امتیاز 5 از 5 | از بین 3039 امتیاز دهنده به تور ترکیه

تور ترکیه

در ادامه صفحه تور ترکیه می توانید لیستی از به روز ترین تورهای ترکیه آژانس های مسافرتی با ایرلاین های مختلف، همینطور تعداد شب متفاوت را مشاهده فرمایید. نرخ تمامي تور ها به صورت روزانه بررسي مي شود همچنین جهت دریافت نرخ تور دلخواه خود می توانید با آژانس های مسافرتی فعال در وب سایت لحظه آخر تماس حاصل فرمایید.

  • تور ترکیه

2,560,000 تومان
6 شب
7 اردیبهشت - 13 اردیبهشت
SunExpress Airline
معراج گشت

900,000 تومان
3 شب
31 فروردین - 3 اردیبهشت
تابان
مهریار پرواز

1,850,000 تومان
6 شب
31 فروردین - 6 اردیبهشت
قشم ایر
اسطوره بیستون

980,000 تومان
4 شب
1 اردیبهشت - 5 اردیبهشت
آتا
ندا پرواز

2,280,000 تومان
6 شب
31 فروردین - 7 اردیبهشت
قشم ایر
امیرکبیر سیر

810,000 تومان
3 شب
31 فروردین - 3 اردیبهشت
قشم ایر
آرشین پرواز

1,190,000 تومان
6 شب
1 اردیبهشت - 7 اردیبهشت
ایران ایر
فرداد پرواز

890,000 تومان
3 شب
31 فروردین - 3 اردیبهشت
تابان
آسمان پایتخت

1,290,000 تومان
6 شب
5 اردیبهشت - 11 اردیبهشت
قشم ایر
روژانو

920,000 تومان
4 شب
31 فروردین - 4 اردیبهشت
قشم ایر
ندا پرواز

1,240,000 تومان
5 شب
5 اردیبهشت - 12 اردیبهشت
ایران ایر
پرواز ایرانیان

870,000 تومان
2 شب
31 فروردین - 3 اردیبهشت
تابان
سامان پرواز

930,000 تومان
4 شب
31 فروردین - 6 اردیبهشت
تابان
آمادای

1,590,000 تومان
6 شب
31 فروردین - 6 اردیبهشت
ماهان
رامین گشت

950,000 تومان
4 شب
31 فروردین - 5 اردیبهشت
تابان
آرشین پرواز

1,299,000 تومان
3 شب
2 فروردین - 5 اردیبهشت
ایران ایر
سامان پرواز

1,390,000 تومان
6 شب
5 اردیبهشت - 13 اردیبهشت
قشم ایر
آمادای

1,690,000 تومان
6 شب
6 اردیبهشت - 12 اردیبهشت
قشم ایر
آسمان پایتخت

940,000 تومان
4 شب
28 فروردین - 1 فروردین
تابان
مهریار پرواز

2,660,000 تومان
6 شب
31 فروردین - 6 اردیبهشت
SunExpress Airline
سیرسمان

1,890,000 تومان
6 شب
7 اردیبهشت - 14 اردیبهشت
قشم ایر
پرستو پرواز

1,290,000 تومان
6 شب
31 فروردین - 6 اردیبهشت
ایران ایر
راه ابریشم

2,560,000 تومان
6 شب
31 فروردین - 6 اردیبهشت
SunExpress Airline
گلبرگ سیر

1,290,000 تومان
6 شب
7 اردیبهشت - 13 اردیبهشت
قشم ایر
اسطوره بیستون

990,000 تومان
3 شب
31 فروردین - 5 اردیبهشت
ایران ایر
سلام پرواز

1,180,000 تومان
6 شب
31 فروردین - 7 اردیبهشت
قشم ایر
پرستو پرواز

2,561,000 تومان
6 شب
31 فروردین - 7 اردیبهشت
SunExpress Airline
آمادای

1,240,000 تومان
6 شب
5 فروردین - 12 فروردین
قشم ایر
ندا پرواز

2,560,000 تومان
6 شب
7 اردیبهشت - 14 اردیبهشت
SunExpress Airline
سروش گشت

890,000 تومان
3 شب
31 فروردین - 3 اردیبهشت
قشم ایر
پرستو پرواز

1,290,000 تومان
6 شب
6 اردیبهشت - 12 اردیبهشت
قشم ایر
آسمان پایتخت

1,890,000 تومان
6 شب
7 اردیبهشت - 13 اردیبهشت
قشم ایر
سامان پرواز

1,139,000 تومان
4 شب
7 اردیبهشت - 11 اردیبهشت
ماهان
گلبرگ سیر

1,550,000 تومان
6 شب
31 فروردین - 14 اردیبهشت
ایران ایر
سلام پرواز

1,090,000 تومان
4 شب
3 اردیبهشت - 7 اردیبهشت
ایران ایر
پرواز ایرانیان

950,000 تومان
4 شب
31 اردیبهشت - 4 خرداد
تابان
آرشین پرواز

2,560,000 تومان
6 شب
31 فروردین - 6 اردیبهشت
SunExpress Airline
تایسیز پرواز

1,390,000 تومان
6 شب
31 فروردین - 7 اردیبهشت
زاگرس
سیرسمان

1,240,000 تومان
6 شب
7 فروردین - 13 فروردین
قشم ایر
ندا پرواز

1,050,000 تومان
6 شب
31 فروردین - 6 اردیبهشت
قشم ایر
قصر شایان

850,000 تومان
3 شب
31 فروردین - 6 اردیبهشت
تابان
آمادای

1,180,000 تومان
6 شب
31 فروردین - 7 اردیبهشت
قشم ایر
سیرسمان

1,190,000 تومان
6 شب
5 اردیبهشت - 11 اردیبهشت
قشم ایر
نورا سیر

1,040,000 تومان
4 شب
28 فروردین - 5 اردیبهشت
اطلس جت
آمادای

1,040,000 تومان
3 شب
31 فروردین - 3 اردیبهشت
اطلس گلوبال
پرواز ایرانیان

1,080,000 تومان
4 شب
3 اردیبهشت - 7 اردیبهشت
قشم ایر
ندا پرواز

1,480,000 تومان
6 شب
5 اردیبهشت - 14 اردیبهشت
قشم ایر
راه سفر

1,050,000 تومان
5 شب
31 فروردین - 5 اردیبهشت
تابان
تایسیز پرواز

1,295,000 تومان
7 شب
2 اردیبهشت - 9 اردیبهشت
تابان
مهریار پرواز

1,290,000 تومان
6 شب
7 اردیبهشت - 14 اردیبهشت
قشم ایر
ماهرخ گشت

1,990,000 تومان
6 شب
1 اردیبهشت - 8 اردیبهشت
ایران ایر
سیرسمان

2,560,000 تومان
6 شب
31 فروردین - 7 اردیبهشت
SunExpress Airline
سلام پرواز

1,290,000 تومان
6 شب
31 فروردین - 6 اردیبهشت
ایران ایر
قصر شایان

1,250,000 تومان
7 شب
5 اردیبهشت - 12 اردیبهشت
قشم ایر
رامین گشت

945,000 تومان
3 شب
1 اردیبهشت - 4 اردیبهشت
قشم ایر
پرواز ایرانیان

2,390,000 تومان
10 شب
31 فروردین - 11 اردیبهشت
اطلس جت
همنواز

880,000 تومان
3 شب
31 فروردین - 3 اردیبهشت
تابان
روژانو

830,000 تومان
5 شب
31 فروردین - 5 اردیبهشت
ایران ایر
نورا سیر

1,390,000 تومان
6 شب
31 فروردین - 8 اردیبهشت
ایران ایر
همیشه سفر

1,050,000 تومان
5 شب
30 فروردین - 4 اردیبهشت
تابان
مهریار پرواز

2,561,000 تومان
6 شب
7 اردیبهشت - 14 اردیبهشت
SunExpress Airline
آمادای

1,740,000 تومان
6 شب
6 اردیبهشت - 13 اردیبهشت
قشم ایر
پرستو پرواز

1,220,000 تومان
6 شب
2 اردیبهشت - 8 اردیبهشت
تابان
آرانا پرواز

1,280,000 تومان
6 شب
31 فروردین - 7 اردیبهشت
قشم ایر
سامان پرواز

1,020,000 تومان
3 شب
2 اردیبهشت - 5 اردیبهشت
قشم ایر
گوهرشاد

1,140,000 تومان
4 شب
4 اردیبهشت - 14 اردیبهشت
ایران ایر
پرواز ایرانیان

795,000 تومان
3 شب
1 اردیبهشت - 6 اردیبهشت
آتا
داتیس پرواز

2,560,000 تومان
6 شب
31 فروردین - 5 اردیبهشت
SunExpress Airline
مهریار پرواز

2,560,000 تومان
6 شب
31 فروردین - 6 اردیبهشت
SunExpress Airline
سروش گشت

990,000 تومان
3 شب
31 فروردین - 3 اردیبهشت
قشم ایر
سروش گشت

890,000 تومان
3 شب
30 فروردین - 3 اردیبهشت
تابان
گلبرگ سیر

1,290,000 تومان
6 شب
7 اردیبهشت - 14 اردیبهشت
قشم ایر
سروش گشت

1,100,000 تومان
8 شب
4 اردیبهشت - 12 اردیبهشت
زاگرس
قصر شایان

2,195,000 تومان
6 شب
1 اردیبهشت - 8 اردیبهشت
قشم ایر
سروش گشت

2,661,000 تومان
6 شب
31 فروردین - 6 اردیبهشت
SunExpress Airline
آرشین پرواز


کشور ترکیه مهد فرهنگ و پایتخت تمدن و نقطه ی اتصال دو قاره ی آسیا و اروپا است. تور ترکیه همواره در این کشور در جریان است. از آغاز تاریخ، سرزمین آناتولی جزو سرزمین های اولیه بوده که مهاجرت اقوام مختلف به آن انجام می شده است.
ترکیه پر از مقصدهای گردشگری برای توریست های دنیا است.به همین جهت است که گردشگران زیادی سالانه تور ترکیه را برای سفر خود انتخاب می کنند. از گنبد و مناره های استانبول گرفته تا ویرانه های رومی در کرانه های غربی و جنوبی، از سواحل آنتالیا و گردشگاه های مدیترانه ای تا کوه های مه آلود دریای سیاه شرقی.
کشتی های مسافربری به تمامی نقاط مختلف ترکیه می روند. مسافران این کشتی های کروز مسافری می توانند از بنادر و مراکز شهرهای استانبول، ازمیر و کوش آداسی دیدن کنند. کشتی هایی که بین قبرس شمالی و مرسین و بین بودروم و مارماریس و جزایر یونان حرکت می کنند، گزینه های دیگری برای وارد شدن به سرزمین ترکیه و تور ترکیه هستند.
ترکیه با آب های آزاد و کوه های بلند احاطه شده است. این کشور دارای زیبایی های طبیعی فوق العاده ای است. ترکیه دارای شرایط آب و هوایی مختلفی از آب و هوای قاره ای تا مدیترانه ای و اقیانوسی می باشد.
چیزی که ترکیه را به یک کشور چهار فصل تبدیل می کند آب و هوای متفاوت آن است که در مناطق شمال ترکیه آب و هوای اقیانوسی و در جنوب آن آب و هوای مدیترانه ای و معتدل حاکم می باشد.
شما در تمامی طول سال می توانید ترکیه را برای سفر خود انتخاب کنید زیرا مناطق جنوبی در ماه های تابستان در بین گردشگران بسیار محبوب هستند و مناطق مرکزی و شمالی بیشتر در ماه های زمستان توسط گردشگران بازدید می شوند و دارای امکانات توریستی می باشند.
در صورت پیدا نکردن تور مورد نظر می توانید از صفحات تور استانبول و تور آنتالیا نیز بازدید کنید.

اطلاعات و موقعیت شهری

قابل توجه گردشگران تور ترکیه ، ترکیه کشوری آسیایی و اروپایی است که در قسمت جنوب شرقی اروپا و همچنیندر قسمت جنوب غربی آسیا قرار گرفته است.مسافران تور ترکیه بدانند که حدود 97 درصد ترکیه در آسیا و 3 درصد مابقی آن در اروپا واقع شده است.قسمت اروپایی ترکیه را تراکیه و قسمت آسیایی آن را آسیای صغیر و یا آناتولی می نامند.
گردشگران عزیز تور ترکیه مطلع باشند که این دو بخش آسیایی و اروپایی به واسطه ی دو تنگه داردانل و بسفروس و همچنین دریای مرمره از یکدیگر جدا شده اند.تنگه ی بسفروس دو دریای مرمره و سیاه را به هم متصل و تنگه ی داردانل محل متصل شدن دریای مرمره و اژه می باشد.
مسافران تور ترکیه که قصد سفر به این کشور را دارند بدانند که این کشور از قسمت غرب با دریای اژه و مرمره ، از قسمت شمال با دریای سیاه و در جنوب غربی با دریای مدیترانه مرز آبی دارد.کشور های هم مرز با ترکیه از جنوب شرقی با سوریه و عراق ، از شرق با ایران ، ارمنستان ، گرجستان و آذربایجان و از قسمت شمال غربی بلغارستان و یونان می باشد.
مورد توجه مسافرین تور ترکیه ، طبق آمار سال 2013 جمعیت ترکیه بالغ بر 76 میلیون نفر که 99.8 درصد آنان مسلمان و 0.2 درصد مابقی مسیحی و یا یهودی هستند.بیش تر مسلمانان ترکیه در نزدیکی مرز ایران ساکن هستند و همچنین بسیاری از مردم مسلمان ترکیه از کشور ایران به ترکیه مهاجرت کرده اند.استان قارص که در قسمت شمال شرقی کشور ترکیه می باشد محل تجمع شیعیان بوده و به زبان ترکی آذری سخن می گویند.
زبان ترکی استانبولی زبان رسمی این کشور از قدیمی ترین زبان های دنیا می باشد.در زمان های گذشته این زبان را با خط عربی می نوشتند اما پس از تشکیل حکومت ترکیه توسط آتاترک این خط به خط لاتین تغییر یافت.

اطلاعات پرواز

ترکیه یکی از پر طرفدار ترین مقاصد گردشگری در بین توریست ها در سر تا سر دنیا می باشد که سالانه هر شهر توریستی آن میزبان میلیون ها گردشگر می باشد در ادامه مسافران تور ترکیه را با فرودگاه های ترکیه و همچنین روز های پروازی پایتخت این کشور یعنی آنکارا بیش تر آشنا خواهیم کرد.
قابل توجه گردشگران تور ترکیه ، به طور کلی در این کشر تعداد بی شماری فرودگاه وجود دارد که بسته به شهر های آن و مسافران خاص خود را دارد به طور مثال فرودگاه استانبول ، آنکارا ، بدروم ، کوش آداسی و آنتالیا از فرودگاه های پر تردد این کشور به شمار می رود.
مسافران تور ترکیه بدانند که فرودگاه های ترکیه به طور کلی شامل : فرودگاه آدانا ، فرودگاه آدیامان ، فرودگاه آنکارا ، فرودگاه اسکی شهیر ، فرودگاه قیصریه ، فرودگاه آنتالیا ، فرودگاه بورسا ، فرودگاه بدروم ، فرودگاه چناق‌قلعه ، فرودگاه دیاربکر ، فرودگاه دالامان ، فرودگاه دنیزلی ، فرودگاه ارزروم ، فرودگاه غازی عینتاب ، فرودگاه استانبول ، فرودگاه ازمیر ، فرودگاه قسطمونی ، فرودگاه قارص ، فرودگاه قونیه ، فرودگاه مالاتیا ، فرودگاه ماردین ، فرودگاه نوشهیر ، فرودگاه سانلیورفا ، فرودگاه سامسون ، فرودگاه تکیردگ ، فرودگاه ترابزون ، فرودگاه ون ، فرودگاه هاتای ، فرودگاه اگری ، فرودگاه بتمن ، فرودگاه ادرمیت/کورفز ، فرودگاه ارزنجان ، فرودگاه الازیغ ، فرودگاه اسپارتا ، فرودگاه قهرمان‌مرعش ، فرودگاه میوس ، فرودگاه آماسیا ، فرودگاه سینوپ ، فرودگاه عشاق ، فرودگاه سیواس ، فرودگاه غازی‌پاشا ، فرودگاه شرناق ، فرودگاه Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ، فرودگاه زونگولداغ ، فرودگاه Gülyalı ، فرودگاه بینگول ، فرودگاه ایغدیر ، فرودگاه توقات ، فرودگاه Siirt و فرودگاه Yuksekova نیز می باشند.
مسافران تور ترکیه که می خواهند به پایتخت این کشور یعنی آنکارا سفر کنند می توانند از طریق ایرلاین های ایران ایر و ماهان ایر با مدت زمان پرواز 3 ساعت و 10 دقیقه به فرودگاه آنکارا برسند.

آب و هوا

ترکیه یکی از مقاصد گردشگری مهم به شمار می رود که سالانه میلیون ها توریست شهر های مختلف آن را برای گذراندن تعطیلات خود انتخاب می کنند.گردشگران تور ترکیه بدانند که این کشور به دلیل موقعیت قرار گیری و وسعتی که دارد از منطقه به منطقه ای دیگر و همچنین از فصلی به فصل دیگر تفاوت های زیادی نیز دارد.
گردشگران تور ترکیه می توانند در بهترین فصل یعنی بهار و پاییز به استانبول سفر کنند درست زمانی که آب و هوای این کشور گرم ولی آزار دهنده نمی باشد.
اگر هم از آن دسته از افرادی هستید که قصد دارید از ساحل و حمام آفتاب لذت ببرید بهترین پیشنهاد لحظه آخر به شما از ماه های ژوئن و تا پایان سپتامبر می باشد که تمامی سواحل ترکیه در این ماه ها مملو از مسافران تور ترکیه می باشد.
به گردشگران تور ترکیه که می خواهند از مناطق اسکی مانند اسکی در منطقه uludag در نزدیکی bursa و همچنین palandoken در نزدیکی Erzurum بازدید و از امکانات آن استفاده کنند بهترین ماه های ممکن دسامبر و آپریل نیز می باشد.
مسافران تور ترکیه توجه داشته باشند که مناطق کوهستانی در قسمت شرق ترکیه در زمستان آب و هوای آن به منفی 43 درجه سانتی گراد و بالا ترین دمای آن به 38 درجه سانتی گراد نیز می رسد.همچنین مسافران تور ترکیه که می خواهند به آناتولی سفر کنند توجه کنند که آب و هوای این شهر در تابستان ها 40 درجه سانتی گراد و زمستان ها به منفی 38 درجه سانتی گراد نیز می رسد.
گردشگران عزیز بسته به این که در ماهی از سال به ترکیه سفر می کنند باید لباس مناسب همراه داشته باشند به طور مثال اگر در فصل تابستان سفر می کنید بهتره لباس خنک و نازک همراه داشته و همچنن اگر فصل زمستان سفر می کنید بهتره لباس های گرم و ضد آب همراه خود داشته باشید.

نظرات ثبت شده
13 👍 1 👎
31 فروردین 1396

17 👍 2 👎
31 فروردین 1396

20 👍 0 👎
30 فروردین 1396

5 👍 0 👎
5 اردیبهشت 1396

2 👍 0 👎
8 اردیبهشت 1396

14 👍 1 👎
6 اردیبهشت 1396

درج نظر
تمامی فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است و کلیه حقوق برای تیم لحظه آخر محفوظ است