 23 آبان 98
4 شب
قشم ایر
مهریار پرواز
23 آبان - 27 آذر
قیمت از 1,760,000 تومان

تور استانبول 25 و 29 و 30 آبان 98
5 شب
قشم ایر
آرشین پرواز
25 آبان - 1 آذر
قیمت از 2,020,000 تومان

تور استانبول 23 آبان 98
4 شب
قشم ایر
قصر شایان
23 آبان - 27 آبان
قیمت از 1,720,000 تومان

تور استانبول 24 آبان 98
5 شب
قشم ایر
قصر شایان
24 آبان - 29 آبان
قیمت از 1,910,000 تومان

تور استانبول 24 آبان و 1 آذر 98
5 شب
قشم ایر
کاخ سپید ملل
24 آبان - 6 آذر
قیمت از 1,920,000 تومان

سوالات متداول تور آفری استانبول

1- بهترین زمان سفر با تور استانبول چه زمانی است؟

پاسخ : بهترین زمان سفر به شهر استانبول فصل های بهار و پاییز می باشد.


2- ارزانترین فصل سفر به استانبول چه زمانی است؟

پاسخ : برای تجربه سفری ارزان به استانبول گردشگران می توانند در فصل پاییز با تور استانبول سفر کنند


3- ارزان ترین مراکز خرید استانبول چه نام دارند؟

پاسخ : شهر استانبول مملوء از مراکز خرید اوت لت (مراکزی که اجناس تک سایز و یا حراج را به فروش می رسانند) می باشد و گردشگران می توانند برای تجربه خرید ارزان می توانند به آن ها مراجعه کنند، از معروف ترین مراکز خرید اوت لت موجود در استانبول می توان به مراکز خرید اولیوم، کاله


4- بهترین هتل استانبول چه نام دارد؟

پاسخ : در شهر استانبول هتل های خوب بسیاری وجود دارد که برخی از آن ها عبارتند از هتل الیت ورد، هتل گرند جواهر، مرکور استانبول بومونتی و غیره


درج نظر
نام و نام خانوادگی
ایمیل
تصویر کد امنیتی
متن نظر

پنل کاربری انجمن گردشگری بلاگ گردشگری