امتیاز 5 از 5 | از بین 3036 امتیاز دهنده به تور ترکیه

تور ترکیه

در ادامه صفحه تور ترکیه می توانید لیستی از به روز ترین تورهای ترکیه آژانس های مسافرتی با ایرلاین های مختلف، همینطور تعداد شب متفاوت را مشاهده فرمایید. نرخ تمامي تور ها به صورت روزانه بررسي مي شود همچنین جهت دریافت نرخ تور دلخواه خود می توانید با آژانس های مسافرتی فعال در وب سایت لحظه آخر تماس حاصل فرمایید.

  • تور ترکیه

820,000 تومان
3 شب
6 بهمن - 9 بهمن
آتا

930,000 تومان
3 شب
6 بهمن - 10 بهمن
زاگرس

1,985,000 تومان
6 شب
26 اسفند - 17 فروردین
قشم ایر

920,000 تومان
4 شب
6 بهمن - 11 بهمن
تابان

1,570,000 تومان
5 شب
25 اسفند - 6 فروردین
قشم ایر

860,000 تومان
3 شب
8 بهمن - 11 بهمن
تابان

2,060,000 تومان
6 شب
25 اسفند - 2 اسفند
ماهان

995,000 تومان
5 شب
13 بهمن - 20 بهمن
ایران ایر

1,750,000 تومان
5 شب
25 اسفند - 15 فروردین
قشم ایر

1,660,000 تومان
6 شب
13 بهمن - 19 بهمن
SunExpress Airline

1,030,000 تومان
5 شب
6 بهمن - 11 بهمن
ماهان

930,000 تومان
3 شب
6 بهمن - 9 بهمن
قشم ایر

1,150,000 تومان
3 شب
20 بهمن - 23 بهمن
ایران ایر

930,000 تومان
3 شب
7 بهمن - 10 بهمن
تابان

890,000 تومان
3 شب
8 بهمن - 11 بهمن
تابان

940,000 تومان
4 شب
6 بهمن - 10 بهمن
تابان

870,000 تومان
3 شب
7 بهمن - 10 بهمن
آتا

950,000 تومان
3 شب
8 بهمن - 11 بهمن
تابان

1,050,000 تومان
6 شب
9 بهمن - 15 بهمن
آتا

1,620,000 تومان
5 شب
26 اسفند - 2 فروردین
قشم ایر

1,095,000 تومان
2 شب
14 بهمن - 17 بهمن
ماهان

860,000 تومان
3 شب
6 بهمن - 10 بهمن
قشم ایر

930,000 تومان
3 شب
6 بهمن - 9 بهمن
قشم ایر

890,000 تومان
3 شب
6 بهمن - 9 بهمن
تابان

930,000 تومان
3 شب
6 بهمن - 9 بهمن
زاگرس

1,120,000 تومان
4 شب
4 بهمن - 8 بهمن
تابان

1,050,000 تومان
6 شب
5 بهمن - 13 بهمن
تابان

890,000 تومان
3 شب
7 بهمن - 10 بهمن
آتا

2,090,000 تومان
6 شب
26 اسفند - 9 فروردین
ماهان

895,000 تومان
3 شب
7 بهمن - 10 بهمن
قشم ایر

1,035,000 تومان
7 شب
13 بهمن - 20 بهمن
قشم ایر

1,660,000 تومان
6 شب
13 بهمن - 26 بهمن
SunExpress Airline

900,000 تومان
4 شب
7 بهمن - 11 بهمن
زاگرس

890,000 تومان
6 شب
5 بهمن - 12 بهمن
قشم ایر

1,060,000 تومان
4 شب
15 بهمن - 19 بهمن
اطلس جت

2,390,000 تومان
6 شب
27 اسفند - 9 فروردین
قشم ایر

880,000 تومان
6 شب
5 بهمن - 13 بهمن
تابان

995,000 تومان
6 شب
13 بهمن - 19 بهمن
قشم ایر

2,890,000 تومان
6 شب
27 اسفند - 5 فروردین
SunExpress Airline

930,000 تومان
3 شب
6 بهمن - 9 بهمن
آتا

920,000 تومان
5 شب
12 بهمن - 17 بهمن
قشم ایر

950,000 تومان
5 شب
6 بهمن - 11 بهمن
تابان

990,000 تومان
5 شب
6 بهمن - 11 بهمن
تابان

1,660,000 تومان
6 شب
13 بهمن - 20 بهمن
SunExpress Airline

2,470,000 تومان
5 شب
25 اسفند - 15 فروردین
قشم ایر

890,000 تومان
3 شب
8 بهمن - 11 بهمن
تابان

1,100,000 تومان
7 شب
9 بهمن - 17 بهمن
معراج

1.95000
4 شب
6 بهمن - 11 بهمن
زاگرس

1.020.000
6 شب
12 بهمن - 20 بهمن
تابان

1,490,000 تومان
6 شب
13 بهمن - 19 بهمن
SunExpress Airline

890,000 تومان
3 شب
6 بهمن - 9 بهمن
تابان

960,000 تومان
4 شب
6 بهمن - 10 بهمن
تابان

895,000 تومان
3 شب
7 بهمن - 10 بهمن
قشم ایر

995,000 تومان
6 شب
5 بهمن - 12 بهمن
تابان

930,000 تومان
3 شب
6 بهمن - 10 بهمن
زاگرس

1,100,000 تومان
7 شب
4 بهمن - 11 بهمن
معراج

1,190,000 تومان
4 شب
30 بهمن - 4 اسفند
ایران ایر

930,000 تومان
3 شب
6 بهمن - 9 بهمن
آتا

960,000 تومان
4 شب
7 بهمن - 11 بهمن
آتا

2,890,000 تومان
6 شب
27 اسفند - 16 فروردین
SunExpress Airline

945,000 تومان
4 شب
7 بهمن - 11 بهمن
قشم ایر

1,100,000 تومان
7 شب
8 بهمن - 15 بهمن
تابان

995,000 تومان
6 شب
13 بهمن - 20 بهمن
ماهان

1,100,000 تومان
6 شب
12 بهمن - 19 بهمن
تابان

1,045,000 تومان
6 شب
7 بهمن - 13 بهمن
قشم ایر

990,000 تومان
5 شب
11 بهمن - 16 بهمن
آتا

895,000 تومان
3 شب
8 بهمن - 11 بهمن
قشم ایر

910,000 تومان
4 شب
13 بهمن - 17 بهمن
قشم ایر

1,040,000 تومان
5 شب
6 بهمن - 15 بهمن
ایران ایر

2,110,000 تومان
6 شب
27 اسفند - 13 فروردین
قشم ایر

1,050,000 تومان
4 شب
14 بهمن - 17 بهمن
اطلس جت

1,020,000 تومان
4 شب
11 بهمن - 15 بهمن
قشم ایر

1,100,000 تومان
7 شب
9 بهمن - 16 بهمن
معراج

1,000,000 تومان
4 شب
13 بهمن - 17 بهمن
اطلس گلوبال

990,000 تومان
3 شب
6 بهمن - 9 بهمن
تابان

1,050,000 تومان
6 شب
10 بهمن - 16 بهمن
آتا

1,290,000 تومان
6 شب
6 بهمن - 13 بهمن
SunExpress Airline

935,000 تومان
4 شب
6 بهمن - 10 بهمن
آتا

980,000 تومان
6 شب
12 بهمن - 18 بهمن
تابان

890,000 تومان
3 شب
22 بهمن - 25 بهمن
تابان

990,000 تومان
6 شب
5 بهمن - 12 بهمن
قشم ایر

1,425,000 تومان
7 شب
8 بهمن - 15 بهمن
Turkish Airlines

1,400,000 تومان
7 شب
8 بهمن - 16 بهمن
تابان

869,000 تومان
3 شب
13 بهمن - 16 بهمن
قشم ایر

995,000 تومان
5 شب
6 بهمن - 11 بهمن
قشم ایر

1,895,000 تومان
5 شب
26 اسفند - 17 فروردین
قشم ایر

16,400,000 تومان
3 شب
11 بهمن - 15 بهمن
اتوبوس اسکانیا

855,000 تومان
3 شب
5 بهمن - 11 بهمن
زاگرس

950,000 تومان
3 شب
7 بهمن - 10 بهمن
قشم ایر

950,000 تومان
5 شب
11 بهمن - 16 بهمن
ایران ایر

1,095,000 تومان
6 شب
5 بهمن - 12 بهمن
تابان

890,000 تومان
3 شب
6 بهمن - 9 بهمن
تابان

890,000 تومان
4 شب
7 بهمن - 11 بهمن
آتا

1,090,000 تومان
2 شب
17 بهمن - 19 بهمن
ماهان

2,290,000 تومان
6 شب
25 اسفند - 1 فروردین
قشم ایر

995,000 تومان
3 شب
14 بهمن - 17 بهمن
اطلس جت

895,000 تومان
3 شب
7 بهمن - 10 بهمن
قشم ایر

1,040,000 تومان
5 شب
11 بهمن - 16 بهمن
ایران ایر

985,000 تومان
3 شب
6 بهمن - 9 بهمن
آتا

1,255,000 تومان
7 شب
14 بهمن - 21 بهمن
Pegasus Airlines

2,490,000 تومان
6 شب
27 اسفند - 4 فروردین
تابان

1,190,000 تومان
6 شب
12 بهمن - 19 بهمن
قشم ایر

850,000 تومان
3 شب
9 بهمن - 12 بهمن
آسمان

2,290,000 تومان
6 شب
27 اسفند - 13 فروردین
قشم ایر

930,000 تومان
3 شب
7 بهمن - 10 بهمن
زاگرس

980,000 تومان
7 شب
10 بهمن - 17 بهمن
قشم ایر

1,040,000 تومان
5 شب
11 بهمن - 16 بهمن
ماهان

1,750,000 تومان
5 شب
25 اسفند - 15 فروردین
قشم ایر

1.040.000
3 شب
8 بهمن - 11 بهمن
زاگرس

1,095,000 تومان
7 شب
7 بهمن - 14 بهمن
قشم ایر

970,000 تومان
6 شب
12 بهمن - 18 بهمن
تابان

930,000 تومان
4 شب
7 بهمن - 11 بهمن
تابان

2,110,000 تومان
6 شب
25 اسفند - 2 فروردین
قشم ایر

1,175,000 تومان
7 شب
9 بهمن - 16 بهمن
آتا

1,195,000 تومان
6 شب
5 بهمن - 13 بهمن
تابان

970,000 تومان
4 شب
7 بهمن - 11 بهمن
تابان

945,000 تومان
4 شب
7 بهمن - 11 بهمن
قشم ایر

860,000 تومان
3 شب
7 بهمن - 10 بهمن
زاگرس

1,165,000 تومان
5 شب
14 بهمن - 19 بهمن
Pegasus Airlines

1,150,000 تومان
7 شب
4 بهمن - 12 بهمن
معراج

790,000 تومان
3 شب
18 بهمن - 22 بهمن
اتوبوس اسکانیا

930,000 تومان
3 شب
6 بهمن - 9 بهمن
قشم ایر

820,000 تومان
3 شب
7 بهمن - 10 بهمن
زاگرس

890,000 تومان
4 شب
7 بهمن - 11 بهمن
آتا

1,299,000 تومان
5 شب
5 بهمن - 10 بهمن
ماهان

1,060,000 تومان
4 شب
14 بهمن - 18 بهمن
اطلس جت

830,000 تومان
3 شب
7 بهمن - 10 بهمن
آتا

960,000 تومان
5 شب
13 بهمن - 18 بهمن
قشم ایر

1,060,000 تومان
2 شب
30 بهمن - 2 اسفند
Turkish Airlines

1,020,000 تومان
7 شب
10 بهمن - 17 بهمن
زاگرس

820,000 تومان
3 شب
7 بهمن - 11 بهمن
زاگرس

1,945,000 تومان
7 شب
27 اسفند - 6 فروردین
آسمان

980,000 تومان
5 شب
13 بهمن - 18 بهمن
تابان

930,000 تومان
3 شب
6 بهمن - 9 بهمن
زاگرس

1,190,000 تومان
6 شب
5 بهمن - 18 بهمن
قشم ایر

  • تور ترکیه - منقضی شده

950,000 تومان
3 شب
1 بهمن - 4 دی
تابان

730,000 تومان
3 شب
29 دی - 2 بهمن
تابان

1,010,000 تومان
3 شب
12 بهمن - 3 بهمن
اطلس جت

670,000 تومان
3 شب
30 دی - 3 بهمن
قشم ایر

800,000 تومان
3 شب
30 دی - 3 بهمن
تابان

860.000
3 شب
30 دی - 3 بهمن
تابان

800,000 تومان
3 شب
30 دی - 3 بهمن
تابان

800,000 تومان
3 شب
30 دی - 3 بهمن
آتا

860,000 تومان
3 شب
30 دی - 3 بهمن
تابان

850,000 تومان
3 شب
30 دی - 3 بهمن
تابان

890,000 تومان
3 شب
30 دی - 3 بهمن
تابان

850,000 تومان
3 شب
28 دی - 3 بهمن
تابان

1,035,000 تومان
7 شب
8 بهمن - 4 بهمن
زاگرس

860,000 تومان
3 شب
1 بهمن - 4 بهمن
تابان

930,000 تومان
3 شب
1 بهمن - 4 بهمن
تابان

930,000 تومان
3 شب
1 بهمن - 4 بهمن
تابان

930,000 تومان
3 شب
1 بهمن - 4 بهمن
تابان

1,050,000 تومان
6 شب
28 دی - 4 بهمن
آتا

890,000 تومان
3 شب
2 بهمن - 5 بهمن
تابان

795,000 تومان
3 شب
2 بهمن - 5 بهمن
آسمانکشور ترکیه مهد فرهنگ و پایتخت تمدن و نقطه ی اتصال دو قاره ی آسیا و اروپا است. تور ترکیه همواره در این کشور در جریان است. از آغاز تاریخ، سرزمین آناتولی جزو سرزمین های اولیه بوده که مهاجرت اقوام مختلف به آن انجام می شده است.
ترکیه پر از مقصدهای گردشگری برای توریست های دنیا است.به همین جهت است که گردشگران زیادی سالانه تور ترکیه را برای سفر خود انتخاب می کنند. از گنبد و مناره های استانبول گرفته تا ویرانه های رومی در کرانه های غربی و جنوبی، از سواحل آنتالیا و گردشگاه های مدیترانه ای تا کوه های مه آلود دریای سیاه شرقی.
کشتی های مسافربری به تمامی نقاط مختلف ترکیه می روند. مسافران این کشتی های کروز مسافری می توانند از بنادر و مراکز شهرهای استانبول، ازمیر و کوش آداسی دیدن کنند. کشتی هایی که بین قبرس شمالی و مرسین و بین بودروم و مارماریس و جزایر یونان حرکت می کنند، گزینه های دیگری برای وارد شدن به سرزمین ترکیه و تور ترکیه هستند.
ترکیه با آب های آزاد و کوه های بلند احاطه شده است. این کشور دارای زیبایی های طبیعی فوق العاده ای است. ترکیه دارای شرایط آب و هوایی مختلفی از آب و هوای قاره ای تا مدیترانه ای و اقیانوسی می باشد.
چیزی که ترکیه را به یک کشور چهار فصل تبدیل می کند آب و هوای متفاوت آن است که در مناطق شمال ترکیه آب و هوای اقیانوسی و در جنوب آن آب و هوای مدیترانه ای و معتدل حاکم می باشد.
شما در تمامی طول سال می توانید ترکیه را برای سفر خود انتخاب کنید زیرا مناطق جنوبی در ماه های تابستان در بین گردشگران بسیار محبوب هستند و مناطق مرکزی و شمالی بیشتر در ماه های زمستان توسط گردشگران بازدید می شوند و دارای امکانات توریستی می باشند.
در صورت پیدا نکردن تور مورد نظر می توانید از صفحات تور استانبول و تور آنتالیا نیز بازدید کنید.

اطلاعات و موقعیت شهری

قابل توجه گردشگران تور ترکیه ، ترکیه کشوری آسیایی و اروپایی است که در قسمت جنوب شرقی اروپا و همچنیندر قسمت جنوب غربی آسیا قرار گرفته است.مسافران تور ترکیه بدانند که حدود 97 درصد ترکیه در آسیا و 3 درصد مابقی آن در اروپا واقع شده است.قسمت اروپایی ترکیه را تراکیه و قسمت آسیایی آن را آسیای صغیر و یا آناتولی می نامند.
گردشگران عزیز تور ترکیه مطلع باشند که این دو بخش آسیایی و اروپایی به واسطه ی دو تنگه داردانل و بسفروس و همچنین دریای مرمره از یکدیگر جدا شده اند.تنگه ی بسفروس دو دریای مرمره و سیاه را به هم متصل و تنگه ی داردانل محل متصل شدن دریای مرمره و اژه می باشد.
مسافران تور ترکیه که قصد سفر به این کشور را دارند بدانند که این کشور از قسمت غرب با دریای اژه و مرمره ، از قسمت شمال با دریای سیاه و در جنوب غربی با دریای مدیترانه مرز آبی دارد.کشور های هم مرز با ترکیه از جنوب شرقی با سوریه و عراق ، از شرق با ایران ، ارمنستان ، گرجستان و آذربایجان و از قسمت شمال غربی بلغارستان و یونان می باشد.
مورد توجه مسافرین تور ترکیه ، طبق آمار سال 2013 جمعیت ترکیه بالغ بر 76 میلیون نفر که 99.8 درصد آنان مسلمان و 0.2 درصد مابقی مسیحی و یا یهودی هستند.بیش تر مسلمانان ترکیه در نزدیکی مرز ایران ساکن هستند و همچنین بسیاری از مردم مسلمان ترکیه از کشور ایران به ترکیه مهاجرت کرده اند.استان قارص که در قسمت شمال شرقی کشور ترکیه می باشد محل تجمع شیعیان بوده و به زبان ترکی آذری سخن می گویند.
زبان ترکی استانبولی زبان رسمی این کشور از قدیمی ترین زبان های دنیا می باشد.در زمان های گذشته این زبان را با خط عربی می نوشتند اما پس از تشکیل حکومت ترکیه توسط آتاترک این خط به خط لاتین تغییر یافت.

اطلاعات پرواز

ترکیه یکی از پر طرفدار ترین مقاصد گردشگری در بین توریست ها در سر تا سر دنیا می باشد که سالانه هر شهر توریستی آن میزبان میلیون ها گردشگر می باشد در ادامه مسافران تور ترکیه را با فرودگاه های ترکیه و همچنین روز های پروازی پایتخت این کشور یعنی آنکارا بیش تر آشنا خواهیم کرد.
قابل توجه گردشگران تور ترکیه ، به طور کلی در این کشر تعداد بی شماری فرودگاه وجود دارد که بسته به شهر های آن و مسافران خاص خود را دارد به طور مثال فرودگاه استانبول ، آنکارا ، بدروم ، کوش آداسی و آنتالیا از فرودگاه های پر تردد این کشور به شمار می رود.
مسافران تور ترکیه بدانند که فرودگاه های ترکیه به طور کلی شامل : فرودگاه آدانا ، فرودگاه آدیامان ، فرودگاه آنکارا ، فرودگاه اسکی شهیر ، فرودگاه قیصریه ، فرودگاه آنتالیا ، فرودگاه بورسا ، فرودگاه بدروم ، فرودگاه چناق‌قلعه ، فرودگاه دیاربکر ، فرودگاه دالامان ، فرودگاه دنیزلی ، فرودگاه ارزروم ، فرودگاه غازی عینتاب ، فرودگاه استانبول ، فرودگاه ازمیر ، فرودگاه قسطمونی ، فرودگاه قارص ، فرودگاه قونیه ، فرودگاه مالاتیا ، فرودگاه ماردین ، فرودگاه نوشهیر ، فرودگاه سانلیورفا ، فرودگاه سامسون ، فرودگاه تکیردگ ، فرودگاه ترابزون ، فرودگاه ون ، فرودگاه هاتای ، فرودگاه اگری ، فرودگاه بتمن ، فرودگاه ادرمیت/کورفز ، فرودگاه ارزنجان ، فرودگاه الازیغ ، فرودگاه اسپارتا ، فرودگاه قهرمان‌مرعش ، فرودگاه میوس ، فرودگاه آماسیا ، فرودگاه سینوپ ، فرودگاه عشاق ، فرودگاه سیواس ، فرودگاه غازی‌پاشا ، فرودگاه شرناق ، فرودگاه Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ، فرودگاه زونگولداغ ، فرودگاه Gülyalı ، فرودگاه بینگول ، فرودگاه ایغدیر ، فرودگاه توقات ، فرودگاه Siirt و فرودگاه Yuksekova نیز می باشند.
مسافران تور ترکیه که می خواهند به پایتخت این کشور یعنی آنکارا سفر کنند می توانند از طریق ایرلاین های ایران ایر و ماهان ایر با مدت زمان پرواز 3 ساعت و 10 دقیقه به فرودگاه آنکارا برسند.

آب و هوا

ترکیه یکی از مقاصد گردشگری مهم به شمار می رود که سالانه میلیون ها توریست شهر های مختلف آن را برای گذراندن تعطیلات خود انتخاب می کنند.گردشگران تور ترکیه بدانند که این کشور به دلیل موقعیت قرار گیری و وسعتی که دارد از منطقه به منطقه ای دیگر و همچنین از فصلی به فصل دیگر تفاوت های زیادی نیز دارد.
گردشگران تور ترکیه می توانند در بهترین فصل یعنی بهار و پاییز به استانبول سفر کنند درست زمانی که آب و هوای این کشور گرم ولی آزار دهنده نمی باشد.
اگر هم از آن دسته از افرادی هستید که قصد دارید از ساحل و حمام آفتاب لذت ببرید بهترین پیشنهاد لحظه آخر به شما از ماه های ژوئن و تا پایان سپتامبر می باشد که تمامی سواحل ترکیه در این ماه ها مملو از مسافران تور ترکیه می باشد.
به گردشگران تور ترکیه که می خواهند از مناطق اسکی مانند اسکی در منطقه uludag در نزدیکی bursa و همچنین palandoken در نزدیکی Erzurum بازدید و از امکانات آن استفاده کنند بهترین ماه های ممکن دسامبر و آپریل نیز می باشد.
مسافران تور ترکیه توجه داشته باشند که مناطق کوهستانی در قسمت شرق ترکیه در زمستان آب و هوای آن به منفی 43 درجه سانتی گراد و بالا ترین دمای آن به 38 درجه سانتی گراد نیز می رسد.همچنین مسافران تور ترکیه که می خواهند به آناتولی سفر کنند توجه کنند که آب و هوای این شهر در تابستان ها 40 درجه سانتی گراد و زمستان ها به منفی 38 درجه سانتی گراد نیز می رسد.
گردشگران عزیز بسته به این که در ماهی از سال به ترکیه سفر می کنند باید لباس مناسب همراه داشته باشند به طور مثال اگر در فصل تابستان سفر می کنید بهتره لباس خنک و نازک همراه داشته و همچنن اگر فصل زمستان سفر می کنید بهتره لباس های گرم و ضد آب همراه خود داشته باشید.

نظرات ثبت شده
13 👍 1 👎
31 فروردین 1396

17 👍 2 👎
31 فروردین 1396

20 👍 0 👎
30 فروردین 1396

5 👍 0 👎
5 اردیبهشت 1396

2 👍 0 👎
8 اردیبهشت 1396

14 👍 1 👎
6 اردیبهشت 1396

درج نظر
تمامی فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است و کلیه حقوق برای تیم لحظه آخر محفوظ است